Nasza piękna polska mowa!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku po raz kolejny włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  Spotkanie pt. „Nasza piękna polska mowa!” zostało zorganizowane dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, aby zwrócić uwagę na  ważność zachowania różnorodności językowej świata oraz naszego kraju. Uczestnicy spotkania, dowiedzieli się o genezie tego święta, a także  o stanie obecnym i zagrożeniach jakie dotykają wiele języków używanych na świecie, o tym, że współczesna epoka jest epoką wymierania języków, że tempo tego zjawiska jest bardzo szybkie. Pensjonariusze poznali „w pigułce” historię naszego języka, dialekty i gwary, które funkcjonują na terenie naszego kraju. Dowiedzieli się również, że problem wymierania języków dotyka także Polski, bo i w naszym kraju są języki zagrożone wyginięciem. Spotkanie było także wezwaniem do szanowania języka ojczystego, do jego poznawania i prawidłowego używania.  Uczestnicy spotkania mogli poznać różne gwary poprzez czytanie tłumaczeń „Małego Księcia” Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego i czytanie rymowanek, ponadto zmierzyli się z łamańcami językowymi, rozwiązywali także rebusy, tworzyli anagramy, oglądali reprinty najstarszych zabytków języka polskiego i pierwszych polskich druków, wysłuchali fragmentów wierszy i wypowiedzi poświęconych językowi polskiemu. Na zakończenie dopisywali swoje słowa do Subiektywnej listy najpiękniejszych słów polskich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.