Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Celem publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności nauczania przyrody. Praca stanowi cenny materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz  pomoc metodyczną i źródło inspiracji w pracy nauczyciela przedszkola  i klas I–III szkoły podstawowej. Wykorzystanie ćwiczeń podczas zajęć ze studentami pozwali na łączenie teorii z praktyką, a tym samym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych,  będących podstawową przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego.  Część pierwszą opracowania skoncentrowano na płaszczyźnie wychowania przedszkolnego, a drugą w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Układ treści ćwiczeniowych ułożono według schematu obejmującego temat ćwiczeń, jego cel, wprowadzenie teoretyczne oraz wskazaną w danym obszarze literaturę. Niniejsza książka z ćwiczeniami została przygotowana z myślą o studentach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także rozpoczynających pracę w zawodzie absolwentów tego kierunku.