Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady dla rodziców / Christopher Lynch. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwykłe codzienne sytuacje w szkole czy w domu często stanowią nieustające źródło lęku. Autor publikacji, psycholog kliniczny, w przystępny sposób tłumaczy, jak rozpoznać, czy dziecko odczuwa lęk, oraz wyjaśnia, jakie sytuacje powodują jego nasilenie. Omawia pięć głównych czynników będących źródłem lęku u dziecka ze spektrum autyzmu: sztywność, wrażliwość sensoryczną, wyzwania społeczne, bariery komunikacyjne oraz  frustrację wykonywanym zadaniem. Praktyczne zalecenia, które proponuje w każdym rozdziale, pomagają dziecku uspokoić ciało i umysł oraz uczą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poradnik może stanowi wsparcie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów w pracy nad opanowaniem lęku. Jest również pomocny w łagodzeniu jego skutków i odblokowywaniu potencjału drzemiącego w młodym człowieku.