Nauka, naukowiec, uczony

Książki:

1. Nauka i Naukowcy w “Miasteczku Middelmarch” / Ilona Dobosiewicz // W : Filologiczny widnokrąg : obrazy stare i nowe / pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz, Jolanty Nocoń ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 205-216
M 207475 (Opole)

2. Poeci uczeni” : związki nauki i literatury w twórczości romantyków / Agnieszka Czajkowska ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. – 275 s. : err. ; 25 cm.

3. Uczeni w anegdocie / Wacław Gołembowicz ; il. Szymon Kobyliński. – Wyd. 2. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1968. – 339, [1] s. : il. ; 17 cm.
M 010565 (Nysa), M 4541 (Kędzierzyn-Koźle), C 006530 (Kluczbork), M 033443 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

4. Dobroczyńcy, szaleńcy, cynicy / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2015, nr 1, s. 26-29
* Naukowcy w filmie

5. Gombrowicz i nauka / Włodzimierz Bolecki // Nauka. – 2004, nr 4, s. 7-17

6. Gry z Wszechświatem: o nauce i jej uprzedzeniach w “Niezwyciężonym” Stanisława Lema / Peter Swirski // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 1, s. 61-88

7. Hypatia z “Agory” : hiszpańskie wcielenie pogańskiej uczonej / Sławomir Poloczek // Mówią Wieki. – 2010, nr 5, s. 53-55

8. Ideał uczonego na podstawie Księgi Syracha / Tadeusz Brzegowy // Studia Nauk Teologicznych PAN. – T. 2 (2007), s. 363-380

9. Ludzie nauki we współczesnej prozie wschodniosłowiańskiej / Florian Nieuważny // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 5, s. 55-66

10. Miejsce konfliktu religia – nauka w twórczości Czesława Miłosza / Karina Jarzyńska // Dekada Literacka. – 2009, nr 4, s. 46-55

11. Między nauką a wiarą : o ofiarach przesądów w “Dziurdziach” Elizy Orzeszkowej / Zuzanna Chrząszcz // Dyskurs. – Z. 7 (2012), s. 69-78

12. Nauka i śledztwo : o sposobach portretowania nauki w powieściach kryminalnych : (na wybranych przykładach) / Bernadetta Darska // Teksty Drugie. – 2012, nr 6, s. 393-403

13. Obraz nauki w twórczości Stanisława Lema / Joanna Kamińska // Zagadnienia Naukoznawstwa. – T. 44, z. 2 (2008), s. 179-195

14. Obraz naukowca w anegdocie rosyjskiej / Edyta Manasterska-Wiącek, Ewa Białek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. – Z. 10 (2014), s. 87-96

15. Opozycje mądrości, nauki i słowa w poezji Juliana Tuwima / Zofia Ulańska // Polonistyka. – 2014, nr 5, s. 44-47

16. Portret mędrca w Księdze Przysłów 1,1-7 / Janusz Kręcidło // Collectanea Theologica. – Nr 1 (2006), s. 5-25

17. Prawda nauki, prawda ekranu / Edwin Bendyk, Urszula Schwarzenberg-Czerny // Polityka. – 2015, nr 22, s. 73-75
* Filmowe biografie uczonych

18. Transmutacja utopii : “nowoczesna alchemia” i nauka w “Mirandzie” Antoniego Langego / Aleksander Wójtowicz // Ruch Literacki. – 2014, z. 1, s. 53-65

19. Wizerunek uczonego w malarstwie holenderskim XVII wieku : nowa wizja nauki czy refleksja nad ludzką kondycją? / Beata Purc-Stępniak // Spotkania Humanistyczne. – Nr 2/3 (2012/2013), s. 9-60

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii

PBW w Opolu