Międzyszkolne Potyczki Językowe – „Zabawy (z) językiem polskim” dla uczniów klas V-VI z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 2. edycja.

Międzyszkolne Potyczki Językowe – „Zabawy (z) językiem polskim” dla uczniów klas V-VI z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 2. edycja.

Język ojczysty, definiowany także jako „język pierwszy, język rodzimy, język wyjściowy” jest pierwszym poznawanym i doświadczanym przez człowieka językiem, w którym porozumiewa się z otoczeniem. Dzięki mowie ojczystej poznajemy świat oraz kształtujemy osobowość, przez co utożsamiamy się z nią, a w dorosłym życiu zazwyczaj w niej myślimy, śnimy, liczymy, modlimy się, a także spontanicznie przeklinamy. Aby zwrócić uwagę na ważność i wartość języka ojczystego, propagować wśród uczniów kulturę językową, uwrażliwiać na poprawność gramatyczną czy ortograficzną, zachęcać do pięknego wypowiadania się na co dzień oraz kształtować postawy patriotyczne Filia RZPWE PBW w Kluczborku przeprowadziła 3 marca 2022 r. międzyszkolny turniej z wiedzy o języku polskim pt. Międzyszkolne Potyczki Językowe – „Zabawy (z) językiem polskim“ dla uczniów klas. V i VI. 2. edycja, który wpisał się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego z siedzibą w Krakowie, które jest organizacją z ponad 100-letnią tradycją, stawiającą sobie za cel „krzewienie rozumnej miłości języka polskiego, opartej na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na zrozumieniu zjawisk językowych w ogóle.”

Do zawodów przystąpiły wszystkie publiczne szkoły podstawowe z gminy Kluczbork: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona z Kluczborka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka z Kluczborka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z OI im. Emilii Plater z Kluczborka, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym z Bąkowa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Brygady Pancernej z Bogacicy, Publiczna Szkoła Podstawowa z OP im. Mikołaja Kopernika z Kujakowic Dolnych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z OP im. Bł. Jana Pawła II z Kuniowa. Poszczególne placówki reprezentowane były przez trzyosobowe drużyny, które zmierzyły się z zadaniami z następujących kategorii: Jak to powiedzieć? ;  Niespodzianki ze skrzyni pułapek językowych ; Tu mieszkam, więc wiem ; Mam to w małym paluszku! ; Językowy huragan ; Ortograficzne zagadki ; O co tu chodzi? oraz Trzymać za słowo.

Zwycięzcą rozgrywek została drużyna w składzie:  Barbara Bogdanowicz, Antonina Lipska, Maria Bartnik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.

II miejsce zajęła drużyna w składzie: Maja Różańska, Milena Reszka, Kacper Marcinkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

III miejsce zajęła drużyna w składzie: Magdalena Grzeszok, Zuzanna Jantos,  Jessica Smykalla z Publicznej Szkoły Podstawowej z OP im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych.

W czasie, kiedy komisja konkursowa podsumowywała wyniki, uczestnicy Potyczek zmierzyli się z łamańcami językowymi.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa poświęcona historii i współczesności języka polskiego, na której zostały zaprezentowane m. in. pozycje znajdujące się w zbiorach naszej placówki.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Bardzo dziękujemy za udział wszystkim uczniom. Dziękujemy nauczycielom języka polskiego i opiekunom za przygotowanie dzieci do turnieju oraz za udział w komisji  konkursowej. Składamy również podziękowania nauczycielom bibliotekarzom z wszystkich placówek za pomoc w organizacji wydarzenia.