Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły

23 października 2018r. w RZPWE PBW w Opolu odbyła się, zorganizowana w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty, konferencja pt. „Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”. W konferencji wzięło udział ponad 80 nauczycieli z woj. opolskiego. Konferencję otworzył Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu, który w słowie skierowanym do uczestników zwrócił uwagę na postępujący rozwój technologii cyfrowych oraz problemy z ich absorpcją w pojmowanej tradycyjnie szkole. W trakcie spotkania interaktywne narzędzia wspomagające edukację, i nie tylko, zaprezentował Kamil Śliwowski, który skupił uwagę uczestników na wykorzystaniu smartfona jako narzędzia w służbie kreatywności i odkrywania wiedzy.
Iwo Hryniewicz z Biblioteki Narodowej w Warszawie scharakteryzował zasoby cyfrowe Polony i Akademiki
oraz przedstawił założenia projektu e-usługi OMNIS, która ma wszelkie szanse, aby zrewolucjonizować polską edukację w zakresie dostępu do wszelkiego rodzaju publikacji. Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku zaprezentowała różnorodne sposoby wykorzystania zbiorów cyfrowych z domeny publicznej w korelacji
z realizowanymi na Pomorzu projektami edukacyjnymi, a Ewa Korzeniowska z Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego zaprezentowała portale i zasoby archiwalne FINA wykorzystywane w edukacji szkolnej
i pozaszkolnej. Z kolei Marcin Kotyła z Fundacji Legalna Kultura poświęcił swoje wystąpienie regulacjom prawa autorskiego w kontekście otwartych zasobów edukacyjnych. Konferencję zamknęło wystąpienie Aleksandry Czetwertyńskiej z Fundacji Centrum Cyfrowe, która omówiła sposoby praktycznego wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji”.