Pan Twardowski

Książki:

1. Bunt i współczucie : „Mistrz Twardowski” Leopolda Staffa / Barbara Sawicka-Lewczuk // W : Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2 / pod redakcją Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. – S. [165]-179

2. Konteksty filmowych portretów Pana Twardowskiego / Viktoriia Vitkovska // W : Film a historia : szkice z dziejów wizualnych / pod redakcją Małgorzaty Ewy Kowalczyk i Jacka Szymali. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – S. 209-218

3. Mistrz Twardowski w romantyzmie : próba mitobiografii / Michał Rozmysł ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 213 stron ; 21 cm.

4. Młodzieńczy poemat dygresyjny Jarosława Iwaszkiewicza o panu Twardowskim / Łukasz Kraj // W : Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4 / pod red. Marka Piechoty i Janusza Ryby. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – S. 181-199

5. Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski / Roman Bugaj. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 330, [5] s. : ; ryc. ; 21 cm.
M 038312 (Brzeg), M 144614 (Opole)

6. „O Twardowskim” fantazja powieściowa Juliana Wołoszynowskiego / Anna Kieżuń // W : Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2 / pod redakcją Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. – S. [231]-240

7. Polski Faust w badaniach historycznoliterackich do 1939 roku / Małgorzata Turczyn // W : Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 1 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1999. – S. [145]-164

8. Psychomachia sarmackiego Fausta : „Mistrz Twardowski” J. I. Kraszewskiego w kontekście średniowiecznych i wczesnonowożytnych moralitetów oraz ich literackich przetworzeń / Maciej Gaździcki // W : Ars bene vivendi : studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin / redakcja Elwira Buszewicz, Lidia Grzybowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 . – S. 355-373

9. „Twardowsky” i „Twardowsky 2.0”, czyli O tym jak Pan Twardowski stał się bohaterem „space opery” / Katarzyna Kaczor // W : Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych / pod redakcją Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. – S. 189-204

Artykuły w czasopismach:

10. Bohaterowie naszych książek. Pan Twardowski / Barbara Tylicka // Guliwer. – 1998, nr 5, s. 58-61

11. In search of the wise old man archetype : Master Twardowski / Michał Rozmysł // Studia et Documenta Slavica. – 2018, nr 1/2, s. 69-76
* Dostępne w Internecie: https://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/opracowania/Rozmys%C5%82_M-In-Search-of-the-Wise-Old-Man-Archetype:-Master-Twardowski.pdf [dostęp: 10.02.2023 r.]

12. Kolorowa zabawka na szmacianym kogucie – losy motywu Pana Twardowskiego w literaturze dla dzieci i młodzieży / Marta Wiktoria Michalska // Guliwer. – 2008, nr 3, s. 81-86

13. Mistrz Twardowski : historia i mistyfikacja / Jacek Antoni Ojrzyński // Przegląd Historyczny. – T. 78, z. 4 (1987), s. 745-753
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n4/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n4-s745-753/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n4-s745-753.pdf [dostęp: 10.02.2023 r.]

14. Mistrz Twardowski na kogucie… / Witold Jabłoński // Kino. – 1996, nr 5, s. 20-22.
* Temat Twardowskiego w kinie, prawdziwa historia Twardowskiego

15. Mistrz Twardowski w kontekstach historycznych i literackich / Dorota Wereda // Rocznik Liwski. – T. 1 (2005/2006), s. 143-155

16. Motyw czarnoksiężnika Twardowskiego w literaturze polskiej przełomu romantycznego / Ewa Szczepan-Thomas // Litteraria. – [T.] 27 (1996), s. 121-166

17. O Twardowskim (czarnoksiężniku) inaczej / Teresa Kmiecińska-Kaczmarek // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2001, nr 6, s. 103-105

18. Pan Twardowski / Stanisław Syrycki Stanisław // Dziś. – 2003, nr 3, s. 119-120

19. Pan Twardowski – kosmopolityczny? / Józef Kański // Ruch Muzyczny. – R. 52, nr 11 (2008), s. 26-27
* Zawiera rec. przedstawienia: Pan Twardowski / Ludomir Różycki ; choreogr. Gustaw Klauzner ; Teatr Wielki, Warszawa

20. [Pan Twardowski – recenzja] / Wiesława Konopelska // Śląsk. – 1996, nr 2, s. 66
* Zawiera rec. przedstawienia: Pan Twardowski / Ludomir Różycki ; reż. Henryk Konwiński ; Opera Śląska, Bytom

21. Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego / Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski // Images. – Vol. 20 nr 29 (2017), s. 149-160
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/921333 [dostęp: 10.02.2023 r.]

22. Ta karczma Rzym się nazywa… / Hanna Widacka // Spotkania z Zabytkami. – [R.] 34, nr 5/6 (2010), s. 67
* Staloryt A. Oleszczyńskiego „Twardowski w pracowni, zapisujący duszę diabłu”

23. Twardowski – niechciany „Polski Faust” : koncepcja postaci w literaturze polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku / Agnieszka Smaroń // Ruch Literacki – 1995, nr 5, s. 573-591

24. Twardowskiego przypadki według Kędziory / Jerzy Kędziora // Akant. – R. 10, nr 2 (2007), s. 26-27

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu