Maria Grzegorzewska (1888-1967)

„Nie ma kaleki – jest człowiek”. Maria Grzegorzewska

Bibliografia „Maria Grzegorzewska (1888-1967)”  poświęcona życiu i twórczości wybitnej uczonej, pedagoga, twórczyni pedagogiki specjalnej, założycielki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opracowana została na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Zestawienie bibliograficzne gromadzi 119 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Adresowany jest do osób zainteresowanych życiem i dziełem Marii Grzegorzewskiej –  pedagogów specjalnych, studentów pedagogiki. Książki znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych / pod red. Tomasza Fetzkiego ; Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach. – Żary : Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej : Wydawnictwo Monogram, 2010. – 104 s. ; 21 cm

2. Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS [Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej} i WSPS [Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej z lat 1971-1996] / Wojciech Gasik, Jan Pańczyk. – Warszawa : WSPS im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 1997. – 184 s. : portr. ; 24 cm

3. Doświadczenia zawodowe w „Listach do młodego nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej / Magdalena Grunt ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny // W: W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej / red. Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : (i)WN Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, 2018. – S. 137-156

4. Działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna Marii Grzegorzewskiej w Polsce międzywojennej i powojennej w świetle listów autorki / Magdalena Grunt ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny // W: W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej / red. Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : (i)WN Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, 2018s. 119-135

5. Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka / pod red. Józefy Bałachowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. – 428 s. : ilustracje ; 24 cm.

6. Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo /Adam Mikrut, Janina Wyczesany. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 239, [1] s. : il. ; 24 cm.

7. Historia wychowania : słownik biograficzny /red. Andrzej Gęsiorowski ; aut. haseł Henryk Cirut [et al.]. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – XVIII, [2], 180 s. : il. ; 20 cm.

C 048839 (Brzeg)
8. Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty Zielińskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – 288, [1] s., [21] s. tabl. : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

9. Kobiecość w nauce, czyli Herstorie polskich pedagożek / Patrycja Łain (Akademia Pomorska w Słupsku), Estera Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku), Patryk Zubelewicz (Akademia Pomorska w Słupsku), Kamila Krzemińska (Akademia Pomorska w Słupsku) // W: Prawa kobiet dawniej i dziś : w 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio, Wandy Kamińskiej ; we współpracy z Patrycją Osińską ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020.- S. 169-182

10. Listy do młodego nauczyciela : cykl 1-3 /Maria Grzegorzewska.[Wyd.1 w tej edycji]. – Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005. – 164 s. ; 21 cm.

M 192422 (Opole)

11. „Listy do Młodego Nauczyciela” w odniesieniu do taktu pedagogicznego / Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) // W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / pod red. Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 469-480

12. Maria Grzegorzewska : materiały z sesji naukowej; 17.XI.1969 r. /red. Janina Doroszewska, Marian Falski, Ryszard Wroczyński. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1972. – 181, [3] s. : il., portr. ; 21 cm.

M 013679 (Brzeg), M 023849 (Kędzierzyn-Koźle), C 019981 (Nysa), M 083108-M 083109 (Opole)

13. Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych :praca zbiorowa /pod red. Ewy Żabczyńskiej. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1985. – 245 s. : 1 portr. ; 24 cm.

M 149600 (Opole)

14. Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych :praca zbiorowa /Wyd. 2.Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1995. – 227, [1] s. ; 21 cm.

M 55015 KK (Kędzierzyn-Koźle)

15. Maria Grzegorzewska : psychologia wobec niepełnosprawności / Anna Hryniewicka (Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej) // W: Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku / red. nauk. Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück ; przekł. i red. nauk. pol. wyd. Włodzisław Zeidler. – Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – S. 341-362

M 213015 (Opole)

16. Maria Grzegorzewska – życie i dzieło / Anna Hryniewiecka // W: Niepełnosprawność intelektualna : poznawanie i wspieranie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – S. 15-25

18. Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół / wybór i oprac. Ewy Tomasik. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. – 304 s. ; 24 cm

19. Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku / pod red. Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück ; przekł. i red. nauk. pol. wyd. Włodzisław Zeidler. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 392 s. : il. ; 24 cm

20. Nauczyciel szkoły specjalnej : szanse i bariery działalności zawodowej / pod red. Jarosława Michalskiego ; [przekł. artykułów z jęz. ros. i ukr. Ewelina Jutrzyna]. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. – 191 s. : wykr. ; 24 cm.

21. (Nie) ulotne myśli Marii Grzegorzewskiej = Maria Grzegorzewska’s (non) fleeting thoughts / wybór tekstów i fotografii pod kierunkiem prof. Joanny Głodkowskiej i dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk ; tłumaczenie Anna Treger. – Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2022. – 194, [5] stron : faksymilia, fotografie, portrety ; 21 cm.

22. Niepełnosprawność intelektualna : poznawanie i wspieranie / red. nauk. Ewa Zasępa. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – 212, [3] s. : il. ; 24 cm

23. O wychowaniu : rozważania na kanwie “Listów do Młodego Nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej w kontekście pedagogiki emancypacyjnej / Amadeusz Krause // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. – S. 13-18

24. Ocalić od zapomnienia : Maria Grzegorzewska w relacjach ze współczesnymi / Ewa Tomasik. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. – 320 s., [23] s. tabl. : ilustracje ; 24 cm.

25. Opieka i wychowanie : tradycja i problemy współczesne /pod red. nauk. Danuty Apanel. – Kraków : “Impuls”, 2009. – 419, [5] s. :tab. ; 24 cm.

M 209095 (Opole)

26. Pedagogika opiekuńcza :historia, teoria, terminologia /Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – 207, [2] s. ; 24 cm.

C 048850 (Brzeg)

27. Profesor Maria Grzegorzewska założycielką Akademii Pedagogiki Specjalnej / Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) // W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / pod redakcją Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 521-533

28. Sami tworzyliśmy tę historię : księga pamiątkowa z okazji 90 rocznicy powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1922-2012) / pod red. Hanny Markiewiczowej, Karola Poznańskiego, Jacka Kulbaki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2012. – 428 s., [15] s. tabl. : il. ; 24 cm.

29. Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej :materiały z sesji naukowej /red. Marianna Ruka ; Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł.Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. – Warszawa : IKN,1989. – 67 s. : 1 portr. ; 21 cm.

M 158340 (Opole)

30. Stulecie urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały sesji naukowej, 18. IV. 1988 / pod red. Eugenii Dąbrowskiej. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1990. – 56, [1] s. : il. ; 23 cm

31. Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / pod redakcją Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – 622 s. : fot., il., portr., wykr. ; 24 cm

32. Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej : wybrani przedstawiciele /Sylwia Badora, Danuta Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Częstochowa :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. – 219 s. ;24 cm.

M 209439 (Opole)

33. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : „Żak”, 2000. – 469,[1] s. ; 21 cm.

C 190263, M 209675 (Opole)

34. Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej /wybór i oprac. Urszula Eckert, Maria Gawarecka. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1989. – 159, [1] s. : 1 portr. ; 23 cm.

M 166319 (Opole)

35. Współczesna pedagogika specjalna wobec dziedzictwa Marii Grzegorzewskiej / Marcin Wlazło // W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian / red. nauk. naukowa Elżbieta Magiera i Joanna Król ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016. – S. 607-614

36. Współczesne tendencje w rehabilitacji /pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Warszawa : „Żak”, 1998. – 106, [2] s. ; 21 cm.

C 058484 (Nysa)

37. Życie codzienne w relacjach międzyludzkich w powojennej Polsce w świetle Marii Grzegorzewskiej listów do przyjaciół / Magdalena Grunt ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny // W: W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej / red. Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : (i)WN Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, 2018. – S. 101-118

Artykuły z czasopism :

38. A przyszłość staje się dziś … / Jacek Kulbaka, Joanna Głodkowska, Jarosław Michalski ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. 1734-5537. 2017, nr 1, s. 126-138

39. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Przeszłość – dzień dzisiejszy – przyszłość /Karol Poznański // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 132-136

40. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : przyszłość – dzień dzisiejszy – przeszłość / Karol Poznański // Szkoła Specjalna. 0137-818X. 2002, nr 3, s. 132-136

41. Bliżej dziecka /Henryk Stankiewicz. – Fot. // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 4, s. 19

42. Doświadczenia, jakie zgromadziliśmy są jedyne w swoim rodzaju w skali europejskiej : Kształcenie pedagogów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. / Kazimierz Pospiszyl ; rozm. przepr. Barbara Szczepankowska, Ryszard Bobecki // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. 1997, nr 2, s. 32-40

43. Dynamika pedagogiki specjalnej Profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. T. 12/13, (2002), s. 23-31

44. Dziewięćdziesięciolecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / Jan Łaszczyk // Szkoła Specjalna 2012, nr 4, s. 245-251

45. Dziewięćdziesięciolecie czasopisma Szkoła Specjalna. Cz. 1 /Anna Hryniewicka // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 1, s. 5-15

46. Dziewięćdziesięciolecie czasopisma Szkoła Specjalna. Cz. 2 /Anna Hryniewicka // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 2, s. 85-100

47. Édouard Séguin i Maria Grzegorzewska : przyczynek do analizy osobowości kreatywnego pedagoga specjalnego /Tomasz Fetzki. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 5, s. 325-332

48. Efektywność (skuteczność) kształcenia nauczycieli realizowanego na podstawie programów autorskich / Władysław Kobyliński // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. Nr 3, (1997), s. 89-109

49. Hart ducha i kreatywność Marii Grzegorzewskiej w pokonywaniu barier stojących na drodze jej edukacji / Anna Hryniewska. – Bibliogr.  // Szkoła Specjalna. – 2022, nr 2, s. 85-95

50. Historia Domku Gorcowego w Klikuszowej pod Nowym Targiem / Maria Grzegorzewska ; oprac. E[wa] Tomasik // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 5, s. 346-350

51. Istota samokształcenia w zawodzie nauczycielskim w poglądach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej /Jacek Kulbaka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 5, s. 333-342

52. Jędrzej Śniadecki jako prekursor wychowania fizycznego specjalnego /Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. – 2006, nr 5-6, s. 7-9

53. Kobiety na pomniki! / Paulina Kirschke // Gazeta Wyborcza (Poznań, wyd. POP). 2021, nr 47, s. 8

54. Koncepcja kształcenia nauczycieli – wychowawców szkolnictwa specjalnego. Trwałość i zmiana /Grażyna Dryżałowska // Nauczyciel kształcenia specjalnego2014, nr 4, s. 97-106

55. Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej – aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej / Bożena Matyjas // Zeszyty Naukowe WSHE. 1507-7403. T. 9 (2001), s. 99-106

56. Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej /Marianna Marek-Ruka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 4, s. 245-250

57. Kształcenie pracowników socjalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych /Małgorzata Orłowska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 185-190

58. Maria Grzegorzewska /Małgorzata Kupisiewicz. – Bibliogr. // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 48, s. 12

59. Maria Grzegorzewska /Wincenty Okoń // Ruch Pedagogiczny. – 1991, nr 3-4, s. 65-80

60. Maria Grzegorzewska Academy of Special Education : the beginning of the interdisciplinary studies on disability / Joanna Głodkowska (The Maria Grzegorzewska University, Warszawa), Justyna Maria Gasik (The Maria Grzegorzewska University, Warszawa) // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2019, nr 2, s. 111-128

61. Maria Grzegorzewska- człowiek i dzieło /Ewa Tomasik // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2009, nr 1-2, s. 224-230

62. Maria Grzegorzewska na łamach “Szkoły Specjalnej”. Wykaz artykułów o Marii Grzegorzewskiej i materiałów jej autorstwa publikowanych w latach 1924-1987 /Andrzej Rusewicz // Szkoła Specjalna. – 1988, nr 4, s. 304-307

63. Maria Grzegorzewska: „nie ma kaleki, jest człowiek” – scenariusz lekcji i elementarz biblioterapii / Gabriela Olszewska // Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 6, s. 24-25

64. Maria Grzegorzewska o godności człowieka : w konfrontacji ze współczesnością / Bernadetta Szczupał ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 35, nr 3 (2016), s. 9-18

65. Maria Grzegorzewska o przygotowaniu do życia dzieci upośledzonych umysłowo /Jan Pańczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1983, nr 8, s. 377-379

66. Maria Grzegorzewska – pedagog, społecznik, organizator / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 12/13, (2002), s. 9-22

67. Maria Grzegorzewska : twórca polskiej pedagogiki specjalnej /Ewa Żabczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 454-456

68. Maria Grzegorzewska – twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce /Anna Hryniewicka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2018, nr 1, s. 5-11

69. Maria Grzegorzewska (1888-1967) /Arkadiusz Kozłowski. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 31, nr 3 (1988), s. 887-892

70. Maria Grzegorzewska (1888-1967 / Anna Wilmont // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 3 (2008), s. 53-54

71. Maria Grzegorzewska (1888-1967) – człowiek, pedagog, humanista / Małgorzata Siadaczka ; PBW im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze // Bibliotekarz Lubuski : czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze. 1426-4005. R. 21, nr 1/2 (2016), s. 85-88

72. Maria Grzegorzewska (1888-1967) – człowiek, pedagog, humanista / Małgorzata Siadaczka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. – 1981. R. 16, nr 2 (2016), s. 74-79

73. Maria Grzegorzewska (1888-1967). Sylwetki zasłużonych dla ruchu higieny psychicznej /Adam A[lfred] Zych. – Bibliogr. // Zdrowie Psychiczne. – 1987, nr 1-2, s. 152-155

74. Maria Grzegorzewska – w stulecie urodzin /Wojciech Gasik // Nowa Szkoła. – 1988, nr 10, s. 628-631

75. Marii Grzegorzewskiej koncepcja twórczej postawy nauczyciela / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 4, s. 204-210

76. Metodologiczne problemy pedagogiki terapeutycznej w 75-lecie Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej / Roman Janeczko // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. T. 8, (1997), s. 16-42

77. Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie / Przemysław Radwański ; Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2017, nr 2, s. 120-132

78. Muzeum Marii Grzegorzewskiej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 77-80

79. Myśl Marii Grzegorzewskiej we współczesnej pedagogice specjalnej /Zofia Sękowska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1988, nr 2, s. 85-95

80. Nazywali ją pogańskim aniołem (Maria Grzegorzewska) / Z. Winnicka. // Rodzina i Szkoła. – 1978, nr 5, s. 10-11.

81. O potrzebę dobra w wychowaniu. W 121 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej (1888-1967) /Robert Fudali // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2009, nr 1-2, s. 76-81

82. O potrzebie dobra w wychowaniu : w 121 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej (1888-1967) / Robert Fudali // Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce. – R. 52, nr 1/2 (2009), s. 76-81

83. Osobowość nauczyciela w pedagogicznej koncepcji Marii Grzegorzewskiej / Barbara Kałdon // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. 2007, nr 4, s. 95-100

84. Osobowość nauczyciela w świetle koncepcji Marii Grzegorzewskiej / Iwona Nowak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła : tożsamość polskiej katechezy. 1732-7660. T. 7 (2009), s. 105-113

85. Oto patroni 2022 roku! / Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2022, nr 3, s. 10

86. Pamięci zmarłych profesorów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – przedstawiciele pedagogiki społecznej, andragogiki , pedagogiki specjalnej, edukacji początkowej, pedagogiki porównawczej, animacji społeczno-kulturalnej /Janina Kamińska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2014, nr 4, s. 9-33

87. Paradygmaty pedeutologiczne w świetle poglądów Marii Grzegorzewskiej /Katarzyna Plutecka. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2017, nr 1-2, s. 103-114

88. Patroni roku 2022 – konkurs czytelniczy : (szkoła podstawowa, kl. VI-VIII, szkoła ponadpodstawowa) / Monika Sochacka. – Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 4, s. 22-23

89. Patroni roku 2022 – refleksje osobiste / Rafał Skąpski // Dziennik Trybuna. – 2022, nr 35, s. 16-19

90. Patronka … i jej dzieło / Maria Aulich, Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 1997, nr 21, s. 6

91. Pedagogika Marii Grzegorzewskiej / Jacek Kulbaka // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 22-23

92. Pedagogika specjalna w systemie neuronauk : od Marii Grzegorzewskiej do czasów współczesnych / Zielińska, Jolanta ; Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. 2299-2103. [Nr] 6 (2016), s. 114-120

93. Początki kształcenia głuchoniewidomych w Polsce odtworzone na podstawie historii życia Krystyny Hryszkiewicz / Anna Hryniewiecka ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. 1734-5537. 2013, nr 1, s. 83-90

94. Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej / Ewa Łatacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. [Z.] 2, (1999), s. 15-19

95. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na rolę i miejsce pedagogiki specjalnej w naukach pedagogicznych (w 90 rocznicę urodzin) /Marian Jakubowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1980, nr 3, s. 15-26

96. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu /Beata Jackiewicz. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 325-333

97. Praca doktorska Marii Grzegorzewskiej w kontekście ówczesnego rozwoju nauk psychologicznych oraz niektórych aspektów jej biografii /Anna Hryniewiecka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2022, nr 1, s. 5-19

98. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : (przem. na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademickiego Uczelni z okazji Jubileuszu 75-lecia) / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 4, s. 195-200

99. Przyjaźń w pedagogice Marii Grzegorzewskiej /Ewa Tomasik. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2004, nr 3-4, s. 89-94

100. Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej = Reception of Édouard Séguin’s pedagogical concepts in the pedagogy of the Second Republic of Poland / Tomasz Fetzki ; Łużycka Szkoła Wyższa im. J. B. Solfy z siedzibą w Żarach // Biuletyn Historii Wychowania. – [Nr] 37 (2017), s. 23-36

101. Refleksje osobiste z kontaktów z prof. Marią Grzegorzewską /Janina Wyczesany // Nowa Szkoła. – 1989, nr 4, s. 249-251

102. Rok z życia Marii Grzegorzewskiej : suplement do życiorysu /Ewa Tomasik. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 4, s. 159-167

103. Spadkobiercy myśli Édouarda Séguina /Tomasz Fetzki. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 4, s. 252-259

104. Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu 75-lecia Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie / Małgorzata Walkiewicz // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 4, s. 200-203

105. Szkolnictwo wyższe w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego pracowników. Cz. 1 / Anna Hryniewiecka. – Bibliogr. /Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2015, nr 2, s. 25-39

106. Szkolnictwo wyższe w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego pracowników.Cz. 2 /Anna Hryniewiecka. – Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2015, nr 3, s. 33-51

107. Tradycja Koła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – spojrzenie w przyszłość : skrót ref. / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 3, s. 132-135

108. W 10. rocznicę śmierci Marii Grzegorzewskiej / Otton Lipkowski // Szkoła Specjalna. – 1977, nr 2, s.83-85.

109. Warszawskimi śladami Marii Grzegorzewskiej / Anna Hryniewska. – Bibliogr.  // Szkoła Specjalna. –  2022, nr 3, s. 165-177

110. Wiwat Akademia : (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) /Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 42, s. 7

111. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej. “O tym, na czym polega geniusz dobroci”. Cz. 1 /Anna Hryniewicka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 1, s. 68-72

112. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej. “O tym, na czym polega geniusz dobroci”. [Cz. 2] /Anna Hryniewicka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 3, s. 227-235

113. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej “O tym, na czym polega geniusz dobroci”. [Cz. 3] / Anna Hryniewicka // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 4, s. 227-235

114. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej “O tym, na czym polega geniusz dobroci”. Cz. 4, Działalność naukowa i publicystyczna /Anna Hryniewicka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 4, s. 302-311

115. Wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój pedagogiki specjalnej. „O tym, na czym polega geniusz dobroci”. -Cz. 5, Obraz Marii Grzegorzewskiej w oczach współczesnych /Anna Hryniewiecka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 5, s. 379-389

116. Wspominając profesor Marię Grzegorzewską i podążając po śladach jej studenckiej młodości w Uniwersytecie Jagiellońskim / Janusz Krężel // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. s. 243-251

117. Współpraca Janiny Doroszewskiej z Marią Grzegorzewską /Ewa Tomasik. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 131-136

118. Wzorzec doskonały : w stulecie urodzin /Wacław Wojtyński // Głos Nauczycielski. – 1988, nr 22, s. 9

119. Życie i działalność Marii Grzegorzewskiej w publikacjach Wydawnictwa WSPS /Wojciech Gasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 3, s. 142-143

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 3 sierpnia 2022 r.