NEWSLETTER 1/2021/22

NARODOWE CZYTANIE 2021

3 września br., godz. 10.00, Narodowe Czytanie 2021, ogród Zaczarowanego Świata RCRE ul. Dubois 36, wraz z zaproszonymi gośćmi zapraszamy na wspólne czytanie lektury „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

 

 

WYKŁAD OTWARTY

9 września 2021 r., godz. 17.00 wykład otwarty online (MS Teams) pt. „Katastrofa i nadzieja w twórczości K. Baczyńskiego”. Wykład wygłosi dr Hanna Kryńska – absolwentka Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca i polonistka w liceum ogólnokształcącym w Lublinie.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/Mk8BEyNZKi

WYSTAWY

24 września 2021 r., godz. 13.00, Muzeum Śląska Opolskiego, Mały Rynek 7 – wernisaż wystawy pt. „Starodruki w zbiorach PBW w Opolu”. Wystawa potrwa do 12 listopada 2021 roku i jest jedną z imprez towarzyszących przypadającemu w tym roku jubileuszowi 70-lecia PBW w Opolu.

 


1 października 2021 r., godz. 13.oo, PBW w Opolu, ul Kościuszki 14 – wernisaż wystawy pt. „Świat baśniowych stworzeń” prezentującej rzeźby i płaskorzeźby wykonane z wikliny papierowej grupy „Eko-wyploty – papierowy recykling” działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie. Wystawa potrwa do 30 listopada 2021 roku.

 

 

 


Wystawa pt. „Książka w galerii mistrzów”, parter PBW w Opolu, ul. Kościuszki 14. Wystawa prezentuje wybrane prace surrealistycznych malarzy, ilustratorów łączących fotografię ze sztuką cyfrową, których głównym motywem jest książka.

 

 

KONFERENCJE

8 października 2021 r., VII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „O książce i czytelnictwie”. Zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Więcej

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Szkoła jako przestrzeń uznania /Mirosława Nowak-Dziemianowicz. – Warszawa : PWN, 2020.

Niniejsza publikacja stanowi ważny głos w sprawie, który upomina się o przywrócenie edukacji jej emancypacyjnej roli, jest też głosem domagającym się budowania w niej i przez nią relacji uznania. Zaprezentowane w książce badania oparte są na autorskim projekcie metodologicznym, dotyczącym krytycznych badań narracyjnych. Celem tych badań jest zmiana społeczna w edukacji, zmiana na rzecz godności i upodmiotowienia, na rzecz szacunku i sprawiedliwego uznania. Książka przeznaczona jest dla badaczy oraz uczestników procesów edukacyjnych. Będzie z pewnością interesującą lekturą dla szerokiego grona nauczycieli, pracujących na poszczególnych etapach edukacyjnych – od nauczycieli przedszkoli – do nauczycieli akademickich.


Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / red. nauk. Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata. – Kraków : „Impuls”, 2020.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę prowadzenia debat o potrzebie i konieczności pracy na rzecz pogłębiania refleksyjności człowieka w złożonym świecie współczesnym, w którym równość oznaczać powinna nieredukowalne respektowanie niepodważalnych praw każdego człowieka. Książka składa się z sześciu rozdziałów przedstawiających postać Innego usytuowanego w różnych kontekstach społeczno-edukacyjnych. Niniejsza publikacja związana z popularyzacją wiedzy i praktyki z zakresu edukacji równościowej i tolerancji adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, lekarzy, trenerów, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych, działaczy społecznych, pracodawców – osób, na których spoczywa obowiązek przestrzegania praw każdego człowieka i tworzenie przestrzeni i warunków dla innego.


Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów / Małgorzata Celuch. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2020.

Nauczyciel wspomagający jest dydaktykiem, który łączy w sobie funkcje nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa oraz specjalisty w zakresie pedagogiki specjalnej. Niniejsze wydanie książki ujmuje zmiany wynikające z przepisów, ze stanem prawnym na wrzesień 2020 r. , prezentuje podstawy prawne zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Publikacja zawiera również dokumenty związane z pracą i zatrudnianiem nauczyciela wspomagającego, a także wskazówki dotyczące pracy w czasie pandemii. Ponadto ekspert zebrał pytania i odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia i na końcu opracowania oprócz teorii znalazły się także praktyczne przykłady, procedury i wskazówki postępowania.

ZAPRASZAMY