Matka, macierzyństwo

Książki:

1. Antymatki : nadopiekuńcze, toksyczne, zaborcze w rzeczywistości realnej oraz w narracjach filmowych / Grzegorz Łęcicki. – Warszawa : Acus Wydawnictwo, 2017. – 199, [1] strona ; 24 cm.

2. Być matką według Biblii / Kazimierz Romaniuk. – Warszawa : [Kuria Biskupia. Diecezja Warszawsko-Praska], 1998 ([s. l.] : „Elanders. – 48 s. ; 18 cm.

3. Cielesność jako źródło niepokoju : o macierzyństwie bez tabu we współczesnej prozie polskiej / Beata Rynkiewicz // W : Seksualność w najnowszej literaturze polskiej redakcja Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański. – Toruń : Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura, 2015. – S. 133-150

4. Gesty pożegnania : Ignacy Karpowicz, Marcin Wicha, Marek Bieńczyk / Małgorzata Peroń // W : Odmiany pograniczności : szkice o literaturze współczesnej i najnowszej / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 127-144
* Motyw śmierci matki w literaturze
M 059244 (Kluczbork), M 070268 (Nysa), M 221260 (Opole)

5. Konstrukcja mitu matki w prozie Karin Struck / Małgorzata Czarnecka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 182 s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2705)

6. Konstrukty osobowe postaci matki w literaturze : pedagogika w zwierciadle tekstów kultury / Agnieszka Włoch // W : Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 57-68

7. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. – Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. – S. 129-145 : Matka
C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), I 200986 (Opole)

8. Macierzyństwo w Biblii / Annemarie Ohler ; przekł. [z niem.] Magdalena Ruta. – Kraków : Wydaw. WAM, 1995. – 235, [5] s. : fot., rys. ; 20 cm.

9. Mamy i córki / [wybór] Helen Exley ; tł. Beata Śliwińska]. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009. – [370] s. : il. kolor. ; 6×4 cm. – (Seria Kieszonkowa ; nr 14)
* Aforyzmy, cytaty

10. Matka i dziecko w świecie Biblii / Bogusław Pawlaczyk. – Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 2013. – 194, [1] s., [10] k. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.

11. Matka – Mit – Materia(lność) : literackie reprezentacje macierzyństwa w świetle koncepcji wypracowanych na gruncie feminizmu korporalnego / Alicja Wódkowska // W : Ciało i ponowoczesność : w kręgu sztuki / redakcja naukowa Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – S. 53-64

12. „Matko! jak wiele masz twarzy?” : młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa / Anna Nosek. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – 252, [1] s. : il. ; 21 cm.

13. Mroczne strony macierzyństwa w wybranych nowelach Marii Konopnickiej / Lidia Pawlak // W : „Daję przecież cyrograf na duszę” : mroczne sprawki w literaturze XIX i XX wieku / pod redakcją Tadeusza Linknera, Katarzyny Eremus i Elwiry Kamoli. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 28-39

14. „Nie kochała w nim przyszłego człowieka, a tylko własne ciało” : destrukcyjny wpływ macierzyństwa przedstawiony w powieści „Matka” Emmy Dmochowskiej z Jeleńskich / Elwira Kamola // W : Podwójny bankrut z ciebie, materialny i moralny : smutne oblicze codzienności w literaturze XIX i XX wieku / pod redakcją Tadeusza Linknera, Katarzyny Eremus i Elwiry Kamoli. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 60-72

15. Niezrealizowane macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety : na przykładzie „Dziewcząt z Nowolipek” Poli Gojawiczyńskiej / Agata Zawiszewska // W : Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze / pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter. – Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2017. – S. 191-201

16. O miłości utraconej i macierzyństwie niespełnionym w utworze „Obsoletki” Justyny Bargielskiej / Magdalena Wójtowicz // W : O miłości słów kilka : wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce / redakcja: Magdalena Śliwa, Izabela Mołdoch-Mendoń. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2020. – S. 51-63

17. Oblicza Matki / tekst Giuseppe Sala ; komentarz, Michele Dolz ; przekł z wł. Marek Myczkowski. – Kielce : „Jedność”, cop. 2006. – 251 s. : il., faks., fot. ; 24 cm.
S 194601 (Opole)

18. Obraz „Matki-Polki” w polskiej powieści inicjacyjnej po 1989 roku / Svetlana Vassileva-Karagyozova // W : Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2011. – S. 447-453
M 206036/I C 206006/I (Opole)

19. Obraz matki w „Iliadzie” : studium słowa i gestu / Ilona Chruściak // W : Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej = Studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia / pod redakcją Anny Marchewki. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 11-25

20. „Och, Mam, Mam. Ty Jesteś Dziwna matka” : matki i córki w powieściach dla dziewcząt z lat sześćdziesiątych / Eliza Szybowicz // W : Rok 1966 : PRL na zakręcie / pod red. Katarzyny Chmielewskiej, Grzegorza Wołowca i Tomasza Żukowskiego. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014. – S. 313-327

21. Ona i „Ono” : przedwczesne macierzyństwo w polskiej literaturze młodzieżowej / Dorota Pielorz // W : Imaginautka zaangażowana : twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku / redakcja naukowa Katarzyna Slany, Katarzyna Wądolny-Tatar. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. – S. 101-119

22. Portret matki w opowiadaniu „Po kamienistej drodze” Gustawa Morcinka / Lucyna Sadzikowska // W : W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 157-174

23. Poskromienie singielki : macierzyństwo mimo woli w amerykańskiej komedii romantycznej XXI wieku / Irmina Wawrzyczek // W : Oblicza płci : język, kultura, edukacja / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 237-246

24. Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku / pod red. Grażyny Szewczyk. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1995. – 100, [4] s. ; 24 cm.

25. Rękopisy i formy : badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań / Wojciech Kruszewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. – 242, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (U Źródła ; 7)
* Macierzyństwo w literaturze polskiej (Anna Kamieńska, Tadeusz Różewicz)
M 204564 M 204563 (Opole)

26. „Rodzimy życie w asyście śmierci” : o matkach i córkach w poezji Anny Świrszczyńskiej i Anny Kamieńskiej / Aleksandra Pawlik // W : Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci / pod red. Michała Kurana. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 157-174

27. Sacrum matek – profanum obsoletek, czyli o macierzyństwie niespełnionym / Joanna Jawiczuk // W : Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 251-264

28. „Wracam, bo… zniknęłam” : aporie macierzyńskiej podmiotowości w literaturze współczesnej / Agnieszka Gawron // W : Tożsamość kobiet w Polsce : interpretacje. T. 2, W XX i XXI wieku / pod red. Joanny Chłosty-Zielonki. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. – S. 219-233

29. Wymazywanie : zdewastowana pamięć matki w autobiograficznej prozie Magdaleny Tulli / Janusz Waligóra // W : Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu / pod redakcją Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 233-245

30. „Zdrowaś? Łąkiś pełna?” : poetycki obraz matki Juliana Przybosia (toposy i afekty) / Magdalena Sukiennik // W : Przyboś dzisiaj / pod redakcją Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 191-212.

Artykuły w czasopismach:

31. A duszę twoją przeniknie miecz… / Waldemar Smaszcz // Kierunki. – 1986, nr 12, s. 5

32. Amerykańskie Madonny : macierzyństwo w twórczości Mary Kelly i Roberta Gobera / Anna Markowska // Quart. – 2007, nr 2, s. 73-91
* Dostępne w Internecie: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/quart/article/view/64471 [dostęp: 20.05.2023 r.]

33. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : („Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini ‘Pieta”) / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 1, s. 39-48

34. Archetyp matki i ojca w małych formach narracyjnych drugiej połowy XIX wieku / Anna Kalinowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 61, t. 1 (2006), s. 131-142
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1-s131-142/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1-s131-142.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

35. Biblijny archetyp matki / Ewa Mickiewicz // Przegląd Powszechny. – 2011, nr 7/8, s. 170-178

36. Buczenie po matce / Joanna Mueller // Znak. – 2020, nr 7-8, s. 104-107
* Zawiera rec. książki: Bezmatek / Mira Marcinów. – Wołowiec, 2020

37. Córectwo a tożsamość : refleksje na marginesie „Czarnego łabędzia” Darrena Aronofsky’ego / Aleksandra Janiszewska // Bez Dogmatu. – Nr 88 (2011), s. 34-35

38. Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom / Lena Magnione // Przegląd Humanistyczny. – 2009, nr 2, s. 49-73

39. Córkowizna bliskości / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2020, nr 16, s. 66
* Zawiera rec. książki: Bezmatek / Mira Marcinów. – Wołowiec, 2020

40. Czarna Kobieta Afryki Minionej… / Marta Cywińska-Dziekońska // Albo albo. – 2002, z. 2, s. 115-118
* Archetyp matki w poezji

41. „Czekając na Sabrinę” : analiza wątków macierzyńskich w powieści Margaret Atwood „Ślepy zabójca” / Ewelina Feldman-Kołodziejuk // Bibliotekarz Podlaski. – R. 18, nr 3 (2017), s. 323-337
* Dostępne w Internecie: https://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/36/BP_36_www_18_Kolodziejuk.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

42. Dekonstrukcje macierzyństwa / Agnieszka Żechowska. – Tekst również w jęz. ang. ; tł. z pol. Małgorzata Zipper // Exit. – 2005, nr 1, s. 3690-3693
* Wystawa „Dzień Matki”

43. Dojrzałe (anty)macierzyństwo / Anna Wódkowska // Czas Kultury. – 2011, nr 4, s. 38-43
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/38_43_dojrzale_CzK-0411-chfaop.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

44. Dom – rodzina – matka : tematyka lekcji języka polskiego / Alina Zabrotowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI . – 1999/2000, nr 3, s. 23-34

45. Interpretacja porównawcza: Zofia Nałkowska „Dziennik 1939-44”, Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi” / Małgorzata Burnecka // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 63-65

46. Językowa kreacja matki w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 19, z. 2 (2012), s. 117-131
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10934/1/07%20Skorupska%20Raczyn%CC%81ska.pdf [dostęp: 20.06.2023 r.]

47. Językowy obraz macierzyństwa w poezji Anny Świrszczyńskiej / Monika Lewandowska // Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego. – Nr 18 (2012), s. 55-64

48. Kobieta i matka w Biblii i w Izraelu / Tomasz Jelonek // Analecta Cracoviensia. – [T.] 36 (2004), s. 151-162

49. Kobieta-matka w roli zawodowej : obrazy pracujących matek w polskich i amerykańskich serialach telewizyjnych / Joanna Anioł // Kultura, Społeczeństwo, Edukacja. – 2014, nr 1, s. 135-156
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/644917 [dostęp: 20.05.2023 r.]

50. Kobiety-matki w wybranych tekstach publicystycznych Elizy Orzeszkowej / Joanna Jaśkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 13 (2010), s. 135-152
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967737 [dostęp: 20.05.2023 r.]

51. Kolaże pamięci – czyli „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza / Magdalena Ciura. – Streszcz. ang. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 25 (2007), s. 125-139
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/editions-content?id=27166 [dostęp: 20.05.2023 r.]

52. Konspekt lekcji języka polskiego : kształcenie literackie : temat lekcji: O miłości macierzyńskiej (na podstawie mitu „Demeter i Kora”) / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1993, z. 5, s. 14

53. Macierzyństwo a aborcja – społeczny obraz sztuki kobiet / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – [Z.] 32 (2007), s. 75-91

54. Macierzyństwo a gwałt : „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej i trylogia wałbrzyska Joanny Bator / Agnieszka Jezierska // Conversatoria Litteraria. – R. 10 (2016), s. 235-252
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1826326 [dostęp: 20.05.2023 r.]

55. Macierzyństwo bez lukru i retuszu : wizerunek Matki Polki w literaturze polskiej po roku 2000 i blogach / Małgorzata Anna Packalén Parkman // Postscriptum Polonistyczne. – 2017, [nr] 2, s. 63-83
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/510885 [dostęp: 20.05.2023 r.]

56. Macierzyństwo i sen w tekstach kultury / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 17, s. 38-39
* Motyw macierzyństwa i snu na przykładzie obrazu Wyspiańskiego „Macierzyństwo” i fraszki Jana Kochanowskiego „Do snu”

57. Macierzyństwo : „Przymierze z dzieckiem” Marii Kuncewiczowej / Jolanta Kubiak // Tytuł. – 2000, nr 3, s. 102-115

58. Macierzyństwo w Biblii / Henri Cazelles ; tł. Lucjan Balter // Communio. – 2004, nr 5, s. 95-106

59. Macierzyństwo w czasach Zagłady : „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego i „Wybór Zofii” Alana Pakuli / Joanna Preizner // Kultura Popularna. – 2005, nr 2, s. 81-87

60. Macierzyństwo w kleszczach stylu / Jeantte Masumbuku // Polonistyka. – 2004, nr 8, s. 30-33

61. Macierzyństwo w poezji Anny Świrszczyńskiej / Agnieszka Giżewska-Szwarbuła // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 96-100

62. Madonna Współczesności – „migrant mother”, czyli „matka tułaczka” : analiza ikonograficzna / Urszula Wolak // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – Z. 2 (2013), s. 71-83
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/580297 [dostęp: 20.05.2023 r.]

63. Madonny w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach / Dorota Nosowska. – (Przepis na prezentację) // Cogito. – 2009, nr 25, s. 34-35

64. Mama mamy / Mira Marcinów ; rozm. przepr. Katarzyna Kubisiowska // Tygodnik Powszechny. – 2021, nr 22, s. 16-19

65. Matka // Cogito. – 2006, nr 14, s. 74-76

66. „Matka Boga i człowieka” : macierzyństwo Maryi w polskim piśmiennictwie średniowiecznym (przegląd ważniejszych motywów) / Roman Mazurkiewicz // Salvatoris Mater. – 2000, nr 2, s. 157-179

67. Matka i córka – miejsca wspólne / Alicja Baluch // Guliwer. – 2015, nr 1, s. 5-10

68. Matka i syn / Przemysław Toboła // Życie Duchowe. – Nr 77 (2014), s. 178-180
* Zawiera rec. filmu: Pozycja dziecka / reż. Calin Peter Netzer

69. Matka i Syn w kolędach / Lucyna Warda-Radys // Język, Szkoła, Religia. – T. 3 (2007), s. 345-363

70. Matka jest tylko jedna : macierzyństwo na ekranie / Diana Dąbrowska // Kino. – 2016, nr 9, s. 43-46

71. Matka Kordiana / Jędrzej Wijas // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 3, s. 107-133
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2009-t100-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2009-t100-n3-s107-133/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2009-t100-n3-s107-133.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

72. [Matka odchodzi – recenzja] / Andrzej Skrendo // Kultura. – 2000, nr 3, s. 146-152
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

73. [Matka odchodzi – recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2000, nr 1, s. 57-59
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

74. [Matka odchodzi – recenzja] / Bolesław Faron // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 5, s. 60-61
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

75. [Matka odchodzi – recenzja] / Jacek Łukasiewicz // Nowe Książki. – 1999, nr 11, s. 4-5
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

76. [Matka odchodzi – recenzja] / Jadwiga Biegaj // Akcent. – 2000, nr 1/2, s. 202-204
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

77. [Matka odchodzi – recenzja] / Karolina Morawiecka // Odra. – 2001, nr 4, s. 115-116
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

78. [Matka odchodzi – recenzja] / Marian Kisiel // Śląsk. – 1999, nr 12, s. 51
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

79. [Matka odchodzi – recenzja] / Piotr Łuszczykiewicz // Arkusz. – 2001, nr 2, s. 8-9
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

80. [Matka odchodzi – recenzja] / Stanisław Gębala // Twórczość. – 2000, nr 4, s. 98-101
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

81. [Matka odchodzi – recenzja] / Tomasz Żukowski // Res Publica Nowa. – 2000, nr 5, s. 68-70
* Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. – Wrocław, 1999

82. Matka Polka dzisiaj? : kobieta pracująca XXI wieku / Aleksandra Byrska // Fragile. – 2013, nr 4, s. 20-25
* Dostępne w Internecie: https://fragile.net.pl/matka-polka-dzisiaj-kobieta-pracujaca-xxi-wieku/ [dostęp: 20.05.2023 r.]

83. Matka Polka na wysokich obcasach, czyli rodzinne (r)ewolucje / Katarzyna Wajda // Nowa Dekada Krakowska. – 2014, nr 1/2, s. 44-55
* Kobieta i rodzina w filmie polskim

84. Matka Polka wiecznie żywa : warianty kobiecości w serialu „M jak miłość” / Barbara Smoczyńska // Colloquia Communia. – 2008, t. 1/2, s. 218-237

85. [Matka swojej matki – recenzja] / Anna Pietrzak // Przegląd Powszechny. – 1996, nr 11, s. 223-225
* Zawiera rec. filmu: Matka swojej matki / reż. Robert Gliński

86. [Matka swojej matki – recenzja] / Maciej Maniewski // Kino. – 1996, nr 10, s. 40-41
* Zawiera rec. filmu: Matka swojej matki / reż. Robert Gliński

87. Matka w poetyckim obrazie świata Wisławy Szymborskiej / Katarzyna Dulko // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 21 (2021), s. 11-21
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2109384 [dostęp: 20.05.2023 r.]

88. Matka w polskiej pieśni ludowej : opis struktury / Jadwiga Jagiełło // Pamiętnik Literacki. – 1980, z. 4, s. 79-89
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n4-s79-89/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1980-t71-n4-s79-89.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

89. Matka w twórczości Wyspiańskiego : Młoda w „Klątwie” / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 4, s. 18-24

90. „Matka” Witkacego i mity tragiczne. Cz. 1-2 / Jarosław Kisieliński // Teatr. – 1997, nr 11, s. 34-37, nr 12, s. 64-68

91. „Matka” Witkacego i mity tragiczne. Cz. 3 / Jarosław Kisieliński // Teatr. – 1998, nr 1, s. 46-50

92. Matki i córki w baśniach : wprowadzenie do lektury postaci / Maria Ostasz // Guliwer. – 2009, nr 4, s. 59-70

93. Matki i córki w powieściach Ewy Nowackiej – portret potrójny / Monika Graban-Pomirska // Guliwer. – 2013, nr 4, s. 16-22

94. Matki i ich władza w literaturze niemieckiej / Bożena Chołuj // Teksty Drugie. – 1995, nr 3/4, s. 141-157
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/67778/PDF/WA248_73287_P-I-2524_choluj-matki_o.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

95. Matki obywatelki : o związkach macierzyństwa, patriotyzmu i świadomości narodowej na przykładzie utworów Franciszka Dionizego Kniaźnina, Józefa Morelowskiego oraz Adama Mickiewicza / Sara Anna Kusz // Prace Literaturoznawcze. – [Nr] 7 (2019), s. 65-77
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/5050 [dostęp: 20.05.2023 r.]

96. Mężczyźni piszą o matkach i… płaczą / Katarzyna Lisowska // Czas Kultury. – 2011, nr 4, s. 74-79
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/74_79_mezczyzni_CzK-0411-iphneq.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

97. Modele macierzyństwa w trylogii powieściowej Iwana Gonczarowa / Krystyna Galon-Kurkowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 1 (2007), s. 77-86

98. Motyw relacji między matką a dzieckiem w twórczości Neila Gaimana na podstawie wybranych utworów / Magdalena Kłobusek // Guliwer. – 2007, nr 3, s. 48-51

99. Musimy jeść i rodzić czyli fizjologiczny aspekt macierzyństwa / Joanna Dziwiszek // Dialog. – 2002, nr 3, s. 146-155

100. Musimy porozmawiać o macierzyństwie / Agnieszka Chadaj // Bez Dogmatu. – 2012, nr 1, s. 23-25
* Macierzyństwo w twórczości Doris Lessing i w filmie „Musimy porozmawiać o Kevinie” Lynne Ramsay

101. „Na ukos kaszlu i śmierci” – choroba ciała a więzy ducha : fenomen więzi z matką w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Eliza Kiepura // Tekstualia. – 2007, nr 1, s. 65-72

102. Nic z matki polki / Leszek Dawid ; rozm. przepr. Piotr Czerkawski // Kino. – 2011, nr 10, s. 22-23
* Film „Ki” Leszka Dawida

103. Nowa wrażliwość : poezja wobec dyktatu macierzyństwa / Monika Glosowitz // Czas Kultury. – 2014, nr 6, s. 36-42
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/36_43_NowaWrazliwosc_MG-umspyj.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

104. O czym nie mówi „Matka Polka” : Zbylut Grzywacz kontra mit / Dorota Kudelska // Roczniki Humanistyczne. – T. 62, z. 4 (2014), s. 147-167
* Macierzyństwo w malarstwie Zbyluta Grzywacza
Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1887736 [dostęp: 20.05.2023 r.]

105. O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi” / Piotr Matywiecki, Leszek Szaruga, Iwona Smolka // Dekada Literacka. – 2000, nr 2/3, s. 8-9

106. O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza : próba lektury feministycznej / Ryszard Koziołek // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 4, s. 49-63
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4-s49-63/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n4-s49-63.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

107. O znaczeniowych artykulacjach toposu rodzicielskiego / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 7-26

108. Oblicza macierzyństwa ukazane w projekcie fotograficznym pt. „Matki grupy Zorka Project” : perspektywa metodologii wizualnej / Małgorzata Kunicka // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2013, nr 2, s. 93-106
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/search?q=Oblicza%2520macierzy%25C5%2584stwa%2520ukazane%2520w%2520projekcie%2520fotograficznym%2520pt.%2520%25E2%2580%259EMatki%2520grupy%2520Zorka%2520Project%25E2%2580%259D%2520%253A%2520perspektywa%2520metodologii%2520wizualnej%2520 [dostęp: 20.05.2023 r.]

109. Obraz macierzyństwa w „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza i „Annie Kareninie” Lwa Tołstoja / Alicja Berger // Kwartalnik Opolski. – 2007, nr 1, s. 97-117

110. Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży / Małgorzata Święcicka // Język Polski. – 2005, nr 2, s. 103-115

111. Obumarłe : o konstruowaniu podmiotu melancholijnego w „Obsoletkach” Justyny Bargielskiej / Alicja Wódkowska // Teksty Drugie. – 2013, nr 6, s. 332-342
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/62311/WA248_79347_P-I-2524_wodkow-obumarle_o.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

112. Od fizjologii do filozofii macierzyństwa / Ewa Kraskowska // Kresy. – 1996, nr 4, s. 90-97
* Tematyka macierzyństwa w utworach Marii Kuncewiczowej, Anny Nasiłowskiej i Wandy Melcer

113. Od pani matki do mamiszona / Katarzyna Jasińska // Guliwer. – 2000, nr 4, s. 10-15
* Obraz matki we współczesnej literaturze dziecięcej

114. „Ona mi pierwsza pokazała księżyc”, czyli motyw: macierzyństwo / Beata Stadryniak-Saracyn. – (Zmotywuj się) // Cogito. – 2008, nr 17, s. 72-73

115. „Ona mi pierwsza pokazała księżyc…” : lekcja przed Dniem Matki / Grażyna Solecka // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 1, s. 25-27

116. Pamięć, intymność, ocalenie : wokół „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza / Beata Morzyńska-Wrzosek // Spotkania Humanistyczne. – Nr 2/3 (2012/2013), s. 119-136

117. Pieszczotliwe określenia używane przy zwracaniu się do matki dawniej i dziś / Barbara Żebrowska // Język Polski. – 2015, z. 5, s. 418-432

118. Portret matki w utworze Jasny Šamić „Carstvo sjenki” / Anna Modelska-Kwaśniowska. – Bibliogr. // Studia Slavica. – [T.] 18, [z.] 2 (2014), s. 39-50

119. Postać matki w „Trenie” Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka. – 2003, nr 3, s. 157-162

120. Postać „wyrodnej matki” we współczesnej prozie holenderskiej / Jolanta Jastrzębska // Acta Philologica. – Nr 49 (2016), s. 273-282
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/571954 [dostęp: 20.05.2023 r.]

121. Potworne macierzyństwo / Agnieszka Szczepanek // Czas Kultury. – 2011, nr 4, s. 64-73
* Doris May Lessing

122. Problemy wychowawcze w relacjach matka – dziecko na przykładzie wybranej współczesnej prozy polskiej / Anna Józefowicz // Wychowanie w Rodzinie. – 2017, t. 1, s. 345- 360
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2105688 [dostęp: 20.05.2023 r.]

123. Reinterpretacja toposu macierzyństwa w poezji satelitek Skamandra / Dorota Tałaj // Społeczeństwo i Rodzina. – 2010, nr 3, s. 76-90

124. Rodzicielska miłość i rozpacz – na podstawie mitu „Demeter i Kora” / Monika Krup// Drama. – 2000, nr 35, s. 20-22

125. Rodzina we współczesnej beletrystyce dla dzieci. Cz. 2, Rekonesans tematyczno – problemowy / Gertruda Skotnicka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 6-10

126. Różne ujęcia motywu macierzyństwa w literaturze i malarstwie : przedstaw na wybranych przykładach / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 23, s. 32-33

127. „Sam w pustym mieście” – Tadeusza Różewicza przezwyciężanie śmierci matki i poezji / Paweł Ciepliński // Rocznik Muzeum w Gliwicach. – T. 21 (2007), s. 245-260

128. Samotność i macierzyństwo : semiotyczna analiza obrazów filmowych Pedra Almodóvara / Marcela Kościańczuk // Studia Kulturoznawcze. – 2013, nr 1, s. 67-82
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Kulturoznawcze/Studia_Kulturoznawcze-r2013-t-n1_(3)/Studia_Kulturoznawcze-r2013-t-n1_(3)-s67-82/Studia_Kulturoznawcze-r2013-t-n1_(3)-s67-82.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

129. Skamieniały posąg boleści : próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza / Aneta Kula // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 6 (2003), s. 323-336
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_8957 [dostęp: 20.05.2023 r.]

130. Skradziony profil : matka w „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej / Arleta Galant // Ruch Literacki. – 2001, z. 5, s. 555-567

131. Spotkanie z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 129-145
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63703/PDF/WA248_81695_P-I-30_tomasik-spotkanie_o.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

132. Staropolskie wzorce rodziny i kobiety – żony i matki / Andrzej Wyrobisz // Przegląd Historyczny. – 1992, z. 3, s. 405-421

133. Stereotypy macierzyństwa w prozie Anny Nasiłowskiej i Manueli Gretkowskiej / Jeanette Słaby // Teksty Drugie. – 2008, nr 1/2, s. 117-137
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/50786/PDF/WA248_66859_P-I-2524_slaby-stereotypy.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

134. Symbole przemiany : symbole matki i odrodzenia : fragm. książki / Carl Gustav Jung ; tł. Robert Reszke // Gnosis. – Nr 10 (1998), s. 33-69
* Archetyp w micie religijnym i kanonie chrześcijańskim

135. Tak pięknie i prawdziwie nie pokazał macierzyństwa jeszcze żaden mężczyzna / Katrzyna Kuroczka // Guliwer. – 2020, nr 2, s. 48-51

136. Trauma ciąży i macierzyństwa / Anna Klamecka // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 42 (2007), s. 194-201
* „Polka” Manueli Gretkowskiej, „Przymierze z dzieckiem” Marii Kuncewiczowej, „Niecierpliwi” Zofii Nałkowskiej

137. Tryptyk „Supermatka” Elżbiety Jabłońskiej jako przykład sztuki zaangażowanej / Barbara Kownacka // Dyskurs. – Z. 7 (2012), s. 233-257

138. Typy Madonny w literaturze ludowej / Ewa Rosa // Literatura Ludowa. – 1986, nr 3, s. 19-55

139. „Upiększać swoje położenie” : o tych, co napisały o rodzeniu dzieci i nie zapomniały ich urodzić / Dariusz Nowacki // Opcje. – 2003, nr 6, s. 51-57
* Jolanta Brach-Czaina, Anna Nasiłowska i Manuela Gretkowska

140. Utwory o matkach i córkach : kobiece narracje postmemorialne / Sylwia Karolak // Politeja. – 2015, nr 3, s. 171-187

141. „Verba dicendi” w dialogach jako przejaw stereotypizacji w postrzeganiu mamy i taty w serii książek „o Basi” Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak / Monika Czaińska // Kształcenie Językowe. – T. 19 (2021), s. 67-84
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/kj/article/view/13751 [dostęp: 20.05.2023 r.]

142. W imię nieobecnych ojców i innych mężczyzn: obraz macierzyństwa w polskim kinie postkomunistycznym / Ewa Mazierska // Lewą Nogą. – Nr 16 (2004), s. 515-537

143. Wietrzenie uwiecznionego kanonu macierzyństwa w polskiej literaturze najnowszej / Renata Pawlak // Dydaktyka Literatury. – [T.] 30 (2010), s. 231-240

144. Wizerunek matki w twórczości Marii Kuncewiczowej (na podstawie wybranych utworów) / Maria Maczel // Język, Religia, Tożsamość. – 2020, nr 1/2, s. 139-162
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1334066 [dostęp: 20.05.2023 r.]

145. Wizerunek matki w twórczości Mykoły Chwylowego: tradycja czy nowatorstwo? / Albert Nowacki // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 181-189

146. Wokół „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza / Lidia Wiśniewska // Teksty Drugie. – 2004, nr 3, s. 107-113
* Zawiera rec. książki: „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. – Szczecin, 2002
Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/52753/WA248_68640_P-I-2524_wisniew-wokol.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

147. Wokół myśli o macierzyństwie w „Emancypantkach” Bolesława Prusa / Danuta Wierzchołowska // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – [Z.] 9 (1996), s. 80-92

148. Z tobą lub bez ciebie : matka i córka w twórczości Elizy Orzeszkowej / Renata Stachura // Prace Polonistyczne. – Ser. 61, t. 1 (2006), s. 101-110
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1-s101-110/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2006-t61-n1-s101-110.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

149. Zabić matkę w planowanym afekcie / Piotr Olkusz // Dialog. – 2011, nr 11, s. 111-119
* „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza

150. Zejście z piedestału : nowy obraz matki w kinie polskim / Magdalena Urbańska // Ekrany. – 2018, nr 2, s. 43-46

151. Zła dobra matka : macierzyństwo i wina / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 3, s. 37
* Zawiera rec. filmu: Musimy porozmawiać o Kevinie / reż. Lynne Ramsay

152. Żony (nie)skazitelne : analiza reprezentacji postaci żony i matki w unowocześnionym sitcomie / Aldona Witkowska // Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne. – 2016, nr 3, s. 111-123
* Dostępne w Internecie: http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/07/KS_KW-16-3s111-123.pdf [dostęp: 20.05.2023 r.]

Zob. też hasła: córka; ojciec, ojcostwo; rodzina; syn

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu