O koleżeństwie i przyjaźni ,,Puchatego wystarczy dla wszystkich“

27 kwietnia br. Pracownię Biblioterapii odwiedziły przedszkolaki z Akademii Kinder Centrum. Dzieci wzięły udział w zajęciach ,, O koleżeństwie i przyjaźni  ,,Puchatego wystarczy dla wszystkich”. Celem spotkania było kształtowanie empatii, wrażliwości, kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i rozumienia uczuć własnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności koncentrowania się na zadanej pracy, promocja czytelnictwa