O phishingu i nie tylko

25 kwietnia 2022 r. uczniowie z kl. I A z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku wzięli udział w profilaktycznym warsztacie bibliotecznym z cyklu „Bezpieczeństwo w Sieci” pt. „Cyberprzemoc”. Podczas zajęć młodzież poszerzyła wiedzę na temat zjawiska cyberprzemocy: jej form, sposobów zapobiegania oraz  radzenia sobie z nią, a także z konsekwencjami jej stosowania. Podstawą do działań warsztatowych była kampania UNICEF “One shot is enough”, natomiast do przeprowadzenia dyskusji posłużyła przygotowana prezentacja multimedialna.