NEWSLETTER 2/2021/22

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy życzenia wielu sukcesów, radości
i satysfakcji z pracy zawodowej. Dyrekcja i Pracownicy RZPWE PBW w Opolu.

 

 

 

KONFERENCJE

8 października 2021 r., VIII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. ,,O książce i czytelnictwie”; Muzeum Śląska Opolskiego, Mały Rynek 7/PBW w Opolu, ul. Kościuszki 14

PROGRAM

 


4 – 5 listopada 2021 r., V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VII edycja opolska pt. ,,Biblioterapia w izolacji społecznej”, Organizatorami konferencji są: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

PROGRAM

 

WYSTAWY

1 października 2021 r., wernisaż wystawy rzeźb i płaskorzeźb z wikliny papierowej grupy ,,Eko- wyploty” pt. ,,Świat baśniowych stworzeń”, PBW w Opolu, ul. Kościuszki 14, godz. 13.00

 

 

 


11 października 2021 r. wernisaż wystawy plenerowej pt. „Zatrzymaj się na chwilę – Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”, godz. 10.00 Rynek-Ratusz. Wystaw prezentujemy wybrane wydawnictwa z kolekcji starych druków zgromadzonych przez PBW w Opolu, głównie publikacje poświęcone nauczaniu i zdobywaniu wiedzy m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, tzw. piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne. Kurator wystawy: Alicja Kisała, Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa. Ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada 2021.

NOC BIBLIOTEK 2021

9/10 października 2021 r. Noc Bibliotek, online pod hasłem ,,Czytanie wzmacnia”.

PROGRAM

 

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. – Warszawa : „Difin”, 2020.

Niniejsza praca zawiera kompleksowa analizę wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wypracowanie na jej podstawie rekomendacji w zakresie metod, form oraz narzędzi pracy niezbędnych w procesach dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Publikacja opiera się na wynikach największego polskiego badania Polska Szkoła w Dobie Cyfryzacji. Książka odnosi się do całego środowiska szkolnego, obejmującego uczniów, nauczycieli, rodziców, kadrę zarządzającą. Autorzy przedstawiają takie zagadnienia, jak : znaczenie cyfryzacji we współczesnym świecie ; pedagogiczne i psychologiczne podstawy edukacji XXI wieku ; infrastruktura polskich placówek edukacyjnych ; sprzęt i narzędzia cyfrowe w szkole ; wykorzystanie zasobów cyfrowych w szkole oraz kompetencje cyfrowe nauczycieli. Ciekawa lektura dla szerokiego grona pedagogów.


Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska ; ilustracje: Dawid Żabiński. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.

Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia zajęć. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi.  Opracowanie stanowi propozycję scenariuszy ciągu zajęć o charakterze warsztatowym przebiegających w trzech blokach. Dla klas najmłodszych są to zajęcia realizujące program integracji dzieci, rozumienia i rozpoznawania emocji, kontroli złości oraz rozwijania empatii i uważności. Kolejny blok to kontynuacja pierwszego przygotowana z myślą o uczniach klas 4-6. Dla klas 7-8 znalazł się tu program do pracy nad relacjami w grupie, poszerzony o wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowej komunikacji i metod rozwiązywania konfliktów. Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla wychowawców klas w szkole podstawowej.


Psychologia negocjacji : między nauką a praktyka zarządzania / Kowalczyk. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Praca ma na celu ukazanie oraz upowszechnienie osiągnięć psychologii w obszarze negocjacji. Autorka koncentruje się na problemie badawczym : w jaki sposób ustalenia z obszaru psychologii przyczyniają się do doskonalenia negocjacji wykorzystywanych w praktyce i nauce o zarządzaniu i jakości. Struktura książki obejmuje osiem rozdziałów poruszających takie zagadnienia, jak: negocjacyjny elementarz ; mechanizmy poznawcze w negocjacjach ; emocje w negocjacjach ; komunikacja interpersonalna w negocjacjach ; kompetencje negocjacyjne ; płeć w negocjacjach zawodowych ; kultura a negocjacje ; różnice kulturowe w negocjacjach w ujęciu szczegółowym. Książka jest adresowana do specjalistów z zakresu zarządzania, naukowców i praktyków biznesu oraz wszystkich zainteresowanych podjętą problematyką.

ZAPRASZAMY