NEWSLETTER 3/2021/22

KONFERENCJE

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych na V Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VII edycję opolską ,,Biblioterapia w izolacji społecznej”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2021 r. w Opolu-Niwkach.

Program

 

UNIWERSYTET WYKŁADÓW OTWARTYCH

18 listopada 2021 r.,  godz. 13.30 w PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 (czytelnia). Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl spotkań dla nauczycieli i młodzieży szkół ponadpodstawowych pt. „Uniwersytet Wykładów Otwartych Klasyka polska w nowej odsłonie”. Cykl zainauguruje wykład prof. Adriana Glenia (Uniwersytet Opolski) pt. „Outsiderzy i buntownicy w polskiej poezji współczesnej”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”

15 listopada 2021 r., odbyło się posiedzenie komisji konkursowej X edycji konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. Jury oceniło fotografie nadesłane przez 23 autorów. Ze względu na zróżnicowanie wiekowe autorów komisja postanowiła przyznać nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Literatura oraz fotografika, pisarza i wydawcę Marka Gaworskiego, zostaną wysłane pocztą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Więcej informacji<<galeria prac

Laureaci konkursu:
11-12 lat:
I miejsce – Michalina Zgrzebniok
II miejsce – ex aequo Martyna Płonka i Filip Wójtowicz
III miejsce – ex aequo Bartosz Bustrycki, Jakub Krzywoń i Zuzanna Rzepka

16-17 lat:
Wyróżnienia: ex aequo Dawid Gajewski i Oleksandra Lyzun

18 i więcej lat:
I miejsce –  Agnieszka Spyra
II miejsce – ex aequo Krzysztof Michalina i Agnieszka Łęgosz
III miejsce – ex aequo Halina Wyleżał i Alicja Gabryś

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

RZPWE PBW w Opolu poszukuje nauczycieli bibliotekarzy do placówek w Opolu oraz w Brzegu. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

 

 

 

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska / Lidia Przymuszała i Dorota  Świtała-Trybek. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2021.

Leksykon stanowi rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu, pierwszą tego typu pracę na polskim rynku wydawniczym.  Zawiera 974 hasła oraz 40 zdjęć autorskich. Celem tej interdyscyplinarnej publikacji jest zaprezentowanie bogactwa kulinariów w powiązaniu z tradycją i kulturą Śląska. W leksykonie zarchiwizowano nie tylko słownictwo kulinarne utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także to mniej znane – odchodzące dziś do językowego lamusa. Trzon bazy źródłowej prezentują materiały zebrane przez autorki podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2008-2020, którymi objęto 156 miejscowości (wiejskich, małomiasteczkowych, jak i wielkoprzemysłowych), w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Publikacja adresowana  jest zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi.


Przewodnik po rozległych obszarach higieny i epidemiologii : kompendium / red. Jerzy T. Marcinkowski i Zofia Konopielko. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2021.

Publikacja stanowi nowoczesną i niekonwencjonalna publikację ukazującą wiedzę na temat współczesnych wyzwań higieny i epidemiologii, zachęcającą do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Książka powinna zainteresować nie tylko pracowników nauki, zajmujących się tematyką zdrowia, choroby czy profilaktyką zdrowotną, ale także do przedstawicieli praktyki zawodowej, w tym pracowników służby zdrowia, osób zajmujących się promocją zdrowia, a także studentów kierunków nauki o zdrowiu, promocji zdrowia, a także kierunków lekarskich.


Rodzicielstwo – wybrane aspekty funkcjonowania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2021.

Rodzina i rodzicielstwo stanowią nieustannie jedne z najważniejszych wartości w życiu człowieka i należą do głównych obszarów jego aktywności. Rodzicielstwo na trwałe wpisuje się w funkcjonowanie rodziny i urzeczywistnia się adekwatnie do przemian dokonujących się w rodzinie, jak i w otaczającej rzeczywistości. Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: Wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa oraz Rodzicielstwo w percepcji rodziców i dzieci.  Autorzy poruszają w nich wybrane aspekty funkcjonowania rodziców, w tym między innymi dotyczące kwestii demograficznych, alternatywnych form funkcjonowania rodziny,  percepcji rodzicielstwa przez dzieci. Odbiorcy książki tu  przyczynek do namysłu nad funkcjonowaniem rodziców w cywilizacji przyspieszenia, czy też refleksyjnością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością w pełnieniu roli rodzicielskiej. Praca adresowana jest do studentów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, rodziców, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, do wszystkich osób, którym bliska jest problematyka rodzicielstwa.

ZAPRASZAMY