Nowe zbiory z Instytutu Goethego w Krakowie w PBW w Opolu

Z przyjemnością informujemy, że Punkt Informacyjno-Dydaktyczny Instytutu Goethego w Krakowie w PBW w Opolu został doposażony w literaturę dziecięcą i młodzieżową w formie zestawów klasowych do wypożyczenia przez nauczyciela. Zestaw zawiera 15 książek danego tytułu. Po jednym egzemplarzu danego tytułu jest również do dyspozycji w czytelni, można więc przed wyborem zapoznać się z proponowanymi książkami i dopasować wybór do poziomu językowego i zainteresowań uczniów. Obecnie dostępnych jest 19 tytułów w ramach zestawów klasowych od poziomu językowego A1 do B2/C1. Tematyka udostępnianych książek dostosowana jest do szerokiego grona odbiorców literatury: od najmłodszego czytelnika (klasy 1-3), aż po uczniów szkół ponadpodstawowych. Poprzez możliwość wypożyczenia zestawu do pracy w klasie zachęcamy nauczycieli i uczniów do nauki języka w oparciu o teksty autentyczne, poruszające aktualne tematy, co w przypadku pracy wyłącznie z podręcznikiem nie zawsze ma miejsce. Wartością dodaną pracy z proponowanymi książkami jest możliwość wykorzystania tekstów do pracy wychowawczej z uczniami.