Nowa Szkoła

Nowa szkoaNowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny (10 numerów w roku). Ukazuje się od 1950 roku.

Jedno z najważniejszych czasopism dotyczących nauczania oraz wychowania w szkole. Redakcja mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Jacek Jackowski. Miesięcznik porusza tematy związane z edukacją, zawiera artykuły dotyczące awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zarządzania szkołą, ścieżek edukacyjnych, oświaty za granicą, edukacji medialnej, a także zagadnienia społeczno-polityczne takie, jak : globalizacja, bezrobocie, demokracja, problemy rodziny – przemoc, uzależnienia, wszelkie patologie. Na łamach czasopisma przedstawione jest piśmiennictwo pedagogiczne : recenzje książek oraz bibliografie na wybrany temat. Stałe działy to : Edukacja i Polityka, Poglądy, Nauczyciele, Uczniowie, Edukacja medialna, Pokój nauczycielski, Kącik historyczny, Piśmiennictwo pedagogiczne, Korespondencje.

W numerze 2/2017 między innymi : Reforma w lutym – podpisanie przez minister edukacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Lidia Jastrzębska) ; Wojna o reformą oświaty (Klemens Stróżyński) ; Ocenianie uczniów we współczesnej i przyszłej praktyce edukacyjnej szkoły (Michał Kowalewski) ; 30 lat Erasmusa, czyli mobilność zmienia życie (Lidia Pokrzycka) ; Tablica interaktywna w procesie nauczania – bibliografia w wyborze (Elżbieta Trojan)