,,Metoda dramy w nowoczesnej przestrzeni zaczytania”

Metoda dramy jest doskonałym narzędziem wspierającym proces biblioterapeutyczny. Podczas IV Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych (18 października 2019r.) odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół średnich, w których interpretacja tekstu literackiego przedstawiona została za pomocą dramy stosowanej, stop klatki i fotografii. Metoda dramy  stosowana podczas zajęć czytelniczych pozwala na głębsze poznanie treści lektury i na właściwe rozczytanie się w niej. Drama jest metodą kształcenia, która polega na aktywnej identyfikacji uczniów z fikcyjnymi rolami i sytuacjami.Aktywizuje  WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA, tworzy ich nowe jakości poprzez uruchomienie określonych operacji intelektualnych, emocji, zmysłów i aktywności ruchowej.