NOWOSIELSKI JERZY (1923-2011)

Zestawienie bibliograficzne „Jerzy Nowosielski (1923-2011)” poświęcone życiu i twórczości wybitnego artysty malarza, rysownika, scenografa i teologa prawosławnego, jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon, zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz innych. Bibliografia gromadzi 128 opisów bibliograficznych książek (w tym katalogów wystaw) i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Sygnatury poprzedzone symbolem „M” oznaczają zbiory wypożyczalni, „C” czytelni.

Książki:

1. Ikonostas i inne szkice / Paweł Florenski ; wybrał, przeł. [z ros.] i przypisami opatrzył Zbigniew Podgórzec ; wstęp Jerzy Nowosielski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy “Pax’’, 179, [1] s., [20] s. tabl. ( w tym kolor.) : il. portr. ; 20 cm.

2. Inność prawosławia / Jerzy Nowosielski. – Białystok : Orthdruk, 1998. -189 s.: il. ; 22 cm.

3. Jerzy Nowosielski / Jan Gondowicz. – Warszawa : Edipresse Polska, 2006. – 95 s. : il. kolor. ; 23 cm.

4. Jerzy Nowosielski / Jerzy Madeyski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 94, [2] s. : tabl. kolor., il., fot. ; 20 cm.
M 25077 (Kędzierzyn-Koźle), M 085640 (Opole)

5. Jerzy Nowosielski / Krystyna Czerni. – Kraków : “Znak’’ , 2006. – 224 s. : il. ( gł. kolor.) ; 32 cm.
S 200773 (Opole), C 065229 (Nysa)

6. Jerzy Nowosielski / oprac. Mieczysław Porębski ; przekł. na fr. Ludomir Przestaszewski ; oprac. graf. Bolesław Penciak. – Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne, 1960. – [10] s., [24] s. tabl., il ( w tym kolor.) ; 20 cm.
M 024365 (Opole)

7. Jerzy Nowosielski / red. Andrzej Szczepaniak ; tłum. Caryl Swift, Sean Whitty. – Milano : Skira, 2019. – 270, [1] s. : il. ; 31 cm.

8. Jerzy Nowosielski / red. Jolanta Chrzanowska – Pieńkos. – Warszawa : Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 2003. – 21, [1] s. : il. ; 28 cm.

9. Jerzy Nowosielski / wybór i układ tekstów i il. Andrzej Starmach ; aut. tekstów : Mieczysław Porębski, Józef Chrobak, Ewa Kulka. – Warszawa : Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 2003. – 731, [5] s. : il. ; 30 cm.

10. Jerzy Nowosielski / wybór Julita Deluga; tłum. Matthew Dundon. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2023. – 200 s. : fot., il., portr. ; 31 cm.

11. Jerzy Nowosielski : i jego uczniowie / pod red. Stanisława Tabisza. – Kraków : Związek Polskich Artystów Plastyków, 1999. – 48 s. : il. ; 30 cm.

12. Jerzy Nowosielski : malarstwo : sierpień – wrzesień 1976 / oprac. graf. katalogu Antoni Ryski. – Poznań : Biuro Wystaw Artystycznych, 1976. – [16] s. ; il. ; 21 cm.

13. Jerzy Nowosielski rysunki = drawings / Jerzy Nowosielski. Marek Świca ; tłum. Jerzy Pilawski. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1994. – 16 s. : il. ; 28 cm.

14. Jerzy Nowosielski – villa dei misteri / red. Jan Pawlicki, Jerzy Nowosielski et al. aut. tekstów. – Kraków : Galeria Słowiańska ; Białystok : Otrhdruk, 1998, 179 s. : il. kolor. ; 30 cm.

15. Metafizyczny wymiar piękna w malarstwie Jerzego Nowosielskiego / Adriana Adamska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. – 234, [2] s., [14] s. tabl., [5] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.

16. Mój Chrystus : rozmowy z Jerzym Nowosielskim / Jerzy Nowosielski, Zbigniew Podgórzec. – Białystok : „Łuk’’, 1993. – 181, [2] s. : il. ; 21 cm.
M 167698 (Opole)

17. Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosielskiego / Krystyna Czerni. – Kraków : „Znak’’, 2011. – 444, [2] s. : il. ; 24 cm
M 207570 (Opole)

18. Nowosielski Byt (nie) subtelny : moralitet / Anna Popiel. – Bydgoszcz : Epigram, 2020. – 109, [3] s. ; 21 cm.

19. Nowosielski na Śląsku : sztuka sakralna / Krystyna Czerni. – Tychy : Muzeum Miejskie w Tychach ; Kraków : Szpalanka Lab, 2022. – 267, [1] s. : fot., il., portr. ; 30 cm.

20. Nowosielski, sztuka sakralna : Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin / Krystyna Czerni. – Białystok : Muzeum Podlaskie : Samorząd Województwa Podlaskiego ; Olsztyn : Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2019. – 338, [5] s. : il., faksymilia, fot., portr. ; 30 cm.

21. Nowosielski w Małopolsce : sztuka sakralna / Krystyna Czerni ; zdj. Marian Curzydło. – Kraków : Małopolska Fundacja Sztuki Współczesnej, 2015. – 260 s. : il. ( gł. kolor.) ; 30 cm.

22. Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu : sztuka sakralna / Krystyna Czerni. – Kraków : Szpalanka Lab, 2023. – 325, [3] s. : faksymilia, fot., il, mapa, portr. ; 30 cm.

23. Prorok na skale : myśli Jerzego Nowosielskiego / wybrali i ułożyli Roman Mazurkiewicz i Władysław Podrazik ; il. Jerzy Nowosielski ; wstęp Władysław Podrazik. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. – 188, [4] s. : il. ; 21 cm.

24. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim / Zbigniew Podgórzec ; w oprac. i ze wstępem Krystyny Czerni. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. – 443, [5] s. ; 22 cm.

25. Spotkanie z ikoną : śladami Jerzego Nowosielskiego = Stretnutie s ikonou : po stopach Jerzyho Nowosielskeho : Sanok, Czerteż, Komańcza, Masochów, Radoszyce, Rzepedź, Szczawne, Turzńsk, Zagórz / proj. folderu : Szymon Tomiło ; tłum. Gabriela Zalezakova]. – Toruń : S.I. : s.n., 2008. – [4] s., [4] s. luz. : il. kolor. ; 30 cm.

26. Sztuka po końcu świata : rozmowy / Jerzy Nowosielski ; wybór i ukłąd Krystyna Czerni. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012. – 429, [1] s. ; 24 cm.

27. Tadeusz Różewicz, Zofia i Jerzy Nowosielscy : korespondencja / wstęp i oprac. Krystyna Czerni. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 494, [5] s. : faks., fot. ; 22 cm.
M 202211 (Opole), M 202438 ( Opole), M 205000 (Opole)

28. Tryumf ortodoksji : ikona Jerzego Nowosielskiego / [aut. tekstów Henryk Paprocki, Izabela Trzcińska]. – Kraków : Galeria Słowiańska ; Białystok : „Orthdruk’’, 2001. – 42, [2] s. : il. kolor. ; 13 x 18 cm.

29. Wokół ikony : rozmowy z Jerzym Nowosielskim / Zbigniew Podgórzec. – Warszawa : „Pax’’, 1985. – 196, [4] s.,[1] k. portr. ; 20 cm
M 142323 (Opole)

30. Zagubiona bazylika : refleksje o sztuce i wierze / Jerzy Nowosielski ; wstęp i red. Krystyna Czerni. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013. – 447, [1] s. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

31. Abstrakcja. Ekspertyza obrazu Jerzego Nowosielskiego / Włodzimierz Nowaczyk // Opcje. – 1998, nr 4, s. 88-89

32. Adam Stalony – Dobrzański – droga ikonografa / Jan Stalony – Dobrzański // Latopisy Akademii Supraskiej. – T. 12 (2021), s. 205-241

33. Akeda, ostatnie słowo / Marcin Cielecki // Topos. – 2012, nr 6, s. 23-45

34. Bez kropki (rzecz o Nowosielskim) / Henryk Waniek // Charaktery. – 1999, nr 6, s. 30-32

35. Bizantyński azyl / Stanisław Rodziński // Pokaz. – 1999, nr spec. 27, s. 49-50

36. Bóg od dawna wie, co jest nam winien / Jerzy Nowosielski ; rozm. przepr. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1995, nr 7/8, s. 244-252

37. Byty subtelne / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2011, nr 10, s.79-81

38. Czyściec / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 9, s. 34-35

39. Dlaczego potrzebujemy herezji : myśli na Wielkanoc / Jerzy Nowosielski // Gazeta Wyborcza. – 2015, nr 79, s. 23

40. Eros uświęcony : Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Kraków / Monika Branicka // Art & Business. – T. 13, nr 9 (2001), s. 72

41. Esej o Jerzym Nowosielskim / Bogdan Misey Drozd // Grekokatolicy.pl. – 2011, nr 1, s. 37-41

42. Idea „piękna, które zbawi świat’’, czyli o pojmowaniu przez Jerzego Nowosielskiego istoty sztuki i poszukiwania artysty / Elżbieta Mikiciuk // Undergrunt. – 2002, nr 6, s. 157-161

43. Ikona – Tradycja – Nowosielski : weryfikacja pojęcia ikony w twórczości Jerzego Nowosielskiego / Marcin Fryźlewicz // Krzysztofory. – T. 25 (2007), s. 217-226

44. Ikona żywa : w siedemdziesięciolecie urodzin Jerzego Nowosielskiego = Alive icon : on Jerzy Nowosielski’s seventieth birthday / Piotr Krakowski // Art & Business. – T. 5, nr 3/4 (1993), s. 43-45

45. Ikony Nowosielskiego / Michał Bogucki // Zeszyty Literackie. – 2003, nr 3, s. 254-256

46. Innego malarstwa nie było / Jerzy Nowosielski ; rozm. przepr. Magdalena Ujma // Na Przykład. – 1996, nr 2, s. 5-7, 29-31

47. Jak skromna cerkiew stała się ikoną architektury : Jerzy Nowosielski pozostawił po sobie setki wspaniałych dzieł : spod jego ręki wyszła między innymi cerkiew grekokatolicka w Białym Borze w woj. zachodniopomorskim / Rajmund Wełnic // Polska ( Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2023, nr 20, s. 27

48. Jedna z wersji ,,Przemienienia’’ / Krystyna Zwolińska // Opcje. – 1998, nr 4, s. 82-83

49. Jerzego Nowosielskiego modernizowanie ikony / Kazimierz M. Łyszcz // Arteria. – 2007, nr 5, s. 37-43

50. Jerzego Nowosielskiego wkład do kultury polskiej i ukraińskiej / Bazyli Nazaruk // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Z. 19/20 (2005), s. 36-45

51. Jerzy Nowosielski / DJ. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 68, s. 20

52. Jerzy Nowosielski / Jerzy Madeyski // Projekt. – T. 37, nr 1-2 (201) (1992), s. 24-28

53. Jerzy Nowosielski / Maja Wolniewska // Szum. – 2016, nr 12, s. 163-164

54. Jerzy Nowosielski / M. M. // Rzeczpospolita. – 2003, nr 5, s. A2

55. Jerzy Nowosielski // Sztuka. – T. 11, nr 5 (1986), s. 2-4, 70-71

56. Jerzy Nowosielski – Artysta poszukujący / Maciej Paczkowski // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2023, nr 3, s. 16-24

57. Jerzy Nowosielski – ,,Maestro od marzenia’’ / Katarzyna Stark // Dydaktyka Polonistyczna. – 2017, nr 3(12), s. 120—134
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1288784 [dostęp: 26.01.2024]

58. Jerzy Nowosielski – malarz świecki czy religijny? / Ołech Rudenko // Kresy. – 2000, nr 4, s. 224-231

59. Jerzy Nowosielski „Po śladach’… / Wojciech Lewandowski // Towarzystwo. – 2018, nr 5, s. 33-37

60. Jerzy Nowosielski : Rozmowa z malarzem = Jerzy Nowosielski : a conversation with a Painter /Jerzy Nowosielski // Projekt. – T. 18, nr 2 (1973), s. 24-27, 67

61. Jerzy Nowosielski – teolog prawosławny? / Michał Janocha // Nowe Książki. – 2007, nr 9, s. 22-23

62. Jerzy Nowosielski : wielki artysta i tragiczny człowiek / Emil Biela // Akant. – [R.] 14, nr 9 (2011), s. 32

63. Jestem grzesznikiem, ale się tym nie chwalę / Jerzy Nowosielski ; rozm. przepr. Kazimierz Targosz // Przekrój. – 1998, nr 11, s. 14-17

64. Kilka aspektów myśli i sztuki Jerzego Nowosielskiego / Bożena Kowalska // Format. – T. 61, nr 3-4 (2011), s. 98-99

65. Kilka słów o malarstwie Jerzego Nowosielskiego / Katarzyna Chrudzimska // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 12-16

66. Kłopot z Nowosielskim / Andrzej Horubała // Rzeczpospolita. – 2011, nr 59, s. P14-P15

67. Kościół na Azorach / Maria Rzepińska // Konteksty. – 1996, nr 3/4, s. 11

68. Kurhanek Nowosielskiemu : Jerzy Nowosielski, Leon Tarasewicz, Mikołaj Smoczyński, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa IV- V 1997, kurator: Milada Ślizińska / Ewa Klekot // Art & Business. – T. 9, nr 6 (1997), s. 56-57

69. Malarska „dwujęzyczność’’ Jerzego Nowosielskiego : związki między abstrakcją a ikoną w monumentalnych projektach sakralnych = Jerzy Nowosielski as a „bilingual’’ painter: relations between abstraction and icon in monumental religious proje ; cts / Krystyna Czerni ; tłum. Monika Mazurek // Sacrum et Decorum. – [R.] 13 (2020), s. 48-80

70. Malarstwo jest tajemnicą / Jerzy Nowosielski ; rozm. przepr. Kinga Maciuszkiewicz // Opcje. – 1995, nr 1-2, s. 69-71

71. Malarz ikony niemożliwej / Janusz Jaremowicz // Literatura. – 1986, nr 34-35

72. Materia w chwale / Ryszard Przybylski // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s.3-4

73. Między immanencją a transcendencją : Jerzego Nowosielskiego diagnoza sztuki współczesnej / Mirosław Dzień // Topos. – 2015, nr 1, s. 17-28

74. Między sacrum a profanum : „Villa dei Misteri. Jerzy Nowosielski’’, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunkowskiego w Królikarni, Warszawa / Monika Branicka // Art & Business. – T. 13, nr 12 (2001), s. 47

75. Między niebem a Ziemią: ( o twórczości Jerzego Nowosielskiego) / Andrzej Kostołowski // Format. – T. 3/4, nr 12-13 (1993), s. 18-20, 22-23

76. Misterium obrazu / Roman Maciuszkiewicz // Opcje. – 1998, nr 4, s. 89-90

77. Mistyczne zjednoczenie : o ikonach Jerzego Nowosielskiego / Dominka Kowalewska // Format. – T. 3 (53), 2007, s. 103-104

78. Mój Nowosielski / Marcin Cielecki // W Drodze. – 2010, nr 5, s. 103-108

79. Mówi Jerzy Nowosielski / Zbigniew Nowosielski // Dialog. – T. 28, nr 3 (1983), s. 171-174

80. Nowa przestrzeń życia liturgicznego : Jerzy Nowosielski w Górowie Iławeckim / Joanna Piotrowska // Borussia. – 2007, nr 41, s. 181- 186

81. Niebo na deskach / Kazimierz Targosz // Przekrój. – 2002, nr 46, s. 50-55

82. Nie chcę nosić świńskiego serca / Mirosław Czech // Gazeta Wyborcza (wyd. zasadnicze). – 2009, nr 291, s. 28-29

83. Nikt go nie chciał : sylwetka Jerzy Nowosielski / Marta Leszczyńska // Gazeta Wyborcza. – 2017, nr 145, s. 2

84. Nowosielski anielski / Andrzej Serafin // Odra. – 2012, nr 5, s. 90-92

85. Nowosielski – ikony – Podlasie. Kanon – czy zawsze oczywisty? / Ewa Zalewska // Latopisy Akademii Supraskiej. – [T.] 8 (2017), s. 187-205
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2171289 [dostęp: 26.01.2024]

86. Nowosielski – malarz religijny / Janusz Stanisław Pasierb // Nowe Książki. – 1994, nr 8, s. 10-11

87. Nowosielski przedstawiony / Małgorzata Kitowska – Łysiak // Znak. – 2003, nr 10, s. 114-120

88. Nowosielskiego malarstwo zbawiające / Krystyna Zwolińska // Twórczość. – 1984, nr 6, s. 133-137

89. Od współczesności do ikony / Jerzy Nowosielski // Opcje. – 1998, nr 4, s. 74-81

90. Osobliwości ikonografii w twórczości Juwenaliusza Mokryckiego i Jerzego Nowosielskiego : aspekt filozoficzny i teologiczny / Natalia Kostiv // Sztuka i Dokumentacja. – 2018, nr 8, s. 27-3
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/424571 [dostęp: 26.01.2024]

91. O świetle / Jerzy Madeyski // Opcje. – 1998, nr 4, s. 84-87

92. Parę deseczek i tekturek : Jerzy Nowosielski i Tadeusz Różewicz / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 15, s. 20

93. Podążanie w stronę absolutu : estetyczno- teologiczny wymiar malarstwa Jerzego Nowosielskiego / Kazimierz Mirosław Łyszcz // Rzeźba Polska. – T. 12 (2006), s. 111-115

94. Poema na retrospektywę Jerzego Nowosielskiego w Zachęcie : marzec – kwiecień 2003 / Marian Zofin // Arcana. – 2006, nr 69, s. 52-60

95. Polichromia Jerzego Nowosielskiego w kościele Ducha Świętego w Tychach : przykład malarstwa sakralnego inspirowanego sztuką bizantyjską / Ewa Jasińska // Pisma Humanistyczne. – T. 6 (2004), s. 54-60

96. Ponad doczesność : Jerzy Nowosielski : popularny wbrew sobie / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2023, nr 3, s. 87

97. Porębski i Nowosielski / Agnieszka Gniotek // Art & Business. – T. 15, nr 5 (2003), s. 68

98. Porębski i Nowosielski – zawodowe dopełnienie / Dobromiła Błaszczyk // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 3, s. 36-41

99. Portrety Profesora / Iwona Hałgas // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 42, s. 5

100. Posłany do piekła / Monika Małkowska // Rzeczpospolita (wyd. zasadnicze). – 2003, nr 98, s. A12

101. Postaci kobiece w twórczości Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Różewicza : ikoniczny wymiar sztuki / Justyna Siemienowicz // Ruch Literacki. – 2010, z. 3, s. 284-303

102. Profesor Adam Stalony Dobrzański – mistrz i nauczyciel Jerzego Nowosielskiego / Jarosław Szmajda // Elips. – 2014, nr 16, s. 191-200
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/420185 [dostęp: 26.01.2024]

103. Profesor Jerzy Nowosielski // Art & Business. – T. 10, nr 4 (1998), s. 8

104. Profesor Jerzy Nowosielski (1923-2011) / Aleksander Kolańczuk // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Nr 14 (2008/2011), s. 244-248

105. Promieniowanie ikony / Monika Kuc // Rzeczpospolita (wyd. zasadnicze). – 2011, nr 47, s. P 20

106. Przed zaśnięciem i przed przebudzeniem : Jerzy Nowosielski o rysunku / Jerzy Nowosielski // Art & Business. – T. 12, nr 4 (2000), s. 38-39

107. Przegrana bitwa / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 10, s. 45-47

108. Realista eschatologiczny / Agnieszka Sabor // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 10, s. 41-43

109. Rysunki Jerzego Nowosielskiego / Andrzej Szczepaniak // Exit. – 2000, nr 2, s. 2214-2215

110. Sacrum w twórczości Jerzego Nowosielskiego / Emilia Zimnica – Kuzioła // Kultura – Media – Teologia. – T. 25 (2016), s. 177-187

111. Special Features of Iconography in the Artistic Work of Juvenaly Mokrystskyy and Jerzy Nowosielski : Philosophical and Theological Aspects / Natalya Kostiv // Sztuka i Dokumentacja. – 2013, nr 8, s. 37

112. Speculum mundi – motyw lustra w twórczości Jerzego Nowosielskiego / Katarzyna Chrudzimska // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 23-25

113. Strach pisać o Nowosielskim / Marek Sołtysik // Twórczość. – 2011, nr 10, s. 110-115

114. Summa Nowosielskiego / Jacek Maj // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 21, dod. s. X-XI

115. Sztuka jako świętość i grzeszność / Henryk Waniek // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 9-10

116. Sztuka zawsze sztuką końca świata / Jerzy Nowosielski ; rozm. przepr. Wacław Pyczek // Kresy. – 1998, nr 4, s. 133-140

117. Świat rysowany, świat pisany / Bożena Mądra // Odra. – 2005, nr 2, s. 79-80

118. Ten świat jest piekłem : o teologii Jerzego Nowosielskeigo / Sebastian Duda // Przegląd Powszechny. – [ R.] 128, nr 7/8 (2011), s. 23-35

119. „Tu nie ma stóp’’ : wirtualne polilokwium wokół obrazów Nowosielskiego / Tomasz Załuski // Kresy. – 2000, nr 4, s. 231-240

120. Unde bonum? Nowosielski o złu / Dariusz Czaja // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 30-33

121. W dwa miesiące po wystawie Jerzego Nowosielskiego odbył się kolejny wernisaż z cyklu „Mistrz i jego uczniowie’’ / Wojciech Mischke // Sztuka. – T. 11, nr 4 (1986), s. 61-62

122. Wędrująca wystawa jubileuszowa Nowosielskiego = Nowosielski’ s travelling anniversary exhibition / Art & Business. – T. 5, nr 7-8 (1993), s. 7-8

123. Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego / Katarzyna Chrudzimska // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 17-23

124. Wielki malarz ikon oraz kobiet / Monika Kuc // Rzeczpospolita (wyd. zasadnicze). – 2020, nr 135, s. A8

125. Wierzę świadectwu Nowosielskiego / Marek Melnyk // Więź. – 2003, nr 6, s. 71-75

126. „Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim’’, Zbigniew Podgórzec, Warszawa 1985 : [recenzja] // Projekt. – T. 30, nr 6 (1985), s. 72

127. Wokół protopopa Awwakuma’’ : z prof. Jerzym Nowosielskim / Monika Kubat // Konteksty. – T. 55, nr 1-4, s. 331-345, 565

128. Zasada abstrakcyjna : Jerzy Nowosielski , Starmach Gallery, Kraków / Wojciech Wilczyk // Art & Business. – T. 10, nr 4 (1998), s. 66

Oprac. Agnieszka Wojciuk
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu