„Odpowiedzialność – ważna sprawa” – zajęcia z elementami biblioterapii

16 sierpnia 2021 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Nysie odbyły się zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii, których uczestnikami była młodzież oraz dzieci ze świetlicy socjalnej przy OPS w Nysie. Tematem przewodnim zajęć była odpowiedzialność w codziennym postępowaniu każdego z nas, kiedy i dlaczego powinniśmy być odpowiedzialni? Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w zajęciach, chętnie  udzielali odpowiedzi na pytania.  Podsumowanie zajęć stanowiła wspólnie wypracowana sentencja ,,mądre życie to odpowiedzialne życie ”.