Oblicza nudy szkolnej

Oblicza nudy szkolnej / Iga Kazimierczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę i  pokazuje, że zjawisko nudy zasługuje na uwagę i wymaga reakcji zarówno tych, którzy decydują o systemie edukacji, jak i rodziców i opiekunów. Autorka prezentuje wielowymiarowość tylko pozornie oczywistego zjawiska nudy i wielość jego uwarunkowań. Praca powstała na podstawie analizy wielu wywiadów przeprowadzonych z uczniami i nauczycielami. Przedstawia definicje nudy, badania zjawiska,  pokazuje jak nauczyciele rozmawiają z uczniami o  szkolnej nudzie, ukazuje nudę z perspektywy uczniów i nauczycieli, opowieści uczniów i nauczycieli o nudnej i ciekawej lekcji, strategie nauczycielskie przeciw nudzie, nudę szkolną w  czasie pandemii. Praca stanowi ważny głos w dyskusji o obecnym stanie polskiego szkolnictwa i potrzebie jego zmian w przyszłości. Książka adresowana zarówno do nauczycieli, wychowawców, jak i rodziców i opiekunów.