„Norwid na mapie polskiego romantyzmu” – wykład otwarty

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wykładzie poświęconym poecie, który odbędzie się online w dniu 17 marca 2021 roku o godz. 17.00. Wykład wygłosi Marek Dybizbański, dr hab., profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, autor monografii Romantyczna futurologia (2005), Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku – wzorce i odstępstwa (2009), Od epiki romantycznej do teatru science fiction (2016), Z romantycznego repertuaru. Studia o micie i formie dramatycznej (2018) oraz studiów o literaturze i teatrze XIX i XX wieku publikowanych m. in. w „Pamiętniku Literackim”, “Pamiętniku Teatralnym”, „Przestrzeniach Teorii”, „Pracach Literackich”, „Wieku XIX” oraz w tomach zbiorowych i specjalistycznych słownikach; współautor książki Mitoznawstwo porównawcze (2006); współautor opracowania antologii Myśl teatralna doby postyczniowej (2016).

Link do wykładu:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUNUIzUEEwVE8zVlZFMTU2SEw0N0hNS1ZHQS4u