Optymizm-pesymizm

Książki:

1. Ćwiczenia z rozpaczy : pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku / red. Jerzy Jarzębski, Jakub Momro. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 523, [4] s. ; 24 cm. – ( Krytyka XX i XXI Wieku ; 14)

2. Mistycy i pesymiści : przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu / Beata Szymańska. – Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 81-106 : Postawa pesymistyczna
M 164122 (Opole)

3. Podróże metafizyczne : eseje o pesymizmie w literaturze romantycznej / Grzegorz Staniszewski. – Opole : Grzegorz Staniszewski, cop. 2009. – 203 s. ; 22 cm.

4. Sadźmy, przyjacielu, róże…, czyli o optymizmie / Maria Cieśla-Korytowska // W : Oblicza Narcyza : obecnośc autora w dziele / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Iwony Puchalskiej, Magdaleny Siwiec ; aut. Kazimierz Korus [i in.]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – S. 51-66
M 200159 (Opole)

Artykuły z czasopism:

5. Filozofia otuchy / Monika Maciejewska // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 49-53

6. Igraszki z Drdą : gawęda baśniowo-optymistyczna / Kazimierz Szymeczko // Guliwer. – 2001, nr 3, s. 13-16

7. Kilka uwag o przezwyciężeniu romantycznego pesymizmu / Ireneusz Witek // Ogród. – 1993, nr 1/4, s. 91-96

8. Lekcje optymizmu z Pollyanną i Mary Lennox / Sylwia Ciemińska // Guliwer. – 2005, nr 4, s. 18-23

9. Młodopolski pesymizm w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera “Ironia” / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 2, s. 59-71

10. Optymizm w epoce narzekania, czyli o prozie Huberta Klimko-Dobrzanieckiego / Sławomir Osiński // Pogranicza. – 2008, nr 6, s. 99-104

11. Optymizm w poezji Joanny Kulmowej – refleksje / Katarzyna Trębicka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 43-45

12. Optymizm życiowy w powieściach Lucy Maud Montgomery : na wybranych przykładach / Joanna Płońska. – Bibliogr. // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 34, z. 2 (2006), s. 169-183

13. “Pan Tadeusz” : poema optymistyczne? / Donata Stawicka // Polonistyka. – 2013, nr 4, s. 19-23

14. Patriotyzm i pesymizm u Lema i Lukrecjusza / Paweł Okołowski. – Odczyt // Ruch Filozoficzny. – T. 65, nr 1 (2008), s. 85-98

15. Pesymizm Greków czyli zwierciadło Narcyza / Paweł Masłowski // Christianitas. – Nr 44 (2010), s. 100-111

16. Pesymizm-optymizm / Czesław Miłosz // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 51/52, s. 9

17. Pesymizm – utopia – chiliazm : o myśleniu utopijnym Bolesława Prusa / Maciej Gloger // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 2, s. 55-77

18. Proza Elizy Orzeszkowej wobec wybranych zjawisk z końca XIX wieku / Izabela Zeller // Polonistyka. – 2010, nr 10, s. 6-13

19. Romantyzm, czyli lekcja pesymizmu : (o poezji wojennej Mieczysława Jastruna) / Robert Balmer // Poezja. – 1989, nr 9, s. 83-89

20. Spójrz na świat przez różowe okulary : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 62-68

21. Trudny optymizm Ryszarda Kapuścińskiego / Tadeusz Szkołut // Akcent. – 2012, nr 3, s. 16-20

22. Trzy gramy optymizmu : “Radość pisania” Wisławy Szymborskiej w pierwszej licealnej / Janusz Waligóra // Nowa Polszczyzna. – 1997, nr 3, s. 3-16

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu