Otwarcie Saloniku Książki Zabytkowej

1 lipca 2022 roku otworzyliśmy uroczyście w naszej bibliotece szczególne pomieszczenie – Salonik Książki Zabytkowej, miejsce przechowywania i eksponowania naszej kolekcji starodruków. W ramach realizowanego projektu pt. „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. RPOP.05.03.01-16-0016/19-00 odrestaurowano i zdigitalizowano 4 z 12 cennych starodruków o tematyce nawiązującej do literatury i kultury Śląska, wyremontowano gruntownie Salonik, zakupiono sprzęt audiowizualny, specjalistyczny skaner, profesjonalne gabloty do prezentacji druków, opracowano słuchowisko o PBW i jej zbiorach oraz wyeksponowano przed wejściem do biblioteki multimedialną ławeczkę. Ponadto w ramach działań projektowych przeprowadzono do tej pory prawie 100 godzin zajęć z zakresu historii druku i historii książki, w których wzięło udział prawie tysiąc uczniów, nauczycieli i studentów z Opolszczyzny. W dzisiejszym otwarciu wzięli udział: Antoni Konopka członek Zarządu Woj. Opolskiego, Krzysztof Grzęda zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Aleksander Iszczuk Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Danuta Szewczyk-Kłos dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Elżbieta Kampa dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu,  Mirosława Koćwin kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dyrektorzy opolskich szkół średnich oraz pracownicy PBW w Opolu. Spotkanie w Saloniku, który zyskał nową odsłonę stało się pretekstem do obejrzenia pierwszych odrestaurowanych starodruków,  zwiedzania biblioteki, oglądania dostępnych aktualnie wystaw oraz prześledzenia drogi książki od momentu jej pozyskania do umieszczenia jej w przestrzeni wirtualnej.