Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

Niniejsze opracowanie wskazuje szereg możliwości w organizacji warunków wspierających kierowanie rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie ze współczesnymi koncepcjami opisywanymi  na gruncie pedagogiki małego dziecka. Treści  pracy obejmują cały szeroki obszar zainteresowań pedagogiki przedszkolnej  i przedstawione zostały w sześciu częściach: Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce (1) ; Podstawy wychowania przedszkolnego (2) ; Metodyka wychowania przedszkolnego (3) ; Diagnoza przedszkolna (4) ; Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu (5) ; Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6). Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela wczesnej edukacji, a zatem również dla czynnych nauczycieli przedszkolnych, jak i wczesnoszkolnych.