SKŁODOWSKA-CURIE Maria (1867-1934)

„Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym”

 

Maria Salomea Skłodowska-Curie ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy – fizyczka i chemiczka polskiego pochodzenia. Większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych].

Pani Curie jest – z wszystkich ludzi na świecie – jedynym nie zepsutym przez sławę człowiekiem.
autor: Albert Einstein

 

Książki:

1.Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie . -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. — 179 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 023487 M 023488

2.Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie .- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1960. — 79,[1] s. ; 21 cm.
Sygn. M 003878 M 003941 M 024773 M 024955 M 024956 M 026224 M 003787

3.Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie / Maria Skłodowska-Curie. -Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny Gal : Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. -144, [1] s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

4. Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie / Maria Skłodowska-Curie. Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny Gal : Polskie Towarzystwo Chemiczne. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, 2009. – 157, [1] s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

5. Autobiographical notes & Pierre Curie / Maria Skłodowska-Curie. – Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny Gal : Polish Chemical Society. Maria Skłodowska-Curie Museum, 2006. – 157, [1] s., [44] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

6. Badanie ciał radioaktywnych : [rozprawa przedstawiona Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Paryskiego w celu uzyskania stopnia doktora nauk fizykalnych] / Marya Skłodowska-Curie ; z przedmową, komentarzami i posłowiem Józefa Hurwica; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych. Komitet Historii Nauki i Techniki. – Warszawa : Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE [Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego], 1992 (Warsz. : WDN). XXXI, [4], 61, 18 s., [6] k. tabl. : fot., portr., rys., wykr. ; 24 cm.

7. Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza / Teresa Kaczorowska. -Ciechanów : Związek Literatów Polskich. Oddział : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007.- 200 s.: il.; 22 cm

8. Działalność Mariia Skłodowskiej-Curie a rozwój chemii / Bronisław Zapiór . – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. — 27,[1] s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 064960

9. Esquisse autobiographique ; Pierre Curie / Marie Skłodowska-Curie ; [trad. Witold Konstanty Pietrzak]. – Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny Gal : Association Polonaise de Chimie. Musée de Marie Skłodowska-Curie, 2006. 155 s., [44] s. tabl. : il. ; 21cm.

10. Fryderyk Joliot-Curie / Michel Rozue ; tł. z fr..- Warszawa : “Czytelnik”, 1950. — 68 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 009632

11.Geniusz i obsesja : wewnętrzny świat Marii Curie / Barbara Goldsmith ; przeł. Jarosław Szmołda. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. 244, [2] s. : il. ; 21 cm.

12 . Historia 4 Cz. 1 [Film].- Warszawa : “Nauka” Studio Filmów Edukacyjnych, — 1 dysk optyczny (DVD-R)(71 min) : dźw., kolor ; 12 cm.
Sygn. NE 000528

13.Język niemiecki dla studentów kierunków przyrodniczych / Marian Maciąg. –
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1992 (Kiel. : WSP). 155, [2] s. ; 24 cm.

14. Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934 / Maria Skłodowska-Curie ; oprac. Krystyna Kabzińska ; Instytut Historii Nauk. Polskie Towarzystwo Chemiczne.- Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 1994. — XIX, [1], 449, [2]s., 35 s. tabl. : fot, portr. ; 24 cm.
Sygn. M 170356

15. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną 1905-1934 / Maria Skłodowska -Curie , Irene Joliot-Curie ; wyb. i przekł., Krystyna Dolatowska ; przedm. Gilette Ziegler .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. — 209,[3 0] s. ; 24 cm.
Sygn. M 24816 M 027408 M 027449 M 027450 M 023198 M 114816

16. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904-1934 / pod red. Jana Piskurewicza. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. 312 s., 15 s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm.

17. Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie : 1881-1934 / oprac. Krystyna Kabzińska [et al.] ; Instytut Historii Nauki PAN [Polskiej Akademii Nauk], Polskie Towarzystwo Chemiczne. – Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 1994 (Warsz. : “Paper&Tinta”). [XIX], 449, [2] s., 35 s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm.

18. Kultura polska ma tysiąc lat [Zbiory ilustracyjne]. -Warszawa : CAF, 1966. — 20 fot.cz.- b. ; 18 x 24 cm.
Sygn. GF 000162

19. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie : notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / Isabelle Chavannes ; przedm. do wyd. pol., Andrzej Kajetan Wróblewski ; tł.[z fr.], Małgorzata Jarosiewicz . Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2004. — 125 s. : il., faks., fot., rys. ; 24 cm.
Sygn. M 186833

20.Ludzie polskiej nauki [Zbiory ilustracyjne] oprac. H. Świerzbińska. – Warszawa : KAW, 1981. — 20 kart : cz. – b.; 24 x 30 cm.
Sygn. GF 000658

21.Maria Skłodowska-Curie / Helena Bobińska ; posł., Krystyna Kuliczkowska ; il., Józef Korolkiewicz . -Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. — 58 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 036391

22.Maria Curie / Ewa Curie . — Wyd. 9.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. — 357 s. : il. ; 21 cm.
Sygn. M 001665 M 002962 M 020533 M 020535 M 002292 M 003163

23.Maria Curie / Ewa Curie. – Warszawa : “Galster”, 1946. — 442 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 020358

24.Maria Skłodowska-Curie / Françoise Giroud ; przeł. [z fr.] Janina Pałęcka .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. — 290, [2] s. : il., portr. ; 21 cm. — (Biografie Sławnych Ludzi )
Sygn. M 040706 M 036959 M 036554 M 49498 M 041813 M 033136 M 151476 M 151582 M 151583 M 029218

25.Maria Skłodowska-Curie / Józef Hurwic .- Warszawa : “Polonia”, 1967. — 41 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 056035 M 056036

26.Maria Skłodowska-Curie i Irena Joliot-Curie [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Hanna Jaworska.- Warszawa : KAW, 1987. — 20 k.: cz. – b.; 24 x 30 cm.
Sygn. GF 000592

27.Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. – Warszawa : “Interpress”, 1975. — 167,[5] s. : il., portr. ; 21 cm.

Sygn. 018360 M 021718 M 021719 M 016749 M 096310 M 024471

28.Marija Sklodovskaja-Kjuri / Ol’gerd Volček ; [per. s. pol’. Zary Badovskoj]. – Varšava : “Interpress”, 1981

29.Maria Skłodowska-Curie : jej życie i dzieło / Olgierd Wołczek.- Warszawa : “Polonia”, 1967. — 94,[1] s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 055668 M 008468

30.Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. — Wyd. 2.- Warszawa : “Interpress”, 1986. — 131,[1]s.,[24] s.tabl. : il., potrt. ; 21 cm.
Sygn. M 038967 M 146783

31.Maria Skłodowska-Curie = Marie Curie. -Poznań : Wydawnictwo Ibis, cop. 2008. 25 s. : il. kolor. ; 30 cm.

32.Maria Skłodowska-Curie [Film] / scen., realiz. Maria Pakuła, Maria Tymowska ; zdj. Tadeusz Stefanek. -Warszawa, 1973.
Sygn. NE 000528

33.Maria Curie / Ewa Curie ; przeł. z fr., Hanna Szyllerowa .- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. — 428 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 058104

34.Maria Curie.T.1 / Ewa Curie ; przeł. z fr., Hanna Szyllerowa .-Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. — 234 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 026064/I

35.Maria Curie.T.2 / Ewa Curie ; przeł. z fr., Hanna Szyllerowa .- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. — 236 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 022064/II

36.Maria Skłodowska-Curie / Laurent Lemire ; z fr. przeł. Grażyna i Jacek Schirmerowie.- Warszawa : “Świat Książki” , 2003. -175, [1] s. , [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.

37.Maria Skłodowska-Curie / [tekst Lluís Cugota ; il. Luisa Vera] ; przeł. Anna Marta Jęczmyk. -Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008. 63, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm.

38.Maria Skłodowska-Curie 1867-1934 [Zbiory ilustracyjne]. -Warszawa : CAF, 1966. — 20 fot.cz.- b. ; 24 x 30 cm.
Sygn. GF 000182 GF 000183 GF 000184

39.Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość / Józef Hurwic. -Warszawa : “Żak” Wydaw. Edukacyjne, 1993 (Ruda Śl. : “Concordia”). 98, [1] s. : faks., fot., portr., wykr. ; 22 cm.

40.Skłodowska-Curie i promieniotwórczość / napisał Ian Graham ; zil. Dawid Antram ; [tł. Ewa Romkowska]. -Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2008. 32 s. : il. kolor. ; 25 cm.

41.Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość / Józef Hurwic. Wyd. uzup. i poszerz.- Warszawa : “Żak” Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001.-136 s. : il. ; 22 cm.

42.Marie Skłodowska-Curie et la radioactivité / Józef Hurwic ; préf. de Hélène Langevin-Joliot. – Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny GAL, 2008.- 137, [1] s. : il. ; 21 cm.

43.Maria Skłodowska-Curie : kobieta uczona = la femme de science / [tekst Hanna Krajewska, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak]. – Warszawa : L’Oréal Polska, 2003. – [64] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 x 24 cm.

44.Maria Skłodowska-Curie memorial issue of the Polish oncological journal Nowotwory / ed. by Edward Towpik and Richard F. Mould. – Warsaw : Wydaw. Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, 1998. 107, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

45.Między nauką a polityką : Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów / Jan Piskurewicz ; Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. — 248 s. : fot. ; 25 cm.
Sygn. M 198154

46.Młody Europejczyk. Cz. 1, Unia Europejska, Holandia, Polska, Portugalia, Francja. [Dokument elektroniczny]. — Polska wersja językowa.-Będzin : Inter – Biznes, 2008. — 1 dysk optyczny DVD- ROM (ok 90 min) : dźw., kolor ; 12 cm.
Sygn. NE 000401/I

47.Na ścieżkach życia Marii Skłodowskiej-Curie / oprac. Stanisława Bachanek.- Warszawa : Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2006.- 144 s. : il. (w tym kolor.), err. ; 25 cm.

48.Polscy badacze przyrody / oprac. Halina Bojarska-Dahlig [et al.].- Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1959. — 380 s. : il., faks., fot., portr., rys. ; 24 cm.
Sygn. M 002325 M 002326 M 003020 M 003478 M 022456 M 002710 M 003035

49.Polscy laureaci nagrody Nobla [Zbiory ilustracyjne] .- Warszawa : KAW, 1983. — 13 kart : cz. – b.: 24 x 30 cm.
Sygn. GF 000413

50.Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko / Aleksandra Skłodowska , Bożena Gostkowska .- Warszawa : “Scholar”, 1994. — 157 s.18 s. tabl.(w tym kolor.) : fot., mapy, rys. ; 21 cm.
Sygn. M 170428 M 170429

51.Promieniowanie: sztuka o Marii Skłodowskiej-Curie / Kazimierz Braun ; [posł. Anna Mieszkowska].- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006. 42, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm.

52.Rodzina Curie i promieniotwórczość / Eugenie Cotton ; tł. z fr., Stanisława Dłuska .-Warszawa : “Wiedza-Zawód-Kultura”, 1965. — 148 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 005369 M 046163 M 006251

53.Skłodowskiej-Curie / Barbara Gwiazdowska, Maria Jokiel, Alicja Rupińska.-
Warszawa : Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie : Dom Wydawniczy Gak, 2007. 71 s. : il. ; 22×31 cm.

54.Słynne, znane, podziwiane [Zbiory ilustracyjne].-Warszawa : KAW: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1968. — 20 fot.cz.- b. ; 18 x 24 cm.
Sygn. GF 000187

55.Społeczno-kulturowe problemy rozwoju nauki i cywilizacji = Social and cultural problems of the development of science and civilization : materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego poświęconego pamięci Marii Curie-Skłodowskiej w 50 rocznicę Jej śmierci, które odbyło się w Lublinie w dniach 31.05 – 02.06.1984 r. = proceedings of the International Symposium as a tribute to Maria Curie-Skłodowska on the occasion of the 50th anniversary of hear death held in Lublin from 31st May to 2nd June 1984 / pod red. Mieczysława Subotowicza ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin : UMCS, 1986 ([Lub. : UMCS]). – 376 s., [1] k. portr. : rys., wykr. ; 24 cm.

56.Streszczenia wykładów wygłoszonych podczas Międzynarodowego Sympozjum Społeczno-kulturowe problemy rozwoju nauki i cywilizacji poświęconego pamięci Marii Curie-Skłodowskiej w 50 [pięćdziesiątą] rocznicę jej śmierci. – Lublin : UMCS, 1984 (Lub : UMCS). – 56 s., [2] k. ; 21 cm.

57.Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie i Marianowi Smoluchowskiemu / red. Armin Teske. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. — 165 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 060559

58.Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki : szkice monograficzne Państwowy Instytut Naukowy.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. — 270 s. : il., portr. ; 21 cm.
Sygn. M 009023 M 009024

59.Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu / Lucjan Biliński ; [Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa267, [1] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.), [1] k. tabl. złoż. : il., err. ; 21 cm. Mazowieckiego]. -Warszawa : BP m. st. Warszawy – BGWM, 2003.-

60.Życie Marii Curie / Susan Quinn ; przeł. [z ang.] Anna Soszyńska. -Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997 (Łódź : ŁDD). 643 s., [16] s. tabl. : 1 il., fot., portr. ; 20 cm.

 

Artykuły z czasopism

61.Co sprawia, że Maria Sklodowska-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą?: projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 34-40

62. Drenaż mózgów lub zasada naczyń połączonych : nieustanne dążenie do optymalnego rozwiązania / Marek Haftek. Streszcz. ang. // Konteksty. -2009, nr 3, s. 112-113

63. Drugi Tydzień Marii Skłodowskiej-Curie, 3-10 listopada w Warszawie / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2005, nr 1, s. 257-262

64.Echa odkrycia polonu i radu w Polsce: ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901 / Roman Mierzecki // Analekta.- 1998, nr 1, s. 7-28

65.Europejska uczona : setna rocznica przyznania Marii Curie-Skłodowskiej, Piotrowi Curie i Henri Becquerelowi Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki / Zofia Gołąb-Meyer, Stanisław Wróbel. // Alma Mater. – 2004, nr 56, s. 29-31

66.Francuski łącznik : scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7-8, s. 5-6

67.Jak opowiadać o wielkich Polakach? / Wojciech Żmudziński // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 20-23

68.Kobiety niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) / Renata Wojtal // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 27-29

69.Kobiety w naukach przyrodniczych: w kręgu naukowym Marii Skłodowskiej-Curie / Maria Cieślak-Golonka // Wiadomości Chemiczne.- 1996, nr 9-10, s. 671-686

70.Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 29-30

71.Konkurs wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2008, nr 3-4, s. 417-420

72.Korowód znanych Polaków: scenariusz przedstawienia / Anna Skrzypek // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 3, s. 25-26

73. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie – recenzja / Zofia Gołąb-Meyer // Świat Nauki. – 2004, nr 5, s. 87-88

74.Maria Curie / Ewa Curie // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 59-60

75. Marie Curie et son laboratoire – recenzja / Jan Piskurewicz. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2003, nr 1-2, s. 196-201

76.Maria Curie i nagroda Nobla / Karin Blanc ; tł. z fr. Małgorzata H. Malewicz // Nauka Polska. -T. 9, 2000, s. 39-50

77.Maria Skłodowska-Curie / Maria Wacławek // Chemia w Szkole. – 2005, nr 6, s. 27-34

78.Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w Panteonie / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole.- 1995, nr 5, s. 313-314

79.Maria Skłodowska-Curie: kobieta, żona i matka / Krystyna Leszczyńska. Bibliogr. // Politologia i Stosunki Międzynarodowe. -2007, nr 2, s. 320-330

80.Maria Skłodowska-Curie: krzyżówka o życiu i dokonaniach noblistki, przeznaczona dla uczniów gimnazjum / Danuta Korpała-Meus // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 4, s. 20

81.Maria Skłodowska-Curie – obywatelka Europy i świata / Adam Gałkowski // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2008,nr 2 s. 207-216
Zawiera rec. książki: Między nauką a polityką : Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów / Jan Piskurewicz. – Lublin, 2007.

82.Maria Skłodowska-Curie – recenzja / Jan Piskurewicz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2004, nr 2, s. 179-182
Zawiera rec. książki: Maria Skłodowska-Curie / Laurent Lemire. – Warszawa, 2003.

83.Maria Skłodowska-Curie – szkic do portretu / Edward Olszewski Bibliogr. // Politologia i Stosunki Międzynarodowe. – 2007, nr 2, s. 331-350

84.Maria Skłodowska-Curie: wkład w rozwój nauki / Witold Wacławek, Maria Wacławek // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 14-23

85.Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy: scenariusz lekcji dla gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 30-33

86.Między intelektem a emocjami : parę refleksji na temat osobowości Marii Skłodowskiej-Curie – w 140 rocznicę jej urodzin / Jan Piskurewicz. Streszcz. w jęz. ang. // Nauka Polska. – T. 16, (2007), s. 211-223

87.Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Nauka Polska.- T. 7, (1998), s. 119-132

88.Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie / Krystyna Kabzińska // Nowa Polska.- T. 7, (1998), s. 108-118

89.Najgorętsze życzenie Marii Skłodowskiej-Curie / Ryszard Walczak. Bibliogr. Streszcz. ros., ang. // Studia Mazowieckie. -2009, nr 1-2, s. 159-178

90.Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej / Roman Mierzecki. Streszcz. w jęz. ang. // Analecta. – 2003, z. 1-2, s. 85-96

91.O związkach Marii Skłodowskiej z Ziemią Płocką / Barbara Konarska-Pabiniak // Notatki Płockie.-1995, nr 4, s. 21-23

92.Obchody setnej rocznicy odkrycia polonu i radu w Stanach Zjednoczonych / Galant Stanisław // Nauka i Przyszłość.- 1999, nr 1, s. 18-19

93.Obchody setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Marii Skłodowskiej-Curie, P. Curie i A.H. Becquerelowi / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. -2004, nr 2, s. 224-227

94.Obchody stulecia odkrycia polonu i radu / Jacek Kornacki // Zagadnienia Naukoznawstwa. – 1998, z. 3, s. 434-441

95.Odkrycie zmieniające strukturę i obraz nauki / Ryszard Bobecki // Nauka i Przyszłość.- 1997, nr 6, s. 1, 6-7

96.Okoliczności przyznania Nagród Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie / Józef Hurwic.- Bibliogr // Wiadomości Chemiczne. – 2004, nr 11-12, s. 1021-1028

97.Piotr i Maria Curie w Panteonie / Józef Hurwic // Postępy Fizyki.- 1995, z. 5, s. 528-529

98. Pobyt Marii Skłodowskiej-Curie w Szczukach na Mazowszu (1886-1889) / Teresa Kaczorowska // Studia Mazowieckie. – 2007, nr 4, s. 25-41

99. Pokłosie obchodów 100-lecia odkryć polonu i radu : trudności i nieporozumienia związane z odkryciem polonu / Józef Hurwic. Streszcz. w jęz. ang. // Wiadomości Chemiczne. – 2000, nr 3-4, s. 177-182

100. Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie / Jan Piskurewicz. – Streszcz. w jęz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. – 2004, nr 2, s. 103-115

101. Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie / Roman Mierzecki. – Streszcz. w jęz. ang. // Analecta. -2005, nr 1-2, s. 185-204

102. Przekazanie popiersia Marii Skłodowskiej-Curie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2007, nr 1, s. 278-284

103.Stypendia Carnegie-Curie : Maria Skłodowska-Curie i jej stypendyści / Jan Piskurewicz. Streszcz. w jęz. fr. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2001, nr 3, s. 95-108

104.Uczona wszechczasów / Stanisław Syrycki // Dziś. – 2004, nr 3, s. 141-144

105.Warszawskie adresy Madame Curie / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 12-14
*Lekcja biblioteczna

106.Wiekowy jubileusz / Hanna Kołodziejczyk // Chemia w Szkole.- 1998, nr 1, s. 5-9

107. Wielka i skromna Maria Skłodowska-Curie / Małgorzata Janicka // Mówią Wieki. – 2011, nr 3, s. 56-59

108.Współpraca Alberta Einsteina z Marią Skłodowską-Curie w Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów (1922-1932) / Jan Piskurewicz. Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2005, nr 3-4, s. 7-24

109. Wystawa „Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie odkrycie polonu i radu” / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 1998, nr 3-4, s. 202-205

110.Wzorce osobowe w nauczaniu historii: na przykładzie Marii SkłodowskiejCurie // Wiadomości Historyczne.- 1999, nr 2, s. 92-97

111. Z działalności Marii Skłodowskiej-Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1932) / Andrzej M. Brzeziński. – Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Nauk Historycznych. – 2006, nr 2, s. 143-165

112. Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju fizyki : ref. / Zdzisław Wilhelmi // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 1, s. 4-11

 

Oprac. Katarzyna Hermasz

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu