Pedagogika i profilaktyka społeczna

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Milanówek ;Warszawa : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018.

Autorzy niniejszej pracy zbiorowej w swoich artykułach poruszają najbardziej aktualne problemy i zagrożenia współczesności oscylujących –  od tych płynących z cyfrowego świata,   którym zachwyca się cała społeczność i bez którego nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania,  przez chemiczne uzależnienia zbierające coraz większe żniwo w postaci przedwczesnych zgonów, po nowe, wciąż akceptowane społecznie uzależnienia, takie jak pracoholizm czy ryzykowne zachowania seksualne młodych. Publikacja zawiera diagnozę i sięga do przyczyn tego rodzaju zachowań czy zaburzeń.  W ostatniej części pracy autorzy  skupili się na nieco  zapomnianych wątkach i zagadnieniach, takich jak :  godność i sumienie człowieka, świat wartości czy rola rodziny  w profilaktyce i uzdrawianiu zaburzeń i patologii społecznych. Książka adresowana jest do szerokiego pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów społecznych, terapeutów, psychologów.