LALKA / Bolesław Prus

Książki:

1. Biedny Wokulski / Magdalena Rudkowska // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 253-265
M 196208 (Opole)

2. Bolesław Prus / Teresa Tyszkiewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 439, [1] s. ; 23 cm.
M 012255 (Brzeg), M 20727 (Kędzierzyn-Koźle), M 020019 M 020221 (Kluczbork), M 017329 M 017330 (Nysa), M 074105 M 074299 M 074300 (Opole)

3. Bolesław Prus „Lalka” / oprac. Bogdan Klukowski. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 47, [1] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 1)
M 046118 M 046119 M 046120 (Kluczbork)

4. Conrad czytelnikiem Prusa? : o „Lalce” i „Plantatorze z Malaty” / Wiesław Ratajczak // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 331-338
M 196208 (Opole)

5. „Czy przyjdzie kiedy wiosna?” : „Walka z szatanem” Stefana Żeromskiego jako „nieustająca lektura” „Lalki” Bolesława Prusa / Maria Jolanta Olszewska // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 281-330
M 196208 (Opole)

6. Czy Wokulski się uśmiechał? : przewodnik po sposobach przeżywania emocji głównego bohatera „Lalki”, czyli Sentymentalny (i nie tylko) portret Stanisława Wokulskiego / Joanna Wenek // W : Od uwielbienia do wzgardy : o języku emocji w różnych typach dyskursu : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 145-155

7. Dalej aktualne : Lalka Wojciecha Jerzego Hasa według Bolesława Prusa / Magdalena Podsiadło // W : Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2014. – S. 44-69

8. Dwie powieści jedno miasto – Warszawa w „Lalce” i „Emancypantkach” Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // W : Miasto : przestrzeń zróżnicowana kulturowo i społecznie. [ T. 1] / pod red. Małgorzaty Święcickiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. – S. 267-274
M 202013/I (Opole)

9. Entuzjazm i zblazowanie : Julian Ochocki – człowiek czasu wyczerpania : rozpoznanie / Jakub A. Malik // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 217-251
M 196208 (Opole)

10. Enypnia i oneiromata bohaterów „Lalki” / Leszek Pułka // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 213-229
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

11. Głosy tła w „Lalce” Bolesława Prusa / Wojciech Kaliszewski // W : Bolesław Prus : artysta, myśliciel, świadek epoki / pod red. Jerzego Snopka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – S. 91-102

12. Główne zasady stylu „Lalki” / Tadeusz Budrewicz // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 95-109
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

13. Idealizm w „Lalce”, czyli Prus i Carlyle / Maciej Gloger // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 41-69
M 196208 (Opole)

14. Jak Wokulski dotarł do Poznania? : uczniowskie odkrywanie „Lalki” nie tylko w trakcie pandemii / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // W : (Re)konstrukcje edukacji humanistycznej XXI wieku : (dydaktyka – literatura – język – nowe media) / pod red. Doroty Michułki i Kordiana Bakuły. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2022. – S. 149-164

15. Jaki obraz mężczyzny wyłania się z Prusowskiego spojrzenia na kobiety pracujące? : (na przykładzie „Emancypantek” i „Lalki”) / Anna Adamiec // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 7-17

16. Językowa kreacja postaci Ignacego Rzeckiego, bohatera powieści „Lalka” Bolesława Prusa oraz filmu „Lalka” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa : analiza porównawcza / Marta Paszke // W : Dialog pokoleń : praca zbiorowa. 3 / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 333-347

17. Krzeszowska – krewna Dulskiej? / Aleksandra Z. Budrewicz // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 267-280
M 196208 (Opole)

18. „Lalka” Bolesława Prusa / Henryk Markiewicz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1967. – 363, [1] s., [24] s. tabl., [1] k. pl. złoż. : il., fot. ; 20 cm.
M 11732 (Kędzierzyn-Koźle), M 014579 (Kluczbork), M 009345 M 009346 M 009348 M 066845 M 066846 (Nysa), M 053964 M 053965 (Opole)

19. Lalka Bolesława Prusa / Mieczysława Romankówna. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. – 104 s. : il., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 4)
M 3366 (Kędzierzyn-Koźle), M 004301 (Kluczbork), M 002985 (Nysa), M 025138 M 055587 (Opole)

20. „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej : z problemów intertekstualności / Dorota Samborska-Kukuć. – Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2011. – 118 s. ; 21 cm.

21. „Lalka” Bolesława Prusa : semantyka – kompozycja – konteksty / Zbigniew Przybyła. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 339, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 175592 M 175594 (Opole)

22. „Lalka” czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. – 192, [2] s. ; 21 cm.
M 199548 (Opole)

23. Lalka – dzieło wnikliwego kronikarza / Jakub Wiech // W : Prawo i literatura : szkice / red. nauk. Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – S. 123-134

24. „Lalka” : historie z różnych światów / Jakub A. Malik. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. – 241,[2] s.,[4] s. tabl. : fot. ; 21 cm
M 195352 M 195798 (Opole)

25. Lalka i perła / Olga Tokarczuk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. – 84, [3] s. ; 21 cm.
M 220946 (Opole)

26. Lalka : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / Bolesław Prus ; opracowały Anna Popławska, Katarzyna Duda-Kaptur. – Kraków : Wydawnictwo Greg, 2018. – 676 s. ; 21 cm.

27. „Lalka” Prusa na horyzoncie dziewiętnastowieczności (modernizmu) / Tomasz Sobieraj // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 7-22
M 196208 (Opole)

28. „Lalka” w multimedialnych modułach tematycznych (MMT) / Anna Ślósarz // W : Wiek XIX na lekcjach języka polskiego : literatura – język – kultura – historia / red. Beata Gala-Milczarek, Agnieszka Klimas, Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. – Siedlce : WN IKRiBL, 2020. – S. 251-275

29. Leksykon „Lalki” / pod red. Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011. – 193 s. : il. ; 22 cm.

30. Literatura i historia / Henryk Markiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1994 – S. 331-361 : Co się stało z „Lalką”?
M 170053 M 170302 M 170303 (Opole)

31. Magia, hipnoza, obłęd : rzecz o interakcjach między kobietą a mężczyzną w powieści B. Prusa „Lalka” / Anna Janke // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 127-146
M 196208 (Opole)

32. Mieszczańskie role społeczne w „Lalce” Bolesława Prusa i „Draculi” Brama Stokera / Dariusz Piechota // W : Bolesław Prus : pomiędzy tekstami / pod red. Dariusza Piechoty, Agnieszki Trześniewskiej. – Lublin : Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia, 2017. – S. 161-199

33. Między Kopernikiem a Zygmuntem czyli Tło warszawskie w Lalce Bolesława Prusa / Paweł Waszak. – Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2006. – 120 s. : il. ; 29 cm.

34. Miłosierdzie „zdefektowane”? obraz dobroczynności w Lalce Bolesława Prusa / Magdalena Żmudziak // W : Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa / pod red. Roksany Blech, Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 134-144

35. Msza za Ludwika Napoleona, czyli o modlitwie bohaterów „Lalki” / Magdalena Kreft // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 173-197
M 196208 (Opole)

36. Na marginesie marionetek i sobowtórów z „Lalki” i „Faraona” : Edgar Allan Poe i Bolesław Prus / Kazimierz Maciąg // W : Poe-Land : studia i szkice / pod red. Kazimierza Maciąga, Oksany Weretiuk, Elżbiety Rokosz-Piejko i Grety Jagiełły. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 191-201

37. Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – 329, [1] s. ; 24 cm.
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

38. O czym nie chciał mówić Pan Wokulski? / Hanna Maria Małgowska // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 85-93
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

39. O czym śpiewa Rzecki? : muzyczna samotność w „Lalce” Bolesława Prusa / Monika Dzida // W : Samotność i różne jej aspekty. T. 1 / [red. Paweł Szczepańczyk. – Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2016. – S. 140-154

40. O dobroczynności i miłosierdziu w „Lalce” Bolesława Prusa / Beata Katarzyna Obsulewicz // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 147-172
M 196208 (Opole)

41. O „Lalce” Bolesława Prusa / Jan Kott. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1950. – 125, [2] s. ; 18 cm.
M 000808 (Kluczbork), MP 004721 (Opole)

42. O różnicach w świecie „Lalki” : wybrane zagadnienia / Urszula Kowalczuk // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 87-106
M 196208 (Opole)

43. Obraz mężczyzn w literaturze XIX wieku : portrety inicjalne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Lalce Bolesława Prusa / Maria Krauz // W : Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter ; Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 111-126

44. Ogrody Wokulskiego / Ewa Paczoska // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 153-163
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

45. 18 [Osiemnaście] ilustracji do „Lalki” B. Prusa : teka / Władysław Daszewski ; [przedm. Antoni Słonimski]. – Warszawa : Sztuka, 1956. – 3, [5] s., 18 k. tabl. luźnych w obwolucie ; 26 cm.
M 22904 (Kędzierzyn-Koźle)

46. Pieniądze, miłość i polityka : gra w „Lalkę” : (próba lektury performatywnej) / Artur Żywiołek // W : Czytanie językami : praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów / red. nauk. Wojciech Kudyba. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 79-95
M 055628 (Brzeg), M 060861 (Kluczbork), M 070726 (Nysa), M 223088 (Opole)

47. Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim / Józef Bachórz // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 127-140
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

48. Polonistyczne (i)granie z „Lalką” : sposoby interpretacji powieści Bolesława Prusa wobec innowacyjnych metod pracy na lekcjach / Beata Kapela-Bagińska // W : Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych / red. nauk. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 171-186

49. Posągi, książki, lustra : świat przedmiotów w „Lalce” Bolesława Prusa / Renata Stachura // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 199-215
M 196208 (Opole)

50. Powściągliwość krytyczna ciała i seksualności bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa / Janina Szcześniak // W : O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii / pod red. Małgorzata Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 171-182
M 213020 (Opole)

51. Prusowski projekt kobiecości : Bovary – Androgyne – Salome : przypadek Izabeli („Lalka” Bolesława Prusa) / Sylwia Karpowicz-Słowikowska // W : Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet / red. nauk. Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Barbara Olech ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Seria 2, Perspektywa polska. – Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 2019. – S. 111-132

52. „Przecież to jasne, że Stach zabił się w Zasławiu…” : dynamika znaczeń w odbiorze „Lalki” Bolesława Prusa (w aspekcie zakończenia powieści) / Cezary Kubaszewski // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 183-195
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

53. (Roz)czarowanie : bohaterki „Historii pewnego arcydzieła” Henry’ego Jamesa i „Lalki” Bolesława Prusa męskim szkiełkiem i okiem / Małgorzata Sokalska // W : Charyty : radość – wdzięk – optymizm / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Małgorzaty Sokalskiej. – Kraków : Avalon, 2020. – S. 259-280

54. Rozczłonkowanie i spójność kompozycji „Lalki” / Ewa Warzenica-Zalewska // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 67-84
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

55. Rytm, czas, światopogląd : o „Lalce” Bolesława Prusa / Katarzyna Kościewicz // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 23-40
M 196208 (Opole)

56. Słoneczne gospodarstwo : szkice o literaturze polskiej. Tom 1 / Jan Tomkowski. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 334-378 : Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa; S. 379-393 : Prawdziwe zakończenie „Lalki” albo co stało się z Wokulskim?
M 055638/I M 070866/I M 224511/I

57. Słownictwo i fleksja „Lalki” Bolesława Prusa : badania statystyczne / Teresa Smółkowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 191, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 015558 (Brzeg), M 27051 (Kędzierzyn-Koźle), M 089841 (Opole)

58. Spotkania z „Lalką” : mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa / Józef Bachórz. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2010. – 385, [6] s. ; 23 cm.
* Zawiera m.in. zagadnienia: Polak wśród swoich i obcych, czyli o polskości w „Lalce”; Wprowadzenie do powieściowego życia i spraw Stanisława Wokulskiego; O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w „Lalce”; Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim; O funkcjach starego subiekta w „Lalce”; Doktor Szuman w powieści Prusa; Sprawa kupca Suzina, czyli Rosjanie w „Lalce” i niektórych innych utworach Bolesława Prusa; Kogo i jak nazywa się w „Lalce”?; Nieco o tytułowaniu postaci i o zwrotach adresatywnych w „Lalce”
M 204841 (Opole)

59. Sposoby przedstawiania prostytutek i prostytucji w twórczości Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. – Bibliogr. // W : Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze / red. nauk. Leonarda Mariak. – Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – S. 43-52
M 221061 (Opole)

60. Śladami Wokulskiego : przewodnik literacki po warszawskich realiach „Lalki” / Stefan Godlewski, Ludwik B. Grzeniewski, Henryk Markiewicz ; książkę skomponował, opatrzył wstępem i posł. Ludwik B. Grzeniewski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1957. — 217, [3] s., 56 s.tabl., [1] k. tabl. złoż. : il., 1 faks., fot., 1 mapa ; 20 cm.
M 9851 (Kędzierzyn-Koźle), M 017748 (Opole)

61. Środki leksykalno-stylistyczne służące kreacji Ignacego Rzeckiego w „Lalce” Bolesława Prusa / Róża Modrzejewska // W : Język pisarzy : środki artystycznego wyrazu / pod red. Tomasza Korpysza i Anny Kozłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – S. 127-143

62. Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – 345,[2] s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 117)
M 196208 (Opole)

63. Tekst a jego indywidualne ścieżki odkrywania – recepcja „Lalki” Bolesława Prusa w 2014 roku / Maria Szumera // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : „Universitas”, cop. 2015. – 194-206
M 214491 M 214492 (Opole)

64. Theatrum mundi czy theatre of absurd? / Agata Zalewska // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 107-125
M 196208 (Opole)

65. „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom” : Mickiewicz w „Lalce” Prusa / Sylwia Karpowicz-Słowikowska // W : Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych / pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 83-96
M 208356 (Opole)

66. Twórczość Bolesława Prusa / Zygmunt Szweykowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 476 s. ; 23 cm.
M 012601 (Brzeg), M 21415 (Kędzierzyn-Koźle), M 020605 M 020606 (Kluczbork), M 077152 M 094175 M 094176 (Opole)

67. W pokojach, buduarach i gabinetach – czyli Co kryją wnętrza mieszkań i wnętrza dusz bohaterów „Lalki” oraz „Nad Niemnem” / Katarzyna Sosnowska-Rama // W : Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX i początków XX wieku / pod red. Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej i Katarzyny Warskiej. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 85-91

68. W stronę samozrozumienia : bohaterowie „Lalki” i ich narracje / Maciej Michalski // W : Świat „Lalki” : 15 studiów / red. Jakub A. Malik. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – S. 71-86
M 196208 (Opole)

69. Warszawa w Lalce Prusa / Ludwik B. Grzeniewski. – Warszawa : Państwowy instytut Wydawniczy, dr. 1965. – 348, [4] s. : il. ; 23 cm.
M 9854 (Kędzierzyn-Koźle), M 047401 (Opole)

70. Warszawskim szlakiem Prusa / Monika Warneńska. – Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1978. – 69, [3] s., [1] k. mapa kolor. : il. ; 17 cm.
M 63814 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 116438 (Opole)

71. Wokulski – postać faustyczna? / Renata Stachura // W : Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. – S. [41]-52

72. Wokulski raz jeszcze, czyli cień Don Kichota / Jan Tomkowski // W : Bolesław Prus : artysta, myśliciel, świadek epoki / pod red. Jerzego Snopka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – S. 9-37

73. Z zagadnień komizmu w „Lalce” B. Prusa / Edward Polanowski // W : Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992. – S. 111-125
M 051230 M 051231 (Kluczbork), M 173108 M 173113 (Opole)

74. Zdziwienia polonistyczne czyli O sztuce na lekcjach polskiego / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Stentor, 2003. – S. 135-143 : Zabaw z „Lalką część pierwsza”; S. 144-147 : Zabaw z „Lalka” Bolesława Prusa część druga : przewodnik po realiach „Lalki” dla celów dydaktycznych sporządzony
M 219145 (Opole)

75. „Żal” jako polski kulturem emocjonalny w „Lalce” Bolesława Prusa / Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska // W : Od uwielbienia do wzgardy : o języku emocji w różnych typach dyskursu : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 157-174

76. Żartownisie czy “przemocowcy”? : studenci w „Lalce” Bolesława Prusa oczyma historyka oświaty oraz literaturoznawcy wychowanego w XIX-wiecznej tradycji / Marta Cywińska // W : Nie samą nauką student żyje : karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków / pod red. Arkadiusza Janickiego, Marty Urszuli Dziedzic, Iwony Janickiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 221-230

77. Życie towarzyskie w „Lalce” Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // W : Kulturowe konteksty języka. 2 / pod redakcją Beaty Afeltowicz, Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Piotra Wojdaka. – Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2016. – S. 25-35

Artykuły w czasopismach:

78. Ach, te baby!… – o tym, jak Rzecki radzi sobie w grze salonowej / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 4, s. 68-77

79. „Ale jaki to człowiek stylowy! […] zginął, aż ziemia zadrżała” : dwa polskie samobójstwa: Wołodyjowski – Wokulski / Dorota Samborska-Kukuć // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2015, [nr] 4, s. 83-100
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967615 [dostęp: 3.06.2023 r.]

80. Bohaterowie i wydarzenia w „Lalce” : konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Jaraczewska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 10, s. 20-21

81. Bolesław Prus i wątpliwy blask postępu / Małgorzata Litwinowicz-Droździel // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 2, s. 71-93
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64500/PDF/WA248_82604_P-I-30_litwinowicz-boleslaw_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

82. Bolesław Prus – pisarz nowoczesny? / Dorota Żytkiewicz. – Bibliogr. // Polonistyka. – 2013, nr 3, s. 23-26

83. Breaking Bad kochanego Stacha : Wokulski jako antybohater / Bartłomiej Szleszyński // Napis. – Seria 23 (2016), s. 130-150
* Dostępne w Internecie: https://ibl.waw.pl/wa24883702pi2795szleszynskibreakingo.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

84. Brzuch wielkiego miasta / Zbigniew Mikołejko // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 13, s. 37-39
* „Lalka” jako widowisko pasyjne

85. Budowa słowotwórcza rzeczowników w „Lalce” Bolesława Prusa / Teresa Smółkowa // Prace Filologiczne. – T. 45 (2000), s. 567-572

86. Chciałem być mostem, ale podpiłowano go i zawalił się – egalitaryzm Wokulskiego / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 68-83

87. Czy Bolesław Prus był ekonomicznym fantastą? : kariera finansowa Stanisława Wokulskiego w kontekście dziewiętnastowiecznych realiów ekonomicznych / Kazimierz Maciąg // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 179-189
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/69516/PDF/WA248_83324_P-I-1269_maciag_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

88. „Czy jest kobieta w tym tekście?” : o Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa / Aleksandra E. Banot // Ruch Literacki. – 2015, z. 5, s. 479-491
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422549 [dostęp: 3.06.2023 r.]

89. Czy Wokulski był Szwajcarem? : bułgarskie interesy bohatera „Lalki” / Zbigniew Klejn // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 3, s. 47-66
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/118369/PDF/WA248_112609_P-I-30_klejn-czy-wokulski_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

90. Czym jest miłość? / Dorota Nosowska // Cogito. – 2020, nr 6, s. 42-44
* Temat wypracowania: Czym jest miłość – omów stosunek bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa do tego uczucia, odwołując się do przytoczonych cytatów i całej powieści

91. Demokratyzacja pana i marzenia panny z towarzystwa czyli Obraz miłości i pieniędzy w „Lalce” Bolesława Prusa / Iwona Bieganowska // Studia Słowianoznawcze. – T. 7 (2008), s. 103-136

92. Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa / Maciej Gloger // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 2, s. 19-44
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/70338/WA248_86050_P-I-30_gloger-determinizm_o.pdf [dostęp: 6.06.2023 r.]

93. Dłonie : (niepełno)sprawność Stanisława Wokulskiego jako figura wyobraźni Izabeli Łęckiej / Aleksandra Krukowska // Czas Kultury. – 2019, nr 4, s. 33-39
* Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/33-40_AleksandraKrukowska_DlonieNiepelnosprawnoscStanislawaWokulskiego_CzasKultury_4_2019-t4y2m0.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

94. Duże i małe zagadki „Lalki” / Henryk Markiewicz // Ruch Literacki. – 2009, z. 6, s. 437-450

95. Dyskurs monetarny w „Lalce” Prusa / Paweł Tomczok // Napis. – Seria 21 (2015), s. 198-221
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64418/PDF/WA248_83671_P-I-2795_tomczok-dyskurs_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

96. Ezop opowiada „Lalkę” : o werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa / Magdalena Dziugieł-Łaguna // Napis. – Seria 15 (2009), s. 175-192 |
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/54135/PDF/WA248_65848_P-I-2795_laguna-ezop.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

97. Felieton, gazeta, powieść – o pewnym genologicznym kontekście „Lalki” Bolesława Prusa / Przemysław Pietrzak // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 4, s. 27-44
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64559/PDF/WA248_82643_P-I-30_pietrzak-felieton_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

98. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w „Lalce” Bolesława Prusa / Róża Modrzejewska // Studia Językoznawcze. – T. 13 (2014), s. 157-171
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1592251 [dostęp: 3.06.2023 r.]

99. Funkcje barw w „Lalce” Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // Studia Językoznawcze. – T. 4 (2005), s. 45-53

100. Funkcje podania ludowego w „Lalce” Bolesława Prusa / Dorota Samborska-Kukuć // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 2, s. 43-54
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/120747/WA248_113197_P-I-30_kukuc-funkcje_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

101. Gdy zasypia rozum : bohaterowie „Lalki” w świetle swoich snów / Dagmara Binkowska // Polonistyka. – 2008, nr 8, s. 25-30

102. Główne cechy pozytywizmu na przykładzie „Lalki” Bolesława Prusa : test wielostopniowy sprawdzający wiadomości i umiejętności / Barbara Gąsior, Barbara Jaskólska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 16-18

103. Gościnność niejednoznaczna : analiza wybranych przypadków na przykładzie powieści Lalka i filmu Green Book / Paweł Ćwikła. – Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2020, nr 1, s. 129-148
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/781718 [dostęp: 3.06.2023 r.]

104. Gry i zabawy z „Lalką” Bolesława Prusa / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1987, nr 8, s. 600-604

105. Grzeszne myśli, grzeszne czyny : obraz zmysłowości w Lalce Bolesława Prusa / Diana Saniewska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 11 (2011), s. 199-212
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1167/1/BAJ_11_Saniewska.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

106. Gwiazdy w „Lalce” Bolesława Prusa / Iwona Wojtaś // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 2, s. 55-71
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64679/WA248_83220_P-I-30_wojtas-gwiazdy_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

107. „Handlująca Warszawa” w drugiej połowie XIX wieku, czyli słownictwo z zakresu handlu w „Lalce” Bolesława Prusa / Alicja Pihan-Kijasowa // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 16 (2010), s. 201-212
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2121 [dostęp: 3.06.2023 r.]

108. Honor albo trzy pojedynki w „Lalce” : lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna / Janusz Waligóra // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 4 (2013), s. 187-207
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/782967 [dostęp: 3.06.2023 r.]

109. I pomyśleć, że z takiej mierzwy kiedyś wykwitnie metal Geista!… – w pracowni Rzeckiego / Aleksandra Francuz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 2, s.8090

110. Intertekstualność w „Lalce” / Jiri Damborsky // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 5/6, s. 85-95

111. Izabela Łęcka bohaterka „Lalki” // Cogito. – 2007, nr 6, s. 52-53

112. Izabeli Łęckiej nieznane oblicze / Izabela Stachowiak // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 477-480

113. Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa : analiza stylometryczna / Jarosław Foltman // Polonica. – T. 38 (2018), s. 51-66

114. Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w „Lalce” ? / Renata Pałka // Polonistyka. – 2011, nr 38-41

115. Jeszcze inna zabawa „Lalką” / Wojciech Tomasik // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 367-382

116. Język francuski w „Lalce” Bolesława Prusa / Józef Porayski-Pomsta. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2013, z. 1, s. 93-101

117. Językowa kreacja doktora Szumana w „Lalce” Bolesława Prusa / Róża Modrzejewska // Studia Językoznawcze. – T. 11 (2012), s. 151-164
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Jezykoznawcze/Studia_Jezykoznawcze-r2012-t11/Studia_Jezykoznawcze-r2012-t11-s151-164/Studia_Jezykoznawcze-r2012-t11-s151-164.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

118. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w „Lalce” Bolesława Prusa / Róża Modrzejewska // Studia Językoznawcze. – T. 12 (2013), s. 107-120
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f8ffb1e6-7b8f-49fe-b024-974bb1467333 [dostęp: 3.06.2023 r.]

119. Językowa kreacja ubóstwa i zbytku w „Lalce” Bolesława Prusa / Marta Helman // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 81-97
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1595685 [dostęp: 3.06.2023 r.]

120. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej / Róża Modrzejewska // Studia Językoznawcze. – T. 10 (2011), s. 189-209
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Jezykoznawcze/Studia_Jezykoznawcze-r2011-t10/Studia_Jezykoznawcze-r2011-t10-s189-209/Studia_Jezykoznawcze-r2011-t10-s189-209.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

121. Kilka uwag o kategorii dotyku w „Lalce” B. Prusa / Anna Janke // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 1 (2005), s. 101-123
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1953779 [dostęp: 3.06.2023 r.]

122. Kogo i jak nazywa się w „Lalce” Prusa? / Józef Bachórz // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 45 (2002), s. 165-181

123. Komiksowa „Lalka” : scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Lalka Bolesława Prusa z wykorzystaniem elelementów komiksowych / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2020, nr 2, s. 46-47

124. Komiksowy zawrót głowy / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2020, nr 2, s. 50-52

125. Kraj dla subiektów / Kalina Zalewska // Teatr. – 2015, nr 12, s. 56-58
* Zawiera rec. przedstawień: Lalka / Bolesław Prus ; reż. Aneta Groszyńska, Teatr Polski w Bielsku-Białej, 2015 ; Lalka. Najlepsze przed nami / Bolesław Prus ; reż. Wojciech Faruga, Teatr Powszechny w Warszawie, 2015

126. Kulturowe czytanie literatury : społeczne parametry ewaluacji bohatera literackiego (przypadek Wokulskiego) / Arkadiusz Gut, Zhao Gang, Andrzej Ruszer // Roczniki Humanistyczne. – T. 66, z. 9 (2018), s. 161-194
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1804797 [dostęp: 3.06.2023 r.]

127. Kupiec i miłość : imagologiczne spojrzenie na „Amerykanina” Henry’ego Jamesa i „Lalkę” Bolesława Prusa / Mirosław Gołuński // Wiek XIX. – R. 9 (2016), s. 505-520
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/68704/PDF/WA248_81648_P-I-1269_golunski_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

128. Labirynt rzeczywistości w „Lalce” / Anna Wodzyńska // Polonistyka. – 2009, nr 3, s. 29-34

129. „Lalka” Bolesława Prusa // Cogito. – 2019, nr 1, s. 38-43

130. „Lalka” Bolesława Prusa : konkurs czytelniczy / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 9, s. 43-44

131. „Lalka” Bolesława Prusa : „powieść z wielkich pytań… epoki” – po ponad stu latach / / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 2, s. 33-65

132. „Lalka” czyli pozytywizm w aliażu z romantyzmem / Józef Bachórz // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Historycznoliterackie. – Z. 15 (1989), s. 47-60

133. „Lalka” – historia niechcianego kochanka / Kornelia Kaźmierczak // Studia Słowianoznawcze. – T. 5 (2005), s. 345-360

134. „Lalka”, jakiej nie znamy : z prof. Ewą Paczoską z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Krzysztof Lubczyński // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 30, s. 5

135. Lalka – kobiety, mężczyźni, miłość / Grażyna Borkowska // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 167-178

136. „Lalka” na nowo odkryta / Sylwia Nowak // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 471-476

137. „Lalka” : powieść o „straconych złudzeniach” // Cogito. – 2020, nr 12, s. 44-47

138. „Lalka” w kontekście „Trylogii” [Henryka Sienkiewicza] / Józef Bachórz // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 26/27 (1991/1992), s. 27-40
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1991_1992-t26_27/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1991_1992-t26_27-s27-40/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1991_1992-t26_27-s27-40.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

139. Leon Krupecki pierwowzorem Wokulskiego? / Rafał Skąpski // Twórczość. – 2013, nr 2, s. 89-98

140. Linki do „Lalki” / Jerzy Sosnowski // Więź. – R. 55, nr 7 (2012), s. 121-128

141. Losy wybranych wyrazów na przykładzie słownictwa „Lalki” Bolesława Prusa / Gabriela Olchowa // Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo / Uniwersytet Opolski. – Z. 17 (1998), s. 101-126

142. „Mamy tedy nowy sklep…” : obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa / Adam Mazurkiewicz // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 2, s. 50-70
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/82603/edition/64499/content [dostęp: 5.06.2023 r.]

143. […] mieliście świetne żywe obrazy. Kto to w nich występował – kamienie czy ruchome cienie? / Aleksandra Francuz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 4, s. 90-99

144. Miłość i pieniądze : o finansowej karierze Stanisława Wokulskiego / Kazimierz Surowiec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. – Z. 5 (2010), s. 208-226
* Dostępne w Internecie: https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/77/IPID/czasopisma/tematy_i_konteksty/hl_5/K.SUROWIEC_HL5.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

145. Moje czytanie „Lalki” / Dorota Samborska-Kukuć // Czytanie Literatury. – Nr 1 (2012), s. 171-178
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czytanie_Literatury_lodzkie_studia_literaturoznawcze/Czytanie_Literatury_lodzkie_studia_literaturoznawcze-r2012-t-n1/Czytanie_Literatury_lodzkie_studia_literaturoznawcze-r2012-t-n1-s171-178/Czytanie_Literatury_lodzkie_studia_literaturoznawcze-r2012-t-n1-s171-178.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

146. Na początku był sklep… : klucz do „Lalki”, czyli o lubelskich realiach powieści : dopiski / Jakub A. Malik // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 1 (2005), s. 51-80
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1953776 [dostęp: 3.06.2023 r.]

147. „Nie-samowite” lustra : z rozmyślań nad „Lalką” Bolesława Prusa / Ireneusz Gielata // Świat i Słowo. – 2004, nr 1, s. 185-200

148. O kupieckim fachu Stanisława Wokulskiego / Zbigniew Przybyła // Ruch Literacki. – 1994, z. 3-4, s. 247-262

149. Oblicza intertekstualności „Lalki” : kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa / Mariusz Szpilarewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 44 (2004), s. 123-154

150. Obrachunki lalkarskie / Henryk Markiewicz // Wielogłos. – 2008, [nr] 2, s. 127-140

151. Od subiekta do bogatego kupca : językowa kreacja Stanisława Wokulskiego / Róża Modrzejewska // Studia Językoznawcze. – T. 9 (2010), s. 139-160
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bf0efab3-e63d-4a70-962e-5a96ec43602f [dostęp: 3.06.2023 r.]

152. Paryż i Warszawa oczami Wokulskiego : jak ukazane jest miasto w Lalce Bolesława Prusa? : scenariusz lekcji w klasie II liceum / Luiza Ciepiela-Treter // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 2, s. 19-35

153. Pokój Rzeckiego i „cela” Anzelma Bohatyrowicza : semantyka wnętrza wobec kreacji postaci w powieści realistycznej doby pozytywizmu / Alicja Dąbrowska // Temat. – Vol. 1/2 (2004), s. 55-68

154. Polak czyta „Lalkę” : z Jerzym Sosnowskim, literaturoznawcą, krytykiem, prozaikiem, rozmawia Krzysztof Lubczyński // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 23, s. 5

155. Polecenia do „Lalki” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2020, nr 12, s. 48-49

156. Postaci XIX-wiecznych „donkichotów” : „Lalka” Bolesława Prusa oraz „Idiota” Fiodora Dostojewskiego / Urszula Jóźwiak // Kwartalnik Opolski. – 2005, nr 4, s. 3-21

157. Poświęcenie, przebaczenie, litość w „Lalce” B. Prusa / Beata K. Obsulewicz // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 1 (2005), s. 81-99

158. Prus czytający Mickiewicza : (propozycja metodyczna do „Lalki”) / Henryk Gradkowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 57-63

159. Raz jeszcze o Paryżu Wokulskiego (u źródeł polskich rozpoznań własnej peryferyjności) / Michał Kuziak // Teksty Drugie. – 2020, nr 6, s. 368-386
* Paryskie doświadczenie bohatera powieści Bolesława Prusa „Lalka”
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/210768/WA248_246274_P-I-2524_kuziak-raz_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

160. „Pszenica i kąkol” : interteksty biblijne w „Lalce” Bolesława Prusa / Cezary Zalewski // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 5-30
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63696/PDF/WA248_81689_P-I-30_zalewski-pszenica_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

161. Pytający Wokulski / Zbyszek Czerwiński // Fronda. – Nr 49 (2008), s. 214-233

162. Pytania z „Lalki” i obrazu Rubensa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2014, nr 17, s. 36-37
* Zawiera temat: W jaki sposób w utworach literackich przedstawiane są bitwy? Omów problem, nawiązując do załączonego fragmentu „Lalki” oraz do innych utworów literackich

163. Pytanie z „Lalki” Prusa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 8, s. 34-35
* Zadanie: W jakich konwencjach literackich ukazywana jest w literaturze śmierć? Omów zagadnienie na przykładzie fragmentu „Lalki” i innych utworów literackich

164. Rozprawka maturalna z „Lalki” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 10, s. 51-54
* Temat wypracowania: Czy literatura ma wpływ na życie człowieka?

165. Rozprawka o szczęściu, które daje pomaganie / Dorota Nosowska // Cogito. – 2019, nr 1, s. 44-47
* Temat: Czy pomaganie innym daje szczęście? Rozważ kwestię, odwołując się do przytoczonego fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, całości utworu i innego teksty kultury

166. Rozprawka z „Lalki” na poziomie podstawowym / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 17, s. 36-37
* Temat: Czy przedmioty są nic nieznaczącymi materialnymi drobiazgami, czy też mają wpływ na życie człowieka?

167. Rozpustny Wokulski : o aluzjach erotycznych w „Lalce” Bolesława Prusa / Wacław Forajter // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 4, s. 23-52
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63564/PDF/WA248_80574_P-I-30_forajter-rozpustny_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

168. Rumieńce Stanisława Wokulskiego / Józef Bachórz // Polonistyka. – 1987, nr 8, s. 571-580

169. Scenariusz lekcji języka polskiego do utworu „Lalka” z wykorzystaniem elementów krytycznego myślenia i retoryki / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2021, nr 3, s. 48-50
* Temat lekcji: Czy Wokulski był stalkerem?

170. Sceny z życia marionetek nie tylko w „Lalce” Bolesława Prusa / Anna Ostowicz // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 1, s. 59-65

171. „Serce serc” – Bolesław Prus : scenariusz zajęć z okazji setnej rocznicy śmierci / Hanna Grygiel // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2012, nr 1, s. 67-79
* Wycieczka po Warszawie szlakiem „Lalki” Bolesława Prusa

172. „Skąpy Litwin” : poezja Adama Mickiewicza w „Lalce” Bolesława Prusa / Cezary Zalewski // Ruch Literacki. – 2010, z. 6, s. 521-538
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e8c264c7-a8a1-4e8a-bf8e-4e7bfa9b8b0b [dostęp: 5.06.2023 r.]

173. Spiskowcy: Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. – 2009, nr 11, s. 12-16

174. Stanisław Wokulski – portret podwójny / Justyna Dąbrowska // Lampa. – 2012, nr 11, s. 19-23

175. Status nie(s)pokoju w „Lalce” Bolesława Prusa : figury, metafory, niedookreślenia / Sebastian Brejnak // Ruch Literacki. – 2017, z. 3, s. 259-275
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/102215/PDF/02_paper2017nr3.pdf [dostęp: 3.06.2023 r.]

176. Stylistyczne zabawy z „Lalką” / Tadeusz Budrewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, z. 2, s. 234-241

177. Szlachcic mieszczaninem? : zmiany społeczne na przykładzie wybranych bohaterów XIX-wiecznych powieści realistycznych : przypadek niemiecki i polski / Borys Cymbrowski // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 9, nr 4 (2017), s. 187-209
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1832999 [dostęp: 3.06.2023 r.]

178. Śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa : scenariusz lekcji bibliotecznej / Małgorzata Celuch // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – 2020, spec. nr 5, s. 3-4

179. Światy zastępcze w „Lalce” Bolesława Prusa / Kamila Borysewicz // Akcent. – 2002, nr 1-2, s. 29-36

180. Teksty kultury i miejsca ważne dla bohaterów literackich / Dorota Nosowska // Cogito. – 2019, nr 4, s. 48-51
* Zawiera temat: Na podstawie przytoczonego fragmentu („Lalka” B. Prusa) i innego znanego ci tekstu kultury opisz przykłady miejsc ważnych dla bohaterów literackich i ich funkcje

181. Temat wypracowania: Czym jest miłość – omów stosunek wybranych bohaterów „Lalki” do tego uczucia, odwołując się do przytoczonych fragmentów tekstu i całej powieści / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 23, s. 36-37

182. Temat wypracowania: Na podstawie przytoczonych fragmentów powieści Bolesława Prusa „Lalka” scharakteryzuj postaci Rzeckiego i Wokulskiego. Weź pod uwagę ich stosunek do życia / Dorota Nosowska. – (Wzór na wypracowanie) // Cogito. – 2011, nr 1, s. 42-43

183. Trzy figury służącego w „Lalce” Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska // Prace Językoznawcze. – [T.] 22, [z.] 3 (2020), s. 59-71
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5706 [dostęp: 3.06.2023 r.]

184. Uczony wśród aniołów i samic : (o stylu miłosnym „Lalki”) / Tadeusz Budrewicz // Ruch Literacki. – 1989, z. 2, s. 141-156

185. Utracjusze, łowcy posagów, małżeństwa dla pieniędzy : obraz XIX-wiecznej szlachty węgierskiej i polskiej arystokracji : (na przykładzie powieści „Lalka” Bolesława Prusa i „Jak się młody Nosty żenił” Kálmána Mikszátha) / Elżbieta Szawerdo // Acta Philologica. – Nr 39 (2011), s. 315-321
* Dostępne w Internecie: https://acta.wn.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=228062&language=pl [dostęp: 3.06.2023 r.]

186. Uwagi do angielszczyzny w „Lalce” Bolesława Prusa / Ewa Baum // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – T. 2 (2004), s. 175-180

187. W poszukiwaniu Wokulskich… / Halina Tchórzewska-Kabata // Twórczość. – 2014, nr 6, s. 72-93

188. Warszawa „Lalki” Bolesława Prusa / Małgorzata Górzyńska // Rocznik Warszawski. – [T.] 35 (2007), s. 358-361

189. Wokulski w dwóch odsłonach : scenariusz cyklu lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Iwona Otulakowska // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 4, s. 98-102

190. Wokulski żyje / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2015, nr 23, s. 110-112

191. Wypracowanie z „Lalki” / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 3, s. 72-73
* Temat: Na podstawie przytoczonego fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa scharakteryzuj, jak zostało ukazane tam rozstanie; przedstaw emocje i uczucia bohaterów sceny. Określ rolę tego fragmentu w powieści

192. Zadania do „Lalki” Bolesława Prusa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2024, nr 2, s. 42-52
* Zawiera tematy maturalne: 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa; 2. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa; 3. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa; 4. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa; 5. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa; 6. Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” B. Prusa

193. Żydzi i sprawy żydowskie w „Lalce” Bolesława Prusa / Samuel Sandler // Wiek XIX. – R. 9 (2016), s. 167-177
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/68628/PDF/WA248_81628_P-I-1269_sandler_o.pdf [dostęp: 5.06.2023 r.]

194. Żywa „Lalka”, martwy Prus? : (na co nam dziś pozytywizm) / Bartłomiej Szleszyński // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 5, s. 85-94

Zob. także: Adaptacje filmowe A – M

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu