Legendy, podania, bajki i baśnie śląskie

Niniejsze zestawienie bibliograficzne, liczące 192 opisy bibliograficzne, obejmuje wybór literatury dotyczącej legend, podań, bajek i baśni śląskich. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz Bibliografii Regionalnej Województwa Opolskiego.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Książki:

1. Bajki i podania / zebrał Józef Lompa ; red. nauk. i słowo wstępne Julian Krzyżanowski ; wstęp i komentarze Helena Kapełuś ; teksty i nota edytorska Jerzy Pośpiech ; Instytut Śląski w Opolu. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. – 283 s. ; 23 cm. – (Teksty folklorystyczne ze zbiorów Józefa Lompy ; t. 1)
M 17510 (Kędzierzyn-Koźle), M 010759 M 010784 (Kluczbork), M 007342 (Nysa)

2. Bajki śląskie : ze zbiorów Lucjana Malinowskiego / wybór, wstęp i oprac. Elzbiety Jaworskiej ; pod red. Heleny Kapełuś ; słowo wstępne Juliana Krzyżanowskiego. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 482,[10] s., [1] k. tabl. : il., 1 mapa, 1 portr. ; 21 cm.
M 021224 M 021225 (Nysa), M 086225 M 086226 (Opole)

3. Baśnie kwitną na hałdach / Jan Baranowicz. – Katowice : “Śląsk”, 1962. – 200, [4] s. : il. ; 24 cm.

4. Baśnie śląskie / Gustaw Morcinek ; il. Marcin Minor. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2010. – 220, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

5. Baśnie śląskie / Jan Baranowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 334 s. ; 21 cm.
M 017193 (Opole)

6. Baśń i podanie górnośląskie / Dorota Badura-Simonides ; Śląski Instytut Naukowy. – Katowice : “Śląsk”, 1961. – 75 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Wiedzy o Śląsku. Seria Etnograficzna / Śląski Instytut Naukowy ; nr 2)
M 20453 (Kędzierzyn-Koźle), C 030856 (Opole)

7. Bojki, błozny i klyty / Adolf Warzok ; [rys. Krystyna Początek-Wiejak]. – Opole : Towarzystwo Przyjaciół Opola, 1974. – 147, [2] s. : il., rys. ; 16×17 cm.
M 62214 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 089077 M 089078 (Opole)

8. Boju, boju, bojka : wybór baśni śląskich / zebrali, oprac. i wstępem opatrzyli Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina, Aleksander Wilkoń ; [il. Ewa Szwarc]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987. – 376 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Silesiana)
M 042030 (Brzeg), M 055152 (Kluczbork)

9. Cudowny chleb : podania, baśnie i opowieści cieszyńskie / Józef Ondrusz ; il. Włodzimierz Morawski ; [posł. Dorota Simonides]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – 450, [2] s., [8] s.tabl.kolor. : il., rys. ; 21 cm.
M 034584 (Brzeg), M 136217 M 138112 (Opole)

10. Duchy Opola : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej / Iwona Kowalska, Jolanta Pytlik // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 76-82
C 217457 (Opole)

11. Dawne i nowe historie 900-letniego grodu Kosla – miasta Koźla / Romuald Żabicki. – Kędzierzyn-Koźle : Starostwo Powiatowe, [ca 2013]. – 224 s. : il. ; 24 cm.
* Zawiera legendy o Koźlu
M 63571 KK M 63572 KK M 63573 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 213659 (Opole)

12. Dwieście legend i podań z terenu powiatu raciborskiego i okolic : materiały pomocnicze do edukacji regionalnej / Ewa Wawoczny ; [tł. z jęz. niem. Henryk Swoboda, Patrycja Tkocz]. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna “WAW” Grzegorz Wawoczny, 2005. – 224 s. : il. ; 24 cm.

13. Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska / red. Zygmunt Kłodnicki. – Wrocław : PTL, 1996. – 396 s. : il., fot., mapy ; 21 cm. – (Dziedzictwo Kulturowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; T. 1)
C 064268 M 064549 (Nysa), C 180239 (Opole)

14. Gadka za gadką : 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska / zebr. i oprac. Dorota Simonides i Józef Ligęza ; [il. Janusz Młynarski]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Opole : Instytut Śląski, 1975. 425,[3] s. : il., rys. ; 21 cm.
M 28651 (Kędzierzyn-Koźle), M 025606 (Kluczbork), M 093936 M 093937 (Opole)

15. Gawędy z przeszłości Górnego Śląska / wybór i oprac. Wiesława Korzeniowska ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1990. – 166,[1] s. : 1 mapa, rys. ; 23 cm.
M 52881 (Kędzierzyn-Koźle), M 045356 (Kluczbork), M 053562 M 064664 (Nysa), M 161105 M 164967 (Opole)

16. Geneza nazwy Namysłów i legenda smogorzowska / Włodziemierz Ożga // W : O ziemi twojej ci opowiem : z historii powiatu namysłowskiego : zagadnienia wybrane / [oprac. red. Jadwiga Czarnecka ; aut. Elżbieta Kościk et al. ; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Starostwo Powiatowe w Namysłowie]. – Namysłów : Starostwo Powiatowe, 2003. – S. 56-70
M 068029 (Nysa), C 207943 (Opole)

17. Głubczyckie legendy i podania ludowe / wybór i oprac. Katarzyna Maler ; il. Zdzisław Wiatr. – Głubczyce, Kietrz : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 2013. – 228 s., 31 s. tabl. : il. ; 24 cm.
Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=296924

18. Godek i bojek śląskich ciąg dalszy / Brunon Strzałka ; [wybór i oprac. Janina Hajduk-Nijakowska ; il. Zdzisław Jaeschke]. – Opole : Instytut Śląski : Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 1978. – 274,[2] s. : il. ; 21 cm.
M 032584 (Nysa), M 113866 (Opole)

19. Godki śląskie : podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego / Józef Ondrusz ; [il. Marie Malecká ; posł., słowniczek wyrazów gwarowych oraz przypisy oprac. Robert Danel]. – [Wyd. 3]. – Ostrawa : “Profil”, 1974. – 286, [6] s., [9] k. tabl. kolor. : il., rys. ; 24 cm.
M 088963 (Opole)

20. Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach / pod red. Doroty Simonides. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1988. – 493,[2] s. : il., fot., nuty ; 21 cm. – (Silesiana)
M 042477 (Brzeg), M 043093 (Kluczbork), M 050216 M 057683 (Nysa), M 155120 (Opole)

21. Górnośląskie baśnie i podania / Joseph von Eichendorff ; przeł. z niem. Ryszard Kincel ; [posł. Janusz Nowak ; il. Zofia Górska-Zawisłowa]. – Racibórz : “Silesia”, 1991. – 47, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 62512 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 164101 (Opole)

22. Hassermany, klekawice i inne stwory… : podania ludowe na polsko-czeskim pograniczu / [opracowanie] Kornelia Lach, Zbigniew Woźniak. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2015. – 82 strony ; 22 cm.

23. Jak górnik Bulandra diabła oszukał : baśnie śląskie / Gustaw Morcinek ; il. Teofil Ociepka. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1962. – 221,[3] s.,[6] k.tabl.kolor. : il. ; 20 cm.
M 034996 (Opole)

24. Jak powstawała legenda? : rola konwentu dominikanów opolskich w rozwoju kultu swiętego Wojciecha / Ewa Wółkiewicz // W : Opolskie drogi św. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz. – Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 59-87
C 181976 M 181977 (Opole)

25. Jak starka swego Zeflika na powstanie wysłała : ludowe opowieści powstańcze / oprac. Janina Hajduk-Nijakowska i Teresa Smolińska. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1989. – 273,[2] s. : il., fot. ; 21 cm.
M 043881 M 052236 (Brzeg), M 52882 (Kędzierzyn-Koźle), M 044319 (Kluczbork), M 052295 (Nysa), M 158309 (Opole)

26. Klechdy górnośląskie / Jerzy Buczyński. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, cop. 2006. – 200 s. ; 21 cm.

27. Krępna : zarys dziejów miejscowości / Regina Kala-Szulc ; red. nauk. Bogdan Cimała ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe. – Krapkowice : Drukarnia “Sady”, 2002. – 112 s. : il. ; 23 cm.
* M.in. początki osadnictwa, nazwy miejscowe, historia, życie powojenne, szkoła, zwyczaje i obrzędy ludowe, podania ludowe

28. Kumotry diobła : opowieści ludowe Śląska Opolskiego / zebrała, opracowała, wstępem i posłowiem opatrzyła Dorota Simonides ; il. Emilia Freudenreich. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 181, [3] s., [12] k. tabl. kolor. ; 25 cm.
M 022118 (Brzeg), M 32388 (Kędzierzyn-Koźle), M 028771 (Kluczbork), M 029616 (Nysa)

29. Legenda kozielska / Ryszard Pacułt ; il. Paweł Domurat. – Kędzierzyn- Koźle : Urząd Miasta, 1994. – [30] s. : il. ; 28 cm.
M 54463 M 54464 (Kędzierzyn-Koźle)

30. Legenda o pobycie świętego Wojciecha w Opolu / Urszula Zajączkowska ; rys. Andrzej Sznejweis. – Opole : Galeria Sztuki Współczesnej, 2005. – 11, [1] s. : il. ; 14 cm.

31. Legenda o Skorogoszczy / Dariusz Zięba. Skorogoszcz : Towarzystwo Rozwoju Lokalnego “Zielony Most” ; Starostwo Powiatowe w Brzegu, 2013. – 14 s. : il. ; 13 cm.

32. Legendy Brzegu i okolic / Paul Fräger ; tł. [z niem.] Wiesław Skibiński. – Wyd. 2. – Brzeg: [b. w.], 2001. – 70, [4] s. : il. ; 21 cm.
* Dostępne w Internecie (fragm. książki): https://www.nowik.com.pl/product/legendy-brzegu-i-okolic?PHPSESSID=ada91e766a2950db7ff24b5ff6a0e11a

33. Legendy Górnego Śląska : rys historii oraz kultury ludowej / [tł. z jęz. niem. Krystian Cipcer ; przekł. “Wprowadzenia” Julian Brudzewski ; grafiki Ryszard Szczepanek, Jan Szczepanek]. – Katowice : Wydawnictwo Kos, cop. 2006. – 307 s. : il. ; 24 cm.
* Tekst równol. pol., niem.

34. Legendy i baśnie śląskie / oprac. Stanisław Wasylewski ; [il. Mieczysław Serwin-Oracki]. – Katowice : “Śląsk”, 1957. – 145,[2] s. : il., rys. ; 21 cm.
M 002670 (Brzeg), M 1822 (Kędzierzyn-Koźle), M 001752 (Nysa), M 016089 (Opole)

35. Legendy i mity pogranicza nysko-jesenickiego w drewnie malowane=Legendy a mity nysko-jesenickeho pohranici v drevorytu=Im Holz gemalte Sagen und Mythen aus dem Granzland des Neisser und Altvaterlandes / Starostwo Powiatowe w Nysie ; aut. Sotiris Joanidis [et al.]. – Legendy a mity nysko-jesenickeho pohranici v drevorytu=Im Holz gemalte Sagen und Mythen aus dem Granzland des Neisser und Altvaterlandes. – Opole : Instytut Śląski, 2005. – 147, [6] s., [7] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
C 062373 M 062372 (Nysa)

36. Legendy i podania w kształtowaniu więzi z małą ojczyzną : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego na przykładzie Śląska Opolskiego / Małgorzata Wietecha. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2006. – 80 s. : il. ; 24 cm.
M 61221 KK (Kędzierzyn-Koźle)

37. Legendy i podania znad Ścinawy Niemodlińskiej / Paweł Lelonek ; Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne. – Niemodlin : NTR, 2000. – 112 s., [12] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), mapa ; 21 cm.

38. Legendy o Niwkach : garść faktów historycznych i wymyślonych o wspaniałym miejscu w środku puszczy, zwanym kiedyś Tempelhof / Zbigniew Stańczak. Opole : Agencja Handlowo-Wydawnicza AlMar, 2006. – 40 s., [6] k. tabl. ; 21 cm.

39. Legendy, podania i opowieści historyczne z Głogówka i okolic / wybór i oprac. Henryka Młynarska ; przedm. Jan Miodek. – Wyd. nowe zmienione. – Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2010. – 568 s. : il. ; 24 cm.

40. Legendy śląskie / [wybór i oprac. tekstów Sylwia Chmiel ; il. Olga Maria Karczewska]. – Warszawa : Damidos, 2014. – 64 s. : il. kolor. ; 31 cm.

41. Legendy zamków śląskich / Julian Janczak. – Wrocław : Erechtejon, 1995. – 115 s. : il., portr. ; 21 cm.
* Między innymi legendy zamków w: Brzegu, Grodźcu, Białej Prudnickiej, Krapkowicach, Grodkowie

42. Ludowa literatura górnicza ; Śladami tradycji : studia nad folklorem górniczym ; Podania górnicze z Górnego Śląska / Józef Ligęza ; do dr. przygot. i posł. opatrzył Marian Grzegorz Gerlich. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, 1992. – 396 s.; 24 cm.

43. Małe historie : podania – legendy – opowieści / Wiesław Moliński. – Namysłów : Namislavia, 2010. – s. 123, [1] s. : il. ; 21 cm.
* Dotyczy ziemi namysłowskiej

44. Meluzyna czyli panna z śląskiego wiatru : legendy, podania i baśnie śląskie / Stanisław Wasylewski ; posł. opatrzył Witold Nawrocki ; il. Andrzej Czeczot. – Wyd. 2. – Katowice : “Śląsk”, 1966. – 175,[1] s., [4] k.tabl.kolor. : il., rys. ; 15×22 cm.
M 007494 (Brzeg), M 016738 (Kluczbork), M 053770 M 053771 (Opole)

45. Miedziana lampa : baśnie i opowieści o śląskim skarbniku / Kornelia Dobkiewiczowa ; il. Jacek Boratyński. – Wyd. 3. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1969. – 170, [1] s. ; 21 cm.
M 065855 (Opole)

46. O dioble złośliwym i utopku życzliwym czyli Legendy i wierzenia powiatu gliwickiego / [red. całości tekstów Joanna Świeboda, Ewa Pieszka, Magdalena Fiszer-Rębisz ; il. Małgorzata Szandała].- Gliwice : Starostwo Powiatowe, 2012. – 64 s. : il. ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD).
* Tekst gł. równol. pol. i w gwarze śląskiej

47. O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła czyli Bajki, podania, opowieści ze Śląska Cieszyńskiego i ziemi pszczyńskiej : (materiały źródłowe do studiów nad śląską kulturą niematerialną) / zebrała i do dr. przygot. Wiesława Korzeniowska ; [il. Ireneusz Botor i Sonia Pryszcz]. – Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, 1995. – 198 s., [1] s. : il. ; 21 cm.

48. Od Cieszyna do Gogolina : gawędy, baśnie, legendy / [wybór i oprac.] Aleksander Widera ; [koment. folklorystyczny Jerzy Pośpiech ; il. Barbara Grabska-Widera]. – Opole : Instytut Śląski, 1978. – 302,[2] s. : il. ; 25 cm.
M 030285 (Kluczbork), M 109176 M 109190 M 109191 (Opole)

49. Ondraszek : prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim / Zdzisław Piasecki ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole : Instytut Śląski, 1986. – 90,[1] s. : il., faks., fot. ; 20 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku)
M 039213 M 040298 (Brzeg), M 48953 M 52143 (Kędzierzyn-Koźle), M 040913 M 041275 (Kluczbork), C 048401 (Nysa), C 148325 M 148476 (Opole)

50. Opolskie legendy i bajki / Dorota Simonides ; il. Anna Halarewicz. – Opole : Nowik, cop. 2008. – 144 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-89848-67-3
M 200554 (Opole)
Dostępne w Internecie (wstęp, spis treści, niektóre rozdziały)
https://www.nowik.com.pl/upload/19/legendy2a.pdf?PHPSESSID=8e96e6c05ae5c5dcfd448e85430ef886

51. Opowiadania ludowe / Dorota Simonides, Janina Hajduk-Nijakowska // W : Folklor Górnego Śląska / red. Dorota Simonides. – Katowice : “Śląsk”, 1989. – S. 333-416
M 51540 (Kędzierzyn-Koźle), C 044259 (Kluczbork), M 057623 (Nysa), C 157822 (Opole)

52. Parafia Łącznik w legendach, podaniach i opowiadaniach / [opracowanie] Tomasz Heda. – Kraków : Ridero, 2018. – 63 strony : ilustracje ; 21 cm.

53. Podania dolnośląskie / Krzysztof Kwaśniewski. – Wyd. nowe uzup. – Wrocław : “Skryba”, 1999. – 298 s. : mapa, rys. ; 21 cm. ISBN 83-910403-1-3
M 180233 (Opole)

54. Podania górnicze z Górnego Śląska / Józef Ligęza. – Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1972. – 152, [3] s. ; 24 cm.

55. Podania i legendy / Wojciech Kłodnicki, Zygmunt Kłodnicki // W : Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska / red. Zygmunt Kłodnicki. – Wrocław : PTL, 1996. – S. 37-171
* Zawiera teksty podań i legend śląskich
C 064268 M 064549 (Nysa), C 180239 (Opole)

56. Podróż w zaświaty : powieści i bajki śląskie / Jan Kupiec ; oprac. Dorota Simonides, Jerzy Pośpiech ; il. Elżbieta Murawska. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 277, [3] s., 24 s. tabl. : il. ; 24 cm.
M 095755 (Opole)

57. Prawdziwe nieprawdziwe : dolnośląskie legendy i baśnie ludowe / Romuald Cabaj. – Wrocław : “Ossolineum” 1955. – 228, [4] s. ; 17 cm.
M 002410 (Brzeg)

58. Przedziwne śląskie powiarki / Gustaw Morcinek ; il. Antoni Boratyński. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1967. – 212,[4] s. : il. ; 21 cm.
M 076312 (Opole)

59. Róże bez kolców : mój Daniec / Konrad Mientus. – Opole : Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 1990. – 184 s., [4] s. wkładki : il., nuty ; 14×21 cm.
* Historia, izba regionalna, legendy, zwyczaje i obrzędy wsi Daniec (gm. Chrząstowice)

60. Słownik bohaterów podań i legend Śląska Cieszyńskiego / Robert Danel ; [il. Małgorzata Klimek]. – Cieszyn : Biblioteka Miejska, 2006. – 47 s. : il. kolor. ; 24 cm.

61. Srebrne miasto czyli Bytomskie legendy i podania / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Bernard Szczech ; rysunkami ozdobił Waldemar Żyła. – Bytom : “Platan”, 2000. – 177 s. : il. ; 24 cm.

62. Stare bajki i baśnie śląskie / Jerzy Hejda ; [oprac. graf. Nina Jarzyńska] ; Instytut Tarnogórski. – Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum, 2006. – 55, [3] s. : il. ; 24 cm.

63. Strachy : w kręgu dawnych śląskich wierzeń / Marian Grzegorz Gerlich ; [il. Ireneusz Botor]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1989. – 290,[1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka z Marzanną)
M 044956 (Kluczbork), M 159698 (Opole)

64. Szkarłatny rycerz : podania i opowieści o zamkach śląskich / Kornelia Dobkiewiczowa ; il. Jerzy Walter Brzoza. – Katowice : “Śląsk”, 1978. – 393,[2] s. : il. ; 21 cm.
M 023609 (Brzeg), M 109761 (Opole)

65. Sztolnia w Sowich Górach : baśnie i opowieści z ziemi opolskiej, Beskidów i Dolnego Śląska / Kornelia Dobkiewiczowa ; [il. Maria Orłowska-Gabryś]. – Wyd. 2. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1978. – 156, [4] s., [8] k. ; 22 cm.

66. Śląski horror : o diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach / Dorota Simonides ; [il. Ireneusz Botor]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1984. – 142, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Silesiana)
M 036149 (Brzeg), M 45362 (Kędzierzyn-Koźle), M 038882 (Kluczbork), M 045224 (Nysa), M 139327 M 139328 M 177347 (Opole)

67. Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat / Augustyn Feliks Halotta ; il. Aniela Kuenne ; transkrypcję tekstu opracował i słownik zestawił Feliks Pluta. – Katowice : “Śląsk”, 1986. – 189, [3] s. : rys. ; 20 cm.
M 040528 (Brzeg), M 041654 (Kluczbork), M 149545 (Opole)

68. Śląskie opowieści z dreszczykiem / wybór, oprac., wstęp Joanna Rostropowicz. – Opole : Wydaw. Nowik Sp.j., 2011. – 102, [1] s. : il. ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie (fragm. książki): https://www.nowik.com.pl/upload/19/wybranestr2n.pdf

69. Śląskie rozprawianie / Anna Myszyńska. – Biała Prudnicka : Bialskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 1999. – 198,[1] s. ; 24 cm.
C 180833 M 180551 (Opole)

70. Śląskie rozprawianie : z okolic Białej, Głogówka i Krapkowic. Cz. 2, Opowiadania radiowe autorki z audycji “Nasz Heimat” w Radiu Opole z lat 1998-2001 / Anna Myszyńska. – Biała Prudnicka : Agencja Wydawnicza “Śląsk” Anna Myszyńska, 2006. – 250 s., [10] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
M 212030 (Opole)

71. Utopiec w śląskiej tradycji / wybór i red. Julia Broda ; Miejski Dom Kultury. – Skoczów : Miejski Dom Kultury, 2006. – 159 s. : fot.,mapy ; 23 cm.
M 196998 M 198732 (Opole)

72. Wężowa królewna : baśnie i opowieści ze Śląska / Kornelia Dobkiewiczowa ; il. Andrzej Czeczot. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Katowice : “Śląsk”, 1969. – 187,[1] s. : il. ; 21 cm.
M 065730 M 065731 (Opole)

73. Z biegiem Odry – opolskie legendy : scenariusz zajęć I etap edukacyjny / Jolanta Pytlik // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 47-49
C 217457 (Opole)

74. Zemsta utopca : gawędy, legendy, obrzędy / zebrał, oprac. i posł. opatrzył Aleksander Widera. – Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 281,[3] s. : il. ; 21 cm.
M 155733 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

75. Bajeczne dzieje młynarza Ozimka / Ryszard Dzieszyński // Wiadomości Ozimskie. – 1998, nr 10, s. 13
* Legenda o Ozimku

76. Bajka jak Wojtek [z Kotorza Małego] potrafił sprawiedliwie dzielić // Kwartalnik Opolski. – 1977, nr 3, s. 108-110

77. Bajka o Wojtku [z Kotorza Małego], który sprawiedliwie dzielił // Kwartalnik Opolski. – 1977, nr 3, s. 105-108

78. Baśnie i anegdoty śląskie w opisach Bożeny Stelmachowskiej / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2004, nr 1, s. 91-122

79. Baśnie śląskie zapisane przez Józefa von Eichendorffa / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 1, s. 13-24

80. Biała dama ze Strzelec Opolskich / Katarzyna Gurbierz, Alicja Jadach, Agnieszka Wołyniec-Romańska // Świetlica w Szkole. – 2015, nr 1, s. 10
* Scenariusz zajęć świetlicowych

81. Bo w budkach mieszkali? / Rudolf Mohlek. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2002, nr 30, s. 16
* Trzy wersje powstania nazwy wsi Budkowice

82. Boże Oko i czarty / Magdalena Baran // Strzelec Opolski. – 2003, nr 46, s. 9
* Legendy związane z Czarnocinem gm. Leśnica

83. Bożena Stelmachowska o legendach ludowych / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 2-3, s. 95-122

84. Cud nad Ścinawą / tł. i oprac. P. Lelonek. – (Prawda i mity ziemi niemodlińskiej) // Nowiny Nyskie. – 1999, nr 13, s. 12
* Legenda o Niemodlinie

85. Czarna Pani z Zakrzowa // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 1, s. 94-96

86. Diabelska podróż / Agnieszka Malik // Panorama Opolska. – 2002, nr 33, s. 13
* Legendy o diabelskim kamieniu z bierdzańskich lasów

87. Dobrze, że hrabia lubił żarty / [oprac.] Jerzy Lipka // Tygodnik Krapkowicki. – 1999, nr 4, s. 7
* Legenda ludowa z okolic Obrowca

88. Druga wersja legendy o Zakrzowskiej Górce // Kwartalnik Opolski. – 1965, nr 2, s. 86

89. Drugi komunikat na temat wierzeń, podań i bajek na Górnym Śląsku / Władysław Nehring // Kwartalnik Opolski. – 2002, nr 1, s. 85-103
* Dotyczy m.in. okolic Opola

90. Duchy z Naroka / Rafał Wietuszko // Gazeta Opolska. – 1997, nr 12, s. 6

91. Emanuel Tischbierek z Zalesia Śląskiego i historia pewnej kapliczki / Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 19 (2007), s. 65-67
* Autor wersji legendy o kapliczce pod Górą św. Anny
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze019.pdf

92. Gospodarz i wąż : podanie z południowego krańca powiatu opolskiego / W. Müller ; tł. Janusz Krosny // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 28 (2009), s. 105-107
* Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze028.pdf

93. Górnośląska legenda : o diable i prząśniczkach / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 25 (2009), s. 117-119
* Legenda z okolic Dobrodzienia. Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze025.pdf

94. Górnośląska legenda : o mongolskiej wieży w Tarnowie Grodkowskim / tł. Joanna Rostropowicz
// Zeszyty Eichendorffa. – Z. 24 (2008), s. 101-103
* Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze024.pdf

95. Grób Petroneli / Małgorzata Łoboz // Annales Silesiae. – T. 24 (1994), s. 77-84
* Znajdujący się na Górze św. Anny; także legendy związane z postacią

96. Historia pewnego kamienia / Emilia Sławińska // Nowy Kurier Kluczborski. – 2003, nr 20, s. 6
* Legenda z okolic Komorzna (gm. Wołczyn)

97. Hrabia bez obiadu : łąka skoszona i nawieziona / [oprac.] Jerzy Lipka // Tygodnik Krapkowicki. – 1999, nr 5, s. 7
* Legenda ludowa z okolic Obrowca

98. Jak powstał Kotórz Mały i Kotórz Wielki // Kwartalnik Opolski. – 1972, nr 3, s. 127-128

99. Jak powstały Lipki koło Raciborza // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 4, s. 78

100. Jak sprytny Antek burmistrzem być nie chciał / Manfred Polatzek. – (Opowieści Manfreda Polatzka ; 7) // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2004, nr 5, s. 32

101. Jak Wojtek badał Antka : w nurtach Budkowiczanki zamieszkał wodnik, który kilkaset lat temu obiecał nie wciągać do wody okolicznych mieszkańców / Rudolf Mohlek. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2004, nr 4, s. 22

102. Kapliczka koło Wójtowej Wsi i biały duch / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 34 (2011), s. 115-117
* Tekst równol. w j. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze034.pdf

103. Kapliczka “Trzech Braci” pod Górą św. Anny / Emanuel Tischbierek ; tł. Joanna Rostropowicz
// Zeszyty Eichendorffa. – Z. 19 (2007), s. 69-77
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze019.pdf

104. Kiedy i jak powstało Opole / Włodzimierz Hołubowicz // Kwartalnik Opolski. – 1995, nr 1, s. 8-24

105. Kij, głowa jelenia, tureckie kajdany : tajemnice oleskiego sanktuarium / Cyprian Tkacz // Panorama Opolska. – 2004, nr 16, s. 9
* Legendy związane z kościołem pątniczym św. Anny

106. Kołacz z posypką / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – 2003, nr 2, s. 93-97
* Legenda okolic Grodkowa ; ze zbioru “Górnośląskie baśnie”, Katowice 1911. Tekst równol. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze002.pdf

107. Kozioł, herszt rozbójników / Romuald Żabicki // Echo Gmin. – 2001, nr 3, s. 11
* Legenda z Koźla

108. Krwawa zjawa ze Złotogłowic / Marek Sikorski. – (Legendy Ziemi Nyskiej) // Prosto z Regionu. – 2000, nr 18, s. 43

109. Która jest prawdziwa? / Andrzej Kopacki // Nowa Gazeta Lokalna. – 2018, nr 40, s. 16
* Różne wersje legendy kozielskiej

110. Legenda o bitwie pod Jemielnicą / Piotr Jelitto. – (Historia lokalna) // Strzelec Opolski. – 2014, nr 22, s. 6

111. Legenda o głogóweckim niedźwiedziu / Barbara Przybylska // Ziemia Prudnicka. – 2009/2010, s. 278-280

112. Legenda o Róży i Bergu / MF [Mariola Flank] // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2002, nr 2, s. 38
* Legenda o pochodzeniu nazwy miasta Olesno (Rosenberg)

113. Legenda o Skarbniku / Ewa Sczepanek // Świetlica w Szkole. – 2018, nr 2, s. 22
* Scenariusz zajęć świetlicowych

114. Legenda o Skarbniku / Magdalena Czop // Świetlica w Szkole. – 2015, nr 1, s. 13-14
* Scenariusz zajęć świetlicowych

115. Legenda o upadłej karczmie : nie trzeba szukać baśni w odległych czasach – one znajdują się nieraz blisko nas. Wystarczy tylko umieć szukać / Rudolf Mohlek. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2002, nr 31, s. 16
* Dwie wersje legendy z okolicy Nowych Budkowic

116. Legenda o Zakrzowskiej Górce // Kwartalnik Opolski. – 1965, nr 2, s. 85-86

117. Legenda posągu św. Floriana / (MG) // Wiadomości Izbickie. – 1998, nr 8, s. 12
* O okolicznościach postawienia figury św. Floriana w Siedlcu (gm. Izbicko) i zwyczajach z nią związanych

118. Legendy – echem historii lokalnej / Ewa Cichoń // Rocznik Powiatu Oleskiego. – Nr 1 (2008), s. 54-76

119. Legendy miasta Koźla – powstanie herbu / Romuald Żabicki // Echo Gmin. – 2001, nr 4, s. 10

120. Legendy o diablim młynku / Cyprian Tkacz. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2004, nr 13, s. 18
* Legenda z przysiółka Diabli Młyn gm. Radłów

121. Legendy spod Chełmskiego szczytu. Cz. 1-5 / Agnieszka Pospiszyl // Strzelec Opolski. – 2003, nr 28, s. 9 ; nr 29, s. 9 ; nr 30, s. 9 ; nr 33, s. 9 ; nr 34, s. 9

122. Legendy z Klisina, Szonowa i Tomic / Katarzyna Maler // Ziemia Prudnicka. – 2007, s. 133-135

123. Legendy z okolic Głogówka / Henryka Młynarska // Ziemia Prudnicka. – 2001, s. 178-181

124. Madonna ze Starego Grodkowa / Wiesław Skibiński // Kurier Brzeski. – 1998, nr 41, s. 10
* Zabytkowa rzeźba z kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Starym Grodkowie i związana z nią legenda

125. Miał chłop cierpliwość : jak to Kurkowka hrabiego przeżył / J. Lipka // Tygodnik Krapkowicki. – 1999, nr 3, s. 7
* Legenda ludowa z okolic Obrowca

126. Młynarz i utopek // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 1, s. 93
* Legenda dot. Dobrzenia Wielkiego

127. Moja mała Ojczyzna / Beata Mikolaszek, Joanna Uchacz, Grażyna Wojciechowska // Modelowe Nauczanie. – 2006, nr 12, s. 62-71
* Program przeznaczony do realizacji w klasach I-III kształcenia zintegrowanego. Zawiera m.in. konspekt zajęć: Nasze legendy – herb Opola

128. Na rozstajnych drogach Grabina / Paweł Lelonek. – (Prawda i mity ziemi niemodlińskiej) // Nowiny Nyskie. – 1999, nr 6, s. 14
* Historia i legenda wsi Grabin gm. Niemodlin

129. “Na wodije” lub podróż do małego raju / Albert Christoph Reck. ; tł. Adolf Kühnemann // Joseph von Eichendorff Konversatorium. – Z. 71 (2011), s. 165-171
* Legenda znad Osobłogi. Tekst równol. w jęz. niem

130. Najpiękniejsze legendy o przeszłości Śląska / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2012, nr 1, s. 5-12

131. Nocny upiór w brzeskim zamku // Kurier Brzeski. – 2001, nr 9, s. 5

132. O białej damie na zamku w Niemodlinie / oprac. Paweł Lelonek. – (Prawda i mity ziemi niemodlińskiej) // Nowiny Nyskie. – 1999, nr 32, s. 11

133. O chłopie, co mowę zwierząt rozumiał : (bajka ludowa) / Manfred Polatzek. Cz. 1-3. – (Opowieści Manfreda Polatzka) // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2004, nr 2, s. 32 ; nr 3, s. 32 ; nr 4, s. 32

134. O diabelskim głazie / Paweł Lelonek. – (Prawda i mity ziemi niemodlińskiej) // Nowiny Nyskie. – 1999, nr 47, s. 14
* Legenda Niemodlina

135. O duszku w górotworze w Rutkach / Paweł Lelonek // Nowiny Nyskie. – 2000, nr 11, s. 14

136. O kobiecie w bieli w Korfantowie / Paweł Lelonek. – (Prawda i mity ziemi niemodlińskiej) // Nowiny Nyskie. – 1999, nr 34, s. 13
* Legenda o pałacu w Korfantowie

137. O kowalu / Manfred Polatzek. – (Opowieści Manfreda Polatzka) // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2003, nr 10, s. 32

138. O młynorzu Jaskółce i utopcu // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 1, s. 94
* Dot. wsi Dziergowice

139. O niewidocznym strachu koło Raszowej w powiecie kozielskim // Kwartalnik Opolski. – 1986, nr 4, s. 71-72

140. O pozornej śmierci wójtowej i niecnym grabarzu : górnośląskie opowieści / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 27 (2009), s. 123-125
Legenda z Półwsi k. Grodkowa. Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze027.pdf

141. O sekretnej mogile w parku / Emilia Sławińska // Nowy Kurier Kluczborski. – 2004, nr 3, s. 6
* Legenda o miłości ostatniego właściciela pałacu w Komorznie Friedricha von Reinersdorfa do miejscowej chłopki

142. O siwoludku i skarbach w wieży opolskiej // Kwartalnik Opolski. – 1987, nr 1, s. 72

143. O skąpcu z Głubczyc i procesji duchów na Górę św. Anny / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa – Z. 40 (2012), s. 93-95

144. O stawie w Winowie i utopku // Kwartalnik Opolski. – 1971, nr 4, s. 131

145. O świętym Florianie z niemodlińskiego rynku / oprac. Mariusz Woźniak // Puls Niemodlina. – 2010, nr 4 (65), s. 5

146. O wandrusach i owcach // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 2, s. 120-121
* Dot. Raszowej

147. Objawienie św. Anny : górnośląska baśń / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Nr 11 (2005), s. 97-101
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze011.pdf

148. Panna z śląskiego wiatru : rzecz o baśniach i legendach Stanisława Wasylewskiego / Beata Langer // Guliwer. – 2012, nr 1, s. 21-26

149. Pejzaż z utopcem / Antoni Halor // Śląsk. – 1997, nr 11, s. 60
* Śląskie legendy górnicze

150. Pochodzenie nazwy Namysłów : fakty i legendy / Włodzimierz Ożga // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – 2000, nr 3, s. 427-432

151. Podania o powstaniu [Starych] Budkowic / Rudolf Mohlek // Echo Gminy Murów. – 2008, nr 8, s. 13-14

152. Podanie o mieszkańcach Kuźni Raciborskiej // Kwartalnik Opolski. – 1972, nr 3, s. 126

153. Podanie o śpiącym wojsku św. Jadwigi pod opolską wieżą piastowską // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 2, s. 123-124

154. Podróż z diabłem / Josef Klapper // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 12 (2005), s. 87-89
* Podanie z Siołkowic (gm. Popielów). Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze012.pdf

155. Polowanie na niedźwiedzia / Paul Simon ; tł. Janusz Krosny // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 17 (2007), s. 75-79
* Legenda z okolic Brynicy (gm. Łubniany)
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze017.pdf

156. Powrót baśni śląskich / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 2010, nr 9, s. 75
* Zawiera rec. książki: Baśnie śląskie / Gustaw Morcinek. – Warszawa, 2010.

157. Rybak i utopek // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 1, s. 92-93
* Dot. wsi Kolanowice

158. Rycerz bez głowy / Grzegorz Kopij. – (Legendy i podania powiatu brzeskiego) // Magazyn Brzeski. – 2000, nr 1, s. 12
* Podanie związane z terenem byłego majątku joannitów w Łosiowie

159. Silny Bercioń z Łubnian // Kwartalnik Opolski. – 1977, nr 1, s. 94-97

160. Skarb rudzkich mnichów // Kwartalnik Opolski. – 1972, nr 3, s. 125-126
* Dot. Kuźni Raciborskiej

161. Skarb w wierzbie // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 1, s. 96-97
* Dot. Luboszyc

162. Skąd się wzięła nazwa Góry św. Anny // Kwartalnik Opolski. – 1987, nr 4, s. 110-111

163. Słownictwo gwarowe w gawędach, baśniach i legendach pt. „Od Cieszyna do Gogolina” A. Widery / Feliks Pluta // Kwartalnik Opolski. – 1979, nr 1, s. 91-96

164. Srebrny skarb z Popielowa / Rudolf Mohlek. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2003, nr 22, s. 14

165. Stanisław Wasylewski o demonologii i bajkach śląskich / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2002, nr 4, s. 61-89

166. Staniszcze Wielkie : legendowa topografia wioski / Manfred Słaboń // Kwartalnik Opolski. – 1998, nr 1, s. 68-72

167. Stare podanie o zamku w Koźlu // Kwartalnik Opolski. – 1975, nr 2, s. 124-125

168. Szelmowski pan hrabia Gaschin / Alfons Hayduk ; tł. Katarzyna Żukowska // Joseph von Eichendorff Konversatorium. – Z. 27 (2002), s. 141-151
* Legendy dot. hr. Gaschina, właściela zamku w Żyrowej (gm. Zdzieszowice). Tekst równol. niem.

169. Szwedzka Górka // Nowiny Nyskie. – 2002, nr 3, s. 48
* Legenda związana z sanktuarium maryjnym niedaleko Przydroża Małego gm. Korfantów

170. Ślady legendy / Edward Wieczorek // Dziennik Zachodni. – 1997, nr 92, s. 8
* Legendy o pobycie św. Wojciecha w Opolu i Jemielnicy

171. Śląska baśń o „Pannie z rybą” / Jacek Kolbuszewski // Kwartalnik Opolski. – 1963, nr 1, s. 43-50

172. Śląskie baśnie czy podania? / Małgorzata Wysdak // Guliwer. – 2004, nr 1, s. 26-29

173. Śląskie baśnie i legendy w twórczości Karola Wilhelma Salice Contessy / Cezary Lipiński // Orbis Linguarum. – Vol. 16 (2000), s. 85-100

174. Śląskie podania ludowe w opisach Bożeny Stelmachowskiej / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 4, s. 103-136

175. Święty z psem / Rudolf Mohlek. – (Historia najbliższa) // Panorama Opolska. – 2003, nr 20, s. 14
* Legendy i podania związane z powstaniem drewnianego kościółka pw. św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

176. Tajemnicza historia łużyckiego cmentarza / AR // Strzelec Opolski. – 2003, nr 44, s. 3
* Legenda związana z jeziorem Koło w pobliżu Żędowic

177. Tajemniczy kamień koło Kotlarni / oprac. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 31 (2010), s. 121-123
* Legenda z Kotlarni (gm. Bierawa)
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze031.pdf

178. Tatarzy pod Raciborzem // Kwartalnik Opolski. – 1972, nr 3, s. 125

179. Uczta u Baby Jagi / Manfred Polatzek. Cz. 1. – (Opowieści Manfreda Polatzka ; 2) // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2003, nr 11, s. 16
* Bajka ludowa

180. Uczta u Baby Jagi / Manfred Polatzek. Cz. 2. – (Opowieści Manfreda Polatzka ; 3) // Oleska Gazeta Powiatowa. – 2004, nr 1, s. 32
* Bajka ludowa

181. W kręgu podań i legend / Zbigniew Bąk // Kalendarz Opolski. – 1991, s. 94-98
* M.in. Jak powstało Opole, Kościół św. Anny w Oleśnie, O pobycie św. Wojciecha na Śląsku, Biskup Godefryd i smok w Smogorzowie, Mieszkanie utopca

182. Wielka tajemnica “Góry Szpica” / Jerzy Szołtysek // Gazeta Zdzieszowicka. – 2001, nr 1, s. 12
* Legenda z okolic Kamienia Śląskiego

183. Wierzenia ludu śląskiego w opisach Bożeny Stelmachowskiej (strzygoń, dusze zmarłych, diabeł, Subella, Skarbnik, dusza ziemi i roślin) / Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski. – 2005, nr 5, s. 139-171

184. Wizyta czarta w aptece / tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 28 (2009), s. 105-107
* Legenda byczyńska. Tekst równol. w jęz. niem.
Dostepne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze028.pdf

185. Wzięcie do niewoli i uwolnienie księcia Krystiana II brzeskiego / Wiesław Skibiński // Kurier Brzeski. – 1999, nr 2, s. 11
* Legenda brzeska

186. Z dziejów Pleśnicy i Puszyny w powiecie nyskim / Ryszard Miążek // Kwartalnik Opolski. – 1998, nr 3/4, s. 121-129
* M.in. legenda puszyńska

187. Zaginiona gospoda / tł. Janusz Krosny // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 16 (2006), s. 87-89
* Legenda opolska
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze016.pdf

188. Zatopiona karczma z Budkowic / Rudolf Mohlek // Echo Gminy Murów. – 2008, nr 7, s. 10-11

189. Zbłąkana dziewczyna : legendy o św. Rochu / H. Aschmann ; tł. Janusz Krosny // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 19 (2007), s. 89-91
* Legenda z Dobrzenia Wielkiego. Tekst równol. w jęz. niem.
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze019.pdf

190. Ziemia brzeska w legendzie / Wiesław Skibiński // Kurier Brzeski. – 1996, nr 45, s. 8

191. Złamana kolumna na cmentarzu w Sławięcicach / oprac., tł. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 33 (2011), s. 105-107
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze033.pdf

192. Zmora w Chrząstowicach / oprac. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. – Z. 30 (2010), s. 120-121
* Legenda
Dostępne w Internecie: http://www.eichendorff.pl/resources/zeszyty_eichendorff/ze030.pdf

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu