,,MAMY PRAWO DO…”

W RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  Filii w Nysie zakończył się  cykl zajęć  ,,MAMY PRAWO DO…”, który był realizowany od listopada ubiegłego roku z okazji 30 rocznicy  przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Zajęcia były prowadzone  we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.

Młodzież klasy III o specjalizacji Technik Cyfrowych Procesów Graficznych została zapoznana z Konwencją Praw Dziecka na podstawie  materiałów dostępnych w naszej Bibliotece. W oparciu o zdobytą wiedzę uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni Pani Izabeli Jastrzębskiej oraz nauczyciela przedmiotów poligraficznych Pana Krzysztofa Centomirskiego  zaprojektowali i wykonali plansze edukacyjne pt. „Konwencja Praw Dziecka”. Plansze zostały wykorzystane podczas zajęć z dziećmi z nyskich przedszkoli i Świetlicy Środowiskowej przy OPS w Nysie. Zajęcia prowadzone były przez uczniów pod kierunkiem  nauczyciela – bibliotekarza Pani Małgorzaty Łomnickiej.

Zestaw plansz edukacyjnych wykonany przez uczniów został przekazany naszej Filii co było miłym akcentem na zakończenie cyklu spotkań. Materiały na pewno będą przydatne w dalszej pracy edukacyjnej naszej placówki.

Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za współpracę i zaangażowanie.