Lepsza wersja siebie bez porównań i negatywnych emocji

24 stycznia br. uczniowie ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie brali udział w warsztatach biblioterapeutycznych poświęconych ,,opłacalności” bycia życzliwym człowiekiem oraz odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Nadrzędnym celem zajęć było wzmocnienie poczucia własnej wartości i kreowanie pozytywnego wizerunku siebie w codziennych relacjach międzyludzkich. Podczas warsztatów uczestnicy dokonali autoprezentacji tworząc ,,dłonie poufne” i ,,dłonie otwarte”, opowiadając o sobie i o relacjach z innymi porównując się do drzew i samochodów. Metaforyczny wydźwięk poznanych tekstów literackich przyczynił się do wywołania dyskusji o źródle szczęścia człowieka w kontekście relacji społecznych, używanych słów i tworzenia opinii swój temat.