„NASZ PIĘKNY JĘZYK”

W dniach 9-10 lutego  odbyły się w naszej bibliotece, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, zajęcia czytelnicze i warsztaty. Naszymi gośćmi byli uczniowie klasy ósmej b i c Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu wraz z Opiekunami. W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się od kiedy obchodzimy i kto ustanowił to święto, rozmawiali o zmianach zachodzących w naszym języku, bawili się wspólnie czytając łamańce językowe i rozwiązując krzyżówkę. Obejrzeli również wystawę, która towarzyszyła organizowanym zajęciom.