Metoda i wyobraźnia

Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.  Warszawa : Difin, 2020.

Niniejsza publikacja przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji. Zaprezentowano w niej przykłady ćwiczeń dla uczniów z klas 3 szkoły podstawowej pobudzających i rozwijających twórczość w różnych formach aktywności, szczególnie poprzez  myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne. Oprócz funkcji wspierającej nauczyciela w organizacji i realizacji lekcji rozwijających twórczość uczniów, książka pełni także funkcję inspirującą i stymulującą nauczyciela do poszukiwania własnych środków edukacji użytecznych w lekcjach twórczości. Praca okaże się z pewnością  przydatna dla studentów przygotowujących się do  zawodu nauczyciela oraz wychowawców i edukatorów z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.