Noc

Książki:

1. „Bacz o człowiecze, co głęboka noc rzecze” : z rozważań nad literackim przeżywaniem nocy / Maria Podraza-Kwiatkowska // W : Literatura – punkty widzenia – światopoglądy : prace ofiarowane Marcie Wyce / pod red. Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2008. – S. 13-38
M 198431 (Opole)

2. Bezsenne noce bohaterów „Nocy majowej” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Karolina Mazur // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; [Wrocław] : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 88-101

3. „Była to jedna z tych niesamowitych nocy, gdy światło i ciemność…” : od redakcji / Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Marcin Bajko // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [9]-22

4. Dzień, noc i inne pory doby : studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej / Anna Różyło ; Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. – Sandomierz : Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2004. – 155 s. : il. ; 24 cm.
M 062554 (Nysa)

5. Językowy obraz pór dnia i nocy w opowiadaniach Brunona Schulza / Róża Bakuła // W : Obszary polonistyki : język, kultura, literatura / pod red. nauk. Jolanty Pasterskiej, Małgorzaty Kułakowskiej, Anny Antas, Karoliny Krzysztoń. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 11-17

6. „Kiedy rozum śpi, budzą się demony” (Francisco Goya) : motyw nocy w zbiorze liryków ekspresjonistycznych “Menschheitsdämmerung” / Michał Jamiołkowski // W : Zmierzch w literaturze i kulturze / red. Ewelina Gajewska, Angelika Matuszek, Barbara Tomalak. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. – S. 102-108

7. Konotacje leksemu „noc” w związkach frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja (na materiałe wybranych języków europejskich) / Joanna Szerszunowicz // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [107]-130

8. Liryka nocna („Nachtlyrik”) w twórczości Novalisa i Josepha von Eichendorffa / Wiesław Trzeciakowski // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. –S. [123]-133

9. Młodopolskie dialogi (z) nocą / Wojciech Gutowski // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych “Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [173]-228

10. Motyw nocy w „622 upadkach Bunga” Stanisława Ignacego Witkiewicza / Michał Siedlecki // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [635]-651

11. „Noc dziadów” w „Fauście” Józefa Szajny / Bogna Paprocka-Podlasiak // Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych “Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [105]-121

12. Noc, marzenie, koszmar senny w prozie Stefana Grabińskiego / Wojciech Kalinowski // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [497]-509

13. Noc romantyczna : Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński : interpretacje / Halina Krukowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2011. – 273, [3] s. : il. ; 23 cm.

14. „Noc panowała nie tylko nad ziemią, lecz i we mnie…” : o symbolice nocy w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego / Marek Kurkiewicz // W : Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej / pod redakcją Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. – S. [365]-376

15. Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – 741 s. : il. ; 25 cm. – (Czarny Romantyzm)
* Nokturn (lit.) w literaturze niemieckiej

16. Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – 993, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Czarny Romantyzm)
* Nokturn (lit.) w literaturze polskiej

17. Noc u Wergiliusza / Elżbieta Wesołowska // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [65]-71

18. Noc w „Ślubie” Jerzego Jarockiego / Bogna Paprocka-Podlasiak // Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. –S. [697]-713

19. Noc w tomie poezji Antoniego Szandlerowskiego „Sąd wam niosę!” / Grzegorz Igliński // W : „Poeta ze średniowiecznej ekstazy” : ksiądz Antoni Szandlerowski (1878-1911) / pod redakcją Katarzyny Badowskiej, Doroty Samborskiej-Kukuć. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. – S. 111-130

20. „Noc w Zofiówce” Seweryna Goszczyńskiego jako romantyczny poemat o podróży wewnętrznej / Krzysztof Korotkich // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [413]-438

21. Noce liryczne : z problematyki nokturnalnej w literaturze / redakcja Agnieszka Grzelak. -Toruń : Stowarzyszenie „Rojsty”, 2017. – 260 stron ; 24 cm.

22. Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; [Wrocław] : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – 472 s. : il. ; 24 cm.

23. Nocne bestiarium w twórczości Seweryna Goszczyńskiego / Adrian Kołtoniak // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [401]-412

24. Nocne metamorfozy w poezji czeskiej Grupy 42 / Izabela Mroczek // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [669]-676

25. Nocne pejzaże w liryce dla dzieci / Zofia Ożóg. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. – 162 s. ; 21 cm.
* Nokturn (lit.) – literatura polska

26. Nokturny : widoki nocy w malarstwie polskim / Aleksandra Melbechowska-Luty. – Warszawa : „Arkady”, 1999. – 135, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

27. O pochodzeniu słowiańskich i germańskich nazw pór dnia : „dzień”, „noc”, „rano”, „wieczór”, „świt”, „zmierzch” / Marek Maziarz // W : Struktura słowa a interpretacja świata / pod redakcją Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – S. 35-57

28. Od konwencji językowej do kreacji : obraz nocy w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Anna Pajdzińska // W : Tyle się we mnie słów zebrało… : szkice o języku i tekstach / redakcja naukowa Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018. – S. 389-404

29. Odsłony nocy w „Pogance” Narcyzy Żmichowskiej / Marta Białobrzeska // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [479]-495

30. Skok w ciemność? : noc w „Osiem cztery” Mirosława Nahacza / Paweł Gorszewski // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [693]-700

31. Symbolika Nocy w „Hymnach do Nocy” Novalisa / Liliana Górska // W : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogny Paprockiej-Podlasiak. – Toruń. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – S. 243-253
M 201811 (Opole)

32. Wacław Mrozowski : językowe studium choroby i śmierci / Katarzyna Sadowska-Dobrowolska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
* Nokturn (lit.) w literaturze polskiej

33. Wewnętrzne doświadczenie nocy i ciemności / Magdalena Saganiak // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 1, Wokół straży nocnych Bonawentury / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011. – S. [33]-52

34. Wiersz Michaiła Murawjowa „Noc” : tekst i konteksty = Mikhail Muraviov’s poem „A night” : text and contexts / Magdalena Dąbrowska // W : Czas w kulturze rosyjskiej = vremâ v russkoj kulˊture / pod redakcją Andrzeja Dudka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – S. 433-442

Artykuły w czasopismach:

35. „Certain” w ciemnościach – noc Stanisława Przybyszewskiego / Agnieszka Grzelak // Rocznik Kasprowiczowski. – R. 14/15 (2016), s. 64-85

36. „Co mówi noc?” : wokół jednego wiersza Aleksandra Wata / Kazimierz Nowosielski // Znak. – 1998, nr 8, s. 115-121

37. Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych : inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego / Piotr P. Czyż // Pamiętnik Sztuk Pięknych. – N. s. 2015, nr 10, s. 239-245

38. Funkcje semantyczne nocy i świtu w „Nocy tysiącznej drugiej” Cypriana Norwida / Małgorzata Tarapata // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 11 (1993), s. 133-148

39. Gwiazdy – radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka… : (na przykładzie poezji Doroty Gellner) / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. – 2010, nr 2, s. 15-19

40. Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza : (obrazy wody, nieba, księżyca, nocy i dnia) / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 6 (2006), s. 111-124

41. Językowy obraz zjawisk świetlnych cyklicznej zmiany dnia i nocy / Andrzej Dyszak // Język Polski. – 1995, z. 4/5, s. 280-290

42. Lęk przed świtem albo o nadziejach płynących z ciemności : przypadek Aleksandra Wata / Michalina Kmiecik // Ruch Literacki. – 2014, z. 3, s. 315-335

43. „Melodia mgieł nocnych” – synteza artystyczna / Anatol P. Pijanowski // Polonistyka. – 1994, nr 10, s. 622-625

44. Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza / Piotr Wróblewski // Roczniki Humanistyczne. – 2001/2002, z. 6, s. 431-443

45. Motyw nocy i wieczoru / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 16, s. 50-51

46. Noc / Marian Jurkowski // Człowiek i Światopogląd. – 1989, nr 6, s. 89-91

47. Noc i ciemność w twórczości Norwida / Barbara Bubula // Ruch Literacki. – 1988, z. 4-5, s. 317-336

48. Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka „Doktor Żywago” / Zygmunt Zbyrowski // Slavica Wratislaviensia. – Nr 155 (2012), s. 249-256

49. Noc w poezji Józefa Łobodowskiego / Tadeusz Czarwid Grabowski // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 6 (1994), s. 53-73

50. Noc w twórczości Marka Nowakowskiego na przykładzie opowiadania „Książę Nocy” / Damian Romaniak // Elewator. – 2020, nr 4, s. 96-105

51. Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu / Elżbieta Zarych // Teksty Drugie. – 2015, nr 5, s. 357-385

52. Nocne motywy w poezji lirycznej dla dzieci / Zofia Ożóg // Edukacja Humanistyczna. – T. 1 (2001), s. 17-38

53. Nokturny Antoniego Anatola Węcławskiego (1891-1985) / Magdalena Durda-Dmitruk // Dagerotyp. – Nr 23 (2014), s. 31-54

54. O poprawności nazw pór dnia i nocy / Jerzy Podracki // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 50

55. Obraz dnia i nocy w polszczyźnie / Anna Różyło // Język Polski. – 2002, z. 2, s. 111-118

56. Obraz nocy w liryce Konstantego Fofanowa / Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska // Acta Neophilologica. – [T.] 15, [cz.] 1 (2013), s. 263-271

57. Odsłony zmęczenia i spoczynku : „Nocna pieśń wędrowca” Johanna Wolfganga Goethego, Michaiła Lermontowa i Jarosława Marka Rymkiewicza / Grzegorz Igliński // Wiek XIX . – R. 8 (2015), s. 465-478

58. Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego strachu przed mrokiem / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 4-9

59. Pytania z „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza i obrazu „Chochoły” Wyspiańskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 3, s. 33-35
* Zawiera temat: W jaki sposób ukazywano w tekstach kultury noc? Odpowiedz na przykładzie obrazu „Chochoły” („Planty nocą”) Stanisława Wyspiańskiego oraz wybranego utworu literackiego

60. Semantyka „nocy” w pieśniach religijnych / Monika Maziarz // Prace Językoznawcze. – [T.] 20, [z.] 4 (2018), s. 143-162

61. W kwestii tej nocy nie będzie jasności … : noc Tadeusza Micińskiego jako przestrzeń transgresji / Renata Zając // Migotania. – 2017, nr 1, s. 18-19

62. Wampiryczny sposób istnienia świata i tęsknota za wyzwalającą śmiercią w „Hymnach do Nocy” Novalisa / Wiesław Trzeciakowski // Edukacja Humanistyczna. – 2007, nr 1, s. 108-114

63. Zmierzch w literaturze i malarstwie austriackim na przełomie XIX i XX wieku / Elżbieta Hurnikowa // Świat i Słowo. – 2013, nr 2, s. 187-200

Zob. też hasło: dzień

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu