ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH / Jan Kochanowski

Książki:

1. Geneza i chronologia „Odprawy posłów greckich” / Tadeusz Ulewicz // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 442-449
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

2. Jazdowska prapremiera „Odprawy posłów greckich” wobec inscenizacyjnych wzorców teatru włoskiego / Radosław Rusnak // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, cop. 2015. – S. 79-91

3. Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 50-69 : „Odprawa posłów greckich” : forma dramatyczna a dykcja poetycka
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), M 39822 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

4. Nowe studia o Janie Kochanowskim / Wiktor Weintraub ; posł. Tadeusz Ulewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1991. – 240, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Studiów Literackich)
M 165012 (Opole)

5. „Odprawa posłów greckich” / Michał Hanczakowski // W : Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. – Kraków : „Universitas”, cop. 2001. – S. 150-178
M 186992 (Opole)

6. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 93, [2] s. : il. ; 18 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 32)
M 53594 (Kędzierzyn-Koźle), M 046564 M 046565 M 046566 M 046887 (Kluczbork), M 166495 M 166512 M 166513 (Opole)

7. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. – Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Analizy Literackie)
M 168311 M 168344 M 168345

8. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego wobec tragedii renesansowej / Janina Kułtuniakowa. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1963. – 282, [1] s. ; 23 cm.

9. Odprawa posłów greckich : lektura z opracowaniem / Jan Kochanowski, Tamara Cieśla. – Kraków : „Zielona Sowa”, 2005. — 53,[3] s. ; 22 cm.
M 193193 (Opole)

10. Odprawa posłów greckich : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / Jan Kochanowski ; oprac. Anna Popławska ; [il. Lucjan Ławnicki]. – Kraków : Greg, 2005. – 45 s. : il. ; 21 cm.

11. „Odprawa posłów greckich” Witolda Rudzińskiego, czyli Tragedia „poprawiona” / Piotr Urbański // W : Miraże identyfikacji : libretto w operze XX i XXI wieku / pod red. Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Elżbiety Nowickiej ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Filologiczna i Komisja Muzykologiczna. – Poznań : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015. – S. 57-72

12. Premiera „Odprawy posłów greckich” / Jerzy Kowalczyk // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 450-455
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

13. W kręgu moralistyki „Odprawy posłów greckich” / Jadwiga Rytel // W : Jan Kochanowski : 1584-1984 : epoka, twórczość, recepcja. T. 1 / pod red. nauk. Janusza Pelca oraz Pauliny Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. – S. 415-423
M 51779/I (Kędzierzyn-Koźle), M 044321/I (Kluczbork), C 158518/I M 158587/I (Opole)

14. W sprawie genezy „Odprawy posłów greckich” / Bronisław Nadolski // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 433-441
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa), M 122567 M 122568 M 122569 M 122570 M 224557 F (Opole)

Artykuły w czasopismach:

15. Decyzja Priama –„mythos” i fatum w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego / Jerzy Mańkowski // Terminus. – R. 10, z. 2 (2008), s. 15-28

16. Inspiracje antyczne w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego : rekonesans badawczy / Maria Wichowa // Collectanea Philologica. – [Vol.] 8 (2004), s. 231-242
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_4113 [dostęp: 13.06.2023 r.]

17. Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” // Cogito. – 2004, nr 3, dod. „Edukacja w liceum”, s. 86-88

18. Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” // Cogito. – 2008, nr 1, s. 67-71

19. Język polski w liceum: klasa 1: renesans 3 // Cogito. – 2003, nr 1, wkł., s. 1-30
* Zawiera m.in.: „Odprawa posłów greckich” – renesansowa koncepcja państwa i obywatela

20. Konstruowanie gatunku : uwagi o miejscu „Odprawy posłów greckich” w twórczości Jana Kochanowskiego / Roman Krzywy // Terminus. – R. 10, z. 2 (2008), s. 47-61

21. Koń trojański metryki greckiej na scenie polskiej : glossa do listu Jana Kochanowskiego poprzedzającego „Odprawę posłów greckich” / Jerzy Axer // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 26 (2005), s. 220-224

22. „Odprawa posłów greckich” : forma dramatyczna a dyskusja poetycka / Wiktor Weintraub // Twórczość. – 1984, nr 9, s. 43-55

23. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego a szlacheckie postrzeganie polityki / Krzysztof Koehler // Myśl Polityczna. – 2020, nr 2, s. 51-70
* Dostępne w Internecie: https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/25F0EBE63708617DC12586070028E63A/$file/3.Krzysztof%20Koehler.pdf [dostęp: 13.06.2023 r.]

24. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego – inaczej / Anna Wiłeczek // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 4, s. 32-39

25. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego – pierwsza polska tragedia // Cogito. – 2002, nr 8, dod. „Zeszyt licealisty”, s. 77-79.

26. „Odprawa posłów greckich – renesansowa koncepcja państwa i obywatela”// Cogito. – 2003, nr 1, dod. „Język polski w liceum”, nr 11, s. 9-11.

27. Oracje z „Odprawy posłów greckich” w świetle mów sejmowych z czasów Jana Kochanowskiego / Krystyna Płachcińska // Pamiętnik Literacki. – 2006, z. 4, s. 203-228
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/117635/WA248_92730_P-I-30_plachcinska-oracje_o.pdf [dostęp: 13.06.2023 r.]

28. Performatyka staropolszczyzny / Paweł Sztarbowski // Dialog. – 2008, nr 5, s. 55-63
* Zawiera rec. przedstawienia: Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski ; reż. Michał Zadara ; Stary Teatr, Kraków

29. Postacie „Odprawy posłów greckich” / Dominika Zasłona // Cogito. – 2005, nr 3, s. 44-45

30. „Wszystko to z bogów dopustu?” – dwa dramaty o klęsce / Małgorzata Ruda // Dekada Literacka. – R. 16, nr 6 (2006), s. 104-108
* Zawiera rec. przedstawienia: Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski ; reż. Michał Zadara ; Stary Teatr, Kraków

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu