ŁUKASIEWICZ Ignacy (1822-1882)

Zestawienie bibliograficzne „Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)” sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Niniejsza bibliografia gromadzi 93 opisy  bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Adresowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych biografią, dokonaniami pioniera przemysłu naftowego, filantropa, społecznika i działacza niepodległościowego. Nauczyciele znajdą w nim materiały pomocne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wydawnictwa zwarte :

1. A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockefellera / Barbara Pratzer. – Warszawa: B&M&W, 2004. – 101, [1] s.: il., fot. ; 24 cm

2. A Prometheus on a human scale – Ignacy Łukasiewicz / Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Ruszel, Grzegorz Zamoyski; [translation: Robin Gill]. – Berlin: Peter Lang, © 2019. – 296 s.: il. ; 24 cm.

3. Bobrówka: naftowe dziedzictwo: praca zbiorowa / pod red. Józefa Sozańskiego. – Krosno; Bóbrka: Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza, 1996. – 91 s.: il. (gł. kolor.) ; 30 cm

4. Być jak Ignacy / Romek Pawlak. – Poznań: „Rebis”, 2016. – 231, [1] s.: il. ; 20 cm

5. Dawno temu w Karpatach: rzecz o polskiej nafcie: album fotografii z lat 1853-1939 / tekst Leszek Mazan ; [przekład na język angielski Piotr Krasnowolski, Martin Cahn]. – Kraków: Poszukiwania Nafty i Gazu, [2005]. – 323, [1] s.: il., faks., fot. ; 33 cm.

6. Galicja naftową potęgą świata / Piotr Franaszek // W: Wschód Zachodu?: szukając tożsamości Europy Środkowej: księga jubileuszowa z okazji 50. rocznicy pracy naukowej prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego / red. nauk. Agnieszka Orzelska-Stączek. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Muzeum Historii Polski, 2022. – S. 201-218

7. Historia polskiego przemysłu naftowego / red. nauk. Maciej Boryń, Andrzej Chodubski, Bartosz Duraj. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 115 s.: il. ; 21 cm.

8. Ignacy Łukasiewicz / Stanisław Brzozowski. – Warszawa: „Interpress”, 1974. – 197, [3] s., [64] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 17 cm.

M 016582 (Brzeg), M 27452 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 091085 (Opole)

9. Ignacy Łukasiewicz / Jerzy Sikora. – Katowice: „Śląsk”, 1978. – 326,[5] s.,[6] k. tabl. : il., 1 portr. ; 20 cm.

M 35841 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 032402 (Nysa), M 111956 (Opole)

10. Ignacy Łukasiewicz / [tekst Stanisław Wilga]. – Krosno : „Roksana”, 2005. – 47 s.: fot., portr. ; 21 cm.

11. Ignacy Łukasiewicz / Zbigniew Wójcik. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, copyright 2018. – 382 s. : faks., fot., il., portr. ; 25 cm

12. Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrysie / Stanisław Szafran i in. – Kraków: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2004. – 75, [1] s.: il. ; 21 cm.

13. Ignacy Łukasiewicz i jego padewski rodowód: w 200. rocznicę urodzin / Jerzy Skrzypczak. – Padew Narodowa: Urząd Gminy w Padwi Narodowej ; [Pławo]: [Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek], 2022. – 117 s.: il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

14. Ignacy Łukasiewicz: narodziny przemysłu naftowego / Jan Dębski. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1955. – 133, [2] s.: il. ; 20 cm

15. Ignacy Łukasiewicz: pionier przemysłu naftowego / Magdalena Brodawka // W: Historia polskiego przemysłu naftowego / red. nauk. Maciej Boryń, Andrzej Chodubski, Bartosz Duraj. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 50-62

16. Ignacy Łukasiewicz: Prometeusz na ludzką miarę / Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Ruszel, Grzegorz Zamoyski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. – 246, [1] s., [24] s. tabl.: il. ; 21 cm.

17. Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik / Ludwik Tomanek. – Miejsce-Piastowe: Komitet uczczenia pamięci Ignacego Łukasiewicza, [1928]. – 124 s., [6] k. tabl. : il. ; 23 cm.

M 37889 KK (Kędzierzyn-Koźle)

18. Ignacy Łukasiewicz: 1822-1882 /Wojciech Roeske. – [Warszawa]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 118, [1] s., [3] k. tabl.: il. ; 21 cm.

M 17649 KK (Kędzierzyn-Koźle)

19. Ignacy Łukasiewicz: 1822-1882 /Wojciech Roeske. – Wyd. 2. – Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. – 112 s., 9 s. tabl. : il., portr. ; 20 cm

20. Ignacy Łukasiewicz: 1822-1882: sympozjum, Bóbrka, 11 września 1982 r. : zbiór referatów / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. – [Kraków]: SITPNiG: IGNiG, [1982]. – 68 s. ; 21 cm

21. Ignacy Łukasiewicz w ekslibrysie / [red. Andrzej Znamirowski]. – Kraków: Dom Kultury Podgórze, 2003. – 24 s. : il. ; 21 cm

22. Ignacy Łukasiewicz: życie, dzieło i pamięć 1822-1882 / Józef Zbigniew Sozański. – Gorlice ; Bóbrka ; Krosno ; Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst, 2004. – 95, [1] s. : il., fot., portr. ; 25 cm

23. Lampy naftowe Muzeum Podkarpackiego w Krośnie = Paraffin lamps of the Subcarpathian Museum in Krosno / Krzysztof Gierlach ; [tłumaczenie na język angielski Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Tomasz Pisarek]. – Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2019. – 400 s. : faks., fot., il., portr. ; 30 cm.

24. Materiały do dziejów życia i działalności Ignacego i Honoraty Łukasiewiczów / wydanie ks. Janusz Królikowski. – Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2022. – 145 stron ; 23 cm.

25. Od lampki oliwnej do lampy naftowej: w stulecie śmierci Ignacego Łukasiewicza / Maciej Zdzieniecki. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 104, [4] s., [16] s. tabl. : il. portr. ; 19 cm

M 042151 (Nysa), M 130942 (Opole)

26. Pamiętnik XII Sympozjum Historii Farmacji: Niedzica 2003 w ramach programu obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza / pod red. Iwony Dymarczyk i Krzysztofa Kmiecia ; Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Farmacji – Kraków. – Kraków: PTF ; Poznań : „Kontekst”, 2003. – 239, [1] s. : faks., fot., il. (w tym kolor.  ); 24 cm.

27. Płomień Łukasiewicza  : rzecz o Ignacym Łukasiewiczu (1822-1882) / [wybór i opracowanie: Remigiusz Korycki]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. – 154, [4] strony : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety ; 23 cm.

28. Początki górnictwa naftowego w Polsce do XX wieku / Krystyna Lewandowska. – Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2016. – 25, [1] s. ; 24 cm.

29. Poczet uczonych polskich (pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych) /Andrzej Bandomir; [il. Maciej Jędrysik ; wstęp M. Pietrzyk]. – Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1975. – 282, [2] s.: il., portr. ; 18 cm.

M 051384 (Brzeg), M 025457 (Kluczbork), M 023819 – M 023821 (Nysa), M 094368 (Opole)

30. Polscy wynalazcy / Dariusz Grochal. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2017. – [12] s. ; il. ; 19 x 20 cm.

31. Rozpoczęło się w Polsce: opowieść o ropie naftowej i gazie na stulecie odzyskania niepodległości / Magdalena Stokłosa, Aleksandra Wójcik. – [Kraków]: Fundacja Instytut Łukasiewicza: Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, cop. 2019. – 161 s. : faks., fot., il., mapy, portr. ; 22 cm.

32. Sławni i nieznani / Tadeusz Rojek ; [il. Marian Stachurski]. – Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1975. – 450, [2] s. : il. ; 21 cm.

M 173294 (Opole)

33. Spisek w aptece: rzecz o Ignacym Łukasiewiczu / Jerzy Orlewski. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dr. 1959. – 195, [1] s. ; 20 cm.

34. Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz 1822-1882 / Włodzimierz Bonusiak. – Wyd. drugie przejrz. i uzup. – Rzeszów: Libra PL, 2019. – 179, [3] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm.

35. Światło z Ziemi / Maria Stefanik ; [wstęp Jerzy Szczur ; fotografie Leszek Stefanik, Tomasz Wajda, Paweł Przetacznik]. – Krosno: Agencja wydawniczo-fotograficzna Graffia, 2022. – 79, [1] s.: fot., portr. ; 24 cm

36. Światło z ziemi: opowieść o Ignacym Łukasiewiczu / Zbigniew Przyrowski ; il. Leopold Buczkowski. – Wyd. 4. – Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1973. – 184] s.: il. ; 21 cm.

M 085831 (Opole)

37. W poszukiwaniu lepszego świata: 20 opowieści o postaciach nauki / Kopernik – Hen, Heweliusz – Chwin, Domeyko – Nowicki, Łukasiewicz – Orbitowski, Zakrzewska – Chutnik, Baudouin de Courtenay – Siwczyk, Joteyko – Łoziński, Skłodowska-Curie – Morska, Smoluchowski – Muszyński, Znaniecki – Iwasiów, Weigl – Goźliński, Malinowski – Karpowicz, Hirszfeld – Malanowska, Czochralski – Siemion, Banach – Murek, Ingarden – Szostak, Tarski – Miłkowski, Ulam – Zawada, Kielan-Jaworowska – Wojciechowski, Kołakowski – Bator. – Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2022. – 231, [1] s.: il. ; 23 cm.

38. Wielcy znani i nieznani / Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka. – Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1988. – 335, [1] s., [32] s. tabl.: faks., fot., portr. ; 21 cm.

M 51233 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 050637, M 060465 (Nysa), M 155568 (Opole)

39. Wszystko jasne! : Ignacy Łukasiewicz, wielki polski wynalazca / Zuzanna Orlińska. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2022. – 46, [2] strony : ilustracje ; 24 cm

40. Wynalazca i darczyńca: biografia Ignacego Łukasiewicza / ks. Janusz Królikowski; fotografie Adama Bujaka. – Kraków : Biały Kruk, 2022. – 302, [2] s.: faks., fot., portr. ; 25 cm.

41. Źródła: z dziejów myśli polskiej. T. 4, Tłumacze narodowych testamentów / Bohdan Urbankowski. – Warszawa : Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. – 1055 s.: portr. ; 23 cm.

42. Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza / Włodzimierz Bonusiak. – Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, 1985. – 132, [3] s.: il., faks., fot., portr. ; 21 cm. M 140822 (Opole)

Artykuły z czasopism :

43. Bogacze z sercem po lewej stronie / Andrzej Krajewski // Dziennik Gazeta Prawna: prawo, biznes, polityka. – 2013, nr 163, s. A16-A17

44. Cudowna Lampa Ignacego / Leszek Frelich // Ale Historia: tygodnik historyczny. – 2013, nr 24, s. 5-6

45. Dobrodziej całej ludzkości / J. Polonus // Źródło (Kraków). – 2017, nr 25, s. 22

46. Działalność Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Jacek Munia // Przegląd Geologiczny. – 2004, nr 2, s. 117-119

47. Edukacja poprzez kulturę i zabawę : [Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka)] / Marzena Sysak // Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. – 2021, nr 6, s. 41-42.

48. Gorliwy katolik miłujący Boga i ludzi / Janusz Królikowski // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2022, nr 261, s. 12-13

49.  Ignacy Łukasiewicz 200.rocznica urodzin, 140. rocznica śmierci // Poradnik Informacyjno-Bibliograficzny. – 2022, nr 1, s. 75-81

50. Ignacy Łukasiewicz: galicyjski farmaceuta – twórca przemysłu naftowego w 150-cio lecie pierwszej polskiej kopalni ropy naftowej w Bóbrce / Zbigniew Sztuba ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra Chemii Analitycznej // Wiadomości Chemiczne: czasopismo Polskiego Towarzystwa Chemicznego. – [R.] 64, z. 5/6 (2010), s. 533-539

51. Ignacy Łukasiewicz i początki polskiego przemysłu naftowego / Zbigniew J. Wójcik // Przegląd Historyczny: dwumiesięcznik naukowy. – T. 104, z. 2 (2013), s. 223-234

52. Ignacy Łukasiewicz – nie tylko lampa… / Małgorzata Wojnarowska-Grzebień // Hejnał Oświatowy. – 2022, nr 6/7, s. 6-8

53. Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego / Jerzy Zieliński // Rocznik Mielecki. – T. 5 (2002), s. 37-50

54. Ignacy Łukasiewicz – pionier światowego przemysłu naftowego / Stanisław Janocha // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 13 (2004), s. 235-250

55. Ignacy Łukasiewicz – Polski panteon // Młody Technik. – 2005, nr 10, s. 21, 23.

56. Ignacy Łukasiewicz: romantyczny pionier nowoczesności / Michał Szukała // Mówią Wieki. – 2017, nr 7, s. 77-80

57. Ignacy Łukasiewicz – student Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego / Krzysztof Kmieć, Iwona Dymarczyk // Alma Mater. – Nr 55, (2003), s. 30-32

58. Ignacy Łukasiewicz – ten, który rozświetlił mrok / Martyna Figiel. – Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. – 2023, nr 1, s. 10-15

59. Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego / Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik (Wyd. 3). – 2009, nr 50, s. 12

60.  Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków / Zbigniew Przyrowski // Analecta: studia i materiały z dziejów nauki. – 1999, nr 2, s. 45-54

Dostępne w Internecie : https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r1999-t8- [Dostęp: 08.05.2023 r.]

61. Ignacy Łukasiewicz: wynalazca i współtwórca galicyjskiego przemysłu naftowego / Zbigniew J. Wójcik (Polska Akademia Nauk) // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 6-10

62. Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce: założone przez Ignacego Łukasiewicza – pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe / Barbara Olejarz // Górnik Polski: zeszyty naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Nr 12 (2018), s. 21-39

63. Lampa naftowa Łukasiewicza i Bartkowskiego: rewolucja oświetleniowa czy mit narodowy? / Wojciech Wiszniewski (Instytut Historii Nauki PAN) // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 32-35

64. Łukasiewicz i monety / Wojciech Kalwat (Muzeum Historii Polski) // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 52-54

65. Łukasiewicz i Wedel: pionierzy CSR / Piotr Chmielarz // Gazeta Polska. – 2016, nr 47, dod. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, s. II

66. Łukasiewicz: konspirator nafciarzem / Paweł Stachnik // Polska. – (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2017, nr 26, dod. Magazyn, s. 30

67. Łukasiewicz w Muzeum Farmacji / Agnieszka Rzepiela // Alma Mater. – Nr 55, (2003), s. 32-33

68. „Miłość ludzkości czułem zawsze za miły obowiązek” / Tomasz Panfil // Gazeta Polska. – 2022, nr 12, s. 76-78

69. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Michał Górecki // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 56-59

70. Nafta / Andrzej Rozpendowski // Spotkania z Zabytkami. – 1996, nr 11, s. 34-36

71. Naftowa jasność / Janusz Gaworski // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 76

72. Nie tylko lampa : życie Ignacego Łukasiewicza / Paweł Marchel // Biblioteka Publiczna. – 2022, nr 9, s. 20-21

73. O ropie nad Ropą / Katarzyna Liana (Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach) // Mówią Wieki. – 2022, nr 9, s. 62-65

74. Oto patroni 2022 roku! / Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2022, nr 3, s. 10

75. Patron roku 2022 : Ignacy Łukasiewicz, pionier przemysłu naftowego – scenariusz / Anna Kielczewska // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – Nr 60 (2022), s. 9-10

76. Patroni roku: Wanda Rutkiewicz, Maria Konopnicka i Ignacy Łukasiewicz obecni w bibliotekach publicznych / Monika Simojetz // Biblioteka Publiczna. – 2022, [nr] 9, s. 14-15

77. Patroni roku 2022 – konkurs czytelniczy: (szkoła podstawowa, kl. VI-VIII, szkoła ponadpodstawowa) / Monika Sochacka. – Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 4, s. 22-23

Dostępne w Internecie : https://bsip.miastorybnik.pl/zsu/konkurs/patroni22.pdf 

78. Pierwszy nafciarz świata / Krzysztof Michalski // Tysol: magazyn Tygodnika Solidarność. – 1999, nr 8, s. 60

79. Płomień Ignacego / Adam Zubek // Polityka. – 2013, nr 33, s. 58-60

80. Rockefeller znad Wisły: Ignacy Łukasiewicz to nie tylko wynalazca lampy naftowej: to wybitny pionier branży, który pierwszy na świecie wydestylował z ropy naftowej naftę i zastosował ją do oświetlenia: to jego wynalazki rozpoczęły w Europie technologiczną rewolucję i zmieniły bieg światowej historii // Do Rzeczy: tygodnik Lisickiego. – 2019, nr 26, s. 66-69

81. Rok 2022 „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” – Sejm ustanowił w 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci / Kazimierz Mikulski // Chemia w Szkole. – 2022, nr 2, s. 13-17

82. Rok Ignacego Łukasiewicza. Genialnego aptekarza i prekursora przemysłu paliwowego / Agnieszka Kamińska // Dziennik Bałtyki. – 2022, z 5 lutego

Dostępne w Internecie: https://dziennikbaltycki.pl/rok-ignacego-lukasiewicza-genialnego-aptekarza-i-prekursora-przemyslu-paliwowego/ar/c1-16033337 [Dostęp: 08.05.2023 r.]

83. Rok Ignacego Łukasiewicza, genialnego aptekarza i prekursora przemysłu paliwowego: Ignacy Łukasiewicz jest jednym z patronów roku 2022: był nie tylko naukowcem, ale też społecznikiem i działaczem niepodległościowym: z własnych środków budował drogi i ośrodki zdrowia, docenił go nawet papież Pius IX / Agnieszka Kamińska // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2022, nr 12, s. 20

84. Ropa nad ropą / Anna Ochremiak // Focus Historia. – 2019, nr 6, s. 52-56

85. Spotkanie z patronami roku 2022 – scenariusz dla kl. 7-8 / Ewa Sobczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 5, strony 34-39

86. Światło dla świata: Chyżość płynów ; Staszic w górach / Wojciech Lada // W Sieci (Gdynia ; 2017). – 2020, nr 31, dod. Sławni Polacy, Którzy Zmienili Świat, s. 1-4

87. Światło z Galicji / Wojciech Lada // W Sieci (Gdynia ; 2017). – 2018, nr 10, dod. Polacy, Którzy Zmienili Świat odc. 1, Naftowa Misja Narodowa, s. 4-8, 10

88. Tu na razie jest ściernisko // Forum (Warszawa ; 2015). – 2022, nr 20, s. 76-79

89. Uroczystości jubileuszowe 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza – Warszawa 17 października 2003 r. / Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban // Przegląd Geologiczny. – 2004, nr 2, s. 115-116

90. W 10 dni dookoła Polski na motocyklach. Cz. 2 / Janusz Dziędzioła // Poznaj Swój Kraj. – 2021, nr 4-6, s. 38-45

91. Wynalazca nazbyt szlachetny / Jerzy Jasiuk // Przegląd Techniczny. – 2003, nr 11, s. 18

92. Zaczęło się w Bóbrce / Jerzy Kraśniewski // Głos Nauczycielski. – 1998, nr 5, s. 8

93. Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle początków światowego i jasielskiego przemysłu naftowego / Wiesław Hap // Rocznik Jasielski. – T. 5, (2003), s. 7-28

Dostępne w Internecie : http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/rocznik_V.pdf   [Dostęp: 08.05.2023 r.]

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : marzec 2024 r.