Nowy w klasie: zbiór zadań i ćwiczeń dla dzieci z klas I-III

Nowy w klasie: zbiór zadań i ćwiczeń dla dzieci z klas I-III rozwijających kompetencje z języka polskiego dla dzieci obcojęzycznych /Krystyna Dąbek . – Opole: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 2022.

Niniejsza propozycja metodyczna wskazuje nauczycielom – jak skutecznie realizować z dziećmi proces nauczania-uczenia się w sytuacji, kiedy część uczniów w klasie nie zna języka polskiego, bądź zna go w stopniu ograniczonym. Jej autorka Krystyna Dąbek – nauczyciel konsultant w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,  od ponad 30 lat podpowiada nauczycielom uczącym w klasach młodszych sprawdzone metody pracy z dziećmi, ze wskazaniem i wyjaśnieniem podstaw, u których leży „nauczanie przyjazne mózgowi”.  Praca zawiera atrakcyjne, a zarazem proste w realizacji ćwiczenia i zadania rozwijające kompetencje z języka polskiego, wzbogacające pracę w klasie, w której uczą się dzieci obcojęzyczne. Proponowane zadania skonstruowano z uwzględnieniem faktu, iż dzieci z Ukrainy uczą się języka polskiego dopiero od niedawna, z poszanowaniem wielokierunkowej aktywności uczniów.   Książka dedykowana jest nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, pracującym z dziećmi w wieku 7-10/11 lat, dla których z pewnością stanie się doskonałą inspiracją w pracy pedagogicznej.