Ogólnopolska Noc Bibliotek

Zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych z okazji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która odbędzie się w dniu 1 października 2022 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, przy ul. Kościuszki 14. Początek o godz. 17.00. Szczegóły w programie poniżej.

17.00 – Otwarcie Nocy, powitanie gości

17.15 – 17.30 – Wernisaż wystawy „Kolej na Śląsku Opolskim”. Zwiedzanie ekspozycji z autorem, Norbertem Tkaczykiem – miłośnikiem kolei od dzieciństwa, fotografującym i dokumentującym zmiany na kolei od lat ’70, posiadaczem kolekcji biletów kartonowych, rozkładów jazdy PKP i kolejowy bibliofil. W latach’90 korespondent Tygodnika Kolejarza SYGNAŁY, a później NOWE SYGNAŁY, a także magazynu ilustrowanego KOLEJE MAŁE I DUŻE. Norbert Tkaczyk jest laureatem w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Obiektyw na kolej 2006”oraz „Obiektyw na kolej 2007” organizowanym przez KURIER PKP. W 2006 r. 2 miejsce w kategorii „Infrastruktura” za zdjęcie „Inne spojrzenie na budynek dworca” (Opole Główne). Dyplom sygnowany przez Prezesa PKP oraz Ministerstwo Infrastruktury RP. W 2007 r. 3 miejsce w kategorii „Kolejarz na służbie” za zdjęcie „Obsługa ręczna” (1 i 2 miejsca nie przyznano). Dyplom sygnowany przez Prezesa PKP oraz Ministerstwo Infrastruktury RP.

17.30 – 18.00 – Język czeski – bliski czy daleki ? Spotkanie z prof. dr hab. Joanną Czaplińską oraz dr hab. Grażyną Balowską (Uniwersytet Opolski) – (sala katalogowa)

dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO  – bohemistka, językoznawczyni, absolwentka filologii słowiańskiej, specjalności filologia czeska, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994 roku, najpierw w Instytucie Filologii Polskiej (od 2013 roku Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), następnie w Instytucie Slawistyki, a obecnie w Instytucie Językoznawstwa, pełniąc od 2019 roku funkcję kierownika Katedry Języków Słowiańskich. Jest również sekretarzem międzynarodowego czasopisma naukowego „Bohemistyka”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Opolskim. Również na tej uczelni przyznany jej został przez Radę Naukową stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się także przekładem, głównie specjalistycznym. Jest autorką szeregu tłumaczeń tekstów naukowych m.in. z zakresu językoznawstwa oraz historii, folklorystyki i pedagogiki, ale też zbiorów aforyzmów czeskich. Kilka lat pracowała w Opolu jako tłumacz przysięgły języka czeskiego.

prof. dr hab. Joanna Czaplińska – bohemistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, natomiast stopień doktora habilitowanego został jej przyznany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nim zdecydowała się w pełni poświęcić się pracy naukowej, zajmowała się dziennikarstwem prasowym i telewizyjnym, przez wiele lat była komentatorką Czeskiej Sekcji Radia BBC. Tłumaczka literatury czeskiej, zwłaszcza SF. W latach 1990-2007 pracowała w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2001 szefując Zakładowi Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Komparatystyki. Od październiku 2007 roku pracownik Katedry Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, następnie Zakładu Slawistyki Zachodniej i Południowej, a w okresie 2008-2019 również kierownik tej jednostki. W latach 2016-2019 dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Zakładu Literatur Słowiańskich Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego.

18.00 – 22.00 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wczoraj i dziś. Historia i dzień dzisiejszy (sala katalogowa)

17.30 – 19.30 – Warsztaty artystyczne z Olgą Shylenko, artystką pochodzącą z Kijowa (sala 6).

Olga Shylenko – ukończyła  Kijowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. M. Boychuka oraz Instytut Sztuki na Uniwersytecie Opolskim.  Stypendystka programu ERASMUS+, w latach 2014-2015 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Carrarze we Włoszech. Posiada dyplom z ceramiki artystycznej i projektowania graficznego.  Od 2015 roku związana z Opolem. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi na Opolszczyźnie. Prowadzi warsztaty z rzeźby, ceramiki  i malarstwa dla dzieci, młodzieży i seniorów.  Interesuje się sztuką ludową i klasyczną. Motywy ludowe odtwarza we współczesnych materiałach i nowych technologiach.

17.30 – 18.15 – „Sen w dawnej literaturze i kulturze” – wykład dr Joanny Zagożdżon-Łyszczarz (Uniwersytet Opolski) – w ramach Uniwersytetu Wykładów Otwartych (czytelnia)

dr Joanna Zagożdżon-Łyszczarz – adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Literaturoznawczyni i badaczka literatury dawnej. Stypendystka w instytucjach literackich w Londynie, Padwie, Paryżu i Chicago. Autorka monografii – Pseudo-Alberta Wielkiego, O sekretach białogłowskich, oprac. J. Kroczak i J. Zagożdżon, wstęp J. Zagożdżon, Bibliotheca Curiosa, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012, RÓŻNORODNOŚĆ FORM NARRACJI W LITERATURZE DAWNEJ, pod red. M. Rowińskiej-Szczepaniak i Joanny Zagożdżon, Opole 2006, SEN W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZNEJ I RENESANSOWEJ, Opole 2002.

18.00, 20.00, 21.00 – Oprowadzanie po wystawie „Starodruki w zbiorach PBW w Opolu” – (Salonik Książki Zabytkowej)

18.15 – 18.30 – Wernisaż wystawy pt. „Impresje jesienne” artystów malarzy działających przy Centrum Informacyjno-Edukacyjnym SENIOR w Opolu. Spotkanie z artystami (sala katalogowa)

19.00 – 20.00 – Baby, dziołchy, krasnolice… Opowieści ludów słowiańskich”. Występ Alii Vuk z akompaniamentem Witka Kowaliszyna (Salonik Książki Zabytkowej)

Zapraszamy do magicznego świata opowiadanych na żywo historii!
To niezwykle spotkanie ze słowiańskimi opowieściami o kobietach – ich mądrości, delikatności, ale również odwadze, wytrwałości, sprycie i sile miłości. W programie znajdą się min. opowieści polskie, słowackie, z kresów wschodnich, pieśni ukraińskie, kompozycje muzyczne w klimacie etno.
Alia Vuk jest opowiadaczką z Wrocławia, specjalizuje się w folklorze wschodnim. Czynnie uczestniczy w działaniach środowiska polskich opowiadaczy, w roku 2020 zorganizowała warsztaty Sztuki Opowiadania we Wrocławiu, a na swoim koncie ma występy we Wrocławiu, Świdnicy, Radomiu  i Warszawie.
Opowiadaczce towarzyszyć będzie muzyk Witek Kowaliszyn, znany fanom muzyki etno z zespołów Berkanan, czy Srednusha. Artysta wykorzysta instrumenty etniczne i folkowe, również własnoręcznie stworzone.

18.00 – 19.30 – Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, laureatem nagrody literackiej NIKE 2021 za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”.

Zbigniew Rokita – dziennikarz i reporter. Specjalizuje się w problematyce Europy Środkowej, Wschodniej oraz Górnego Śląska. Publikował m.in. w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W latach 2012–2018 redaktor dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat VIII edycji konkursu o Stypendium im. Leopolda Ungera (2020). W 2021 roku Zbigniew Rokita został laureatem Nagrody Literackiej Nike za książkę Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Autor otrzymał nagrodę podwójnie – decyzją jury oraz czytelników. W laudacji autorstwa Tadeusza Nyczka, członka kapituły Nagrody Literackiej Nike, wybór reportażu Rokity uzasadniono: „Kajś dotyczy sprawy zupełnie fundamentalnej dla naszej historii, o której świadomość powinna być powszechna, odkrywa zatopioną Atlantydę, zatopioną pośrodku Europy”. Jego książka „Królowie strzelców” została przetłumaczona na język ukraiński (tłum. Ołeksij Czupa). Została także wystawiona w Teatrze Nowym w Zabrzu (reż. Piotr Ratajczak, scen. Piotr Rowicki). W 2021 roku zadebiutował także jako twórca teatralny – w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się prapremiera jego sztuki „Nikaj” w reżyserii Roberta Talarczyka.

Ponadto w korytarzach PBW będzie można oglądać ekspozycje ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz wystawę Za/Świat ballad Adama Mickiewicza” przygotowaną z okazji 200. rocznicy wydania tomu poezji Adama Mickiewicza “Ballady i romanse” oraz ustanowienia przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

PROGRAM

PLAKAT