Okrucieństwo

Książki:

1. Anna Dziembowska: Zagadnienie zła u Słowackiego : przyczynek do ekspilacji okrucieństwa w „Królu-Duchu” / Małgorzata Burzka-Janik // W : Studia o „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego / wstęp Jarosław Ławski ; redakcja naukowa Michał Kuziak, Jarosław Ławski. – Kraków : Collegium Columbinum SJ ; Białystok : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. – S. 431-454

2. Atak na światło i ciało : (okrucieństwo w muzealnych odsłonach) / Katarzyna Fazan // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 365-395
M 217724 (Opole)

3. „Brudne obrazy” : okrucieństwo u Żuławskiego i Królikiewicza / Marcus Stiglegger ; z języka niemieckiego przełożył Marek Kryś // W : W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali / red. Andrzej Gwóźdź, Margarete Wach. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Kraków : Universitas, 2017. – S. 223-240
M 218887 (Opole)

4. Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / redakcja naukowa Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. – 431 s. ; 24 cm. – (Seria Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 48)
M 217724 (Opole)

5. Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury / red. nauk. Magdalena Kamińska, Adam Horowski ; współpr. red. Marek Kwiecień, Krzysztof Moraczewski. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008. – 240 s. : il. ; 24 cm.

6. „Fura bezmyślnej przemocy i nieuzasadnione niszczenie mienia – wszystko, co czyni telewizję świetną!” : o okrucieństwie w amerykańskich serialach animowanych dla dzieci i młodzieży / Rafał Kołsut // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 195-212
M 217724 (Opole)

7. Hic et nunc : okrucieństwo w „Księciu Niezłomnym” Jerzego Grotowskiego / Natalia Brajner // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 349-364
M 217724 (Opole)

8. Karnawał okrucieństwa w retrokryminałach Marka Krajewskiego / Barbara Łągiewka // W : Literatura popularna. T. 3, Kryminał / pod redakcją Ewy Bartos i Katarzyny Niesporek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 27-50

9. Kinowe okrucieństwo : antyczne konteksty / Radosław Piętka // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 181-193
M 217724 (Opole)

10. Między teatrem-pułapką a sceną „skonstruowanego wzruszenia” : gra z perwersją i okrucieństwem w sztuce Tadeusza Kantora / Katarzyna Fazan // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 311-329
M 217724 (Opole)

11. „Niech drżą gbury!” : przemoc w komiksie polskim po 1989 roku / Rafał Kołsut // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 397-417
M 217724 (Opole)

12. „Obcięte rączki” : o makabrze i okrucieństwie wobec dzieci i zwierząt w bajce ludowej i legendzie miejskiej / Mateusz Napiórkowski // W : Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych / pod redakcją Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. – S. 135-153

13. Okrucieństwo carów według Mickiewicza : raz jeszcze o przypadku Iwana IV Gróźnego i Piotra I w prelekcjach paryskich / Jerzy Fiećko // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 123-144
M 217724 (Opole)

14. Okrucieństwo w języku polskim : studium korpusowe / Renata Przybylska // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 25-37
M 217724 (Opole)

15. Okrucieństwo w ludowej bajce zwierzęcej / Violetta Wróblewska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 87-97

16. Okrucieństwo w nowożytnej Europie / Janusz Tazbir. – Warszawa : „BGW”, 1993. – 215,[1] s. ; 24 cm.
055390 057244 (Nysa), M 166911 (Opole)

17. Okrucieństwo w operze : historie kobiet / Elżbieta Nowicka // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 213-241
M 217724 (Opole)

18. Okrucieństwo w przekładach tekstów dramatycznych : przypadek polskich tłumaczeń sztuk Sarah Kane / Mateusz Borowski // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 331-347
M 217724 (Opole)

19. Okrucieństwo w tragediach Seneki / Mateusz Stróżyński // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 253-272
M 217724 (Opole)

20. Okrutne żarty w komediach Plauta jako mechanizm budowania więzi społecznej / Łukasz Berger // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 273-296
M 217724 (Opole)

21. Przemoc w filmie : okrucieństwo do przyjęcia / Magdalena Leończuk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 218, [1] strona ; 21 cm.

22. Quid est veritas crudelis? : kilka rozważań z Edypem w tle / Elżbieta Wesołowska // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 9-23
M 217724 (Opole)

23. Rzymskie okrucieństwo / Radosław Piętka // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 77-91
M 217724 (Opole)

24. Zbawienne okrucieństwo „Hamleta” : o dramacie Williama Szekspira i operze Ambroise’a Thomasa / Alina Borkowska-Rychlewska // W : Crudelitas : okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Elżbieta Wesołowska, Włodzimierz Szturc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 297-309
M 217724 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

25. „Dobrzy ludzie” na „dobrej drodze” do okrucieństwa w filmach Larsa von Triera / Aleksandra Ewa Furtak // Fragile. – 2010, nr 1, s. 81-84
* Dostępne w Internecie: https://fragile.net.pl/dobrzy-ludzie-na-dobrej-drodze-do-okrucienstwa-w-filmach-larsa-von-triera/ [dostęp: 7.02.2023 r.]

26. Dzikość serca / Jacek Hołówka // Res Publica Nowa. – 2005, nr 2, s. 3-11
* O okrucieństwie i przemocy

27. Koncepcja bestialstwa (thēriotēs) w „Etyce Nikomachejskiej” Arystotelesa / Maria Marcinkowska-Rosół // Roczniki Humanistyczne. – T. 64, z. 3 (2016), s. 53-88
* Dostępne w Internecie:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1879633 [dostęp: 7.02.2023 r.]

28. Koncerty zespołów metalowych jako teatr okrucieństwa / Łukasz Stec // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [T.] 11, [nr] 3 (2019), s. 70-80
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/520836 [dostęp: 7.02.2023 r.]

29. „Krwawa hrabina” / Katarzyna Hordejuk // Czas Kultury. – 2003, nr 5, s. 64-75
* Postać hrabiny Elżbiety Batory we współczesnej sztuce masowej

30. Między czułością a okrucieństwem : postać Kuby Rozpruwacza we wczesnej twórczości Ingmara Bergmana / Jadwiga Kryg // Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – [T.] 14, z. 2 (2019), s. 89-99
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2019/Volume-14-Issue-2/art/14451/ [dostęp: 7.02.2023 r.]

31. Mroczna strona człowieka : z dziejów okrucieństwa / Adam Krzemiński // Polityka. – 2004, nr 24, s. 70-73

32. Muzyka okrucieństwa / Dominik Gac // Teatr. – 2016, nr 12, s. 34-39
* Black metal

33. Nie zmieniając poglądów : przedstawianie okrucieństwa i zła w filmach Andrzeja Wajdy / Łarysa Briuchowecka ; z języka ukraińskiego przełożył Bartosz Juszczak // Studia Filmoznawcze. – [T.] 39 (2018), s. 79-91
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/sf/issue/view/104 [dostęp: 7.02.2023 r.]

34. (Nie)święte ciało : socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa w sztuce na przykładzie trzech wybranych dzieł filmowych / Markus Lipowicz // Argument. – Vol. 5, nr 1 (2015), s. 151-169
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/437211 [dostęp: 7.02.2023 r.]

35. O relacjach ludzi i zwierząt w opowiadaniach „Zabójstwo przy rue Morgue” i „Czarny kot” Edgara Allana Poego / Ewa Krzywicka // Litteraria Copernicana. – 2021, nr 1, s. 81-92
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2021.005 [dostęp: 7.02.2023 r.]

36. Obraz – kultura – okrucieństwo : fotografia i współczesna ikonosfera przemocy / Tomasz Ferenc // Ethos. – R. 27, nr 2 (2014), s. 393-409
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.kul.pl/ethos/article/view/5528 [dostęp: 7.02.2023 r.]

37. Okrucieństwo ducha w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego = The cruelty of the spirit in Słowacki’s „The Spirit-King” / Marcin Bajko // Bibliotekarz Podlaski. – R. 18, nr 4 (2017), s. 157-170
* Dostępne w Internecie: https://ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/37/BP_37_8_Bajko.pdf [dostęp: 7.02.2023 r.]

38. Okrucieństwo i kultura współczesna : próba cząstkowej diagnozy z nieustającym odniesieniem do historii / Witold M. Nowak // Edukacja Humanistyczna. – 2006, nr 1, s. 41-52

39. Tak okrutne, że aż piękne i tak piękne, że aż okrutne / Paulina Olszewska // Fragile. – 2010, nr 1, s. 45-48

40. W skrzydłach modliszki / Elżbieta Prokopowicz // Fragile. – 2010, nr 1, s. 5-9

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu