BEETHOVEN Ludwig van (1770-1827)

Zestawienie bibliograficzne „Ludwig van Beethoven (1770-1827)” poświęcone życiu i twórczości jednego z największych twórców muzycznych wszech czasów sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego- NUKAT, bibliotek wyższych szkół muzycznych. Niniejsza bibliografia przedmiotowa gromadzi 91 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych biografią i twórczością Ludwiga van Beethovena, wielbicieli jego talentu, może również okazać się przydatny nauczycielom muzyki oraz uczniom i studentom szkół muzycznych.

Wydawnictwa zwarte :

1. Beethoven / Władysław Dulęba ; teksty Romain Rollanda [tł. z fr. Jerzy Popiel ; adapt. tekstów uzup. Zofia Sokołowska]. – Wyd. 3. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. – 268, [4] s. : il., faks., nuty, portr. ; 24 cm.

M 043654 (Kędzierzyn-Koźle), M 037741 (Kluczbork), S 134792 (Opole)

2. Beethoven / Stephen Johnson ; przekł. [z ang.] Maciej Tumasz. – Poznań : Oficyna Wydawnicza „Atena” ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1995. – 191, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 14 x 15 cm + CD.

3. Beethoven / Stefania Łobaczewska. – [Wyd. 6]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. – 237, [3] s., [32] s. tabl. : il. ; 20 cm.

M 045036 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Beethoven / Ates Orga ; [przekł. z ang. Aleksadra Hawro]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2001. – 217, [2] s. il. ; 24 cm.

5. Beethoven / Józef Reiss. – Warszawa ; Lublin [etc.] :Gebethner i Wolff ;K raków : G. Gebethner, 1920. – .VIII, 156, [1] s., [1] k. tabl. : il., nuty ; 22 cm.

Z 046044(Opole)
6. Beethoven : biografia geniusza / George R. Marek ; przeł. z Ewa Życieńska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 677, [3] s., [26] k. tabl. : ilustracje ; 21 cm.

7. Beethoven : biografia geniusza / George R. Marek ; przeł. Z [ang.] Ewa Życieńska. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. – 722, [2] s., [52] s. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., portr. ; 21 cm.

8. Beethoven : biografia geniusza T. 2 / George R. Marek ; przeł. Ewa Życieńska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011. – 426, [1] s. ; 22 cm.

9. Beethoven : fantastyczna charakterystyka poświęcona wszystkim miłośnikom muzyki i wielbicielom wielkiego męża / przez Ernesta Ortlepp ; przeł. z niem. H. Bartsch. – Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, 1977. – 77 s. ; 14 cm.

10. Beethoven : księżycowa Julia / napisał Wacław Panek. – Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2000. – 32 s. : il. ; 13×15 cm + płyta CD. (Miłość i Muzyka)

11. Beethoven mniej znany : materiały z sesji naukowo-artystycznej / [red. Janusz Kopczyński] ; Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Katedra Instrumentów Dętych i Perkusyjnych. – Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, cop. 2007. – 102 s. : il. ; 23 cm.

12. Beethoven : próba portretu duchowego / Adam Czartkowski ; rozszerz., oprac. i antologią polskich wierszy o kompozytorze opatrzył Krzysztof Andrzej Jeżewski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 375, [1] s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm.

13. Beethoven : studia i interpretacje / pod red. Mieczysława Tomaszewskiego ; współpr. Magdalena Chrenkoff. – Kraków : Akademia Muzyczna. Biuro, 2000. – 166 s. : il., nuty ; 24 cm.

14. Beethoven w poezji polskiej / [wybór wierszy Zbigniew Kościów ; oprac. graf. Iwona Mężyk]. – Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, 2011. – 97, [3] s. : il. ; 25 cm.

15. Beethoven w polskim piśmiennictwie = (Beethoven im polnischen Schrifttum) / von Zofia Lissa. – Bonn : Beethovenhaus, 1959. – S. [155]-167 ; 24 cm.

16. Beethoven : wzniosłość i entuzjazm : studia i szkice / Mieczysław Tomaszewski : red. Ewa Siemdaj. – [Kraków]: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, 2016. – 253, [2] s. : il. ; 25 cm

17. Brzmienie kwartetów smyczkowych Ludwika van Beethovena / Danuta Gwizdalanka. – Poznań : Nakom, 1991. – 138 s. : il., nuty ; 24 cm.

18. Dzieje muzyki w życiorysach : od Beethovena do epoki Wagnera i Liszta. [T. 2] /oprac. przez Władysławę Stefanowską-Tobiczyk. – Lwów : H. Altenberg, 1910. – 202, [1] s. :[10] k. tabl., portr. ; 24 cm.

Z 046677 (Opole)

19. Dzieła Leopolda Mozarta, Wolfganga A. Mozarta i Ludwiga van Beethovena w przemyśleniach wykonawców. – Łódź : „Astra”, 2004. – 142 s. : nuty, rys. ; 23 cm.

20. Fortepiany Ludwiga van Beethovena / Bogusław Rottermund  (Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Muzyczna w Poznaniu) // W: Muzykolog wobec instrumentu muzycznego : profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin / redaktor naukowy Krzysztof Rottermund ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – S.183-199

21. Geneza hymnu Europy i jego współczesne znaczenie / Maria Januszewska-Warych. – Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2012. – 94 strony : ilustracje, nuty ; 21 cm.

22. Gwiazdozbiór muzyczny. T. 1, Od Bacha do Strawińskiego / Stefan Kisielewski. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1959. – 270, [2] s. : il., err. ; 20 cm.

23. Klasycy wiedeńscy : J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven / Maria Strzykowska. – Nowa Ruda : Mamiko, 2021. – 323 strony : ilustracje ; 30 cm.

24. Koncerty fortepianowe Beethovena / Stanisław Haraschin. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964. – 74, [2] strony, [8] stron tablic, [1] karta tablic : ilustracje ; 18 cm.

25. Lissa o Beethovenie / Magdalena Dziadek ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Muzykologii // W: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją : Księga Jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny / redakcja: Iwona Mida, Anna Waluga. – Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2018. – S. 89-98

26. Ludwik van Beethoven /Stefania Łobaczewska. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1953. – 240, [3] s., [6] k. tabl. :il., faks., fot., nuty, portr. ; 21 cm.

M 013813 (Kędzierzyn-Koźle), M 077713 (Opole)

27. Ludwik van Beethoven / [red. naczelny Paweł Mazur]. – Nieporęt : Wydawnictwo Muzyczne Contra, cop. 2011. – 15, [1] s. : il. ; 30 cm.

28. Ludwik van Beethoven : dramat życia i potęga twórczości / Małgorzata Kłys ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Twórczości Artystycznej. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. – 85, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

29. Ludwig van Beethoven, „wódz muzyków” (1770-1827) : konspekt imprezy literacko-muzycznej / oprac. przez Ryszarda Skowrońskiego. – Toruń : WBPiKMMK, 1982. – 9, [3] s. ; 21 cm.

30. Mała historia muzyki /Józef W. Reiss. – Wyd. 6. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987. – 255 s. : il. ; 20 cm.

M 045705 (Brzeg), M 49033  KK (Kędzierzyn-Koźle), M 048771 (Nysa)

31. Muzyka i mózg : eseje /Stefan Kisielewski. – Kraków :Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1974. – 179, [1] s. ; 18 cm.

M 33250 KK  (Kędzierzyn-Koźle), M 088892 (Opole)

32. Nie tylko Oda do radości, czyli muzyka Beethovena na lekcji języka polskiego / Wojciech Strokowski // W: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2004. – S. 261-278

33. O Sonacie księżycowej Beethovena w powieściach Sienkiewicza i Tołstoja / Małgorzata Sokalska ; Uniwersytet Jagielloński // W: “Bo każda książka to czyn…” : Sienkiewicz / pod red. Olgi Płaszczewskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – S. 171-195

34. Pogadanki o muzyce. 1 / Bohdan Muchenberg. – Wyd. 6. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1988. – 257, [2] s. : faks., fot., nuty, portr. ; 24 cm.

M 052476/I (Opole)

35. Polonica Beethovenowskie / Zofia Lissa. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1970. – 168, [2] s., [1] k. tabl., [26] s. tabl. :il., nuty, portr. ; 20 cm.

M 065679 – M 065680 (Opole)

36. Polscy kompozytorzy o Beethovenie / wybór tekstów Zbigniew Kościów i Anna Wojatycka ; red. Jan Feusette]. – Opole : [RSW “Prasa”], 1977. – 34, [2] s. : il. ; 24 cm. Biblioteczka Miesięcznika “Opole” ; Nr 11

37. Pro Sinfonika : sztuka życia wśród ludzi /Alojzy Andrzej Łuczak. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. – 288 s. : il., fot., portr. ; 21 cm.

M 030978 (Brzeg), M 040538 (Nysa), M 128610 (Opole)

38. Przybłęda Boży : Beethoven, czyn i człowiek /Witold Hulewicz ; przedm. Jana Parandowskiego. – [Wyd. 3]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982. – 361, [3] s., [8] s. tabl. : 4  il. 4  portr. ; 17 cm.

M 032454 (Brzeg), M 42510 KK  (Kędzierzyn-Koźle)

39. Quasi una fantasia. T. 1 / Teresa Weyssenhoff ; il. Włodzimierz Terechowicz. – – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1969. – 294, [2] s. : il. ; 20 cm.

40. Quasi una fantasia. T. 2 / Teresa Weyssenhoff ; il. Włodzimierz Terechowicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1971. – 246, [2] s. : il. ; 20 cm.

41. Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena / Małgorzata Grajter. – Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, cop. 2015. – 274 s. : il. ; 24 cm.

42. Rozbrzmiewająca ciszą „muzyczna komunia” : Witold Hulewicz o Ludwigu van Beethovenie / Karolina Mytkowska ; Uniwersytet Jagielloński // W: Transpozycje : muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej / red. nauk. Andrzej Hejmej, Tomasz Górny. – Kraków : „Universitas”, 2016. – s. 119-135

43. Sonata bezksiężycowa / Natalie Fields ; przełożyła Magda Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Elf, 2012. – 120, [1] strona ; 19 cm.

44. Sonaty fortepianowe klasyków wiedeńskich : Beethoven / Bogusław Rottermund. – Szczecin : Akademia Sztuki, 2017. – 176 stron : fotografie, nuty, errata ; 24 cm.

45. Styl klasyczny : Haydn, Mozart, Beethoven / Charles Rosen ; tł. Rafał Augustyn. – Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 2014. – 617, [6] s. : il. ; 25 cm.

46. Symfonie Beethovena / red. Bohdan Pilarski. – Warszawa : Filharmonia Narodowa, 1970. – 52 s. : il. : 21 x 23 cm

47. Świadectwo opery : Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku / Katarzyna Lisiecka ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007. – 407 s. : il. ; 24 cm.

48. Trzej tytani : Michał Anioł, Rembrandt, Beethoven / Emil Ludwig ; [przeł. z upoważnienia aut. Marceli Tarnowski i Eustachy Zawiejski]. – Wyd. 3. – Warszawa : S. Cukrowski, 1948. – 343, [1] s., [4] k. tabl. ; 27 cm.

49. U progu sławy : Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wieniawski / Hanna Wąsalanka. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1970. 52, [4] s., [20] s. tabl. ; il., nuty ; 18 cm.

50. W [stopięćdziesiątą] 150 rocznicę śmierci Ludwika van Beethovena : Ogólnopolska Sesja Naukowa, [Kraków], 8-10 XI 1977 : wybór materiałów / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie, Katedra Teorii ; [red. Krzysztof Meyer]. – Kraków : PWSM, [1978]. – [2], 115 s. : nuty ; 24 cm.

51. W to mi graj : bajki muzyczne / Justyna Bednarek ; ilustracje Józef Wilkoń. – Warszawa : Poradnia K, copyright 2016. – 148, [5] stron : ilustracje ; 25 cm.

52. Życie Beethovena / Romain Rolland ; przeł. [z fr. i posł. napisał] Jerzy Popiel. – [Wyd. 4]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. – 100, [2] s., [4] k. portr. ; 17 cm.

M 038355 (Kluczbork), M 009735 (Nysa), M 050065 (Opole)

Artykuły z czasopism :

53. Barocco, czyli różnorodność / Tomasz Cyz // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2003, nr 17, s. 28

54. Beethoven a świadomość retoryki muzycznej około roku 1800 / Marek Dudek // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 53, nr 2 (2010), s. 79-92

55. Beethoven i barok / Anna Woźniakowska // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 10, s. 10-12

56. Beethoven i jego festiwal / Adam Suprynowicz // Ruch Muzyczny. – R. 52, nr 9 (2008), s. 16-17

57. Beethoven i wieczna kobiecość // Teoria Muzyki : studia, interpretacje, dokumentacje. – 2016, nr 8-9, s. 91- 92

Dostępne w Internecie : https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/TEORIA%20MUZYKI%208-9doSIECI.pdf   [Dostęp 10.05.2022 r.]

58. Beethoven na Wielkanoc / Elżbieta Penderecka ; rozm. przepr. Agnieszka Sabor, Tomasz Cyz // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 15, s. 15

59. Beethoven, rewolucja, romantyzm : muzyczne idee przełomu XVIII i XIX wieku / Jolanta Wąsacz // Kresy Południowo-Wschodnie. Z. 1, (2003), s. 59-66

60. Beethoven Różewicza i Herberta / Joanna Adamowska ; (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica.  –  2019, [nr] 1, s. 119-137

Dostępne w Internecie: https://pdfs.semanticscholar.org/1ec7/639596284552e009698a11b0ed9de2a50b77.pdf?_ga=2.118624265.123559846.1652185241-768872032.1652185241  [Dostęp 10.05.2022 r.]

61. Beethoven : ubóstwienie geniusza w epoce secesji /Andrzej Pieńkos // Mówią Wieki. – 2013, nr 3, s. 56

62. Beethoven w objęciach rocznic / Agata Kwiecińska // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. 2080-6744. 2013, nr 53, dod. Kultura i Program TV (BY), s. k25

63. Beethoven w oczach współczesnych / Krzysztof Bilica // Ruch Muzyczny. – R. 55, nr 19 (2011), s. 35-36

64. Beethoven w zbliżającą się 190 rocznicę śmierci / Daromiła Wąsowska-Tomawska // Akant : miesięcznik literacki. 1429-9054. R. 19, nr 10 (2016), s. 5-6

65. Beethoven : wojna i pokój // Teoria Muzyki : studia, interpretacje, dokumentacje. – 2016, nr 8-9, s. 93-94

Dostępne w Internecie : https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/TEORIA%20MUZYKI%208-9doSIECI.pdf   [Dostęp 10.05.2022 r.]

66. Czy muzyka jest potrzebna literaturze? Ćwiczenia literacko-muzyczne /Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 61-65

67. Do radości dochodzi się przez cierpienie / Jacek Marczyński // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). 0208-9130 2020, nr 44, s. 26-27

68. Filmy o kompozytorach muzyki artystycznej. Materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. 50-62

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_92.html  [Dostęp 10.05.2022 r.]

69. Flaga Unii Europejskiej /Urszula Pietroniec // Wiadomości Przedszkolaka. – 2004, nr 10, s. 5-6

70. Głuchy geniusz z gitarą / Jacek Marczyński // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). 0208-9130 2020, nr 29, s. A12

71. Ikona Beethovena i korespondencja sztuk : kilka interpretacji literackich / Małgorzata Łoboz ; Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Warszawski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 2084-6045. Nr 6 (2016), s. 93-108

72. Ikoniczny wizerunek Beethovena w polskiej poezji // Res Facta Nova : teksty o muzyce współczesnej. Nr 12 (2011), s. 139-148

Dostępne w Internecie: http://academic-journals.eu/pl/download?path=%2Fuploads%2FZm9sZGVycHVibWVkaWEyNg%3D%3D%2Fpubhouse%2F426-44-pb.pdf  [Dostęp 10.05.2022 r.]

73. Ja i ty, my i wy- razem w Europie :scenariusz zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla dzieci z okazji Święta Unii Europejskiej /Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4, s. 21-22

74. Ludwig van Beethoven : artysta w kręgu filozofii, literatury, religii, techniki i spraw polityczno-społecznych / Marek Dudek // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 60, nr 1 (2017), s. 65-86

Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2543-9715-year-2017-volume-60-issue-1-article-11340/c/11340-9635.pdf  [Dostęp 10.05.2022 r.]

75. Ludwig van Beethoven. Sonata fortepianowa A-dur op. 101 // Teoria Muzyki : studia, interpretacje, dokumentacje. – 2016, nr 8-9, s. 91- 92

Dostępne w Internecie : https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/TEORIA%20MUZYKI%208-9doSIECI.pdf   [Dostęp 10.05.2022 r.]

76. Ludwig van Beethoven. Sonata fortepianowa d-moll op. 131 nr 2 // Teoria Muzyki : studia, interpretacje, dokumentacje. – 2016, nr 8-9, s. 91- 92

Dostępne w Internecie : https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/TEORIA%20MUZYKI%208-9doSIECI.pdf  [Dostęp 10.05.2022 r.]

77. Ludwig van Beethoven u Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Baden / Józef A. Kosiński // Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. – 1992, Z. 3(1993), s. [7]-14, [4] strony tablic.

Dostępne w Internecie : https://ossolineum.pl/wp-content/uploads/2019/12/3_Kosi%C5%84ski-J%C3%B3zef-Adam-Ludwig-van_3_1993.pdf  [Dostęp : 10.05 2022 r.]

78. Marsylianka całej ludzkości : zagadka “Ody do radości” / Jacek Marczyński // Rzeczpospolita. – (Wyd. zasadnicze). 0208-9130. 2002, nr 299, s. A13-A14

79. Między Beethovenem, Bernsteinem a poczuciem wspólnoty / Michał Klubiński, Maciej Łukasz Gołębiowski // Ruch Muzyczny. – R. 62, nr 4 (2018), s. 40-42

80. Muzyka Beethovena teraz jest we mnie / Agnieszka Holland ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. – R. 40, nr 12 (2006), s. 20-24

Dostępne w Internecie: https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/muzyka-beethovena-teraz-jest-we-mnie/8x55e5t  [Dostęp 10.05.2022 r.]

81. Ostatni klasyczny koncert fortepianowy / Rafał Odrobina // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z. 37, (1997), s. 37-61

82. Poznać Beethovena / Stanisław Będkowski // Dekada Literacka : tygodnik kulturalny. 0867-4094. 1997, nr 2/3, s. 18,23

83. Przez chwilę nieśmiertelność / Irena Poniatowska ; rozmawiał Remigiusz Grzela // Ruch Muzyczny. – R. 61, nr 3 (2017), s. 26-34

84. Przygotowujący drogę … / Bohdan Pociej // Ruch Muzyczny. – 1999, nr 11, s. 6-7

85. Radość z ody / Dorota Szwarcman // Polityka. – 2003, nr 21, s. 66-68

86. Repetycje w symfoniach Beethovena / Jan Krenz // Ruch Muzyczny. – 1996, nr 1, s. 15-17

87. Słuchając hymnu zjednoczonej Europy : w dwóchsetlecie śmierci Friedricha von Schillera / Maria Piotrowska // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. 0860-8024. R. 19, nr 1/2 (2006), s. 187-205

Dostępne w Internecie : http://dlibra.kul.pl/Content/32089/37639__Piotrowska–Maria—_0000.pdf  [Dostęp: 10.05. 2022 r.]

88. Topos muzyczny w mszach Ludwiga van Beethovena / Marek Dudek // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 0044-4405. R. 54, nr 2 (2011), s. 45-61

Dostępne w Internecie: https://docplayer.pl/5766575-Topos-muzyczny-w-mszach-ludwiga-van-beethovena.html   [Dostęp 10.05.2022 r.]

89. Tropy biograficzne w dziełach Goethego i Beethovena : historia pewnej znajomości / Katarzyna Lisiecka // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. T. 49 (2007), s. 233-244

90. Wielki Beethoven /Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2009, nr 12, s. 64-67

91. Znikające partytury / Krzysztof Bilica // Nowe Państwo. – 2001, nr 12, s. 42-43

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu