Logodydaktyka i logoterapia – w poszukiwaniu sensu życia

Logodydaktyka – to koncepcja wspierająca rozwój człowieka stworzona przez Iwonę Majewską-Opiełkę pod wpływem inspiracji Viktora Frankla i jego logoterapii. To formuła dochodzenia do zadowolenia z życia i poczucia spełnienia bez odwoływania się do terapii i psychicznych obnażeń, przeznaczona dla ludzi odczuwających potrzebę zmian i rozwoju. Opiera o właściwie rozumianą skuteczność działania i permanentny rozwój. Pozwala na znalezienie własnego unikatowego pomysłu na siebie oraz doskonalenie charakteru i niezbędnych do skutecznego działania kompetencji psychologicznych.
Logoterapia to termin wprowadzony przez Viktora Frankla na określenie wprowadzonej przez niego metody psychoterapii skupiającej się na umożliwieniu klientowi poznania i akceptacji siebie i swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musi on funkcjonować. Niniejsze zestawienie bibliograficzne „Logodydaktyka i logoterapia – poszukiwaniu sensu życia” ujmuje wybór publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism poświęconych logodydaktyce i logoterapii. Bibliografia zawiera po aktualizacji 73 opisy bibliograficzne i została opracowana na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz bibliotek zgrupowanych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Książki znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti ; [tł. z wł. Konrad Czuba]. – Kielce : „Jedność”, 2006. – 133 s. ; 20 cm.

2. Agent pozytywnej zmiany / Iwona Majewska-Opiełka. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2009. – 414, [1] s. ; 24 cm.

3. Akademia sukcesu : jak stawać się coraz lepszym i wieść szczęśliwe życie / Iwona Majewska-Opiełka. – Gliwice : Wydawnictwo Złote Myśli, 2009. – 348 s. ; 21 cm.

4. Bajkowe ćwiczenia logopedyczne / Irena Daniel. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. – 45, [1] s.  ; 24 cm.

M 055302 (Brzeg)

5. Bóg ukryty : w poszukiwaniu ostatecznego sensu / Viktor E. Frankl ; z przedm. Claudii Hammond i posł. Alexandra Batthyány’ego ; przeł. Aleksandra Wolnicka. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2016. – 239, [1] s. : il. ; 20 cm.

6. Czas kobiet / Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 2. popr. i uzup., (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2012. – 362, [2] s. ; 23 cm.

7. Człowiek w poszukiwaniu sensu / Viktor E. Frankl ; przeł. Aleksandra Wolnicka. – Warszawa : Wydawnictwo „Czarna Owca”, 2009. – 222, [2] s. ; 18 cm.

M 061687 (Kędzierzyn-Koźle), M 219191 (Opole)

8. Człowiek w poszukiwaniu sensu / Viktor E. Frankl ; przełożyła Aleksandra Wolnicka. – Wyd. 1 zm. – Warszawa : „Czarna Owca”, 2018. – 222, [2] s. ; 20 cm.

M 218433 (Opole)

9. Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 372, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 064797 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216963 (Opole)

10. Droga do siebie : o miłości, wartościach naturalnych i nowej psychologii rozwoju duchowego / Iwona Majewska-Opiełka. – Warszawa : Medium, cop. 1994. – 381, [3] s. : il. ; 20 cm.

11. Gdy rodzi się pytanie o sens : praktyczne zastosowanie logoterapii / Alfried Längle ; [tł. Anna Grzegorczyk, Anna Szymczak]. – Warszawa : Wydawnictwo Barbelo, 2016. – 126, [2] s. ; 23 cm.

C 218391 (Opole)

12. Gra o czas : jak żyć, aby mieć czas na to, co ważne / Iwona Majewska-Opiełka. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. – 333, [2] s. ; 23 cm.

M 216843 (Opole)

13. Korepetycje z sukcesu / Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 2 (popr. i uzup.). – Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, 2000. – 246, [2] s. : il. ; 22 cm.

M 051059 (Brzeg)

14. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. – Toruń : Adam Marszałek, 2003. – 319 s. : tab., wykr. ; 21 cm.

M 049322 (Brzeg), M 208940 (Opole)

15. Ku doskonałości : 30 dni pracy nad sobą / Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 2 rozsz. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 252, [3] s. ; 20 cm

16. Lekarz i dusza : wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej / Viktor E. Frankl ; przeł. Roman Skrzpczak. – Wydanie rozszerzone o Dziesięć tez na temat osoby. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. – 275 s. ; 23 cm.

17. „Logodydaktyczne” czytanie (i tworzenie) literatury dla dzieci / Marta Chrabąszcz // W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / redakcja naukowa Alicja Ungeheuer-Gołąb i Urszula Kopeć. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 339-347

M 216414 (Opole)

18. Logodydaktyka : droga rozwoju / Iwona Majewska-Opiełka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 451 s. : il. ; 24 cm.

C 053997 (Brzeg), C 067127 (Nysa), C 210884, M 210916, M 211462-M 211463 (Opole)

19. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 343 s. ; 21 cm.

M 212940-M 212942 (Opole)

20. Logoterapeutyczna koncepcja w wychowaniu / Marian Wolicki. – Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2007. – 186, [1] s. ; 21 cm.

21. Logoterapia w aktualnym kontekście wychowawczym / Michał Styczyński ; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // W: Współczesne trendy w edukacji dziecka / pod red. Marianny Styczyńskiej i Marcina Olejniczaka ; [autorzy Marlena Adamczyk i 29 pozostałych] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 193-207

22. Logoterapia V. E. Frankla jako narzędzie pracy wychowawcy pracującego z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem / Aleksandra Kamińska-Małek // W: Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń / pod red. Sławomira Cudaka i Aleksandra Mańki. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2020. – S. 167-176

M 221777- M 221778 (Opole)

23. Podręczny leksykon logopedyczny / Ulrike Franke; [przekł. Marian Leon Kalinowski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. – 376 s. : il. ; 21 cm.

I 213234, M 213292 – M 213294 (Opole)

24. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną. Podejście logoterapeutyczne Viktora E. Frankla / Marzena Piłat . – Bibliogr. // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 154-171

M 217503/II (Opole)

25. Powiedz to dobrym słowem / Iwona Majewska-Opiełka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – 360 s. ; 21 cm.

M 214292-M 214294 (Opole)

26. Próba zastosowania logoterapii V. E. Frankla w różnych formach poradnictwa / Dariusz Tylutki // W : Doradztwo, poradnictwo, wsparcie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Mateusza Dąsala i Wiesława Wójcika. – Warszawa : “DIG”, Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, 2016. – S. 163-186

M 215156 (Opole)

27. Psychologia w obszarze pomagania innym : wybrane zagadnienia dla studentów kierunków nauk społecznych, nauk o zdrowiu, pracowników socjalnych, terapeutów, kuratorów / Karol Mausch ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2018. – 137 s. : il. ; 24 cm.

28. 7 nawyków skutecznego dzialania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 4. uzup. (dodruk). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. – [8], VI, [4], 362, [11] s. : il. ; 23 cm.

M 179971 (Opole)

29. Siła kobiecości / Iwona Majewska-Opiełka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 447 s. ; 21 cm.

M 207197 (Opole)

30. Siła słabości : logoterapia w perspektywie małej drogi terezjańskiej / ks. Joël Pralong ; z języka francuskiego przełożyła Lilla Danilecka. – Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2021. – 160 s. ; 20 cm

31. Sukces firmy / Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 1 w jęz. polskim. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 253, [1] s. : il. ; 21 cm.

32. Sukces szkoły, czyli jak tworzyć skuteczną szkołę na podstawie logodydaktyki / Marta Chrabąszcz // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 159-167

M 213768-M213769 (Opole)

33. Śladami sensu : jakie pytania stawia nam życie? / Alfried Längle ; przełożył: Rafał Kowalski. – Warszawa : Imprint Media, 2019. – 245, [2] strony ; 15 x 16 cm.

34. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka ; przedm. Zygmunt Kołodziejak. – Warszawa : “Medium”, cop. 1998. – 322, [4] s. ; 22 cm.

35. Viktor E. Frankl : analiza egzystencjalna i logoterapia / Kazimierz Popielski. – Lublin : KUL, 1977. – S. [63]-78 ; 24 cm

36. Więźniowie własnych myśli : [zastosowanie zasad logoterapii Viktora Frankla w życiu zawodowym] / Alex Pattakos ; przekł. Elżbieta Smoleńska, Mervil Castricum. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. – 262, [1] s. ; 20 cm.

37. Wola sensu : założenia i zastosowanie logoterapii / Viktor E. Frankl ; przeł. Aleksandra Wolnicka. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo „Czarna Owca”, 2018. – 254, [1] s. : il. ; 20 cm.

38. Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii / Marian Wolicki. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2002. – 188 s. ; 24 cm.

39. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej /redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – 464 s. : il. ; 24 cm.

M 064496 (Kędzierzyn-Koźle), M 216902, M 216943 (Opole)

40. Wychowanie a sens życia : człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych / Jolanta Spętana. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – 293, [2] s. ; 24 cm.

M 055037 (Brzeg), M 218130 (Opole)

41. Wychowanie do szczęścia / Iwona Majewska-Opiełka. – Wyd. 3, dodruk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. – 252, [3] s. : il. ; 23 cm.

M 050964 (Brzeg), M 061426 (Kędzierzyn-Koźle)

42. Zabawy z piosenką : zabawy rytmiczno – ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych i logopedycznych /Teresa Krzyżowska. – Katowice : „Amtel”, 1995. – 337, [1] s. il. ; 24 cm.

C 047234 (Brzeg)

43. Żyć z sensem : praktyczne zastosowanie logoterapii / Alfried Längle ; przełożył: Rafał Kowalski. – Wydanie drugie poprawione. – Warszawa : Imprint Media, 2019. – 159, [1] s. : il. ; 23 cm.

Artykuły z czasopism :

44. Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka / ks. Jerzy Bagrowicz // Studia Włocławskie. – T. 14 (2012), s. 121-128

46. Filozoficzne spojrzenie na logoterapię Viktora E. Frankla : wstęp do badań / Alfred Skorupka . – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2020, nr 3, s. 85-94

47. Historia logoterapii i jej znaczenie dla rozwoju myśli humanistycznej / Maria Mitek (Dolnośląska Szkoła Wyższa) // Język, Szkoła, Religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie. – R. 14, nr 4 (2019), s. 97-105

48. Intencjonalność według analizy egzystencjalnej i logoterapii / Marian Wolicki // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. R. 2, nr 4 (2005), s. 135-154

49. Lęk egzystencjalny a logoterapeutyczne “memento mori” / Piotr Szczukiewicz // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2020, nr 5, s. 10-12

50. Logodydaktyka – Logodydaktyk : „Logodydaktyczne czytanie” literatury / Marta Chrabąszcz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 161 5 (2014), s. 128-141

52. Logodydaktyka : mądre i szczęśliwe dziecko / Iwona Majewska-Opiełka // Sygnał. – 2015, nr 2, s. 13-15

53. Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 2, s. 14-15

54. Logodydaktyka w szkole / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 3/4, s. 71-73

55. Logoterapia – leczenie (z) sensem / Piotr Szczukiewicz // Remedium. – 2002, nr 5, s. 20-21

56. Logoteoria i logoterapia według Viktora E. Frankla. Czy potrzebna jest logoedukacja w pracy socjalnej? /Karol Mausch // Praca Socjalna. – 2016, nr 2, s. 3-11

57. Logoterapia matki zagrożonej in-validus dziecka / Marcin Białas // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2018, nr 1, s. 35-46

58. O poczuciu własnej wartości nas i naszych dzieci / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s. 81-83

59. O sile nauczyciela. Po co? Dlaczego? Jak? / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 11, s. 71-73

60. Perspektywa logoterapii – pomoc w rozumieniu człowieka poszukującego sensu /Anna Salamon // Psychoterapia. – 2014, nr 4, s. 41-48

61. Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 1 /Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 10, s. 32-36

62. Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 2 /Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 11, s. 30-32

63. Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 3 /Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 12, s. 30-32

64. Podstawowe techniki logoterapii /Marian Wolicki // Pedagogika Katolicka. – 2010, nr 2, s. 183-194

65. 66. Religia jako radykalne dążenie do sensu w logoterapii Viktora E. Frankla / Karol Michalski (Uniwersytet Opolski. Instytut Filozofii) // Studia Philosophiae Christianae. – R. 56, nr 2 (2020), s. 75-108

67. Rola duchowości i logoterapii w procesie leczenia / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. 2019, nr 8, s. 16-19

68. 69. Sens życia w analizie egzystencjalnej i logoterapii : implikacje pedagogiczne = The sens of life in existential analysis and logotherapy : pedagogical implications / Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) // Społeczeństwo, Edukacja, Język : zeszyty naukowe PWSZ w Płocku. 2353-1266. T. 14, [cz.] 1 (2021), s. 7-18

69.  System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią / Antoni Kałka, Maria Mitek ; Wydział Nauk Pedagogicznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa) // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). 2019, nr 2, s. 65-84

70. Sytuacja egzystencjalna człowieka : pomoc psychoterapeutyczna w zaburzeniach poczucia sensu życia / Ewa Ryś, Karol Mausch // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – Nr 6 (2005), s. 169-185

71. Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełnienia /Lucja Lassota // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 98-101

72. Zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Opisy przypadków /Aneta Syta. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2020, z. 2, s. 94-105

73. Zastosowanie logoterapii w posłudze kaznodziejskiej = The application of logotherapy in the preaching / Michal Hospodár // Roczniki Teologiczne (Lublin ; 2014). 2353-7272. T. 68, z. 1 (2021), s. 37-47

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

 

Aktualizacja : czerwiec 2020 r.
Aktualizacja : marzec 2022 r.