Odeszła Danuta Schetyna

Z żalem informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2021 roku zmarła Danuta Schetyna. W czasie wojny była żołnierzem Armii Krajowej. W 1969 roku ukończyła studia polonistyczne w opolskiej WSP. W latach 1969-1985 pracowała w naszej bibliotece. Była kierownikiem Wydziału Instruktażu Terenowego, a następnie kierownikiem Działu Opieki nad Bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotek pedagogicznych. Sprawowała opiekę nad filiami PBW w Opolu. Była mocno zaangażowana w sprawy społeczne Opola. Pełniła funkcję wiceprezesa opolskiego Koła AK. Redagowała biuletyn poświęcony działalności Koła. Była wytrwałą orędowniczką utrwalania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. Współpracowała ze szkołami i placówkami oświatowymi w Opolu. Pogodna i życzliwa. Przyjaciel młodzieży. Cześć Jej Pamięci.