“Nowoczesność Różewicza” – wykład otwarty

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Kandydatura Różewicza trzykrotnie znalazła się wśród pretendentów do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Chociaż poeta nie otrzymał tej nagrody, jego dzieła zostały przetłumaczone na 49 języków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając zasługi i kunszt literacki Różewicza, ustanowił go Patronem Roku 2021. W uzasadnieniu napisano: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Z tej okazji zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym online pt. “Nowoczesność Różewicza”, który odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 16.00. Wykład wygłosi prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski). Prof. Dorota Heck jest literaturoznawcą i teoretykiem literatury. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą współczesną. Jest autorką wielu książek, rozpraw teoretyczno-literackich oraz artykułów poświęconych polskiej literaturze współczesnej.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/Dy4LcebXHm