Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne,  obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów / Małgorzata Celuch. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2020.

Nauczyciel wspomagający jest dydaktykiem, który łączy w sobie funkcje nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa oraz specjalisty w zakresie pedagogiki specjalnej. Niniejsze wydanie książki  ujmuje zmiany wynikające z przepisów, ze stanem prawnym  na wrzesień 2020 r. , prezentuje podstawy prawne zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Publikacja zawiera również dokumenty związane z pracą i zatrudnianiem nauczyciela wspomagającego, a także wskazówki dotyczące pracy w czasie pandemii.  Ponadto ekspert zebrał pytania i odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia  i  na końcu opracowania oprócz teorii znalazły się także praktyczne przykłady, procedury i wskazówki postępowania.