Mężczyzna

Książki:

1. Agresja i dominacja : stereotyp męskości w „Wirach” Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Mróz // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 102-112

2. „Ahaswer sercowy” : mężczyzna Gabrieli Zapolskiej / Anna Kuligowska-Korzeniewska // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 127-139

3. Andrzej Żuławski a męskie światy w życiu kobiet : w filmie („Opętanie”, „Szamanka”) i prozie („We dwoje”) : między obcością a wolą empatii / Antoni Czyż // W : Męskie światy w życiu kobiet : literatura – historia – język / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 79-94

4. Artysta, policjant, kochanek, ojciec – wizerunki mężczyzn w filmach Pedro Almodovara / Katarzyna Citko // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 392-406
M 200326 (Opole)

5. „Babilon, królestwo bab” – czyli „kryzys męskości” w powieści Sławomira Shutego „Zwał” / Anna Pochmara // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 270-277
M 200326 (Opole)

6. Błędny rycerz patriarchatu : wzorce męskości reprezentowane przez chandlerowskiego Philipa Marlowe’a / Marta Usiekniewicz // W : Kryminał – gatunek poważ(a)ny?. T. 2, Kryminał wobec problemów społeczno-kulturalnych / [red. Tomasz Dalasiński, Tomasz Szymon Markiewka]. – Toruń : „ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne” : Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – Plik tekstowy PDF 1,02 MB. – S. 39-52

7. Chłopaki nie płaczą? : figury męskiego chorowania : („Do szpiku kości” Krzysztofa Jaworskiego) / Monika Ładoń // W : Biopolityka męskości / pod redakcją Tomasza Kaliściaka i Wojciecha Śmiei ; przy współpracy Piotra Mosaka. – Warszawa : IBL, copyright 2020. – S. 165-182

8. Ciało mężczyzny / Ewa Dunaj // W : O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii / pod red. Małgorzata Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 207-229
* We współczesnej literaturze
M 213020 (Opole)

9. De(re)konstrukcja męskości / Krzysztof Kłosiński // W : Formy męskości. 1 / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 19-37

10. Formy męskości. 1 / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – 601, [1] strona ; 23 cm.

11. Formy męskości. 2 / redakcja Adam Dziadek. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – 399, [1] strona ; 23 cm.

12. „Gdybym nie tępił mego diabła w zgaszeniach przygód ulicznych” : dojrzewanie do męskości w „Dziejach mężczyzny” Gustawa Olechowskiego / Mateusz Skucha // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 23-37

13. Hegemonia i trauma : literatura po 1945 roku wobec przemian męskości / Wojciech Śmieja // W : Formy męskości. 1 / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 345-398

14. I serial stworzył funkcjonariusza : wizerunek męskości i kobiecości w serialu 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera / Sylwia Kołos // W : Polskie seriale telewizyjne / red. Piotr Zwierzchowski, Barbara Giza, John Bates, Karolina Kosińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – S. 121-135

15. Idea czystości i piekło mężczyzn w literaturze drugiej połowy XIX wieku / Ewa Paczoska // W : Kobieta i rewolucja obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, cop. 2006. – S. 55-71
M 195338 (Opole)

16. Inna scena : koniec męskości? : konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer / pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald. – Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011. – 251 s. : il. ; 26 cm.

17. „Jak strucla zasupłany”? : kategoria męskości w poezji, kolażach i felietonach Wisławy Szymborskiej / Katarzyna Sosnowska-Rama // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 285-297

18. Jaki obraz mężczyzny wyłania się z Prusowskiego spojrzenia na kobiety pracujące? : (na przykładzie „Emancypantek” i „Lalki”) / Anna Adamiec // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 7-17

19. Językowo-kulturowe obrazy mężczyzn w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej / Urszula Kopeć // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 101-109

20. Kobiecość i męskość w twórczości Doroty Terakowskiej / Grażyna Lasoń-Kochańska // W : Imaginautka zaangażowana : twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku / redakcja naukowa Katarzyna Slany, Katarzyna Wądolny-Tatar. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. – S. 256-267

21. Konflikt a relacje damsko-męskie : metaforyka twórczości Grzegorza Ciechowskiego / Karolina Czajkowska // W : Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa Albert S. Kotowski, Marta Rajewska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. – S. 51-59

22. Konflikt mężczyzny z jego fatalistycznym zwierciadłem na przełomie XIX i XX wieku przez pryzmat twórczości Stanisława Przybyszewskiego / Marcin Mierzejewski // W : Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa Albert S. Kotowski, Marta Rajewska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. – S. 151-159

23. Konserwatywny czy liberalny? : wizerunki mężczyzn homoseksualnych w polskim kinie współczesnym / Grzegorz Wójcik // W : Po co nam artyści? : szkice z socjologii kultury i sztuki / red. nauk. Ewa Stroińska, Michał Skorzyński. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – S. 73-83

24. Kreacje postawy homospołecznej w polskiej prozie lat 90 : od Jerzego Pilcha do Andrzeja Stasiuka / Joanna Chłosta-Zielonka // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 39-47

25. „Kryzys męskości” w rosyjskiej prozie kobiet końca XX wieku / Martyna Kowalska // W : Oblicza męskości w literaturze i sztuce / redakcja naukowa: Ewa Kozak, Walentyna Krupowies, Adriana Pogoda-Kołodziejak. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021. – S. 161-174

26. Literatura, której nie ma : szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej” / Wojciech Śmieja. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2010. – 271, [5] s. ; 24 cm.
M 205745 (Opole)

27. Ładni chłopcy i szalone : męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego. – Kraków : Collegium Columbinum, 2014. – 335 s. : il. ; 24 cm.

28. Magia, hipnoza, obłęd : rzecz o interakcjach między kobietą a mężczyzną w powieści B. Prusa „Lalka” / Anna Janke // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. – S. 127-146
M 196208 (Opole)

29. Męska rzecz / Jarosław Górski. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : „Park”, cop. 2011. – 230 s. : il. ; 25 cm. – (Literatura i Kontrowersje )
M 208986 (Opole)

30. Męski, supermęski czy nijaki : kulturowy obraz mężczyzny : (Łódź 11.12.2009 r.). Na stole i pod stołem : (Łódź 16.04.2010 r.) : materiały z ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Jowita Jagla]. – Łódź : Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2011. – 318 s. ; 21 cm.

31. Męskie ciało w fotografii na przykładzie wybranych zdjęć Wacława Niżyńskiego i Michaiła Barysznikowa / Anastasia Nabokina // W : Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych / pod red. Marty Ziętkiewicz i Małgorzaty Biernackiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Liber pro Arte, [2016]. – S. 145-166

32. Męskie ciało w kinie gatunków ostatniej dekady / Arkadiusz Lewicki // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 363-372
M 200326 (Opole)

33. Męskie inicjacje – wizualizacje tekstowe : nowy mężczyzna w prozie Wojciecha Kuczoka / Mateusz Skucha // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 260-269
M 200326 (Opole)

34. Męskie światy w życiu dziewczynki : mali i dorośli mężczyźni w serii książek Maliny Prześlugi Ziuzia, Ziuzia i coś niezwykłego, Ziuzia i dom na głowie / Joanna Frużyńska // W : Męskie światy w życiu kobiet : literatura – historia – język / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 105-116

35. Męskości dwudziestolecia międzywojennego i ich reprezentacja w literaturze (wybrane przykłady) / Wojciech Śmieja // W : Formy męskości. 2 / redakcja Adam Dziadek. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 261-359

36. Męskość a szaleństwo: przedstawienie mężczyzn chorych psychicznie w literaturze i filmie / Katarzyna Szmigiero // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 384-391
M 200326 (Opole)

37. Męskość dziewiętnastowieczna – prolegomena / Filip Mazurkiewicz // W : Formy męskości. 1 / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 56-79

38. Męskość trudna do zdefiniowania – portret mężczyzny ponowoczesnego w prozie ukraińskiej : Andruchowycz – Żadan – Izdryk / Iwona Boruszkowska. – Bibliogr. // W : Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 93-99
M 206225 M 206226 (Opole)

39. Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 466 s. ; 24 cm.
M 200326 (Opole)

40. Mężczyzna-bohater, czyli rewers męskości hegemonicznej : historyczne imaginarium męskości w literaturze XIX w. / Filip Mazurkiewicz // W : Formy męskości. 2 / redakcja Adam Dziadek. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 63-180

41. Mężczyzna i kobiety w twórczości Marcina Świetlickiego / Janusz Waligóra // W : O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii / pod red. Małgorzata Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 195-205
M 213020 (Opole)

42. Mężczyzna jako sprawca przemocy : o toksycznej relacji w powieści „Cendres et braises” Ken Bugul / Edyta Sacharewicz // W : Oblicza męskości w literaturze i sztuce / redakcja naukowa: Ewa Kozak, Walentyna Krupowies, Adriana Pogoda-Kołodziejak. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021. – S. 221-231

43. „Mężczyzna powinien być trochę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła” : kochankowie Ewy w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego / Małgorzata Wielgosz // W : Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 59-64

44. Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 142 s. ; 24 cm.
M 206225 M 206226 (Opole)

45. Mężczyzna w oczach kobiet czyli literackie konstrukcje męskości : o wizerunku ojca w wybranych dziełach Elfriede Jelinek / Aneta Jurzysta // W : Męskie światy w życiu kobiet : literatura – historia – język / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 135-158

46. Mężczyźni i męskość w powieściach Ingi Iwasiów („Bambino”, „Ku słońcu”, „Na krótko”) / Ewa Tierling-Śledź // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 179-194

47. Mój chłopak, facet z plakatu, ciota darkroomówka… : wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej / Artur Rejter // W : Język(i) kultury popularnej / redakcja naukowa Artur Rejter. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 65-87

48. „Mówią o sobie w rodzaju żeńskim” : (nie)męskość w powieści Michała Witkowskiego „Lubiewo” / Paulina Szkudlarek // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 245-252
M 200326 (Opole)

49. My, mężczyźni : relacje homospołeczne w sylwach Tadeusza Konwickiego / Anna Szczepańska // W : Kompleks Konwicki : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ oraz Wydział Polonisttki UJ / red. Aleksander Fiut [et al.]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010. – S. 249-266
M 203459 (Opole)

50. „Nie ma już mężczyzn!… Mężczyzny!… Mężczyzny!…” : „Kryzys męskości” według Bolesława Prusa (na przykładzie „Lalki”) / Magdalena Kreft // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 93-101

51. (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – 497 stron ; 24 cm.

52. Niepokonani? : szturm na wzorce męskości w nowym dramacie szwedzkim / Dominika Górecka // W : Niebezpieczne związki : dramat, teatr i kultura popularna / pod redakcją Ewy Partygi i Piotra Morawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Errata, 2010. – S. 172-187

53. O powinnościach względem męża : miejsce mężczyzny w małżeństwie w świetle XIX-wiecznych poradników dla kobiet / Kinga Raińska // W : „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie” / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019. – S. 277-304

54. Oblicza męskości / Krystyna Kłosińska // W : Formy męskości. 2 / redakcja Adam Dziadek. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 181-225

55. Oblicza męskości w literaturze i sztuce / redakcja naukowa: Ewa Kozak, Walentyna Krupowies, Adriana Pogoda-Kołodziejak. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021. – 231 stron ; 24 cm.

56. Obraz mężczyzn w literaturze XIX wieku : portrety inicjalne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Lalce Bolesława Prusa / Maria Krauz // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 111-126

57. Obraz mężczyzny w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz / Marta Schroeder-Polak. – Kostrzyn : Cursiva, 2012. – 132 s. ; 21 cm.

58. Od dziewicy do „dutknięcia” : męskość w tekstach Witolda Gomborowcza / Karolina Kuszyk // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 253-259
M 200326 (Opole)

59. Od kobiety do mężczyzny i z powrotem : rozważania o płci w kulturze / red. Jolanta Brach-Czaina. – Białystok : „Trans Humana”, 1997. – 351,[1] s. : fot.,pl. ; 21 cm.
C 179405 (Opole)

60. Płeć pantofla : odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku / Tomasz Kaliściak. -Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, copyright 2016. – 343, [1] strona : ilustracja, fotografie, portret ; 23 cm.

61. Płeć w literaturze i filmie XX wieku : materiały studenckiej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 maja 2002 roku / red. Tomasz Cieślak , Marzena Woźniak-Łabieniec , Marzena Woźniak Łabieniec ; Filologiczne Koło Naukowe przy Katedrze Literatury, Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. – 191 s. ; 21 cm.
M 195431 M 195432 (Opole)

62. Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza / Lilianna Dorak-Wojakowska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 301, [3] s. ; 21 cm. – (Dramat Współczesny. Interpretacje ; 27)
M 199023 (Opole)

63. Postać męska we francuskim dramacie XX [dwudziestego] wieku / Krystyna Modrzejewska ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. – 227 s. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 344)
M 189024 (Opole)

64. Postać mężczyzny w powieściach Romain Gary’ego „Życie przed sobą” oraz „Lęki króla Salomona” / Beata Kędzia-Klebeko // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 81-89

65. Postsowiecka męskość bohaterów rosyjskiej fantastyki : (na materiale cyklu talarskiego Aleksandra Buszkowa) / Elena Michalik // W : Tropy literatury i kultury popularnej (II) / pod red. Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej. – [Warszawa] : Instytut Badań Literackich, 2016. – S. 171-186
M 216497 (Opole)

66. „Prawdziwi mężczyźni” – honor i erotyka w twórczości Tadeusza Konwickiego / Katarzyna Zechenter // W : Kompleks Konwicki : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ oraz Wydział Polonistyki UJ / red. Aleksander Fiut [et al.]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010. – S. 213-224
M 203459 (Opole)

67. „Rozhisteryzowany swoją niemocą” : męskość w twórczości Tadeusza Konwickiego (na podstawie „Sennika współczesnego”) / Agnieszka Wróbel // W : Formy męskości. 1 / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, copyright 2018. – S. 482-497

68. Seks i Dziesiąta Muza : erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) / Arkadiusz Lewicki. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 595 s. : il. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3330 )
M 206535 (Opole)

69. Świat kobiet i świat mężczyzn / Kwiryna Handke, Ryszard Handke. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 872, [2] s. ; 25 cm. – (Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego t. 13)

70. „Takie pół porcji mężczyzny” : Bolesław Leśmian i (nie)męskość / Dariusz Szczukowski // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 182-193

71. Ten straszny potriarchat! : wizerunek mężczyzny w serialu Masters of sex / Wojciech Sitarz // W : Seriale z różnych stron / pod red. Arkadiusza Lewickiego i Jacka Grębowca. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 163-172

72. Tożsamość męska w wybranych powieściach Grahama Swifta / Sławomir Konkol // W : Męskość w kulturze współczesnej / pod redakcją Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 235-244
M 200326 (Opole)

73. „Upadek” zachodniego mężczyzny w powieści Marlene Streeruwitz „Kreuzunge” / Magdalena Barańczuk // W : Rozwój społeczności międzynarodowej : przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 2 / redakcja Roman Kordonski, Oleksandra Struk, Janusz Ruciński. – Olsztyn ; Lwów : Wydział Stosunków Międzynarodowych. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – S. 615-624

74. Wizerunek idealnego mężczyzny w świetle leksyki dawnej / Kinga Wąsińska // W : W kręgu dawnej polszczyzny. 3 / redakcja Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017. – S. 217-233

75. Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskiej piosence, czyli Stereotyp płci w obliczu globalizacji / Ewelina Tyc // W : Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony / pod redakcją Iwony Loewe, Eweliny Tyc, Aleksandry Kalisz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 107-125

76. Wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej na początku lat dziewięćdziesiątych i dziś : zmiana czy kontynuacja? / Maria Wincławska, Barbara Brodzińska // W : Konteksty kultury popularnej : płeć, sztuka, media / pod red. Marka Jezieńskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – S. 80-95
M 052903 (Kluczbork), M 203765 M 204999 M 207143 (Opole)

77. Wizerunki męskości w mediach / Urszula Kluczyńska. – Bibliogr. // W : Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. – Warszawa : Eneteia-Wydawnictwo Psychologii i Kultury, cop. 2011. – S. 149-160
M 205766 (Opole)

78. Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – 222 s. : il. ; 24 cm.

79. Zmęczony macho : mężczyźni i męskość w pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Feliks Tomaszewski // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 244-253

Artykuły w czasopismach:

80. Akty odwagi / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2012, nr 48, s. 86-89
* Wystawa: Nagi mężczyzna. Od 1800 do dnia dzisiejszego; Leopold Museum, Wiedeń, 2012

81. Beefcake : mężczyzna obiektem fotograficznego pożądania : mężczyzna do oglądania / Izabela Łapińska // Tygiel Kultury. – 2012, nr 1/3, s. 154-162

82. Chuligani, gangsterzy, nieudacznicy… : mężczyźni w popularnym kinie brytyjskim / Jacek Drozda // Kultura Popularna. – 2008, nr 2, s. 77-82

83. Ciało z ciałem się spotkało : męskie ciało w polskich serialach kryminalnych / Marcin Wojciechowski // Bliza. – 2019, nr 1, s. 37-42

84. Czy męskie kobiety i zniewieściali mężczyźni to wytwór kultury współczesnej? : ślady przenikania się ról płciowych w dramacie „Barbara jeszcze Gasztołdowa żona” Dominika Magnuszewskiego / Wojciech Lemański // Postscriptum Polonistyczne. – 2020, nr 2, s. 157-170

85. Daremne zachody staremu do młodej / Wojciech J. Burszta // Film. – 2008, nr 9, s. 60-63
* Motyw związku starszego mężczyzny z młodą dziewczyną

86. Demitaryzacja polskiej męskości / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 2, s. 161-178

87. Dęby i trzciny / Bartosz Marzec // Kino. – 2022, nr 5, s. 68-71
* Męskość według Witolda Leszczyńskiego

88. Duże ciała na małym ekranie : nienormatywne wizerunki męskości w neoserialach / Małgorzata Major // Panopticum. – Nr 14 (2015), s. 136-151

89. Ekstramocni po polsku / Krzysztof Demidowicz // Film. – 1999, nr 12, s. 48-55
* Nt. kreacji „mocnego mężczyzny” w powojennym filmie polskim

90. Falliczne pistolety, nie-kobiety i nie-mężczyźni : queerowanie filmów Patryka Vegi / Michał Trusewicz // Bliza. – 2018, nr 1, s. 95-102

91. Gdzie ci faceci? / Małgorzata Sadowska, Ola Salwa // Przekrój. – 2010, nr 43, s. 52-55
*Mężczyzna w filmie

92. Gdzie ci mężczyźni? / Mateusz Żebrowski // Kino. – 2021, nr 12, s. 32-36
* Męscy bohaterowie filmowi ostatnich lat

93. Geniusz, macho, efeb, androgyne… : metamorfozy męskości we współczesnej polskiej ikonosferze / Lidia Głuchowska ; tł. na niem. L. Głuchowska. Genius, Macho, Ephebus, Androgyne… : metamorphosen der Männlichkeit in der polnischen Ikonosphäre der Gegenwart – Tekst równol. pol., niem. // Pro Libris. – 2009, nr 1, s. 13-30

94. Iliada-Odyseja : dwa wzorce starożytnego męstwa / Jarosław Górski // Wyspa. – 2011, nr 2, s. 58-69

95. Jabłko dla Ewy : mężczyzna w polskim słownictwie erotycznym / Anna Dąbrowska // Czas Kultury. – 2002, nr 3, s. 80-85

96. Jak nas widzą : (wizerunek mężczyzny w poezji kobiet) / Marek Wawrzkiewicz // Poezja. – 1989, nr 8, s. 41-55

97. Jak przykuci do śpiącego tygrysa / Justyna Bargielska // Dialog. – 2012, nr 10, s. 192-199

98. Językowe sposoby opisu brzydkiego mężczyzny w literaturze baroku / Urszula Ciszewska-Psujek // Roczniki Humanistyczne. – T. 60, z. 6 (2012), s. 181-201

99. (Kame)Leon, czyli zawodowiec : kilka uwag na temat męskości na przykładzie postaci Leona Niemczyka / Jakub Jan Pudełko // Albo albo. – 2007, z. 2, s. 119-136

100. Kobiece spojrzenia, chłopięce ciała : męskość w klasycznym kinie Hollywood / Patrycja Włodek // Panopticum. – Nr 14 (2015), s. 30-43

101. Kompleks Piszczyka : polski mężczyzna na ekranie / Mirosław Przylipiak // Kino. – 2002, nr 12, s. 17-20

102. „Macho” w kryzysie : o pasywnej męskości i dominującej kobiecości w filmie „Krew” Amata Escalante / Iga Łomanowska // Ameryka Łacińska. – R. 25, nr 2 (2017), s. 72-83

103. „Męskie kino” w „męskiej prozie” Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. – [T.] 16, nr 1 (2020), s. 47-75

104. Męskość jako kategoria kulturowa w retellingu baśni o Śpiącej Królewnie Orsona Scotta Carda / Dorota Surdy // Literatura Ludowa. – 2016, nr 4-5, s. 23-32

105. Męskość w kinie brytyjskim / Andrew Spicer ; tł. Karolina Kosińska // Kwartalnik Filmowy. – Nr 52 (2005), s. 198-218

106. Męskość wobec syndromu Kopciuszka : wybrane aspekty kreacji męskiego bohatera w cyklu powieściowym Anny Ficner-Ogonowskiej / Aleksandra Pawłowska // Czytanie Literatury. – Nr 10 (2021), s. 231-247

107. „Mężczyzna i kobieta patrzący na księżyc” Caspara Davida Friedricha / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 14, s. 50-51

108. Mężczyzna i kobieta w opozycji : różność w naturze, polaryzacja w kulturze : rozważania na przykładzie tekstów kultury / Beata Ecler-Nocoń. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2016), s. 61-79

109. Mężczyzna : (jak go widzą, tak go piszą) / Anna Tatarkiewicz // Wyrazy. – 1997, nr 2, s. 41-45
* Mężczyzna w literaturze

110. Mężczyzna w filmach Pedro Almodóvara / Marta Michalak // Kwartalnik Filmowy. – Nr 47/48 (2004), s. 175-198

111. Mężczyzna w nieludzkim świecie : wizerunki mężczyzny w poezji i plastyce polskiego socrealizmu / Dorota Tubielewicz-Mattsson // Blok. – Nr 2 (2003), s. 90-116

112. Mężczyzna w polskim kinie współczesnym : próba analizy / Katarzyna Żyszkiewicz // Media i Medioznawstwo. – 2011, nr 3, s. 97-125

113. Mężczyźni, którzy nigdy się nie starzeją / Alicja Helman. – (Tematy filmowe) // Kino. – 2019, nr 6, s. 68-72

114. Mężczyźni w oczach kobiet : szkic do portretu : (polska proza kobieca wobec językowo-kulturowego stereotypu mężczyzny) / Ewa Jędrzejko // Język Artystyczny. – T. 12 (2003), s. 13-44

115. Mit męskości w kinie / Tomasz Jarczyk // Opcje. – 1995, nr 4, s. 57-62

116. Młody mężczyzna – wzorzec piękna w sztuce wczesnego renesansu / Andrzej Wyrobisz // Mówią Wieki. – 2011, nr 02, s. 48-51

117. Model się wymyka / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2020, nr 36, s. 53-54
* Wzory męskości przez tysiąclecia

118. Modliszka w koronkach : dole i niedole mężczyzny na Górnym Śląsku przez mężczyznę opisane / Michał Smolorz // Polityka. – 2008, nr 10, s. 85-87

119. Motyw deformacji w prozie Brunona Schulza : mężczyzna, kobieta, sztuka / Ariko Kato // Kresy. – 2004, nr 59, s. 132-139

120. Negocjacje kobiety i mężczyzny w kulturze konsumpcyjnej na przykładzie serialu „Kasia i Tomek” / Małgorzata Bogunia-Borowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2003, nr 4, s. 105-116

121. Niedojrzała polskość / Rafał Serafinowicz // Fronda. – Nr 49 (2008), s. 80-88
* Mężczyzna w literaturze polskiej

122. Nowy model męskości – „zło konieczne” czy szansa / Maria Sokołowska // Remedium. – 2014, nr 1, s. 30-31
* Kobiecość i męskość w kulturze

123. Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej literaturze / Bożena Witosz // Stylistyka. – [T.] 13 (2004), s. 7-26

124. Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej : sport i literatura w latach 1918-1939 : (wybrane przykłady) / Wojciech Śmieja // Teksty Drugie. – 2011, nr 4, s. 28-48

125. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel : archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia / Brigitta Helbig-Mischewski // Autobiografia. – 2015, nr 2, s. 75-90

126. Pan, sługa i stwórca : szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni w utworach Stanisława Przybyszewskiego / Katarzyna Rakowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 9 (2007), s. 135-147

127. Pogrążony w kryzysie : portret mężczyzny w polskim kinie postkomunistycznym / Ewa Mazierska // Kwartalnik Filmowy. – Nr 43 (2003), s. 182-195

128. Polski wąs : o tradycjach narodowych i osobistych upodobaniach w pisarstwie Henryka Sienkiewicza / Dorota Samborska-Kukuć // Wiek XIX. – R. 9 (2016), s. 315-332

129. Praktyki męskiej dominacji w prozie Huberta Klimki-Dobrzanieckiego / Justyna Rządeczko // Orbis Linguarum. – Vol. 42 (2015), s. 281-296

130. Przemiany męskości i relacji rodzinnych w polskich telesagach / Krzysztof Arcimowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – [Z.] 51 (2014), s. 21-38

131. „Przygoda technoromantyczna” czy „romans z wojenką”? : konstrukcje męskości militarnej w literaturze austriackiej i polskiej w kontekście Wielkiej Wojny / Monika Szczepaniak // Wiek XIX. – R. 5 (2012), s. 473-495

132. Rekonstrukcja obrazu męskości w kinie postmodernistycznym / Agnieszka Korycka // Media, Kultura, Społeczeństwo. – 2018, nr 13, s. 63-76

133. Rycerz i kucharka : gender dla nastolatków / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. – 2011, nr 4, s. 6-11

134. Seks i męskość w wizerunkach gejów w wybranych tekstach popkultury / Aleksandr Drabin // Forum Socjologiczne. – [T.] 8 (2017), s. 191-205

135. Sex, drugs and the ghetto : mężczyzna według kina „blaxplaitation” / Magdalena Klimko // Kultura Popularna. – 2008, nr 2, s. 67-75

136. Strategie przedstawiania męskości w prozie Olgi Tokarczuk / Ida Brożek // Nowy Napis. – 2020, nr 5, s. 5-52

137. „Szklana rzeczywistość” a Kowalscy wokół nas : seriale a przemiany męskości we współczesnej Polsce / Marta Bierca // Dyskursy Młodych Andragogów. – [T.] 16 (2015), s. 325-338

138. Świadectwo ran : męskie ciało w dramacie / Małgorzata Sugiera // Opcje. – 2002, nr 4/5, s. 50-57
* Teatr współczesny

139. Świat bez kobiet / Małgorzata Sadowska // Newsweek Polska. – 2012, nr 28, s. 86-89
* Bromanse (filmy celebrujące męską przyjaźń)

140. Temat prezentacji maturalnej: Portret mężczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 21, s. 54-55

141. Twardziele, łajdacy, gogusie / Robert Ziębiński // Newsweek Polska. – 2006, nr 51/52, s. 152-154
* Mężczyzna w filmie amerykańskim

142. Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce / Tomasz Tomasik // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 2, s. 5-17

143. W poszukiwaniu tożsamości : męskie i kobiece archetypy w konstrukcji bohatera „fantasty” / Grażyna Lasoń-Kochańska // Literatura Ludowa. – 2006, nr 4/5, s. 69-79

144. W stronę modelu męskiej tożsamości: obrazy mężczyzn w „Dziwnych losach Jane Eyre” Charlotte Brontë / Ilona Dobosiewicz // Kwartalnik Opolski. – 2010, nr 1, s. 15-27

145. Widzieć jak kobieta / Grażyna Stachówna // Opcje. – 1995, nr 4, s. 55-57
* Sposoby prezentacji kobiety i mężczyzny w filmie

146. Wielcy nieobecni? / Piotr Kosiewski // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 50, s. 38-39
* Męska nagość w sztuce

147. Wielkie typy męskie w dramacie europejskim i polskim / Małgorzata Bartyzel // Cywilizacja. – Nr 17 (2006), s. 150-159

148. Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskich bajkach ludowych a funkcjonowanie stereotypów płciowych / Monika Machota // Literatura Ludowa. – 2006, nr 4/5, s. 49-68

149. Wizerunek mężczyzny w nazwach wódek = Man image in names of vodkas / Halina Stelmach // Problemy Nauk Stosowanych. – T. 8 (2018), s. 217-226

150. Wizerunek mężczyzny w nowożytnej sztuce europejskiej : jakiego mężczyzny? / Andrzej Wyrobisz // Przegląd Historyczny. – T. 96, z. 3 (2005), s. 467-473

151. Wokół kategorii macho : o kryzysie mężczyzny i kryzysie męskości w „Bitwie w niebie” Carlosa Reygadasa / Iga Łomanowska // Panopticum. – Nr 14 (2015), s. 46-56

152. Wybrane staropolskie męskie wzory osobowe w literaturze parenetycznej XVI i XVII wieku / Bogusz Olszewski // Rojsty. – Nr 1 (2016), s. 113-126

153. Wzory męskości w kinie polskim po roku 1989 (na przykładzie filmów W. Pasikowskiego, J. Machulskiego i K. Krauzego) / Krzysztof Arcimowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 2, s. 101-120

154. „Złoty pelikan” – kondycja moralna współczesnego mężczyzny : rozważania na temat kreacji mężczyzny w twórczości Stefana Chwina / Aneta Wereszka. – Fragm. pracy // Studia i Materiały Polonistyczne. – T. 9 (2009), s. 247-265

Zob. też hasło: chłopiec

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu