Miłość a pedagogika

Miłość a pedagogika / red. nauk. Krzysztof Kamiński. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Autorzy książki ukazują niezwykłość fenomenu miłości w doświadczeniu pedagogicznym,  podejmują temat miłości w odniesieniu do szeroko rozumianej pedagogiki w rozmaitych aspektach. Praca stanowi wielogłos pochodzący z wielu obszarów naukowych. Cechuje ich wielobarwność światopoglądowa i różny poziom wrażliwości, Zróżnicowanie ujęć tego zagadnienia oraz postaw i poglądów sprawia, że w prezentowanej monografii odbiorca znajdzie treści, które go zainteresują i zainspirują w odniesieniu zarówno do badań naukowych, jak i pedagogicznej –  edukacyjnej i wychowawczej działalności praktycznej.