Nadzór pedagogiczny. Cz. 2

 

Zestawienie bibliograficzne “Nadzór pedagogiczny. Cz. 2” zawiera 201 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism, wydanych w latach 2009-2019. Są to publikacje związane ze sprawowaniem różnorodnych form kontroli i nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowo- wychowawczych przez organy władz oświatowych.

Materiał bibliograficzny sporządzono na podstawie zasobów elektronicznych baz PBW w Opolu i filii oraz Biblioteki Narodowej. Całość została uporządkowana alfabetycznie z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i filiach zostały oznaczone sygnaturami.

 

Książki:

 

1. Arkusz organizacji pracy szkoły / redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. – Stan prawny na 10 kwietnia 2018 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 43 s. ; 30 cm. – (ABC Praktyki Prawa Oświatowego ;, z. 17 )
M 219453 M 219454 M 219455 (Opole)

2. Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły / Iwona Sobieraj. – Kraków : “Nomos”, 2014. – 238, [2] s. ; 21 cm + płyta CD-RO
M 067879, C 067878 (Nysa), M 213557, M 213558 (Opole)

3. Budowanie koncepcji pracy szkoły a zarządzanie szkołą przez współdziałanie / Barbara Bandoła. – Bibliogr. // W : Jak budować dobrą szkołę: : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 215-224
M 214535, M 214536 (Opole)

4. Cztery generacje ewaluacji a koncepcja metodologiczna ewaluacji w nadzorze pedagogicznym / Beata Ciężka. – Bibliogr. // W : Jak budować dobrą szkołę: : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 73-91
* Dot. koncepcji metodologicznej prowadzenia ewaluacji w nadzorze pedagogicznym wypracowanej w programie Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły w kontekście rozwoju koncepcji ewaluacyjnych
M 214535, M 214536 (Opole)

5. Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca : między szkolną codziennością a polityką oświatową / Małgorzata Rosalska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 363, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 238. ) ISBN 978-83-232-3002-1
M 215158 (Opole)

6. Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia : intencje i rzeczywistość / Ewelina Włodarczyk, Andrzej Ziarko // W : Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 53-83

7. Ewaluacja edukacyjna : interdyskursywne dialogi i konfrontacje / Henryk Mizerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 236 s. : il. ; 24 cm.

8. Ewaluacja edukacyjna : społeczne światy ewaluatorów / Justyna Nowotniak. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2019. – 194 s. : tab. ; 24 cm.
M 055058 (Brzeg), M 069458 (Nysa), M 056988 M 057217 (Kluczbork)

9. Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 441 s. : il. ; 24 cm
M 212011  M 212012 (Opole)

10. Ewaluacja w edukacji : teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik, Danuty Kocurek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 128 s. : il., wykr. ; 21 cm.

11. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – autonomia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 142, [1] s. ; 23 cm

12. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 130, [1] s. ; 23 cm

13. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 178, [1] s. : il. ; 23 cm
M 204226, C 207285 (Opole)

14. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 282, [1] s. : il. ; 23 cm
M 63479 (Kędzierzyn-Koźle), M 053427, M 053428 (Kluczbork)

15. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 114 s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
C 61810 (Kędzierzyn-Koźle), M 052865 (Kluczbork), C 205488 (Opole)

16. Ewaluacja zewnętrzna jako element procesu doskonalenia jakości w edukacji / Mariusz Dobijański // W : Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 2 / red. nauk. Józef Kuźma, Jolanta Pułka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. – S. 159-183

17. Ewaluacja zewnętrzna : poradnik wizytatora : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska [et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013]. – 88 s. ; 24 cm
M 053469 (Kluczbork), C 067258 (Nysa), C 211768 (Opole)

18. Ewaluacja zewnętrzna : założenia i wyzwania / Agnieszka Borek, Tomasz Kasprzak, Bartłomiej Walczak. – Bibliogr. // W : Jak budować dobrą szkołę: : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 93-110
* Dot. koncepcji ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek; procesu zbierania danych, ich analizy oraz celów i zasad tworzenia raportu. Tekst zawiera także przykłady konkretnych rozwiązań, które zostały przyjęte w metodologii oraz opisy procedur ewaluacji zewnętrznej

19. Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – 741, [2] s. : il. ; 25 cm
M 214535 M 214536 (Opole)

20. Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – 339 s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
M 207793, M 207791, M 207792, C 207782, M 210337 (Opole)

21. Jaka jest szkoła od A do Ż? : szkolne abecadło (niepełne) / Marek Adam Mencel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – 75, [1] s. ; 24 cm
M 63188 (Kędzierzyn-Koźle)

22. Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning / [autor Dominika Tokarz]. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. – 52 s. : fot. ; 23 cm.

23. Kontrola zarządcza w szkole artystycznej / Anna Jaskulska. – Warszawa : CENSA – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 2012. – 77 s. : il. ; 21 cm

24. Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej / Małgorzata Lipska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. – 92 s. : il. ; 24 cm
M 63769 (Kędzierzyn-Koźle), M 053730 (Kluczbork), M 067791 (Nysa), M 213751 (Opole)

25. Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu / [kierownik projektu Witold Korczyc]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011. – 65 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

26. Monitorowanie podstawy programowej w szkole / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011. – 67 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

27. Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa / [Lucyna Gromiec]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2015. – 139, [1] s. : il. ; 24 cm
C 214354 (Opole)

28. Nadzór dyrektora nad jakością procesu nauczania. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 63, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

29. Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. – Stan prawny na 31 lipca 2009 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 469 s. ; 21 cm
C 61369 (Kędzierzyn-Koźle), C 201895 (Opole)

30. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły / Marta Brus-Łapińska // W : Zarządzanie oświatą : dyrektor na starcie : praca zbiorowa uczestników gr. X 16 Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur / [redakcja Karolina Isio-Kurpińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Eko-Tur, 2017. – S. 11-26

31. Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. – Stan prawny na 24 lutego 2012 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 394 s. ; 21 cm
M 211921 (Opole)

32. Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły / Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 313 s. ; 21 cm.

33. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu / [red. merytoryczny Maria Magdalena Ferenc]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 67 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

34. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym / [aut. Cecylia Mirela Nawrot, Andrzej Pery]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 64 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

35. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2018 / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 73 strony ; 30 cm.

36. Nie taki diabeł straszny, czyli Jak monitorować podstawę programową : podstawa programowa wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego / Małgorzata Jadczak-Nowacka, Dorota Szczepańska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. – 85 s. : wykr. ; 20 cm
M 63742 (Kędzierzyn-Koźle), M 053710 (Kluczbork), M 067795 (Nysa), M 213754 (Opole)

37. Nowy nadzór pedagogiczny : wszystko, co musi wiedzieć dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej! czyli Konkretne wskazówki, jak postępować, na co zwrócić uwagę, co warto dodatkowo opracować, porady ekspertów, porównanie poprzedniego i obecnego rozporządzenia, odpowiedzi na pytania! / [aut. Wanda Pakulniewicz, Zygmunt Puchalski]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2009. – 52 s. ; 21 cm

38. Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolu / [red. merytoryczna Zofia Rudzińska ; aut. Maria Magdalena Ferenc et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 67 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
M 210692 M 210693 (Opole)

39. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [autor: Zofia Rudzińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – Grupa Wydawnicza “Oświata”, 2016. – 152 s. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. – (Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych ) ISBN 978-83-269-4835-0
M 215046 (Opole)

40. Nowy nadzór pedagogiczny w szkole / [aut. Janina Janosz et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 67 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

41. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu / [red. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Stan prawny na 1 października 2015 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – 96 s. ; 30 cm

42. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. – Strony [6], 97-190 ; 30 cm.

43. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. – Wyd. 2 zaktualizowane. – Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009. – 247 s. ; 24 cm

44. Organizacja procesów dydaktycznych implikująca aktywność edukacyjną uczniów / Katarzyna Potyrała, Joanna Wnęk-Gozdek // W : Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 37-52

45. Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 153, [2] s. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
M 209057 C 203831 (Opole)

46. 57 [Pięćdziesiąt siedem] problemów zarządzania oświatą / redakcja naukowa Krzysztof Gawroński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 278 s.: il. ; 21 cm. – ( Inspiracje Edukacyjne )
M 055646 (Kluczbork), M 218934 M 218935 (Opole)

47. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 : zmiany w prawie oświatowym / Dominik Linowski, Beata Linowska. – Białystok : Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka Cywilna, 2019. – 320 s. : il., wykr. ; 30 cm

48. Podsumowanie kontroli zarządczej w przedszkolu : gotowe narzędzia / [red. merytoryczna Bogumiła Ogrodowczyk]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 68 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

49. Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych : aspekty prawne / Artur Mezglewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 290 s. ; 24 cm
M 202771 (Opole)

50. Poradnik dla przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego / [aut. Anna Dudek-Janiszewska, Bogdan Kruszakin]. – Wyd. 2. zm. / modyfikacja Anida Samoraj. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej : [Pracownia C & C], 2012. – 60 s. : il. ; 30 cm

51. Poradnik wizytatora. Z. 3, Uwarunkowania efektów pracy szkoły / [Jarosław Domalewski]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009. – 49 s. : il. ; 24 cm

52. Poradnik wizytatora. Z. 4, Wybrane metody badawcze w ocenie pracy szkół / [Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009. – 63 s. : il. ; 24 cm

53. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze sł. wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 267 s. ; 21 cm
M 209666 M 212766 V 204189 C 204187 (Opole)

54. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 158 s. : il. ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
C 61532 (Kędzierzyn-Koźle), M 203071 M 203072 M 204211 M 202855 C 202834 (Opole)

55. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 314, [1] s. : il. ; 24 cm
M 209939 M 209920 (Opole)

56. Skuteczny nadzór pedagogiczny : nadzór pedagogiczny jako skuteczne narzędzie podnoszenia jakości pracy szkoły i nauczycieli / Dominik Linowski, Bożena Browarczyk. – Białystok : Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka Cywilna, 2019. – 238 stron ; 30 cm.

57. System ewaluacji oświaty : szkolenia podstawowe i doskonalące : scenariusze i materiały szkoleniowe / [red. Agnieszka Arkusińska]. – Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – Skoroszyt (6 z. ; 570 s. wiele liczb.), [1] k. tabl. złoż. luzem) : il. (gł. kolor.) ; 31 cm

58. System naprawczy i ewaluacja służąca poprawie funkcjonowania placówki w ujęciu praktycznym / Krzysztof Zajdel // W : Twórczość, kreatywność, nauczyciel : księga wydana z okazji X lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych / red. nauk. Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek. – Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2014. – S. 437-446

59. Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – 56, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

60. Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. – O relacjach i współpracy. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 427 s. : il. ; 21 cm. – (Inspiracje Edukacyjne )
M 216066 M 218354 M 218355 (Opole)

61. Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą / Eugenia Karcz ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. – Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – 234 s. : il. ; 21 cm
M 051179 (Brzeg), C 61847 (Kędzierzyn-Koźle), M 205461 M 205868 M 205869 C 205292 (Opole)

62. Transformacja pedagogiczna na przykładzie ewaluacji wewnętrznej w szkole / Agnieszka Lis // W : Transformacja pedagogiczna na przestrzeni wyzwań współczesności / redakcja Iwona Wolańska. – Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2017. – S. 145-159

63. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 294, [1] s. : il. ; 24 cm
M 213769 M 213768 (Opole)

64. Uwierz w wartość ewaluacji wewnętrznej : poradnik dla dyrektorów szkół, placówek i zespołów nauczycielskich / Zofia Wójcikowska-Grandys ; Centrum Edukacyjne Impuls i Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. – Tarnobrzeg : Centrum Edukacyjne Impuls : Biblioteka Pedagogiczna, 2011. – 53 s. ; 21 cm

65. Wychowanie przez rozwój / Tadeusz Maszczak. – Warszawa : Fundacja “Centrum Edukacji Olimpijskiej”, 2014. – 224 s. ; 24 cm
M 213466 M 213467 (Opole)

66. Zapewnianie jakości w edukacji : ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania / red. Arlette Delhaxhe. – Warszawa : “Eurydice”, 2015. – 62 s. ; 24 cm.
M 214794 (Opole)

67. Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak ; [aut. Dorota Igielska et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XVIII, 381 s. ; 21 cm
M 202393 (Opole)

68. Zastosowanie i planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) – czyli po co nam ewaluacja wewnętrzna i jak ją przygotować? / Grzegorz Mazurkiewicz, Beata Ciężka . – Bibliogr. // W : Jak budować dobrą szkołę: : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 117-131
* Zawiera arkusz do planowania i projektowania ewaluacji

69. Zmiany w nadzorze pedagogicznym : rewolucja czy ewolucja? / Joanna Urbańska, Agata Aszklar // W : Warsztaty badawcze doktorantów : między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką / redakcja naukowa Katarzyna Kołaczyńska, Marcin Szostakowski, Edyta Zawadzka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 147-163

70. Zmiany w prawie oświatowym i praktyczne sposoby wdrożenia ich w organizację pracy szkoły / Dominik Linowski, Magdalena Bogusławska, Bożena Browarczyk. – Białystok : Europejskie Centrum Rozwoju Kadr, 2019. – 281 s. : il., wykr. ; 30 cm.

71. Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia : praca zbiorowa / pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. – Kraków : Grupa Tomami, 2019. – 480 s. : fot., il., wykr. ; 24 cm.

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

72. Autoewaluacja w szkole – możliwości wykorzystania potencjału badań ewaluacyjnych w procesie zmiany / Monika Maciejewska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2011, nr 2, s. 107-118

73. Co nowego w nadzorze pedagogicznym? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 62-64

74. Co w prawie piszczy? : II Zjazd Akademii Zarządzania “Dyrektora Szkoły” / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 5, s. 22,24-27

75. Czy mamy jeszcze kuratoria? / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 47, s. 4

76. Czy parametryzacja sprzyja innowacyjności nauczania – z doświadczeń EWD / Ewa Kędracka // Meritum. – 2012, nr 1, s. 86-92

77. Diabeł w szczegółach, czyli wątpliwości belfra / Andrzej Wyrozembski // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 11-12

78. Dokument, który nie straszy – koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku / Grażyna Kwiecińska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 64-66,68-69

79. Dyskurs edukacyjny wpisany w komunikowanie ewaluacji : (wokół zagadnień pragmatyczno-lingwistycznych) / Beata Udzik // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 2, s. 135-145

80. Ewaluacja – badanie nie do końca (za)stosowane / Justyna Nowotniak // Przegląd Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 23-40

81. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 58, s. 17-20
* Wymaganie: Uczniowie są aktywni

82. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 59, s. 5-9
* Wymaganie : Respektowane są normy społeczne

83. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 60, s. 17-20
* Wymaganie : Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

84. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 61, s. 18-21
* Wymaganie : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

85. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 63, s. 4-6
* Wymaganie : Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

86. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 64, s. 4-7
* Wymaganie : wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

87. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 65, s. 4-7
* Wymaganie : szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdziany, egzaminu (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

88. Ewaluacja ewaluującego : Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły : założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia / Elżbieta Strutyńska, Elżbieta Lebuda, Jacek Gralewski . – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 4, s. 43-60

89. Ewaluacja in statu nascendi / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 10-13
* Dot. pilotażowego programu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego

90. Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 8, s. 70-75

91. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2009/2010 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 11, dod. s. I-VIII

92. Ewaluacja – nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 12, s. 9-12

93. Ewaluacja – po co to komu? / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 32-33, s. 6-7
* Badanie przeprowadzone przez IBE “Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły”

94. Ewaluacja – szanse i zagrożenia / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, s. 48,50-51

95. Ewaluacja to nie mierzenie jakości – wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 42-44

96. Ewaluacja w polskich szkołach : między przymusem a dialogiem / Monika Maciejewska // Zarządzanie Publiczne. – 2018, nr 1, s. 25-38

97. Ewaluacja w praktyce / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 9, s. 72-74

98. Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Krośnie / Anna Gaudzińska-Głowa // Kwartalnik Edukacyjny. – 2010, nr 3, s. 81-84

99. Ewaluacja wciąż od nowa / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2015, nr 4, s. 3-7

100. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 55, s. 5-8

101. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 56, s. 5-8

102. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 57, s. 5-8
* Wymaganie: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

103. Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 23-25

104. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły.Kilka praktycznych refleksji / Teresa Zaręba // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 34, s. 11

105. Ewaluacja wewnętrzna – praktyczne wskazówki / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 22-24

106. Ewaluacja wewnętrzna szansą wprowadzania zmian / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 4, s. 16-17

107. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 40-42

108. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 12, dod. “Niezbędnik Dyrektora”, s. 2-24

109. Ewaluacja zewnętrzna w praktyce / Wlodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 14-16

110. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce – refleksje dyrektora przedszkola / Renata Kluska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 9, dod. “Przed Szkołą”, s. 16-17

111. Ewaluacja zewnętrzna w procesie doskonalenia działalności szkół i placówek / Jerzy Wiśniewski // Przegląd Oświatowy. – 2014, nr 1, s. 14-17

112. Ewaluacja zewnętrzna – wyzwania i bariery / Łukasz Kluz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 16-19

113. Garść refleksji o nowym nadzorze pedagogicznym / Renata Rosowska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 1, s. 45

114. Hospitacja oceniająca w doskonaleniu nauczycieli / Monika Chmielecka // Edukacja. – 2010, nr 3, s. 58-70

115. Jak komunikowane są wyniki ewaluacji zewnętrznej? / Beata Udzik // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 4, s. 7-19
* Analiza 64 raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w liceach ogólnokształcących w 16 województwach

116. Koncepcja pracy przedszkola : prawo i praktyka / Danuta Elsner, Urszula Szałaj // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 8, s. 27,30-34,36

117. Kontrola organu prowadzącego / Krystyna Mucha // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 74-77

118. Kuratorzy na straży wartości / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 2, s. 84-85

119. Jak być powinno – czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 9, dod. “Przed Szkołą”, s. 10-15

120. Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 6, s. 16-18

121. Jak zapraszać do rozwoju? : o trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach / Joanna Kołodziejczyk // Przegląd Pedagogiczny (Bydgoszcz). 2017, nr 1, s. 231-243

122. Jakość pomiaru dydaktycznego oraz procedur ewaluacyjnych w poprawie jakości kształcenia / Krzysztof Zajdel // Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 4 (2015), s. 72-81

123. Jakość regulowana prawem : ewaluacja w szkole w kontekście zmian zachodzących w nadzorze pedagogicznym / Małgorzata Jaśko // Zarządzanie Publiczne. – 2012, nr 1, s. 261-270

124. Jakość w edukacji, nadzór pedagogiczny i ewaluacja – doskonalenie systemu czy propaganda sukcesu? / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 102-119

125. Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 25-27

126. Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 28-31

127. Kontrola doraźna / Elżbieta Bąkowska // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 71-74

128. Kontrola nadzoru pedagogicznego / Artur Tomasz Olszewski // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 37-40

129.Kontrola organu prowadzącego / Krystyna Mucha // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 74-77

130. Kontrola zarządcza w szkolnictwie artystycznym. Cz. 1, Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej oraz samoocena systemu kontroli zarządczej w szkołach artystycznych / Zdzisław Bujanowski // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. – 2014, nr 1, s. 165-181

131. Kontrola zarządcza w szkolnictwie artystycznym. Cz. 2, Wyniki kontroli zarządczej w jednostce nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej / Zdzisław Bujanowski // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. – 2014, nr 3, s. 102-121

132. Kurator tylko opisze / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2015 nr 35, s. 3
* O likwidacji przez MEN ocen z ewaluacji (od 1 września 2015 r.)

133. Kuratorium jak specsłużba / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 16, s. 4-5
* Projekt nowego rozporządzenia MEN dot. nadzoru pedagogicznego

134. Mierzenie jakości – wersja 2.0. [Cz. 1] / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 35-37
* Dot. nowego projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

135. Mierzenie jakości – wersja 2.0. Cz. 2 / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 8,11-13

136. Monitorowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 12, s. 22-26

137. Monitorowanie PP w szkole podstawowej i gimnazjum – wymiana doświadczeń / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 2, s. 38-48

138. Nadzorowane lądowanie / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 46-48

139. Nadzór dyrektora nad kwalifikacjami nauczycieli // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 13, s. 43-47

140. Nadzór i wsparcie pedagogiczne w katechezie / Mirosław Gogolik // Studia Bydgoskie, T. 7 (2013), s. 81-100

141. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu od 1 września 2013 roku / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, dod. “Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 1-4

142. Nadzór nad szkołami niepublicznymi / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 9, s. 81-83

143. Nadzór pedagogiczny – narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna Wesołowska // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 13-14,16-17

144. Nadzór pedagogiczny w oświacie : wybrane zagadnienia / Alina Miruć // Administracja Publiczna. – 2010, nr 2, s. 149-158

145. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu / Anna Kosiarska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, dod.”Poradnik Dyrektora”, s. 7-10

146. Nauczycielki przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze / Agnieszka Kurantowicz // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 48-50

147. Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacji / Jakub Kołodziejczyk // Przegląd Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 171-181

148. Nowa podstawa programowa a dydaktyka (użytkowe formy wypowiedzi) / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 75-85

149. Nowa rola szkolnych bibliotek / Kordziński Jarosław // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 7, s. 70-73

150. Nowe formy doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 76-80
* Wspomaganie w nadzorze pedagogicznym

151. Nowe się starzeje / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 13, s. 10
* Ewaluacyjna rzeczywistość w polskich szkołach

152. Nowe wymagania dotyczace pracy wychowawczej / Jan Lewandowski // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 42-46
* Analiza załącznika do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym

153. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 7, s. 50-54

154. Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 5-6,8-10

155. Nowy nadzór czyli kolejna próba leczenia systemu oświaty / Wiesława Mądrowska // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 11, s. 4-8

156. O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 1, s. 17-18

157. Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 24-26
* Zawiera arkusz obserwacji lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

158. Ocena na wniosek / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 50, dod. “Bliżej prawa”, s. II

159. Ocena pracy czyli nauczyciel pod nadzorem / Marta Handzlik // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 24 [12], s. 56-59

160. Od nadzoru po psychologię w szkole : III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 7, s. 5-7

161. Pierwsza pomoc nadzoru pedagogicznego / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 26-28
* Zawiera przykładowy plan nadzoru pedagogicznego

162. Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 6, s. 18-20

163. Planowanie nadzoru pedagogicznego / Anna Gocłowska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 8, s. 28-29

164. “Poewaluacyjne” refleksje dyrektora szkoły / Janina Godlewska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2010, nr 2, s. 57-63

165. Pożytki z ewaluacji zewnętrznej / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 14-16

166. Promocja nieuświadomiona, czyli warto zaglądać do “chmury” / Ewa Kędracka-Feldman // Meritum. – 2014, nr 4, s. 26-34

167. Promowana jest wartość edukacji / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 62, s. 4-6

168. Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 36-37

169. Przychodzi student do szkoły czyli praktyki pedagogiczne / Urszula Szymańska-Kujawa // Kwartalnik Edukacyjny. – 2010, nr 2, s. 115-125

170. Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 5-7

171. Raport z ewaluacji wewnętrznej a sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 6, s. 56-59

172. Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego / Karolina Jastrzębska, Anna Klama, Anna Kostrubała-Brak, Agnieszka Kuczyńska // Zarządzanie Publiczne. – 2011, nr 1, s. 25-35

173. Region leszczyński terenem badań o wpływie nadzoru pedagogicznego na jakość wychowania fizycznego w szkołach podstawowych / Krystian Maćkowiak // Rocznik Leszczyński. – T. 10 (2010), s. 99-120

174. Rekonstrukcja kultury prawnej szkoły na podstawie (zmian) przepisów prawnych w zakresie nadzoru pedagogicznego / Violetta Kopińska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2013, nr 2, s. 177-197

175. Rola pedagoga szkolnego w ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 22 [8], s. 52-53

176. Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty – podpisane // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 42, s. 4-5

177. Sieć współpracy i samokształcenia / Alicja Sikora // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 83-85

178. Sierpniowa rada pedagogiczna / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 8, s. 24-28

179. Skuteczność działań ewaluacyjnych nadzoru pedagogicznego w opinii nauczycieli religii / Mirosław Gogolik // Studia Bydgoskie. – T. 8 (2014), s. 151-167

180. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu – kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 9, dod. ”Przed Szkołą”, s. 4-9

181. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego / Bożena Barszczewska // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 7, s. 47-53
* Omówienie najważniejszych zasad i przykładowy wzór sprawozdania

182. Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 8, s. 76-79

183. Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela / Anna Seredyńska // Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 4, s. 99-112

184. System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 1] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, s. 14-16

185. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 2] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 9, s. 22-24

186. Sześć istotnych zagrożeń dla ewaluacji / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 25-27

187. Szkolna edukacja religijna a procedura oceny jej efektów / Marian Zając // Roczniki Teologiczne. – T. 61, z. 11 (2014), s. 75-88

188. Świetlice dla dzieci – szansą przejścia na “pogodną stronę życia” / Joanna Graniger // Świat Problemów. – 2011, nr 4, s. 29-31

189. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 23-37

190. Wspierać rozwój edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 2, s. 17-19

191. Wspomaganie a rozwój / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 3, s. 72

192. Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły / Zuzanna Sury // Szkoła, Zawód, Praca. Nr 14 (2017), s. 202-220

193. Wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej : wymagania ewaluacyjne / Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 2, s. 20-23

194. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i… co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, s. 7-8,10-11

195. Z doświadczeń nauczyciela opiekuna praktyk studenckich / Bożena Pasieka // Kwartalnik Edukacyjny. – 2010, nr 2, s. 112-114

196. Zasady kontroli planowej / Krystyna Mucha // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 68-70

197. Zbadajmy przydatność i efektywność szkoleń / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, wkł. “Akademia Zarządzania”, s. I-VIII

198. Zespoły ewaluacyjne / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Kwartalnik Edukacyjny. – 2012, nr 3, s. 66-68

199. Zmiany w nadzorze i wymagania / Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 28-32

200. Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 40-43

201. Zmiany w polskim systemie oświaty w kontekście funkcjonowania nadzoru pedagogicznego / Michał Borda // Zeszyty Formacji Katechetów. -R. 19, nr 2 (2019), s. 101-112

 

Oprac. Jarosław Janyk
Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu

Aktualizacja Iwona Kowalska
20.04.2020 r.