Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska

Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska / Lidia Przymuszała i Dorota  Świtała-Trybek. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2021.

Leksykon stanowi rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu, pierwszą tego typu pracę na polskim rynku wydawniczym.  Zawiera 974 hasła oraz 40 zdjęć autorskich. Celem tej interdyscyplinarnej publikacji jest zaprezentowanie bogactwa kulinariów w powiązaniu z tradycją i kulturą Śląska. W leksykonie zarchiwizowano nie tylko słownictwo kulinarne utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także to mniej znane – odchodzące dziś do językowego lamusa. Trzon bazy źródłowej prezentują materiały zebrane przez autorki podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2008-2020, którymi objęto 156 miejscowości (wiejskich, małomiasteczkowych, jak i wielkoprzemysłowych), w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Publikacja adresowana  jest zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi.