Nadzór pedagogiczny

 

Zestawienie bibliograficzne “Nadzór pedagogiczny” zawiera 95 pozycji bibliograficznych (w tym 16 pozycji zwartych) wydanych w latach 1999 – 2009. Bibliografię sporządzono na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Bibliografia uporządkowana została alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

Zestawienie “Nadzór pedagogiczny” zawiera publikacje dotyczące sprawowania opieki i kontroli przez przedstawicieli władz oświatowych (dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, inspektorów, kuratorów, wizytatorów kuratoryjnych) nad działalnością pedagogiczną, organizacyjną i gospodarczą szkół oraz innych placówek wychowawczych.
Formy nadzoru pedagogicznego to wizytacje oraz hospitacje zajęć nauczycieli i wychowawców. Czynności nadzoru pedagogicznego obejmują m. in. analizę i kontrolę realizacji programów nauczania i wychowania, metod, środków i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, osiągnięć szkolnych, administracji i gospodarki, instruowanie i pomoc w sprawach pedagogicznych (m. in. w organizowaniu badań pedagogicznych i wprowadzaniu w życie ich wyników) oraz administracyjno – gospodarczych.
Źródło : Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń . — Wyd.2 rozsz..Warszawa : “Żak”, 1998, s. 249

Książki:

1. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski , Józef Pielachowski. – Wyd. 1 z nowelizacją. – Poznań : “eMPi2”, 1999. — 229,[1] s. ; 24 cm. – ( Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego )
Sygn. M 184612

2. Hospitacja może być przydatna / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 40 s. ; 21 cm. – ( Biblioteczka Dobrego Nauczyciela )
Sygn. C 186855

3. Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda , Jadwiga Maciejewska. – Poznań : “eMPi2”, 2002. – 86,[2] s. ; 24 cm. – ( Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego )
Sygn. M 185812

4. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. – 2008. – 368 s. : il. ; 25 cm. – ( Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 170 )
Sygn. C 199303, D 199458, M 199364, M 199365

5. Mierzenie jakości pracy w oświacie / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 40 s. ; 21 cm. – ( Biblioteczka Dobrego Nauczyciela )
Sygn. C 188222

6. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / [oprac.], Elżbieta Kiełbasińska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000. – 104 s. ; 20 cm. – ( Biblioteczka Reformy ; z. 28 )
Sygn. C 181879/I, M 186060/I

7. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego / [oprac.], Wojciech Książek. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000. – 176 s. ; 20 cm. – ( Biblioteczka Reformy ; z.29 )
Sygn. C 181879/II, M 186060/II

8. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy, procedury / Tomasz Olejniczak , Józef Pielachowski. – [Wyd.2]. – Poznań : “eMPi2”, 2006. – 201,[1] s. ; 24 cm
Sygn. M 194430

9. Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / Irena Dzierzgowska ; współaut. Maria Kotowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2004. – 71,[1] s. ; 21 cm
Sygn. M 190462

10. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. – 122,[2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – ( Praca i Zarządzanie w Szkole )
Sygn. C 179967, M 180621

11. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. – Wyd.1 z nowelizacją. – Poznań : “eMPi2”, 1999. – 201,[1] s. : rys. ; 24. – ( Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego )
Sygn. C 180660

12. Poradnik dyrektora szkoły : dyrektor-pracodawcą / Piotr Ciborski , Grzegorz Klimaszewski , Elżbieta Szopińska. – Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2005. – 298 s. ; 24 cm
Sygn. C 194632

13. Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / red. Józef Pielachowski. – Poznań : “eMPi2”, 2006. – 183,[1] s. ; 24 cm. – ( Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego )
Sygn. C 194146

14. Szkoła a organ prowadzący / red. Krzysztof Gawroński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – 381 s. ; 21 cm. – ( Prawo Oświatowe )
Sygn. M 200339

15. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński , Arkadiusz Stefan. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. – 335 s. ; 21 cm
Sygn. C 193865, V 194092

16. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / Stefan Witek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 144 s. ; 21 cm
Sygn. D 181791

Artykuły w czasopismach:

17. A może tak…? / Liliana Budkowska, Alicja Oleska // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 1, s. 33-36

18. Akredytacja szkół? / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 25-29

19. Badanie jakości pracy szkoły : (procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły) / Mariola Szymczak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 1-6

20. Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 11-13

21. Co w prawie piszczy? : co się zmieniło w nadzorze kuratora? / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 35-36

22. Co w prawie piszczy? : czy kuratoria są potrzebne / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 40, 42

23. Czarne chmury nad kuratoriami / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 49, s. 1, 7
Ponad 70 proc. respondentów internetowego sondażu “Głosu Nauczycielskiego” opowiedziało się za likwidacją kuratoriów oświaty

24. Czy nowy nadzór przyczyni się do rozwoju szkół? / Danuta Czarnecka // Gimnazjum. – 2001, nr 9, s. 50-55

25. Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 11, dod. “Niezbędnik Dyrektora”, s. 7-11

26. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 9, s. 29-33

27. Efekty mierzenia jakości pracy szkoły / Ewa Kłosin // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 3, s. 5

28. Ewaluacja w zreformowanej szkole – nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. – 2005, nr 2, s. 21-23

29. Hospitacja : czy tradycja spełni nowe oczekiwania? / Marta Czeropska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 14-15, s. 18, 23

30. Hospitacja diagnozująca / Marek Durda // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. 5

31. Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska, Bożena Rzemieniuk // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 27-37

32. Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis-Rafalska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 19-21

33. Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły / Teresa Gańko. – Tab. + Arkusz hospitacji // Gimnazjum. – 2001, nr 8, s. 41-45

34. Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia osiągnięć katechizowanych uczniów / Anna Zellma // Katecheta. – 2001, nr 9, s. 5-10

35. Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 14-17

36. Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 13-16

37. Hospitacja diagnozująca na zajęciach edukacyjnych / Elżbieta Buchcic, Anna Kozubek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 3/4, s. 11-15

38. Hospitacja diagnozująca na zajęciach edukacyjnych / Elżbieta Buchcic, Anna Kozubek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 4, s. 26-29

39. Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s. 44-46

40. Hospitacja diagnozująca w bibliotece / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 10, s. 2-4

41. Hospitacja diagnozujaca w funkcji mierzenia jakości pracy szkół i placówek / Wacław Smyczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 3/4, s. 86-96

42. Hospitacja diagnozująca w przedszkolu / Iwona Broda // Przedszkolak i Uczeń. – 2001, nr 3, s. 7-9

43. Hospitacja diagnozująca w szkole podstawowej / Anna Dymek // Matematyka. – 2003, nr 3, s. 149-150

44. Hospitacja diagnozująca w szkole ponadgimnazjalnej / Małgorzata Chodura // Matematyka. – 2004, nr 1, s. 26-28

45. Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym / Jacek Polechoński, Dariusz Pośpiech // Kultura Fizyczna. – 2007, nr 1/2, s. 15-20

46. Hospitacja diagnozująca – wskazówki ku lepszej praktyce / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 8-10

47. Hospitacja diagnozująca z języka niemieckiego / Bożena Tomala // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 81-83

48. Hospitacja jako tzw. element nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Sienkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 3, s. 12-13

49. Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły / Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8/9, dod. s. 2-6

50. Hospitacja lekcji języka obcego / Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 42-47

51. Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 158-160

52. Hospitacja – problem nadal otwarty / Maria Fosiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 12-14

53. Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 13-17

54. Hospitacja wspomagająca pracę nauczyciela / Elżbieta Goławska // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 10, s. 20-22

55. Hospitacje – bez cierpień / Kornel Filipowicz // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. 2-4

56. Hospitacje diagnozujące / Teresa Stochel // Matematyka. – 2003, nr 3, s. 148-149

57. Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny pracy lektorów języków obcych / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 47-52

58. Hospitacje : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Pichulska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. [III]

59. Hospitowanie diagnozujące, zalety i dylematy / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 7-11

60. Jak przekonać radę pedagogiczną do hospitacji diagnozującej? / Krystyna Błażusiak, Małgorzata Sokół // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1 s. 28-30

61. Jak przygotować placówkę do wizytacji w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 / Jolanta Smuniewska // Głos Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 40-42

62. Jakościowo inny nadzór / Marek Chlastosz // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 12, s. 27-29

63. Lekcja języka angielskiego w klasie III gimnazjum podlegającej hospitacji diagnozującej / Anna Pach // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 1, s. 100-103

64. Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 10-13

65. Mierzenie jakości pracy szkoły – wewnętrzna sprawa szkoły czy domena zewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 2, s. 25-30

66. Nadzór pedagogiczny, czyli jakość sterowana / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 12, s. 20-21

67. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły / Urszula Ogonowska, Grażyna Soroka // Nowe w Szkole. – 2003, nr 9, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. 4-6

68. Nadzór pedagogiczny : od mierzenia jakości do diagnozy i oceny pracy szkoły / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 40-41

69. Nadzór pedagogiczny w ocenie dyrektorów szkół podstawowych / Grażyna Przygodzka-Musiał // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s. 25-26

70. Nadzór z ludzką twarzą / Marek Kazimierowicz // Przegląd Oświatowy. – 2002, nr 17, s. 15-16
Wizytator w szkole

71. Nowe rozporządzenie o nadzorze / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 6, s. 38-40

72. Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 10, s. 30-31, 34-35

73. Nowe rozporządzenie, stary nadzór? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 32-34

74. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 8-9

75. Nowy nadzór pedagogiczny : pierwsze doświadczenia i nowe pytania / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 6, s. 38-41

76. O ocenie pracy nauczyciela słów kilka / Maria Węglowska-Wojt, Izabela Starzec // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 5, s. 45

77. O naprawdę pedagogicznym nadzorze dyrektora / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 13, s. 4, 9

78. Ocenianie nauczycielskiego trudu, czyli o hospitacji / Ewa Grodecka, Danuta Kozakowska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 244-246

79. Od diagnozy i samooceny do doskonalenia działalności pedagogicznej / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, nr 2, s. 39-57

80. Ogólna wiedza o nadzorze // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 11, dod. “Niezbędnik Dyrektora”, s. 2-6

81. Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole / Alicja Skubacz // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 8, s. 9-11

82. Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Aleksandra Majkowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 14-15

83. Próba nowego spojrzenia na hospitację / Alfred Kampa // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 11, s. 16-17

84. Przychodzić w goście / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. 7-8

85. Przykładowy arkusz do przeprowadzenia hospitacji zajęć lekcyjnych / Andrzej Tonicki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 1, s. 7-10

86. Regulacje prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego : analiza i opinia merytoryczna / Benedykt Wojcieszek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 3, s. 46-49

87. Rola hospitacji w procesie nauczania / Barbara Chodorowska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 4-5, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. VII-VIII

88. Rola i zadania wizytatora do spraw obronnych w zreformowanym systemie oświaty / Józef Kwidziński // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000, nr 1, s. 34-39

89. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 11-18

90. Szkolny system jakości / Leszek Weichert // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 34-36

91. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2007, nr 4, s. 20-23

92. Wizytator partnerem dyrektora w dążeniu do zapewnienia jakości pracy szkoły / Elżbieta Różycka // Przegląd Edukacyjny. – 2002, nr 2, s. 7-8

93. Wizytator w okresie przemian / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 16-17

94. Wizytator w szkole / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 47, dod. “Bliżej Prawa”, s. IV.

95. Współpraca dyrektorek przedszkoli z wizytatorem / Krystyna Pogorzała // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 9, s. 27-28

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji i Promocji
PBW w Opolu