Nikotynizm

Zjawisko nikotynizmu polega na przewlekłym używaniu tytoniu, zawierającego silną truciznę – nikotynę i inne szkodliwe dla organizmu ludzkiego substancje, zawarte w liściach i korzeniach tytoniu. Nikotynizm objawia się olbrzymimi negatywnymi skutkami, zarówno indywidualnymi jak i społecznymi; źródła podają, że nawet przewyższają skutki alkoholizmu.
Palenie jest tak dawnym zjawiskiem społecznym, jak stare są dzieje ludzkie, a zwyczaj palenia jest obecnie bardzo powszechny.
Zestawienie bibliograficzne “Nikotynizm” za lata 2004-2020 zostało sporządzone na podstawie zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i elektronicznej bazy danych sieci PBW w Opolu.
Materiał bibliograficzny został podzielony na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Wydawnictwa zwarte, dostępne w PBW w Opolu i filiach, zostały oznaczone sygnaturami.

Książki:

1. Administracyjnoprawne zagadnienia przeciwdziałania nikotynizmowi / Piotr Szreniawski. – Lublin : Wydawnictwo Piotr Szreniawski, 2005. – 126 s. ; 22 cm.

2. Adolescencja a zachowania ryzykowne / Monika Gołembowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 126 stron : wykresy ; 24 cm.

3. Alkohol i papierosy : przemysł, państwo, polityki publiczne / Maciej Zdziarski. – Kraków : Fundacja “Instytut Łukasiewicza”, 2016. – 239 s. ; 21 cm.

4. Atopia jako czynnik modyfikujący skutki zdrowotne ze strony układu oddechowego powstałe w następstwie płodowego i postnatalnego biernego palenia tytoniu u dzieci szkolnych / Renata Złotkowska ; Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. – Sosnowiec : Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2006. – 162 s. : il. ; 24 cm.

5. Cała prawda o e-papierosach / Jean-François Etter ; przedm.: Gérard Mathern ; przeł. Monika Szymaniak. – Poznań : Wydawnictwo Filia grupa Termedia, 2014. – 207, [1] s. : il. ; 20 cm.

6. Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 435, [1] s. : il. ; 21 cm.
C 065930 (Nysa), C 203896 M 203915 M 203916 (Opole)

7. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / redakcja naukowa Jan A. Malinowski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016. – 232, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 054518 M 054519 (Brzeg), M 216519 M 216520 (Opole)

8. Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych / red. Hal Arkowitz, William R. Miller, Stephen Rollnick ; tł. Marta Kapera. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 463, [1] s. : il. ; 23 cm.
M 055655 (Kluczbork), M 217206 M 217207 M 217208 (Opole)

9. Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przekł. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – 405, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
M 201448 (Opole)

10. Dym tytoniowy a mechanizmy immunologiczne w układzie oddechowym u dzieci oraz ryzyko choroby alergicznej / Wojciech Feleszko ; Warszawski Uniwersytet Medyczny. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013. – 157 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

11. Dziękuję, nie palę : poradnik dla rzucających palenie i nie tylko dla nich / Jacek Matter. – Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, cop. 2008. – 38 s. : il. kolor. ; 20 cm.

12. Edukacja dla bezpieczeństwa : przewodnik dla nauczycieli / pod redakcją Krzysztofa Kubiaka, Piotra Mickiewicza ; koordynator projektu Małgorzata Lizut ; [autorzy Piotr Mickiewicz i 17 pozostałych] ; Dolnośląska Szkoła Wyższa ; Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ; Dolnośląska Akademia Ratownictwa. – Wyd. 2 uzup. – Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017. – 367 s. : il. ; 25 cm.
M 217667 M 217668 M 217669 M 217726 (Opole)

13. Historia używek / Jarosław Molenda. – Warszawa : “Bellona”, cop. 2016. – 334, [2] s., [32] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
M 054030 (Kluczbork), M 214985 (Opole)

14. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. [z niem.] i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 285 s. : il. ; 24 cm.
M 62748 (Kędzierzyn-Koźle), M 203759 (Opole)

15. Jak nie przytyć po rzuceniu palenia / Dagmar von Cramm, Jenny Levié ; z niem. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. – Warszawa : Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media, 2008. – 216 s. : il. kolor. ; 22 cm.

16. Jak przestać palić od teraz / [Rafał Tańczak]. – Osiny : Academia Alter Modus, 2017. – 268 stron : ilustracje, fotografie ; 12 cm.

17. Jak rzucić palenie : profesor Witold Zatoński radzi. – Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2007. – 64 s. : il. ; 29 cm.

18. Jak skutecznie rzucić palenie / [oprac. Małgorzata Guss-Gasińska ; teksty Bożena Stasiak, Klaudia Klukowska]. -Warszawa : Murator, cop. 2014. – 96 s. : il. kolor. ; 19 cm.

19. Jak szybko i skutecznie rzucić palenie : psychologia energetyczna w praktyce / Dirk Treusch ; oprac. przez Michaela Bohne ; [tł. Natalia Szczyglewska]. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2012. – 142 s. : il. ; 21 cm.

20. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. – Warszawa : Difin, 2011. – 118 s. : il. ; 23 cm.
M 206974 (Opole)

21. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2008. – 287, [1] s. : il. ; 21 cm.
C 065032 (Nysa)

22. Krótka porada antytytoniowa dla kobiet w ciąży : poradnik dla położnych / aut. Łukasz Balwicki [et al.]. – Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, cop. 2007. – 33, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.

23. Lubię palić ale teraz chcę przestać! / Andreas Jopp ; przeł. Barbara Tarnas. – Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2014. – 388 s. : il. ; 21 cm.

24. Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego : poradnik dla pracodawców / [aut.: Wioleta Tomczak et al.] ; Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. – Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2011. – 19 s. : il. kolor.; 25 cm.

25. Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego : zasady polityki pracodawcy / [aut. Jolanta Jabłońska]. – Warszawa : Fundacja “Promocja Zdrowia”, 2009. – 29, [2] s. ; 21 cm.

26. Mózg nastolatka : jak przetrwać dorastanie własnych dzieci / Frances E. Jensen z Amy Ellis Nutt ; przełożyła Katarzyna Sosnowska. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. – 366, [2] s. : il. ; 21 cm.
M 216628 M 216629 (Opole)

27. Nie potrafię przestać palić / Otmar Carewicz, Daniel Boris Carewicz ; [tł. Sergiusz Lipnicki]. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2011. – 125, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm

28. Nowe spojrzenie na wykorzystanie i aktywność wybranych substancji biologicznie czynnych / redakcja Paweł Kiciński. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018. – 186 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

29. Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych, / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 195 s. ; 24 cm.
M 054538 M 054551 M 054539 M 054552 (Brzeg), C 216584 (Opole)

30. Palenie tytoniu / [oprac. Barbara Bętkowska-Korpała]. -Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. – [16] s. : fot. ; 15×15 cm.

31. Palenie tytoniu : aspekty medyczne, psychiczne i duchowe / Romuald Jaworski (red.) ; [Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie]. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2006. – 126 s. : il. ; 21 cm.

32. Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej : regulacje prawne / Tadeusz Michał Nycz. – Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2019. – 134 strony ; 24 cm.

33. Papierosy : palący problem palenia / Czesław M. Cekiera. – Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2013. – 210, [2] s. ; 21 cm.

34. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / Anna Słowik-Gabryelska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. – 147 s. : il. ; 24 cm
C 049466 (Brzeg)

35. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : “Difin”, 2007. – 264 s. : il. ; 23 cm.
C 050023 (Brzeg), M 62640 (Kędzierzyn-Koźle), C 052567 (Kluczbork), C 065045 (Nysa), C 197894 M 208086 M 212282 (Opole)

36. Poradnik dla początkujących użytkowników e-papierosa / Mirosław Dworniczak. – Poznań ; [Zawiercie : Colinss], 2010. – 68 s. : il. ; 21 cm.

37. Prewencja pierwotna nowotworów : ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy / pod red. Janusza Szymborskiego i Witolda A. Zatońskiego. – Warszawa : Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, cop. 2012. – 199 s. : il. ; 24 cm.

38. Prof. Witold Zatoński radzi jak rzucić palenie. – Warszawa : Fundacja Promocja Zdrowia, [2004]. – 72 s. : il. ; 14×21 cm.

39. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnmazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. – Rzeszów : “Fosze”, [2004]. – 95 s. ; 24 cm.
M 60839 (Kędzierzyn-Koźle), C 189730 (Opole)

40. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz ; [aut. Anna Andruszkiewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – VIII, [4], 416, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 039990/II M 207922/II (Opole)

41. Psychologia środowiskowa / Jacek Formański. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. – 320, [1] s. : il. ; 21 cm.
C 052263 (Kluczbork), C 063722 (Nysa), M 208631 (Opole)

42. Rozmyślania o fajce i tytoniu / Michał Morawski. – Warszawa : Iskry, 2019. – 101, [3] strony : fotografie ; 23 cm.

43. Rozwiać dymną zasłonę : 10 argumentów za Europą wolną od dymu tytoniowego / ” [red. nauk. polskiego wyd. Witold Zatoński ; tł. Krzysztof Mościcki]. – Warszawa : Fundacja “Promocja Zdrowia”, 2009. – 167 s. : il. ; 24 cm.

44. Rzuć palenie / David Brizer ; [tł. Piotr Cieślak]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. – 406, [2] s. : il. ; 24 cm.

45. Rzucić palenie : jak na dobre zerwać z nałogiem / Peter Cross, Clive Hopwood ; przeł. Sylwia Jaśkiewicz-Budek. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007. – XVI, 240 s. : il. ; 21 cm.

46. Rzuć palenie i nie tyj / Paul McKenna ; przeł. Anna Boniszewska. – Warszawa : Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2009. – 155, [2] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

47. Rzuć palenie, na zawsze! / Geoff Ibbotson i Ann Williamson ; [tł. Agata Żbikowska]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. – 73 s. ; 21 cm.

48. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł.[z ang.] Agata Tomaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. – 287,[1] s. ; 22 cm.
M 050626 M 050736 (Brzeg), M 60847 (Kędzierzyn-Koźle), M 051938 (Kluczbork), M 197345 M 197346 M 200282 M 200283 M 200284 M 208699 (Opole)

49. Stosunek Polaków do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia we wszystkich miejscach publicznych / [aut. Witold Zatoński, Jolanta Jabłońska, Krzysztof Przewoźniak]. – Warszawa : Fundacja “Promocja Zdrowia”, 2009. – 11 s. ; 20 cm.

50. Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko / Barbara Jacennik. – Warszawa : Vizja Press & IT, 2008. – 233, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 200499 (Opole)

51. Szkoła przeciw rakowi / [red. wyd. Zbigniew Kaczmarek] ; Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Oddział we Włocławku. – Włocławek : Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Oddział, 2004. – 87 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

52. Terapia poznawcza uzależnień / Aron T. Beck [et al.]; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007 – XII, 362 s. : il., 23 cm.
C 197996 M 198029 (Opole)

53. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka- Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 64 s. : rys. ; 21 cm.
C 063047 (Nysa), M 191109 M 191456 (Opole)

54. 1500 razy mniej : papierosy elektroniczne w świetle badań naukowych / Andrzej Sobczak. – Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2017. – 100, [2] strony : wykresy ; 20 cm.

55. Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń / Krzysztof Teodor Toeplitz. – Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. – 254, [2] s. : il. ; 17 cm.

56. Tytoń / Czesław Cekiera. – Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gaudium”, 2005. – 174 s. : portr., rys. ; 17 cm.

57. Tytoń i inne używki, a choroba nowotworowa = Tobacco and other drugs, and cancer disease / Brunon F. P. Zemła ; [Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie. Oddział w Gliwicach. Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów]. – Gliwice : Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Oddział, 2012. – 431, [19] s., [12] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.

58. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z komentarzem / Andrzej Nowakowski, Stanisław Zaborniak ; [Uniwersytet Reszowski. Wydział Wychowania Fizycznego, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie]. – Wadowice : Drukarnia i Wydawnictwo “Grafikon”, 2006. – 111, [1] s. ; 21 cm.

59. Uzależnienia / Maree Tesson , Louisa Degenhardt , Wayne Hall. – Warszawa : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 140 s. ; 24 cm.
C 049278 (Brzeg), M 59974 (Kędzierzyn-Koźle), C 063052 (Nysa), M 191462 (Opole)

60. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań ; Warszawa : Media Rodzina ; Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. – 628 s, [1] tabl. złoż. luzem ; 25 cm.
C 61248 (Kędzierzyn-Koźle), C 052350 (Kluczbork), C 065995 M 065996 (Nysa),
C 201652 M 201813 M 201814 M 208024 (Opole)

61. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS. – Toruń : “Akapit”, 2005. – 223 s. ; 24 cm.
C 050630 (Brzeg), C 200967 (Opole)

62. Weź to rzuć! : jak bezboleśnie skończyć z paleniem / Magdalena Błaszczak. – Warszawa : Burda Media Polska Sp. z o.o., 2019. – 189, [11] stron ; 22 cm.

63. Wiktymologia / Brunon Hołyst. Wyd. 3 zm. i posz.. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2006. – 1271, [1] s. : ; tab., wykr. ; 25 cm.
C 049487 (Brzeg), C 052058 (Kluczbork)

64. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk ;Warszawa : Fundacja Pedagogium ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009. – 166 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
M 203959 (Opole)

65. Wyrównywanie różnic zdrowotnych w Unii Europejskiej : czynniki ryzyka : palenie tytoniu / aut. Witold A. Zatoński, Marta Mańczuk, Urszula Sulkowska oraz zespół projektu HEM. – Warszawa : Fundacja “Promocja Zdrowia”, 2011. – 39, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.

66. Zakaz palenia w miejscach publicznych / Magdalena Szochner-Siemińska. – Warszawa : Infor Ekspert, 2011. – 190, [1] s. : il. ; 21 cm.

67. Zdrowie publiczne / Marian Sygit. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 631, [1] s. : il. ; 24 cm.
C 065999 (Nysa)

68. Zdrowie publiczne / redakcja naukowa Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian ; [autorzy Andrzej Horoch i 24 innych]. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. – XVIII, 395 s. : il. ; 24 cm.
C 068820 (Nysa), M 218541 (Opole)

69. Zdrowie publiczne : najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu / Andrzej Wojtczak. – Warszawa : CeDeWu, 2017. – 243 s. ; 24 cm.
C 068819 (Nysa)

70. Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik. – Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. – 148 s. : il. ; 24 cm.
M 205732 (Opole)

71. Zmęczenie a zdrowie i choroba : (perspektywa psychologiczna) / Gabriela Chojnacka- Szawłowska. – Kraków : “Impuls”, 2009. – 231, [1] s. ; 24 cm.
M 052702 (Kluczbork), C 065559 (Nysa), M 202257 (Opole)

Artykuły z czasopism:

72. Akcja antynikotynowa – “Nie pal, nie pal papierosów…” / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 18-19

73. Aktualne trendy palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce na tle 30 krajów / Joanna Mazur, Anna Dzielska, Anna Kowalewska, Anna Fijałkowska // Przegląd Lekarski. – T. 73, nr 10 (2016), s. 685-689

74. Alternatywa dla palaczy / Waldemar Grzegorczyk // Gazeta Polska (Warszawa , 1993). – 2018, nr 41, s. 90-91

75. Aspekty terapii przeciwtytoniowej u osób uzależnionych od alkoholu / Anna Wnorowska, Aleksandra Topolewska-Wochowska, Marcin Bugaj, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – T. 24, nr 4 (2011), s. 315-331

76. Bez papierosa zadzieraj nosa : scenariusz szkolnego turnieju / Halina Arciszewska, Małgorzata Elżbieta Znorko // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 24-25

77. Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska, Katarzyna Mika, Anna Podgórska, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – T. 24, nr 3 (2011), s. 215-233

78. Cechy w ujęciu pięcioczynnikowego modelu osobowości a uzależnienie od nikotyny / Włodzimierz Oniszczenko, Ewa Stanisławiak // Psychologia, Etologia, Genetyka. – T. 34 (2016), s. 43-53

79. Chmury dymu mogą zniknąć / Anna Pogonowska // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2016, nr 19, s. A6

80. Cytyzyna zamiast nikotyny / Mariusz Karwowski // Forum Akademickie. – R. 13, nr 9 (2006), s. 41-43

81. Czy dymek papierosowy to dym dobry czy zły? / Mirosława Sarnowska // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 3, s. 21

82. Czynniki sprzyjające paleniu tytoniu przez młodzież w kontekście działań profilaktycznych i edukacyjnych / Magdalena Zadworna-Cieślak, Agnieszka Gutkowska-Wyka // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2010, nr 1/2, s. 153-166

83. Decyzja należy do ciebie / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. – 2005, nr 1, s. 23

84. Dlaczego strategia konia trojańskiego jest bardziej skuteczna niż strategia centralnego ataku w przypadku postaw wobec uzależnień? / Norbert Maliszewski // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. – T. 2, nr 4 (2005), s. 369-386

85. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 12-17

86. Doświadczalna charakterystyka sposobu palenia papierosów oraz metodyka wyznaczania retencji tlenku węgla (II) z dymu papierosowego / Jan Czogała // Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. – R. 9, nr 1/2 (2004), s. 79-82

87. Dylematy moralne w pracy z osobami uzależnionymi od nikotyny / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. – 2011, nr 9, s. 22-23

88. Dym bez ognia / Magdalena Gryn // Wprost (Poznań). – 2018, nr 19, s. 54-55

89. Elektroniczne papierosy : fakty i mity / Piotr Górski // Rzeczpospolita. – 2014, nr 226, s. A8

90. E-papierosy bezpieczny czy nie / Malgorzata Lewandowska // Rzeczpospolita. – 2019, nr 247, s. A11

91. E-papierosy na cenzurowanym / Krzysztof Kowalski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2015, nr 174, s. A9

92. Heil Hitler! Rzuć palenie!! / Adam Kwiatkowski // Najwyższy Czas! . – 2004 nr 17 s. V-VII

93. Jak palacze rozwiązują konflikt pomiędzy swoją jawną i utajoną postawą? / Norbert Maliszewski // Studia Psychologiczne. – T. 42, z. 2 (2004), s. 57-68

94. Jeszcze w sprawie palenia tytoniu w pracy / Stefan Płażek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 9, s. 28-33

95. Kompetencja rady gminy do ustalania stref wolnych od dymu tytoniowego / Adam Ostapski // Samorząd Terytorialny. – R. 19, nr 6 (2009), s. 63-69

96. Koniec drapania – rzuć palenie! / Ewa Banaszkiewicz // Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. – 2016, nr 46, s. 48-51

97. Koniec z paleniem tytoniu : teraz tylko podgrzewamy / Piotr Cieśliński // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 85, s. 18

98. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2009, nr 1, s. 33-41

99. Legalne e-papierosy mogą być alternatywą dla zakazanych mentolowych : mniej szkodliwa opcja dla palaczy / Maciej Pawlak // Gazeta Polska. – 2020, nr 22, s. 96-97

100. Młodzież szkolna wobec nikotynizmu – badania własne / Dorota Zbroszczyk // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2008, nr 1, s. 58-66

101. Młodzież w pułapce nałogu. Psychologiczny mechanizm uzależnienia / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (12), s. 32-34

102. Myśleć o zdrowiu : medialne kampanie antynikotynowe / Piotr Antczak // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 10/11, s. 44-49

103. Najdroższe papierosy w dziejach / Piotr Milewski // Newsweek Polska. – 2014, nr 3, s. 55-56

104. Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u młodzieży gimnazjalnej / Leokadia Klupś, Henryk Jaskólecki // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3/4, s. 173-180

105. Nie ma mocnych na palący problem / Konrad Wysocki //Gazeta Polska (Warszawa , 1993). – 2015, nr 29, s. 22

106. “Nie pal, nie pal papierosów…” / Ewa Rzepska // Świat Problemów. – 2004, nr 7-8, s. 21- 23

107. Niewykorzystane zasoby : [terapia osób uzależnionych od tytoniu] / Barbara Bętkowska- Korpała, Jolanta Ryniak // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2008, nr 2, s. 13-15

108. Nie zatruwaj siebie! : scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej / Elżbieta Lompart- Gutowska // Wychowawca. – 2004, nr 12, s. 25

109. Nikotyna / Ryszard Szozda // Atest. – 2006, nr 12, s. 38-39

110. Nikotyna – czy tylko szkodliwa? / Martyna Krawczyk // Wszechświat. – T. 105, z. 10/12 (2004), s. 274-278
111. Nikotyna i kofeina : wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne / Marta Napierała, Joanna Bogusiewicz, Jolanta Enko, Ewa Florek // Przegląd Lekarski (Kraków , 1945). – T. 73, nr 10 (2016), s. 791-794

112. Nikotyna : najczęstsze uzależnienie młodego człowieka : jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk-Rumińska // W : Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / pod red. Jana Adama Malinowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2016. – S. 185-193

113. Nikotynizm / Andrzej Nowakowski // Lider. – 2005, nr 3, s. 9-10

114. Nikotynizm problemem społecznym : dynamika zjawiska / Krzysztof Jakubowski // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Nr 5 (2008), s. 245-255

115. Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców / Alicja Sawicka // Wychowawca. – 2008, nr 9, s. 27-28

116. O szkodliwości palenia papierosów / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 24-27

117. O szkodliwości palenia tytoniu raz jeszcze / Anna Wojnar // Alma Mater. – Nr 124 (2010), s. 68-69

118. Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu – badania własne / Barbara Bętkowska-Korpała // Psychoterapia. – 2009, nr 2, s. 57-66

119. Obraz samego siebie z zespołem uzależnienia od nikotyny w aspekcie nieprawidłowych wzorców rodzinnych / Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Paweł Szemraj // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 14 (2009), s. 139-154

120. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca. – 2009, nr 10, s. 20-21

121. Palacz papierosów jako obcy : wybrane strategie konstruowania innego / Ryszard Necel // Kultura i Społeczeństwo. – T. 54, nr 1 (2010), s. 181-193

122. “Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godz. wych. dla kl. I liceum) / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. – 2004 nr 1 s. 44-45

123. Palący e-problem / Piotr Górski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2015, nr 206, s. A7

124. Palący problem : poprawność tytoniowa / Wojciech Markiewicz // Polityka. – 2004 nr 22 s. 100-101

125. Palenie jest “uleczalne” / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 46, nr 1 (2006), s. 32-34,64
126. Palenie papierosów a cechy osobowości – przegląd badań / Krzysztof Fronczyk // Roczniki Psychologiczne. – T. 7, nr 2 (2004), s. 45-62

127. Palenie papierosów – zysk czy strata? : scenariusz zajęć w gimnazjum dotyczących wybranych problemów uzależnienia od nikotyny / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. VII-X

128. Palenie tytoniu a prokreacja / Aneta Unkiewicz-Winiarczyk // Wszechświat. – T. 109, z. 4/6 (2008), s. 127-130

129. Palenie tytoniu przez młodzież gimnazjalną : doniesienie z badań / Dorota Zbroszczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2006, nr 1/2, s. 9-12

130. Palenie tytoniu przez osoby chorujące na schizofrenię / Bogusław Habrat // Alkoholizm i Narkomania. – T. 17, nr 3/4 (2004), s. 159-171

131. Palenie tytoniu przez rodziców a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży / Anna Kowalewska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 4, s. 9-13

132. Palenie tytoniu wśród nastolatków / Barbara Woynarowska // Remedium. – 2004, nr 12, s. 14-15

133. Papieros? Nie dziękuję! : nikotynizm w życiu nastolatka : scenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjum lub starszych klas szkoły podstawowej / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. – 2016, nr 3, s. 28-29

134. Papierosy odchodzą do lamusa, ale nikotyna nie / Urszula Piasecka // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2018, nr 30, s. A29

135. Papierosy – siedem stereotypów głównych / Julian Waszak // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-IV

136. Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2006, nr 4, s. 5-47

137. Po co ten dym? / Alina Leciejewska-Nosal // Charaktery. – 2011, nr 8, s. 74-77

138. Polska bezdymna? / Romuald Tejszerski // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 17/18, s. 10-11

139. Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. – 2011, nr 5, s. 26- 27

140. Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Alkoholizm i Narkomania. – T. 21, nr 4 (2008), s. 413-441

141. Postawy młodzieży wobec nikotyny / Agata Strychowska // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 25-26

142. Postawy studentów i nauczycieli wobec substancji uzależniających / Adriana Wiegerowa // Pedagogika Społeczna. – 2007, nr 1, s. 105-114

143. Poszło z dymem / Paweł Walewski // Polityka. – 2017, nr 40, s. 88-90

144. Potrzeba wdrożenia w Polsce nowych narzędzi do diagnozowania zespołu uzależnienia od tytoniu oraz gotowości i motywacji do rzucenia palenia u osób w wieku produkcyjnym / Marzenna Broszkiewicz, Wojciech Drygas // Medycyna Pracy. – T. 67 nr 1 (2016), s. 97-108

145. Pożegnanie z dymkiem / Wiktor Ferfecki // Rzeczpospolita. – 2014, nr 193, s. A4

146. Pracownicze prawo do powietrza wolnego od dymu tytoniowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / Maciej Kobak, Wojciech Maciejko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 7, s. 24-31

147. Prawne aspekty ochrony małoletnich przed nikotynizmem / Agnieszka Kilińska-Pękacz // Studia Prawnoustrojowe. – [Z.] 42 (2018), s. 13-31

148. Problem uzależnienia od nikotyny : (badanie studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej) / Joanna Białkowska // Szkice Humanistyczne. – T. 8, nr 3 (2008), s. 121-127

149. Profilaktyka antynikotynowa w oparciu o rządowy program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr [4], s. 20-22

150. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 53, nr 4 (2013), s. 38-44

151. Projekt sesji antynikotynowej pt. “Zapalisz? – nie, dziękuję, ponieważ wiem…” / Jolanta Frosztęga // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 23-25

152. Promieniotwórczy dymek / Brianna Rego // Świat Nauki. – 2011, nr 2, s. 71-73
Rozmowy (profilaktyczne) o skutkach palenia papierosów / Bronisław Bieś // Atest. – 2006, nr 6, dod. s. IV

153. Redukcja szkód związanych z paleniem / Maciej Pawlak // Gazeta Polska. – 2020, nr 12, s. 94-95

154. Rzuć palenie / Laura Blue // Świat Nauki. – 2011, nr 11, s. 16-17

155. Scenariusz lekcji wychowawczej “Papieros – mój nieprzyjaciel” / Bogna Stępień // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 36-37

156. Sport i dewiacje społeczne – ujęcie prognostyczne / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 9, s. 4-11

157. Sposób użycia / Joanna Cieśla, Agnieszka Rybak // Polityka. – 2004, nr 2, s. 3-9
158. “Stare i nowe uzależnienia” – podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. – 2009, nr 1, s. 67-86

159. Stosowanie środków psychoaktywnych przez nieletnie przestępczynie / Agnieszka Kruczek // Alkoholizm i Narkomania. – 2013, nr 4, s. 331-348

160. Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. – 2006, nr 3, s. 21-29

161. Styl życia a choroby nowotworowe. Cz. 2, Palenie tytoniu / Katarzyna Mróz // Zielona Planeta. – 2007, nr 2, s. 3-5

162. Środowisko zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w XXI wieku / Monika Gidek // Aura. – 2011, nr 7, s. 23-24

163. Środowiskowy dym tytoniowy – skład, oddziaływanie na organizm, problemy analityczne / Ilona Demkowska, Żaneta Polkowska, Jacek Namieśnik // Chemia i Inżynieria Ekologiczna. – T. 13, nr S2 (2006), s. 229-249

164. To co? Rzucamy te papieruchy? / Mikołaj Wiśniewski // Lekarz Rodzinny : pismo lekarzy opieki podstawowej. – 2016, [nr] 2, s. 132-134

165. Tylko nie pal! : materiał repertuarowy / Dagmara Brodziak, Cecylia Zębalska, Anna Koman // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 19

166. Tytoń i wyroby tytoniowe w prawie i w normach / Alina Marczuk // Normalizacja. – R. 73, nr 12 (2005), s. 16-21

167. Tytoń : najdroższy nałóg ludzkości / Paweł Łepkowski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 194, s. A15

168. Ustawowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych / Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki // Kwartalnik Prawa Publicznego. – R. 12, nr 1 (2012), s. 157-174

169. Uzależnienia a stan zdrowia osób bezdomnych / Jan Śledzianowski. – Bibliogr. // Problemy Alkoholizmu. – 2006, nr 3, s. 3-16

170. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży / Jolanta Wiewiurska // Ergo. – 2006, nr 9, s. 5-9

171. Uzależnienie od tytoniu / Czesław Cekiera // Cywilizacja. – Nr 28 (2009), s. 159-169

172. W nałogu od pierwszego papierosa / Joseph R. DiFranza // Świat Nauki. – 2008, nr 6, s. 38- 43

173. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 2 / Maciej Dębski // Remedium. – 2012, nr 2, s. 30-31

174. Walka z tytoniem da popalić przedsiębiorcom / Patryk Słowik, Jakub Styczyński // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka.- 2016, nr 160, dod. Tygodnik Gazeta Prawna, s. C19-C23
175. Wolność palenia wyrobów tytoniowych? : artykuł dyskusyjny / Przemysław Wilczyński // Administracja. – 2007, nr 3, s. 61-104

176. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 10-15

177. Wpływ palenia tytoniu na stan jamy ustnej / Ewelina Partyka, Paulina Klim, Magdalena Kubicka-Musiał, Hanna Hüpsch-Marzec, Izabela Obersztyn // Twój Przegląd Stomatologiczny.- 2016, nr 12, s. 84-86

178. Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej : tendencje zmian w latach 1990-2002 / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. – T. 17, nr 1/2 (2004), s. 29-43

179. Z lulką na humory / Dariusz Łukasiewicz // Polityka. – 2010, nr 9, s. 70-71

180. Zagrożenia dziecka poczętego: narkotyki, alkohol, tytoń / Mieczysław Chruściel // Życie i Płodność. – R. 2, nr 4 (2008), s. 47-52

181. Zanieczyszczanie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym / Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak, Edyta Walicka // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 10, s. 15-17

182. Zdrowotne skutki palenia papierosów / Wojciech Kubica // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. – 2004, nr 2, s. 149-155

183. Zdrowszy dymek? / Ewa Wesołowska // W Sieci (Gdynia). – 2017, nr 15, s. 100-101

184. Zespół uzależnienia od nikotyny – biomedyczne podstawy rozwoju i leczenia / Tadeusz Pietras // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 12 (2006), s. 223-235

185. Zmiana postaw utajonych wobec palenia papierosów u osób palących i niepalących – doniesienie z badań / Katarzyna Gusztyła, Renata Maksymiuk, Dominika Maison // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. – T. 3, nr 1 (2006), s. 61-72

186. Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe wyniki w Iławie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – T. 20, nr 2 (2007), s. 133-150

187. Żyję zdrowo – nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 25-27

Oprac. Teresa Ptasińska
RZPWE PBW w Opolu Filia w Nysie