Ocena jakości informacji w Internecie

Ocena jakości informacji w Internecie /Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

Celem opracowania jest usystematyzowanie i bliższe zaprezentowanie zagadnień dotyczących oceny jakości informacji w Internecie. Książka adresowana jest do producentów, oferentów i dostawców informacji, zarządzających i opiekujących się serwisami internetowymi, ale przede  wszystkim ich użytkowników oraz studentów ekonomii, zarządzania i marketingu.